Byla 2A-2151-601/2012
Dėl apmokėjimo už atliktus darbus priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Evaldo Burzdiko (pranešėjas), Albino Čeplinsko ir Izoldos Nėnienės (kolegijos pirmininkė) teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo UAB ,,Vilungė“ apeliacinį skundą civilinėje pagal ieškovo Lietuvos ir Ukrainos UAB ,,Lakmalit“ ieškinį atsakovui UAB ,,Vilungė“, tretiesiems asmenims valstybės biudžetinei įstaigai Trakų rajono Lentvario vaikų globos namams, UAB „Kaminta“ dėl apmokėjimo už atliktus darbus priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė

4Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės UAB ,,Vilungė“ 31 040 Lt už atliktus statybos darbus bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas 2010 m. gegužės 21 d. patvirtino atliktų darbų aktą Nr. 1 – 26 695 Lt sumai ir aktą Nr. 2 – 36 074,62 Lt sumai, atsakovas už atliktus darbus sumokėjo nurodytą sumą. Atsakovei UAB ,,Vilungė“ pateikti atliktų darbų aktai Nr. 3 ir Nr. 4 – 31 040 Lt sumai. Kadangi atsakovas minėtų aktų nepatvirtino, tačiau ir nepateikė motyvuoto paaiškinimo, laikė, kad jis juos patvirtino ir nurodytą sumą turėjo sumokėti, tačiau nepagrįstai atsisakė savo prievolę – apmokėti už darbus pagal rangos sutartį – vykdyti. Taip atsakovas pažeidė CK 6.691 ir 6.694 straipsnių nuostatas (1 t., b. l. 3-5).

5Atsakovas atsiliepimu į ieškinį prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Motyvuose nurodė, kad 2010 m. balandžio 27 d. rangos sutarties dalykas – Lentvario vaikų globos namų rekonstravimas

6(vedinimo sistemų ir įrangos montavimo darbai). Darbų apmokėjimas paskaičiuotas lokalinėje sąmatoje Nr. S001-1, prijungtoje prie rangos sutarties Nr. RG/04-27/1, kurioje nurodyta visų darbų kaina 105 000 Lt. Atliktų darbų aktuose Nr. 3 ir Nr. 4 (už kuriuo prašoma atlyginti 31 040 Lt) nurodyti atlikti darbai nebuvo įtraukti į lokalinę sąmatą, kas reiškia, kad atsakovas nebuvo užsakęs šių darbų atlikti, o ieškovas juos atlikdamas veikė savo rizika ir atsakomybe. Norėdamas atlikti papildomus darbus ieškovas turėjo keisti su statytoju suderintus sprendimus tik gavus per užsakovą jo raštišką sutikimą (1 t., b. l. 43-46).

 1. Pirmosios instancijos ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo esmė

7Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. liepos 3 d. sprendimu ieškinį tenkino (2 t., b. l. 93-102).

 • Priteisė ieškovui Lietuvos ir Ukrainos UAB „Lakmalit“ iš atsakovo UAB „Vilungė“ 31 040 Lt.
 • Priteisė ieškovui Lietuvos ir Ukrainos UAB „Lakmalit“ iš atsakovo UAB „Vilungė” 2 000 Lt išlaidų, patirtų advokato pagalbai apmokėti ir 931 Lt sumokėto žyminio mokesčio.
 • Priteisė valstybei iš atsakovo UAB „Vilungė“ 36,19 Lt pašto išlaidų.

