Byla 1-427-927/2014

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Jolanta Bagdonienė, sekretoriaujant L. Davenienei dalyvaujant: prokurorei V. Bracevičienei, kaltinamajam A. P.,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kurioje

3A. P., a. k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, vedęs, gyv. ( - ), turintis ( - ) išsilavinimą, dirbantis UAB „( - )“ ( - ), teistas: 1) 2012-06-21 pagal BK 178 str. 4 d. – laisvės apribojimu 3 mėnesiams; 2) 2012-12-03 pagal BK 294 str. 2 d. - laisvės atėmimu 1 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 75 str., bausmės vykdymas atidėtas 1 m.,

4kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 140 str. 2 d., 146 str. 2 d. ir 145 str. 1 d.,

Nustatė

5A. P. smurtaudamas sukėlė žmogui nežymų sveikatos sutrikdymą ir fizinį skausmą, neteisėtai jam atėmė laisvę ir grasino nužudyti, o būtent jis:

61) 2014 m. sausio 14 d. apie 20.30 val., ( - ) gatvėje, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, artimoje aplinkoje – gyvenamajame name, ne mažiau kaip keturis kartus sudavė kumščiais nukentėjusiajai A. P. į galvos sritį, jai pasilenkus ir užsidengus veidą, sudavė keliu į galvą, nutvėręs už plaukų trenkė jos galvą į stalo kampą ir tuo padarė muštinę žaizdą viršugalvyje, kraujosruvas ir patinimus veide, nugaros ir ausies sumušimus, bei sukėlė nukentėjusiajai A. P. fizinį skausmą ir nežymiai sutrikdė sveikatą,

7t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 140 str. 2 d.;

82) 2014 m. sausio 14 d. apie 20.30 val., ( - ) gatvėje, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, artimoje aplinkoje – gyvenamajame name, ne mažiau kaip keturis kartus sudavė kumščiais nukentėjusiajai A. P. į galvos sritį, jai pasilenkus ir užsidengus veidą, sudavė keliu į galvą, nutvėręs už plaukų trenkė jos galvą į stalo kampą ir jėga bandė ištemti ją į kitą kambarį, nukentėjusiajai A. P. pasipriešinus, užkabino ant jos kaklo grandinę ir prirakino ją prie spintos, tokiu būdu neteisėtai atėmė nukentėjusiajai A. P. laisvę,

9t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 146 str. 2 d.;

103) 2014 m. sausio 14 d. apie 20.30 val., ( - ) gatvėje, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, artimoje aplinkoje – gyvenamajame name, panaudojęs fizinį smurtą bei pririšęs nukentėjusiąją A. P. prie spintos, atnešė peilį ir pridėjęs jį nukentėjusiajai prie kaklo, grasino nužudymu, sudarydamas pakankamą pagrindą manyti, kad grasinimas nužudyti gali būti įvykdytas,

11t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 145 str. 1 d.

12A. P. kaltu padaręs šias nusikalstamas veikas prisipažino visiškai ir teisme paaiškino, kad 2014-01-14 atėjo namo išgėręs, o prieš tai buvo vartojęs raminamųjų vaistų, todėl ir ne viską atsimena. Kambaryje jo žmona, jos draugė L. ir J. gėrė, todėl dar labiau supyko. Ją bandė ištempti pasikalbėti, ji nesutiko. Kas vyko vėliau, papasakojo žmona, ji sakė, kad ją mušė. Atsimena, kad jai trenkė kumščiu kelis kartus. Kitų smūgių neatsimena. Pas ją sužalojimai galėjo atsirasti nuo jo veiksmų. Neneigia, kad galėjo jai padaryti visus nurodytus kaltinime sužalojimus. Prie lovos yra grandinė, ji skirta šuniui, kad nelakstytų po kambarį. Neatsimena, ar žmoną pririšo prie grandinės, bet neneigia, kad taip galėjo atsitikti. Taip pat neneigia, kad grasino jai peiliu. Dėl nusikalstamų veikų labai gailisi. Prašo griežtai nebausti.

13Byloje taikytas sutrumpintas įrodymų tyrimas (BPK 273 str.).

14Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė įrodyta tokiais įrodymais:

15-nukentėjusiosios A. P. protokolu – pareiškimu, prašymu iškeldinti sutuoktinį ir paaiškinimu ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 1, 30-31, 33, 38-39), kad 2014-01-14 20.30 val. vyras namo grįžo girtas ir pradėjo reikalauti 20 Lt. Ji pasakė vyrui, kad pinigų neturi, tačiau jis vis vien reikalavo. Jai sėdint ant lovos, A. P. priėjo ir sudavė jai kumščiais apie 20 smūgių į galvos sritį. Jai pasilenkus ir užsidengus rankomis galvą, jis pradėjo smūgiuoti keliu į galvą, tačiau neprisimena keliu suduotų smūgių skaičiaus. Tada pagriebęs ją už plaukų, trenkė jos galvą į stalo kampą ir bandė ištempė į kitą kambarį. Ji tam priešinosi, nes kitame kambaryje buvo keturi jos vaikai. Tada A. P. prirakino ją prie spintos, atėmė mobilaus ryšio telefoną ir nuėjo į kitą kambarį, kur greičiausiai gėrė alkoholinius gėrimus. Maždaug po 5 min. į kambarį į bėgo jos vyras su dideliu peiliu, kurį pridėjo prie jos kaklo kairės pusės. Su peiliu spausdamas kaklą jis sakė, kad ją užmuš ir kad ji šiame pasaulyje negyvensianti. Tuo metu ji patikėjo vyro žodžiais. Tačiau jai nesipriešinant, jis patraukė peilį nuo jos kaklo ir nuėjo toliau gerti. Neužilgo pas A. P. atėjo draugas ,,Z.“ ir išsivedė jį pas save. Prieš išeidamas jai grandinę nuo kaklo nuėmė. Pažįstamų, buvusių kitame kambaryje pagalbos neprašė, policijai nepranešė, nes bijo vyro. Ji neturi jokių pretenzijų A. P. dėl šio konflikto. Jie susitaikė, ji vyrui atleido;

16-liudytojos E. B. paaiškinimu ikiteisminio tyrimo metu, kad dirba ( - ) su socialinės rizikos šeimomis. P. šeima, kurioje auga keturi mažamečiai vaikai, yra įrašyta į rizikos šeimų sąrašą nuo 2012 m. Į minėtą sąrašą šeima pateko dėl tėvų piktnaudžiavimo alkoholiniais gėrimais, dėl ko atsirado ir kitos priežastys: vaikų nepriežiūra, smurtavimas šeimoje, vaikų nelankymas mokyklos. 2014-01-15 apie 11.00 val. ji atvažiavo lankyti P. šeimos. Pamačiusi A. P. ji labai išsigando, nes jos veidas buvo sumuštas, patinęs, matėsi sudžiūvusio kraujo likučiai, plaukuose buvo sudžiuvusio kraujo. Ji pastebėjo ant moters kaklo kraujuotą takelį ir jai susidarė įspūdis, kad kažkas norėjo perpjauti jos kaklą. A. P. papasakojo, kad vakar kilo konfliktas dėl pinigų, ir ją sumušė apsvaigęs nuo alkoholio vyras. Ji iškvietė policiją. A. P. pati yra kilusi iš asocialios šeimos, augusi internate, pastaruoju metu piktnaudžiaujanti alkoholiniais gėrimais (b. l. 48-49);

17-liudytojos L. T. paaiškinimu ikiteisminio tyrimo metu, kad 2014-01-14 ji kartu su sugyventiniu J. D. buvo svečiuose pas A. P.. Jie trise gėrė alų. Tą vakarą grįžo A. P., jis buvo neblaivus. A. P. kažką pakomentavo, kad jo nebuvo namuose parą laiko, o A. P. pradėjo rėkti ant žmonos. Ji pasakė, kad jie nesiaiškintų santykių prie vaikų ir pasiūlė nueiti į kitą kambarį. A. P. ir A. P. nuėjo į kitą kambarį ir užsidarė duris. Jų vaikai liko kartu su jais. A. P. ir A. P. nebuvo maždaug 30 min. Iš kito kambario girdėjosi riksmai. Po 30 min. į jų kambarį atėjo A. P., kuri buvo sumušta – veidas sutinęs, lūpa praskelta, kraujavo iš lūpos ir nosies. Ji iš karto suprato, kad ją sumušė A. P.. A. P. liepė jai nesikišti, nes jie tarpusavyje išspręs savo šeimynines problemas. Tą vakarą ji nematė A. P. rankose peilio, negirdėjo grasinimų nužudyti ir nematė, ar pastaroji buvo pririšta grandine (b. l. 50-52);

