Byla e2A-1378-613/2016
Dėl akcijų pirkimo–pardavimo sandorio pripažinimo negaliojančiu

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Erinijos Kazlauskienės, Almanto Padvelskio ir Giedrės Seselskytės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo D. Ž. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 22 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės BUAB „Medgrana“ ieškinį atsakovams D. Ž. ir A. N. dėl akcijų pirkimo–pardavimo sandorio pripažinimo negaliojančiu.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė 1. Ieškovė prašė pripažinti 2014-12-16 tarp atsakovo D. Ž. ir atsakovo A. N. sudarytą įmonės BUAB ,,Medgrana“ akcijų pirkimo–pardavimo sutartį bei įmonės materialinių vertybių perdavimo–priėmimo aktą negaliojančiais ir taikyti restituciją, atsakovui A. N. grąžinant 3 272,70 Eur (11 300 Lt), o atsakovui D. Ž. grąžinant: bendrovės antspaudą; bendrovės steigimo aktą; bendrovės įstatus; sandėlio atsargas (1000 kubinių metrų medienos lukšto); kitus finansinius dokumentus. 2. Atsakovas D. Ž. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutiko, prašė atmesti ieškinį kaip nepagrįstą. Nurodė, kad įmonės akcijas pardavė atsakovui A. N. akcijų pirkimo–pardavimo sutarties pagrindu, laikydamasis nustatytos tvarkos. Ieškovas kelia nepagrįstas abejones dėl sandorio tikrumo bei atsakovo A. N. valios neišreiškimo, nors abejotina, ar ieškovas galėjo teismui pareikšti tokį ieškinį.

5II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

63. 2016 m. balandžio 22 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimu ieškinys patenkintas.

72014-12-16 tarp atsakovo D. Ž. ir atsakovo A. N. sudaryta BUAB ,,Medgrana“ akcijų pirkimo–pardavimo sutartis bei 2014 m. gruodžio 16 d. materialinių vertybių perdavimo–priėmimo aktas pripažinti negaliojančiais. Taikyta dvišalė restitucija, atsakovui A. N. grąžinant 3 272,70 Eur (11 300 Lt), o atsakovui D. Ž. grąžinant: bendrovės antspaudą; bendrovės steigimo aktą; bendrovės įstatus; sandėlio atsargas (1000 kubinių metrų medienos lukšto); kitus finansinius dokumentus. Panaikinti viešuose registruose pripažintų negaliojančiais 2014 m. gruodžio 16 d. akcijų pirkimo–pardavimo sutarties bei 2014 m. gruodžio 16 d. materialinių vertybių perdavimo–priėmimo akto pagrindu atlikti įrašai. Priteista iš atsakovų A. N. ir D. Ž. po 37,00 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybei. Priteista iš atsakovų A. N. ir D. Ž. po 383,00 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei.

8III. Apeliacinio skundo argumentai

94. Apeliaciniu skundu atsakovas D. Ž. prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują – ieškovo ieškinį atmesti. 5. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Apie teismo posėdžio laiką ir vietą atsakovui nebuvo pranešta. Byla buvo išnagrinėta atsakovui nedalyvaujant. Šios aplinkybės sutrukdė objektyviai išnagrinėti bylą.
  2. Teismo netinkamas procesinių normų taikymas neleido teismui išsiaiškinti visų reikšmingų aplinkybių, kas galėjo sąlygoti neteisingo sprendimo priėmimą.
  3. Teismas netinkamai taikė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Akcinių bendrovių įstatymo nuostatas bei nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos praktikos.
  4. Teismas netinkamai įvertino įrodymus.
6. Ieškovė BUAB „Medgrana“ pateikė atsiliepimą į atsakovo apeliacinį skundą. Prašo palikti galioti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-04-22 sprendimą, apeliacinį skundą atmesti ir ieškovei iš atsakovo priteisti bylinėjimosi išlaidas.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

117. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnio 2 dalyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Šiuo atveju nustatytas absoliutus skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindas, numatytas CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 punkte. 8. Pirmosios instancijos teismas 2016 m. balandžio 15 d. teismo posėdyje, į kurį atsakovas neatvyko, bylą išnagrinėjo, sprendimo priėmimą ir paskelbimą atidėjo iki 2016 m. balandžio 22 d. 8.30 val. Teismas sprendimu ieškovės BUAB „Medgrana“ ieškinį patenkino. 9. Apeliaciniame skunde, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, atsakovas nurodė, kad pirmosios instancijos teismas bylą išnagrinėjo atsakovui nepranešęs apie teismo posėdžio vietą ir laiką. 10. Vadovaujantis LR CPK nuostatomis byloje dalyvaujančių asmenų informavimas apie teismo posėdžio laiką ir vietą yra bylą nagrinėjančio teismo pareiga. Šios pareigos tinkamai neįvykdžius, atsiranda Civilinio proceso kodekse nustatyti procesiniai teisiniai padariniai: teismas atideda bylos nagrinėjimą (LR CPK 247 straipsnis). Jeigu byla jau išnagrinėta ir priimtas teismo sprendimas, tai neinformavimo aplinkybė pripažįstama absoliučiu pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindu (LR CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 punktas). Bylos grąžinimo iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui pagrindo taikymo sąlygos yra trys: 1) byloje dalyvaujančiam asmeniui nepranešta apie teismo posėdžio vietą ir laiką; 2) pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo bylą nedalyvaujant šiam asmeniui (byloje dalyvaujančiam asmeniui, kuriam nepranešta apie teismo posėdžio vietą ir laiką); 3) toks asmuo savo apeliacinį skundą grindžia bylos išnagrinėjimo jam nedalyvaujant aplinkybe. Tik nustačius visas šias sąlygas, galima konstatuoti LR CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatyto absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindą ir juo remiantis perduoti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Teismo pareiga informuoti byloje dalyvaujančius asmenis apie teismo posėdžio laiką ir vietą įgyvendinama LR CPK 117–134 straipsniuose nustatyta tvarka. LR CPK 133 straipsnyje numatyta, kad dalyvaujantiems byloje asmenims teismo šaukimais ar pranešimais pranešama apie teismo posėdžio ar atskirų procesinių veiksmų atlikimo laiką ir vietą. Dalyvaujantiems byloje asmenims šaukimas ar pranešimas turi būti įteiktas LR CPK 117–132 straipsniuose nustatyta tvarka ir tokiais terminais, kad jie turėtų pakankamai laiko nustatytu laiku atvykti į teismą ir pasirengti bylai. 11. Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad sprendžiant, ar byloje dalyvaujančiam asmeniui tinkamai buvo pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, teismo veiksmai vertintini ne tik pagal formalią jų atitiktį pirmiau nurodytų proceso teisės normų reikalavimams, bet ir atsižvelgiant į šių teisės normų tikslą bei paskirtį bei vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais. Esant akivaizdžiam byloje dalyvaujančio asmens neinformavimo apie teismo posėdį faktui, apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis LR CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 punktu, turi grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 21 d. nutartis Nr. 3K-3-604/2007, 2014 m. gegužės 23 d. nutartis Nr. 3K-3-287/2014). 12. LR CPK 225 straipsnio 7 punktas nustato, kad gavęs atsakovo ir trečiųjų asmenų atsiliepimus ar pasibaigus atsiliepimų pateikimo terminams, teismas nustato parengiamojo posėdžio vietą, datą ir laiką ir praneša apie tai dalyvaujantiems byloje asmenims, nurodydamas neatvykimo į parengiamąjį posėdį pasekmes, arba nustato, kad pasirengimas nagrinėti bylą teisme vyks paruošiamųjų dokumentų būdu, arba manydamas, kad papildomi pasirengimo nagrinėti bylą veiksmai nereikalingi, priima CPK 232 straipsnyje nurodytą nutartį skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje. Taigi, įstatymas nustato, kad teismas po atsiliepimų gavimo ar termino jiems pateikti pasibaigimo gali vykdyti pasirengimą bylos nagrinėjimui (parengiamojo posėdžio ar paruošiamųjų dokumentų būdu) arba, jei mano, kad dėl bylos nagrinėjimo iš esmės jokių papildomų veiksmų atlikti nereikia, nes bylą iš esmės galima išnagrinėti, gali skirti teismo posėdį be likusios pasirengimo stadijos dalies. Parengiamasis teismo posėdis skiriamas tuo atveju, jei teismas mato, jog byloje galima sudaryti taikos sutartį, arba jeigu įstatymai įpareigoja teismą imtis priemonių šalims sutaikyti, arba jeigu tokiu būdu bus geriau ir išsamiau pasirengta nagrinėti bylą teisme (LR CPK 228 straipsnio 1 dalis). 13. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad atsakovui apie teismo posėdį, vyksiantį 2016 m. balandžio 15 d., nebuvo tinkamai pranešta. Atsakovui išsiųstas teismo šaukimas grįžo neįteiktas. Iš teismo posėdžio garso įrašo nustatyta, teismas informuoja atvykusį ieškovės atstovą, kad atsakovui D. Ž. siųsti teismo procesiniai dokumentai grįžo neįteikti. Atsakovui neatvykus į teismo posėdį byla išnagrinėta iš esmės. 14. Teismų praktikoje pripažinta, kad tokiu atveju konstatuojamas absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas (LR CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 punktas). Todėl teismo sprendimas naikinamas ir byla perduodama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. 15. Panaikinus teismo sprendimą dėl absoliučių negaliojimo pagrindų, kitų apeliacinio skundo argumentų, susijusių su faktinėmis bylos aplinkybėmis, analizę apeliacinės instancijos teismas pripažįsta netikslinga ir dėl jų nepasisako. 16. Pagal LR CPK 87 straipsnio 1 dalies 7 punktą, panaikinus sprendimą dėl absoliučių jo negaliojimo pagrindų, apeliantui grąžinamas sumokėtas 98,00 Eur žyminis mokestis.

12Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 329 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

13Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 22 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

14Grąžinti apeliantui D. Ž. 98,00 Eur žyminį mokestį, sumokėtą už apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai
Ryšiai