8Teismas nurodė, kad byloje nėra paneigti ieškovo atstovų argumentai, jog nuo pat pradžių iškilus nesklandumams dėl sutarties vykdymo, šalys juos racionaliai sprendė tarpusavio sutarimu, atsisakant dalies numatytų darbų ir juos pakeičiant to paties pobūdžio darbais, racionaliai išvengiant sutarties vykdymo sutrikimų, ir dėl to užsakovui buvo pateiktos naujos lokalinės sąmatos, kuriose nurodytas konkretus eliminuojamų darbų sąrašas ir, vietoje jų, nurodyti būtini atlikti darbai, o sąmatų pagrindu buvo sudaryti atliktų darbų priėmimo aktai Nr. 3 ir Nr. 4, vienašališkai pasirašyti rangovo. Darbo projekto korektūros aiškinamajame rašte įvardijama, kokiais darbais keičiami pirminėje sąmatoje numatyti darbai, bei kokių darbų atsisakoma. Rangovų ir užsakovų pasitarimų protokole buvo užfiksuotas sprendimas dėl darbo projekto pakeitimo. Teismas nesutiko su pozicija, kad protokoliniuose sprendimuose nepasirašius atsakovui ir ieškovo atstovams, juose užfiksuoti sprendimai neturi privalomos galios. Šalys susitarė dėl sutarties vykdymo pakeitimo (neviršijant sutarties kainos) kitu būdu (dalies numatytų darbų atsisakant ir, vietoje jų, atliekant kitus to paties pobūdžio darbus), nei nurodyta užsakovo pateiktame projekte. UAB „Vilungė“ nepaneigė UAB „Lakmalit“ nurodytų aplinkybių, jog sutarties rezultatas buvo pasiektas. Teismo nuomone, toks teisinis tarp šalių susiklosčiusios situacijos traktavimas, kad darbai, nurodyti atliktų darbų aktuose Nr. 3 ir Nr. 4, nėra rangos sutarties dalykas, nes jie nebuvo atsakovo užsakyti, būtų formalus ir neatitiktų CPK 2 straipsnyje įtvirtintų proceso tikslų, nes UAB „Lakmalit“ įrodė, kad darbai, už kurių atlikimą prašo priteisti atlyginimą, faktiškai yra atlikti, pagal rezultatą jie yra analogiški pirminėje sąmatoje numatytiems darbams, nėra viršyta sutarties kaina, darbo projekto korektūra, pagal kurią darbai yra atlikti, buvo suderinta su užsakovu bei generaliniu rangovu, atsakovas neginčija ieškovo vienašališkai pasirašytų atliktų darbų aktų, o statytojas naudojasi darbo rezultatu. Teismas padarė išvadą, jog labiau tikėtina, kad ieškovas 2010 m. birželio 23 d. buvo pateikęs atsakovui atliktų darbų aktus Nr. 3 ir Nr. 4 bei PVM sąskaitą faktūrą Nr. LAK00005927 31 040 Lt sumai. Užsakovas turėjo pareigą įrodyti, kad pagrįstai atsisakė pasirašyti rangovo vienašališkai pasirašytus atliktų darbų aktus. Atsakovas neįrodė buvus įstatyminį pagrindą, leidžiantį atsisakyti priimti darbus. Užsakovas UAB „Vilungė“ dėl ieškovo atliktų darbų kokybės nėra pareiškęs jokių pretenzijų. Atliktų darbų aktuose Nr. 3 ir Nr. 4 nurodyti darbai tiksliai neatitinka pirminėje sąmatoje išvardintų darbų, tačiau lokalinėje sąmatoje S001-1 numatyti darbai buvo pakeisti kitais darbais, siekiant tinkamai įvykdyti rangos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, abipusiu šalių sutarimu, neviršijant sulygtos kainos ir buvo gautas sutarties 2.1 punkte nurodytas darbų rezultatas. Visi darbai atlikti už mažesnę 93 810,10 Lt sumą nei numatyta lokalinėje sąmatoje (105 000 Lt).

 1. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai:

9Apeliantas (atsakovas) UAB ,,Vilungė“ prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. liepos 3 d. sprendimą civ. byloje Nr. 2-1588-894/2012 ir priimti naują sprendimą – Lietuvos Ukrainos UAB ,,Lakmalit“ ieškinį atmesti kaip nepagrįstą (2 t., b. l. 109-114). Motyvuose nurodė, kad:

 1. Teismo sprendimas neteisėtas ir nepagrįstas, pažeistos procesinės teisės normos, kurių pažeidimas turėjo įtakos nepagrįsto sprendimo priėmimui, netinkamai aiškintos ir pritaikytos materialinės teisės normos.
 2. Pasirašant projektinę dokumentaciją, paruošta lokalinė sąmata S001-1 (prijungta prie sutarties kaip priedas), 105 000 Lt dydžio visų darbų sumai, kurie turėjo būti atliekami pagal aprašymus, brėžinius ir specifikacijas, todėl ieškovas, norėjęs atlikti projektinius pakeitimus, turėjo suderinti tai su užsakovu.
 3. Pirmosios instancijos teismas neteisingai vertino ir aiškino pateikto darbų projekto korektūrą, kuri 2010 m. birželio – liepos mėnesiais pateikta UAB ,,Vilungė“, ir kurią pasirašė tech. direktorius A. B., kuris nurodytu laiku negalėjo atstovauti UAB ,,Vilungė“, kadangi pradėjo dirbti tik nuo 2010 m. rugsėjo 20 d.
 4. Darbo projektinė korektūra buvo pateikta kaip aiškinamasis raštas, jokia papildoma lokalinė sąmata nebuvo pateikta. Tai buvo ne galutinis numatomas darbų projektas, o galima projekto pakeitimo vizija (projektas nebuvo svarstytas, derintas ar patvirtintas).
 5. Ieškovas savavališkai atliko projektinių sprendimų pakeitimus savo rizika ir atsakomybe, atliko papildomus statybos darbus, kurie niekaip nebuvo susiję su rangos sutartimi Nr. RG/04-27/1 ir nebuvo numatyti lokalinėje sąmatoje prie šios sutarties (atsakovas nebuvo šių darbų užsakęs ir aptaręs jų apmokėjimo).
 6. Pirmosios instancijos teismas be jokio teisinio pagrindo vadovavosi Lentvario vaikų globos namų, projektą ruošusios įmonės UAB ,,Sanda“ ir generalinio rangovo UAB ,,Kaminta“ pateiktais pasitarimų protokolais, kuriuose svarstyta projekto pakeitimo galimybė, nes susirinkimuose nei UAB ,,Vilungė“, nei UAB ,,Lakmalit“ atstovai nedalyvavo, pasitarimų protokolai jiems nebuvo pateikti.
 7. Lentvario vaikų globos namų įpareigojimas projektuotojus UAB ,,Sanda“ atlikti patikslinimus neturi jokios teisinės galios ieškovui arba atsakovui inicijuoti projekto pakeitimus bei atlikti rangos sutartyje nenumatytus darbus.
 8. Atsakovas negalėjo spręsti klausimo dėl darbų, numatytų darbų priėmimo aktuose Nr. 3 ir Nr. 4, priėmimo, kadangi minėti darbai buvo pateikti tik 2011 m. balandžio 18 d., o dar 2011 m. vasario 18 d. tarp generalinio rangovo UAB ,,Kaminta“ ir AB ,,Vilungė“ buvo nutraukta rango sutartis.
 9. 2012 m. balandžio 27 d. pasitarimo metu UAB ,,Vilungė“ ir UAB ,,Lakmalit“ nedalyvavo, todėl neteisingai teismas sprendė, kad minėti darbai atlikti abiems pusėms susitarus. Ieškovas rangos sutartį pasirašė ne su UAB ,,Kaminta“ ar Trakų rajono Lentvario vaikų globos namais, o su UAB ,,Vilungė“, todėl visus atliktus darbus privalėjo priduoti tik atsakovui.
 10. Tai, kad aktuose Nr. 3 ir Nr. 4 numatytų darbų kaina mažesnė nei sutarties kaina, neduoda jokio pagrindo tvirtinti, kad aktuose nurodyti darbai yra tokios vertės, nes atlikti kiti darbai nei sutartyje ir jų kaina bei apimtys nebuvo derinamos su užsakovu.
 11. Teismas nesuprato civilinio ginčo, tinkamai neištyrė įrodymų, kurių pagrindu padarė išvadas dėl atsakovo teisių ir pareigų, nenustatė bylai išspręsti esminės reikšmės aplinkybių ir pažeidė CPK normas.

10Trečiasis asmuo UAB ,,Kaminta“ pareiškime dėl prisidėjimo prie apeliacinio skundo prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. liepos 3 d. sprendimą (2 t., b. l. 123-127). Motyvuose nurodė, kad:

 1. Pasitarimai vyko tarp UAB ,,Kaminta“ ir Lentvario vaikų globos namai, šie subjektai galutinio sprendimo nebuvo priėmę, todėl bet kokie statybos darbai buvo atliekami UAB ,,Vilungė“ rizika ir atsakomybe. Sutarčių pakeitimai galimi tik tuo atveju, kai jų reikalaujama raštiškai. Kadangi atitinkamos formos (raštiškos) susirinkimo sprendimai nebuvo priimti, jie neturi jokios juridinės galios.
 2. Keisti suderintus sprendimus rangovas galėjo gavęs rašytinį subrangovo sutikimą, kai šiuo atveju tokie sutikimai (raštiški) nebuvo pateikti. Ieškovas vienašališkai vykdė rangos sutarties pakeitimus, nes, kai buvo priimtas sprendimas stabdyti darbus, jie buvo praktiškai baigti. Bet kokie, ne pagal projektinę dokumentaciją atlikti, darbai laikytini savavališkai atliktais, pažeidžiant sutarties sąlygas ir prisiimant riziką bei atsakomybę. Viešųjų pirkimų tarnybai pateikus prieštaravimus apskritai jokie darbai negalėjo būti atliekami.
 3. Nepaisant to, kokia galutinė mokėtina kaina (net ir sumažinta), statybos darbai negalėjo būti atliekami, faktinis jų atlikimas buvo tiesiogiai priklausomas nuo užsakovo ir kitų subrangos sutartyje įvardytų subjektų raštiško sutikimo.
 4. Teismas nepagrįstai ant darbo projekto korektūros A. B. ir S. J. žymą ,,gavau“ traktuoja kaip suderinimą su atsakovu, nes bet kokiems subrangos sutarties, tuo pačiu ir statybos projektinio plano, pakeitimams privalėjo būti rašytiniai trečiųjų asmenų ir projektuotojo sutikimai. Atsakovas, būdamas užsakovu rangos sutarties atžvilgiu, neturėjo įgaliojimų duoti sutikimą atlikti papildomus darbus.
 5. Teismas nevertino byloje pateiktų įrodymų, netinkamai tyrė faktines aplinkybes ir pateiktus dokumentus, nesilaikė įrodymų vertinimo tvarkos, padaryti procesiniai pažeidimai sąlygojo neteisėto ir nepagrįsto sprendimo priėmimą.

11Ieškovė UAB ,,Lakmalit“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Kauno miesto apylinkės teismo sprendimą palikti nepakeistą (t. 2., b. l. 129-123). Motyvuose nurodė, kad:

 1. Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad ieškovas savavališkai pakeitė darbo projektą, nes liudytojų parodymai ir rašytiniai įrodymai įrodo vėdinimo sistemos darbo projekto pakeitimo būtinybę ir faktą, darbai atlikti kokybiškai pagal projektinę dokumentaciją.
 2. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad lokalinėje sąmatoje S001-1 numatyti darbai pakeisti kitais darbais, siekiant tinkamai įvykdyti rangos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus abipusiu šalių susitarimu, kad būtų gautas sutartas darbų rezultatas.
 3. Nepagrįsti apelianto argumentai, kad atliktų darbų aktuose Nr. 3 ir Nr. 4 nurodyti darbai nebuvo užsakyti ir priimti, nes toks vertinimas formalus, prieštaraujantis protingumo bei sąžiningumo principams.
 4. Darbai pagal rangos sutartį su atsakovu atlikti, juos priėmė statytojas, jie atitinka projektinę dokumentaciją ir sutarties kainą.
 5. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad iki 2011 m. balandžio 18 d. nebuvo gauti darbų priėmimo aktai Nr. 3 Nr. 4, ir kad pirmosios instancijos teismas sprendime neaptarė bei nevertino apelianto atsikirtimų dėl aktų gavimo.
 6. Nepagrįsti apelianto argumentai, kad teismas nesuprato civilinio ginčo ir tinkamai neištyrė įrodymų, kurių pagrindu padarė išvadas dėl atsakovo teisių ir pareigų, nes nevertino faktinių aplinkybių, kad Lentvario vaikų globos namai iš naujo paskelbė konkursą dėl automatikos įrengimo.
 7. Pirmosios instancijos teismas išsamiai ir nuodugniai išanalizavo pateiktus įrodomus, taip pat ir atsakovo pateiktus į bylą rašytinius įrodymus bei jo paaiškinimus, priėmė teisingą ir pagrįstą įrodymais sprendimą.
 1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Apeliacinis skundas atmestinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Teismas CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė, todėl pasisako dėl apeliacinio skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

14Nustatyta, kad 2010 m. balandžio 27 d. ieškovas su atsakovu sudarė darbų rangos sutartį Nr. RG/04-27/1 (toliau – Sutartis). Pagal Sutarties 2.1. punktą ieškovas įsipareigojo savo medžiagomis atlikti rekonstruojamo Lentvario vaikų globos namų pastato vėdinimo sistemų ir įrangos montavimo darbus, nurodytus Sutarties dokumentuose. Atsakovas 2010 m. gegužės 21 d. patvirtino Atliktų darbų aktą Nr. 1 (26 695,48 Lt sumai), o 2010 m. birželio 15 d. patvirtino Atliktų darbų aktą Nr. 2 (36 074,62 Lt sumai) ir už šiuos darbus apmokėjo. 2010 m. birželio 23 d. ieškovas surašė Atliktų darbų aktus Nr. 3 (Vėdinimas-pakeitimai, 29 585,91 Lt sumai) ir Nr. 4 (Papildomi darbai (Ortakių ardymas, paviršių aptaisymas), 1 454,09 Lt sumai) bei tą pačią dieną juos pateikė pasirašyti atsakovui. Atsakovas atsisakė priimti šiuos aktus bei pagal juos išrašytą sąskaitą faktūrą Nr. LAK 000005927, t. y. atsisakė apmokėti už šiuos darbus. Atliktų darbų aktuose Nr. 3 ir 4 nurodyti darbai atlikti, už juos statytojas (biudžetinė įstaiga Trakų rajono Lentvario globos namai) yra apmokėjęs gen. rangovui UAB „Kaminta“. Apeliantas nesutinka apmokėti atliktų darbų, nes dėl šių darbų nebuvo susitarta.

15Apeliacinis skundas grindžiamas netinkamu surinktų įrodymų vertinimu bei tuo, kad dėl Atliktų darbų aktuose Nr. 3 ir 4 nurodytų darbų nebuvo raštiško sutikimo.

16Pažymėtina, kad civilinės bylos visuose teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi principo. Kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12 str., 178 str.). Rungimosi principo esmė yra ta, kad nešališkas teismas nagrinėja privačių šalių privatų ginčą, todėl būtent šalims tenka įrodinėjimo pareiga. Įrodymai civilinėje byloje yra su įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje susiję faktiniai duomenys, gauti įstatymo nustatytomis įrodinėjimo priemonėmis ir tvarka, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus arba atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra (CPK 177 str.). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). CPK 185 straipsnyje nustatyta, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais; jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus šiame Kodekse numatytas išimtis. Vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo remtis įrodymų visuma bei vadovautis ir teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais (CPK 3 str. 7 d.).

17Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, vertindamas byloje surinktus įrodymus, priešingai nei teigia apeliantas, nepadarė įrodymų vertinimą reglamentuojančių teisės normų pažeidimų. Pirmosios instancijos teismas išsamiai ir aiškiai, atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes ir įrodymų visumą, išdėstė savo išvadas, su kuriomis teisėjų kolegija visiškai sutinka, todėl antrą kartą jų nekartoja. Apeliaciniame skunde nurodomi argumentai dėl darbo projekto pakeitimų, dėl atliktų darbų apimties dėl atliktų darbų aktų pateikimo ir priėmimo aplinkybių yra tokie patys, kurie ir buvo nagrinėjami pirmosios instancijos teisme ir dėl kurių, kaip jau minėta, išsamiai ir aiškiai pasisakyta.

18Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas padarė teisingas išvadas, kad projektiniai pakeitimai buvo padaryti ir jie buvo žinomi atsakovui. Tą patvirtina ne tik pirmosios instancijos teismo nurodyti motyvai, bet ir atsakovo statybos direktoriaus E. P. 2010 m. gegužės 21 d. pasirašyta pažyma Nr. 1 (1 t., b. l. 12), kurioje šie darbai (jų kaina) jau numatyti. Atsižvelgiant į tai, kad šie pakeitimai ir papildomi darbai atitiko sutarties dalyką (siekiamą rezultatą; sutarties 2.1 p.), darbai neviršijo nustatytos pirminės sąmatos (sutarties kainos), su šiais darbais sutiko statytojas ir juos priėmė bei apmokėjo už juos, darytina išvada, kad vien statytojo raštiško sutikimo nebuvimas, negali būti pagrindas ieškovo ieškinį atmesti. Atmetus ieškinį būtų pažeisti teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principai, nes ginčas būtų išspręstas neatsižvelgiant į faktiškai susidariusią situaciją, kai viena iš šalių (ieškovas), vykdydama bendradarbiavimo pareigą (CK 6.691 str.), atliko darbus, tačiau atlygio už juos negavo, o šį atlygį pasiima atsakovas arba gen. rangovas, tokiu būdu nepagrįstai praturtėdami (-as).

19Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad Atliktų darbų aktai Nr. 3 ir 4 atsakovui buvo pateikti 2010 m. birželio 23 d., tačiau nagrinėjamu atveju tai neturi reikšmės teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, nes šių aktų pateikimo momentas (ar 2010-06-23, ar 2011-04-18) neįtakoja ieškinio dydžio (neprašoma priteisti nuostoliai, palūkanas ir pan.), ar šių aktų buvimo fakto, atliktų darbų fakto (statytojas priėmė darbus ir apmokėjo), todėl apelianto argumentai dėl šių aktų pateikimo ir priėmimo išsamiau nesvarstytini.

20Apeliacinio skundo argumentai dėl darbo projekto korektūros pateikimo momento atsakovui (ar 2010 m. birželio-liepos mėn., ar 2010 gruodžio 30 d.) neturi reikšmės teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, nes byloje nėra ginčo, kad darbai buvo atlikti anksčiau, negu padarytos darbų projekto korektūros, ir į šią aplinkybę pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą, atsižvelgė. Tai, kad darbai buvo atlikti anksčiau, negu atsakovas susipažino su šių darbų projekto korektūromis, nėra pagrindas pripažinti, jog už atliktus ir jau apmokėtus darbus, neturi būti atsiskaityta su ieškovu (šių darbų tiesioginiu vykdytoju).

21Apibendrinant, teisėjų kolegija pažymi, kad apeliacinis skundas grindžiamas iš esmės vien formaliais argumentais (kaltinant ieškovą nesilaikant tam tikrų procedūrų, vykdant darbus, nors iš nustatytų aplinkybių matyti, kad būtent ieškovas stengėsi vykdyti bendradarbiavimo, kooperavimosi pareigą ir kuo greičiau ir tinkamai atlikti savo darbą), neatsižvelgiant į faktiškai (realiai) susidariusią situaciją (būtinumą daryti projektinius pakeitimus; kad statytojas darbus priėmė, apmokėjo), kas neatitinka įrodymų vertinimą reglamentuojančių normų (CPK 2 str., 185 str.) bei teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų (CK 1.5 str.).

22Esant ankščiau nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas priimtas nepažeidžiant nei procesinės, nei materialinės teisės normų, todėl apeliacinis skundas, jame nurodytais motyvais, atmestinas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

23Apeliacinį skundą atmetus, iš apelianto (atsakovo) priteistinos bylinėjimosi išlaidos ieškovui. Ieškovas prašo priteisti 2 500 Lt advokato atstovavimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme (CPK 98 str.) (2 t., b. l 133-134). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, į bylos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas (surašytas atsiliepimas į apeliacinį skundą, advokatė ruošė ieškinį, dalyvavo nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme) sprendžia, kad prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos mažintinos iki 1 000 Lt.

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

25Apeliacinį skundą atmesti.

26Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. liepos 3 d. sprendimą palikti nepakeistą.

27Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Vilungė“, į. k. ( - ), ieškovei Lietuvos ir Ukrainos uždarajai akcinei bendrovei „Lakmalit“, į. k. ( - ), 1 000 Lt (vieną tūkstantį litų) bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,... 3.
 1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės UAB... 5. Atsakovas atsiliepimu į ieškinį prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.... 6. (vedinimo sistemų ir įrangos montavimo darbai). Darbų apmokėjimas... 7. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. liepos 3 d. sprendimu ieškinį tenkino... 8. Teismas nurodė, kad byloje nėra paneigti ieškovo atstovų argumentai, jog... 9. Apeliantas (atsakovas) UAB ,,Vilungė“ prašo panaikinti Kauno miesto... 10. Trečiasis asmuo UAB ,,Kaminta“ pareiškime dėl prisidėjimo prie... 11. Ieškovė UAB ,,Lakmalit“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Kauno... 12. Apeliacinis skundas atmestinas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 14. Nustatyta, kad 2010 m. balandžio 27 d. ieškovas su atsakovu sudarė darbų... 15. Apeliacinis skundas grindžiamas netinkamu surinktų įrodymų vertinimu bei... 16. Pažymėtina, kad civilinės bylos visuose teismuose nagrinėjamos laikantis... 17. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, vertindamas... 18. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas padarė... 19. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada,... 20. Apeliacinio skundo argumentai dėl darbo projekto korektūros pateikimo momento... 21. Apibendrinant, teisėjų kolegija pažymi, kad apeliacinis skundas grindžiamas... 22. Esant ankščiau nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 23. Apeliacinį skundą atmetus, iš apelianto (atsakovo) priteistinos... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325 straipsniu, 326... 25. Apeliacinį skundą atmesti.... 26. Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. liepos 3 d. sprendimą palikti... 27. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Vilungė“, į. k. (...