18-liudytojo J. D. (J. D.) paaiškinimu ikiteisminio tyrimo metu, kad 2014-01-14 jis su sugyventine L. T. buvo svečiuose pas A. P.. Jie trise gėrė alų, žiūrėjo televizorių, buvo ir A. P. vaikai. A. P. grįžo neblaivus. Su žmona išėjo į kitą kambarį aiškintis santykių. O kai po 30 min. A. P. grįžo pas juos, pamatė, kad ji yra sumušta: galva patinusi, paakiai mėlyni, lūpa praskelta, kraujavo. A. P. pasakė, kad ją sumušė vyras, tačiau prašė nekviesti policijos, sakė, kad jie patys išsiaiškinantys. Jis tiesioginiu liudytoju minėto šeimyninio konflikto nebuvo, todėl nematė ar A. P. buvo grasinta peiliu ar ji buvo prirakinta prie spintos grandine (b. l. 53-55);

19-nepilnametės liudytojos K. P. paaiškinimu ikiteisminio tyrimo metu, kad ji mačiusi, kaip jos tėtis mušė mamą, suduodamas rankomis ir kojomis jai per veidą. Tėtis buvo neblaivus. Ji buvo kitame kambaryje, tačiau durys buvo atidarytos, ir ji viską matė. Tėtis su mama dažnai konfliktuoja. Tėtis mušdavo ir anksčiau mamą. Kiti vaikai tą patį matė ir girdėjo. Tėtis užkabino grandinę su spyna ant mamos rankos ir pririšo ją prie spintos (b. l. 59-61);

20-įvykio vietos, daiktų apžiūros protokolais ir nuotraukomis, kur užfiksuota nusikaltimų vieta namas ( - ), kuriame buvo rasta ir paimta: peilis ir grandinė (b. l. 11-27);

21-akistatos tarp nukentėjusiosios ir kaltinamojo protokolu, kuriuo užfiksuota, kad A. P. parodė, kad 2014-01-14 jos vyras grįžo namo neblaivus, ją sumušė, prirakino grandine prie spintos ir grasino peiliu (b. l. 42-43);

22-Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos TM Vilniaus skyriaus specialisto išvada Nr. ( - ), kurioje nurodyta, kad A. P. padaryta muštinė žaizda viršugalvyje vienu trauminiu poveikiu kietu buku daiktu prieš 2-14 parų iki patenkant į ligoninę. Kraujosruvos ir patinimai veide padaryti mažiausiai keturiais trauminiais poveikiais, ausies sumušimas – vienu trauminiu poveikiu, nugaros sumušimai – dviem trauminiais poveikiais keturiolikos parų laikotarpyje iki patenkant į ligoninę 2014-01-15, paveikus kietais bukais daiktais. Nukentėjusiajai padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas. Mažai tikėtina, kad nukentėjusioji susižalojo pati griūdama. Sužalojimai visumoje būdingi smūgių sudavimui (b. l. 47);

23-gydymo paslaugų apskaitos išrašu, kuris patvirtina, kad A. P. gydymas kainavo 129,82 Lt (b. l. 68) ir kad ši suma kaltinamojo apmokėta (b. l. 170).

24Ištyrus ir įvertinus nusikalstamų veikų aplinkybes ir surinktus įrodymus, neginčytinai nustatyta, kad kaltinime nurodytu laiku, vietoje ir aplinkybėmis, kaltinamasis smurtaudamas sukėlė nukentėjusiajai A. P. nežymų sveikatos sutrikdymą ir fizinį skausmą, neteisėtai jai atėmė laisvę ir grasino nužudyti, todėl kaltinamojo veikos pagal BK 140 str. 2 d., 146 str. 2 d. ir 145 str. 1 d. kvalifikuotos teisingai.

25Kaltinamojo atsakomybę lengvina tai, kad prisipažino padaręs nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai gailisi, bei savo noru atlygino žalą (BK 59 str. 1 d. 2, 3 p.), o jo atsakomybę sunkina tai, kad nusikalto būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos jo elgesiui (BK 60 str. 1 d. 9 p.).

26Skiriant bausmę atsižvelgta į nusikalstamų veikų padarymo aplinkybes, jų pobūdį ir pavojingumą, kurios priskiriamos nesunkiems ir apysunkiams nusikaltimams (BK 11 str. 3, 4 d.), kaltės formą - tiesioginę tyčią, prieš nukentėjusiąją panaudoto smurto pobūdį, sukeltas pasekmes, ir tai, kad šiuo metu sužalojimų liekamųjų reiškinių nėra, kad ji kaltinamajam atleido, į kaltinamojo asmenybę, kuris dirba, administracine tvarka baustas, teistas 2 kartus ir nusikalto neišnykus teistumui, todėl esant jo atsakomybę lengvinančių ir vienai sunkinančiai aplinkybei, bei vadovaujantis BK 54, 61 str. jam skirtinos mažesnės nei vidutinės sankcijose už padarytus nusikaltimus numatytos bausmės, kurios bendrintinos: pagal BK 140 str. 2 d. ir BK 146 str. 2 d. paskirtos bausmės - apėmimo būdu esant idealiai sutapčiai, o po to su pagal BK 145 str. 1 d. paskirta - iš dalies sudedant ir galutinė subendrinta bausmė vadovaujantis BK 641 mažintina 1/3 dalimi. Esant pagrindui manyti, kad bausmės tikslai gali būti pasiekti be realaus jos atlikimo,- jos vykdymas atidėtinas.

27Procesą dėl Vilniaus teritorinės ligonių kasos 129,82 Lt civilinio ieškinio nutraukti, nes kaltinamasis gydymo išlaidas apmokėjo (BPK 107 str.).

28Daiktiniai įrodymai nuosprendžiui įsiteisėjus – peilis ir grandinė (b. l. 28) sunaikintini, o diskas su nepilnametės liudytojos apklausa – paliktinas byloje (BPK 94 str. 1 d. 3, 4 p.).

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 273 str. 1 d., 291 str. 2 d., 303 str. 2 d.,

Nutarė

30A. P. pripažinti kaltu, padarius po vieną nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 140 str. 2 d., 146 str. 2 d. ir 145 str. 1 d. ir nuteisti:

31-pagal BK 140 str. 2 d. – laisvės atėmimu 6 mėnesiams;

32-pagal BK 146 str. 2 d. – laisvės atėmimu 10 mėnesių;

33-pagal BK 145 str. 1 d. – laisvės atėmimu 8 mėnesiams.

34Vadovaujantis BK 63 str. 1, 4 d., 63 str. 5 d. 1 p. - subendrinti paskirtas bausmes apėmimo ir dalinio sudėjimo būdais ir subendrintą bausmę paskirti laisvės atėmimą 1 (vieneriems) metams 3 (trims) mėnesiams.

35Vadovaujantis BK 641 straipsniu bausmę sumažinti vienu trečdaliu, t. y. iki 10 (dešimties) mėnesių laisvės atėmimo.

36Vadovaujantis BK 75 str., bausmės vykdymą atidėti 1 (vieneriems) metams, įpareigojant jos vykdymo atidėjimo laikotarpiu neturėti, nenaudoti, neįsigyti alkoholio, ir per šešis mėnesius įmokėti į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą 5 MGL (650 Lt) (188 eurų) dydžio įmoką.

37Bausmės vykdymo atidėjimo pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

38Realaus laisvės atėmimo bausmės atveju į bausmės laiką įskaityti laikino sulaikymo laiką nuo 2014-01-16 iki 2014-01-17.

39Kardomąją priemonę – įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje, palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

40Procesą dėl Vilniaus teritorinės ligonių kasos 129,82 Lt civilinio ieškinio nutraukti.

41Daiktinius įrodymus nuosprendžiui įsiteisėjus – peilį ir grandinę, sunaikinti, o CD diską palikti prie bylos.

42Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Jolanta... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kurioje... 3. A. P., a. k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, vedęs, gyv. ( -... 4. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 140 str. 2 d., 146 str. 2 d. ir 145... 5. A. P. smurtaudamas sukėlė žmogui nežymų sveikatos sutrikdymą ir fizinį... 6. 1) 2014 m. sausio 14 d. apie 20.30 val., ( - ) gatvėje, būdamas apsvaigęs... 7. t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 140 str.... 8. 2) 2014 m. sausio 14 d. apie 20.30 val., ( - ) gatvėje, būdamas apsvaigęs... 9. t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 146 str.... 10. 3) 2014 m. sausio 14 d. apie 20.30 val., ( - ) gatvėje, būdamas apsvaigęs... 11. t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 145 str.... 12. A. P. kaltu padaręs šias nusikalstamas veikas prisipažino visiškai ir... 13. Byloje taikytas sutrumpintas įrodymų tyrimas (BPK 273 str.).... 14. Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė įrodyta tokiais įrodymais:... 15. -nukentėjusiosios A. P. protokolu – pareiškimu, prašymu iškeldinti... 16. -liudytojos E. B. paaiškinimu ikiteisminio tyrimo metu, kad dirba ( - ) su... 17. -liudytojos L. T. paaiškinimu ikiteisminio tyrimo metu, kad 2014-01-14 ji... 18. -liudytojo J. D. (J. D.) paaiškinimu ikiteisminio tyrimo metu, kad 2014-01-14... 19. -nepilnametės liudytojos K. P. paaiškinimu ikiteisminio tyrimo metu, kad ji... 20. -įvykio vietos, daiktų apžiūros protokolais ir nuotraukomis, kur... 21. -akistatos tarp nukentėjusiosios ir kaltinamojo protokolu, kuriuo užfiksuota,... 22. -Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos TM Vilniaus... 23. -gydymo paslaugų apskaitos išrašu, kuris patvirtina, kad A. P. gydymas... 24. Ištyrus ir įvertinus nusikalstamų veikų aplinkybes ir surinktus įrodymus,... 25. Kaltinamojo atsakomybę lengvina tai, kad prisipažino padaręs nusikalstamas... 26. Skiriant bausmę atsižvelgta į nusikalstamų veikų padarymo aplinkybes, jų... 27. Procesą dėl Vilniaus teritorinės ligonių kasos 129,82 Lt civilinio... 28. Daiktiniai įrodymai nuosprendžiui įsiteisėjus – peilis ir grandinė (b.... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 273 str. 1 d., 291 str. 2 d., 303 str.... 30. A. P. pripažinti kaltu, padarius po vieną nusikaltimą, numatytą Lietuvos... 31. -pagal BK 140 str. 2 d. – laisvės atėmimu 6 mėnesiams;... 32. -pagal BK 146 str. 2 d. – laisvės atėmimu 10 mėnesių;... 33. -pagal BK 145 str. 1 d. – laisvės atėmimu 8 mėnesiams.... 34. Vadovaujantis BK 63 str. 1, 4 d., 63 str. 5 d. 1 p. - subendrinti paskirtas... 35. Vadovaujantis BK 641 straipsniu bausmę sumažinti vienu trečdaliu, t. y. iki... 36. Vadovaujantis BK 75 str., bausmės vykdymą atidėti 1 (vieneriems) metams,... 37. Bausmės vykdymo atidėjimo pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio... 38. Realaus laisvės atėmimo bausmės atveju į bausmės laiką įskaityti laikino... 39. Kardomąją priemonę – įpareigojimą periodiškai registruotis policijos... 40. Procesą dėl Vilniaus teritorinės ligonių kasos 129,82 Lt civilinio... 41. Daiktinius įrodymus nuosprendžiui įsiteisėjus – peilį ir grandinę,... 42. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui...