Byla 2-45-760/2012

1Tauragės rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Bajorinienė, sekretoriaujant Gitanai Gečienei, dalyvaujant ieškovams A. S., G. P., ieškovų atstovui advokatui Piotrui Orlovui, atsakovo atstovui R. U., trečiojo asmens G. J. atstovui advokatui A. S.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų A. S., a.k. ( - ) D. S., a.k. ( - ) M. S., a.k. ( - ) atstovaujamo įstatyminės atstovės D. S., G. P., a.k. ( - ) ieškinį atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, tretieji asmenys be savarankiškų reikalavimų A. B., a.k. ( - ) P. S., a.k. ( - ) S. R., a.k. ( - ) G. J., a.k. ( - ) A. O. S., a.k. ( - ) R. P., a.k. ( - ) R. M., a.k. ( - ) J. A., a.k. ( - ) dėl

32010-03-23 Tauragės apskrities viršininko įsakymo Nr. V-654, 2011-01-21 Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Tauragės ir Pagėgių žemėtvarkos skyriaus rašto Nr. 34SS-16, 2011-04-14 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sprendimo Nr. 1T-(7.5)-40, 2011-09-22 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Tauragės ir Pagėgių žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymo Nr. 34VI-(14.34.2.)- 1444, 2012-01-10 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus sprendimo Nr. 1T-(7.5)-3, pripažinimo negaliojančiais, įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

4Ieškovas patikslintu ieškiniu (2t., b.l. 144-154) prašo: 1) pripažinti negaliojančiu 2010-03-23 Tauragės apskrities viršininko įsakymą Nr. V-654 „Dėl 2007 m. sausio 18 d. Tauragės apskrities viršininko įsakymo Nr. V71 "D. T. rajono Baltrušaičių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo patvirtinimo" pakeitimo", toje dalyje, kur nurodyta pakeisti 2007 m. sausio 18 d. Tauragės apskrities viršininko įsakymo Nr. V-71 „D. T. rajono Baltrušaičių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo patvirtinimo" 1 priedą „išbraukiant 30 eilutėje V. S. suprojektuotus sklypus Nr. P761-1,2,3,4,5.6,7“, 2) pripažinti negaliojančiu 2011-01-21 Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Tauragės ir Pagėgių žemėtvarkos skyrius raštą Nr. 34SS-16 „Dėl skundo nagrinėjimo", kuriuo atsisakyta patenkinti ieškovų skundą dėl Tauragės apskrities viršininko 2010-03-23 įsakymo Nr. V-654 panaikinimo, 3) pripažinti negaliojančiu 2011-04-14 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sprendimą Nr. 1T-(7.5)-40 "Dėl A. S., D. S., M. S. atstovaujančios D. S., G. P. skundo išnagrinėjimo", 4) pripažinti negaliojančiu 2011-09-22 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Tauragės ir Pagėgių žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymą Nr. 34VĮ-(14.34.2.)-1444 "Dėl 2010 m. Tauragės rajono Baltrušaičių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto dalies ir joje suformuotų žemės sklypų patvirtinimo", 5) pripažinti negaliojančiu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012-01-10 sprendimą Nr. 1T-(7.5)-3 „Dėl A. S., D. S., M. S. ir G. P. skundo išnagrinėjimo" 6) pripažinti, kad ieškovams, kaip V. S. įpėdiniams pagal įstatymą, perėjo teisės ir pareigos dėl V. S. vardu pirkimui suprojektuotų ir 2007 m. sausio 18 d. Tauragės apskrities viršininko įsakymu Nr. V-71 „D. T. rajono Baltrušaičių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo patvirtinimo" 1 priedo 30 eilutėje patvirtintų sklypų Nr. P761-1,2,3,4,5,6,7 įsigijimo, 7) įpareigoti atsakovą ieškovų vardu tęsti suprojektuotų žemės sklypų įsigijimo procedūrą dėl V. S. vardu pirkimui suprojektuotų ir 2007 m. sausio 18 d. Tauragės apskrities viršininko įsakymu Nr. V-71 „D. T. rajono Baltrušaičių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo patvirtinimo" 1 priedo 30 eiluteje patvirtintų sklypų Nr. P761-1,2,3,4,5,6,7 įsigijimo, 8) prašo iš atsakovo priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovas su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad sprendžiant ar ieškovai turi teisę pirkti mirusiajam V. S. suprojektuotus žemės sklypus turėtų būti taikomi specialieji teisės aktai, reglamentuojantys valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimą, tai yra Žemės reformos įstatymas, Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinasis įstatymas, 2003 m. vasario 18 d. Vyriausybės nutarimu Nr.236 „Dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo ir nuomos" patvirtintos Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo taisyklės (toliau — taisyklės). V. S. suprojektuoti žemės sklypai Nr.P761-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nebuvo asmeninio ūkio žemės sklypai ir už perkamus žemės sklypus jis nebuvo sumokėjęs, todėl ieškovai, kaip V. S. turto paveldėtojai, neįgijo teisės pirkti V. S. suprojektuotų žemės sklypų. Išbraukus V. S. suprojektuotus žemės sklypus iš sąrašo, šie žemės sklypai buvo perduoti į laisvos valstybinės žemės fondą. Šiuo metu toje vietoje yra suprojektuoti žemės sklypai tretiesiems asmenims A. B., P. S., S. R., G. J., A.O. S., R. P., J. A., R. M.. Ieškovas A. S. 2009-04-28 pateikė prašymą įsigyti 19 ha žemės ūkio paskirties žemės iš laisvos valstybinės žemes fondo kaip jaunasis ūkininkas, bet ne kaip V. S. turto paveldėtojas. A. S. laikinai nuo 2009-12-14 iki 2010-12-14 naudodamasis kai kuriais valstybinės žemės sklypais, kurie buvo suprojektuoti V. S., neįgijo teisės tų žemės sklypų pirkti. Atsižvelgiant į A. S. 2010-05-06 prašymą, buvo pakeistas Tauragės apskrities viršininko 2010 m. kovo 10 d. įsakymo Nr.V-589 1 punktu patvirtintas sąrašas asmenų kuriems bus projektuojami sklypai Baltrušaičių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto metu (1 priedas) ir ieškovas A. S. buvo įrašytas į 14 eiliškumo grupę dėl suprojektavimo pirkimui 19 ha valstybinės žemės.

6Trečiojo asmens G. J. atstovas prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad sutinka su atsakovo atsikirtimuose išdėstytais motyvais ir juos palaiko.

7Tretieji asmenys A. B., P. S., S. R., A. O. S., R. P., R. M. teismo posėdyje nedalyvavo, jiems tinkamai pranešta apie posėdžio vietą, datą ir laiką, negauta prašymų atidėti bylos nagrinėjimą, negauta atsiliepimų į ieškovų ieškinį. Tretysis asmuo J. A. 2011-01-15 mirė (2t., b.l. 53).

8Ieškinys atmestinas.

9Iš mirties liudijimo nustatyta, kad 2009 m. balandžio 16d. mirė V. S. (1t., b.l. 24). Pagal 2009-08-26 paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimą V. S. ūkininko ūkį, identifikavimo kodas 7980977, registruotą adresu Drūtaviškių k., Gaurės sen., Tauragės r., po ¼ dalį paveldėjo ieškovai D. S., M. S., G. P. ir A. S. (1t., b.l. 18-23).

10Tauragės apskrities viršininkas 2010 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-654 pakeitė 2007 m. sausio 18 d. Tauragės apskrities viršininko įsakymo Nr. V-71 „D. T. rajono Baltrušaičių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo patvirtinimo" 1 priedą išbraukiant 30 eilutėje V. S. suprojektuotus sklypus Nr. P761-1,2,3,4,5,6,7 (1t, b.l. 29). Įsakymas priimtas remiantis 2009-04-17 V. S. mirties liudijimu. V. S. suprojektuoti žemės sklypai buvo pervesti į laisvos valstybinės žemės fondą. Minėtą 2010-03-23 įsakymą ieškovai apskundė Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Tauragės ir Pagėgių žemėtvarkos skyriui, kuris 2011-01-21 raštu Nr. 34SS-16 atsisakė tenkinti skundą ir įsakymo nepanaikino (1t, b.l. 30-36). Šį raštą ieškovai apskundė Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriui, kuris 2011-04-14 sprendimu Nr. 1T-(7.5) – 40 atmetė skundą kaip nepagrįstą, nurodydamas, kad Tauragės ir Pagėgių žemėtvarkos skyrius pagrįstai atsisakė ieškovams parduoti V. S. suprojektuotus žemės sklypus (1t, b.l. 38-47).

11Tauragės ir Pagėgių žemėtvarkos skyriaus vedėjas 2011-09-22 įsakymu Nr. 34 VĮ-(14.34.2.) – 1444 „D. T. rajono Baltrušaičių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto dalies ir joje suformuotų žemės sklypų patvirtinimo" patvirtino 2010 m. Tauragės rajono Baltrušaičių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto dalį ir joje suformuotas žemės sklypų ribas, nustatytą pagrindinę naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ir pobūdį, nustatytas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas bei servitutus pagal priedą bei pavedė projekto autoriui per 10 dienų nuo projekto patvirtinimo dienos patikslinti Baltrušaičių kadastro vietovės laisvos valstybinės žemės planą ir žiniaraštį (2t., b.l. 38-39). Šiuo įsakymu buvo patvirtinti E. B. (paveldėtoja P. S.), J. J. (paveldėtojai – A. O. S., R. P., J. A.), A. B., R. P., J. A., G. J., T. P. (paveldėtoja S. R.) suprojektuoti žemės sklypai toje vietoje, kurioje Tauragės apskrities viršininko 2007-01-18 įsakymu Nr. V-71 buvo suprojektuoti parduotini žemės sklypai V. S. (1t., b.l. 84-85). Ieškovai apskundė minėtą įsakymą Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos direktoriui, kuris 2012-01-10 sprendimu Nr. 1T-(7.5)-3, atmetė ieškovų skundą kaip nepagrįstą (t.2, b.l. 156-170).

12Byloje keliamas ginčas dėl ikisutartinių teisinių santykių, tai yra dėl valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo, bei dėl paveldėjimo teisinių santykių, tai yra, ar teisė įsigyti valstybinės žemės sklypus yra paveldima ir ar ieškovai, kaip įpėdiniai, gali įsigyti žemės sklypus, kuriuos buvo rengiamasi parduoti šiuo metu mirusiam V. S..

13Lietuvos Respublikos Žemės reformos 8 straipsnio 1 dalis numato, kad žemės reformos metu žemė asmenims parduodama laikantis šio įstatymo 10 straipsnyje nurodytos eilės ir pagal žemės reformos žemėtvarkos projektus, kitus teritorijų planavimo dokumentus. Valstybės paramos įsigyjant žemės ūkio paskirties žemę subjektai gali įsigyti valstybinę žemės ūkio paskirties žemę Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo nustatyta tvarka.

14Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo 2 straipsnis numato, kad teisę į valstybės paramą įsigyjant žemės ūkio paskirties žemę turi fizinis asmuo, turintis profesinių įgūdžių ir kompetencijos. Tokiu laikomas ne anksčiau kaip metais, einančiais prieš paraiškos pateikimą, žemės ūkio naudmenas ir (ar) pasėlius deklaravęs ir buhalterinę apskaitą tvarkantis fizinis asmuo, kuris Ūkininko ūkio įstatymo nustatyta tvarka yra įregistravęs ūkininko ūkį arba turi praktinio ūkininkavimo patirties ir žemės ūkio išsimokslinimo diplomą arba dokumentą, patvirtinantį profesinį pasirengimą ūkininkauti. Šio įstatymo 3 straipsnio 1 punktas numato, kad Valstybinės žemės pardavimo ir atsiskaitymo už ją tvarką nustato Vyriausybė.

15Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003m. vasario 18d. nutarimu Nr.236 (2004-12-02 nutarimo Nr. 1538 redakcija) yra patvirtintos Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo taisyklės (toliau — Taisyklės). Šiose taisyklėse numatyta nuosekli valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo tvarka. Taisyklėse numatyta, kad žemės sklypų pardavimo organizatorius vykdo žemės sklypo pardavimą, turėdamas Taisyklių 9 punkte nurodytus dokumentus, tarp jų, žemės valdos projektą patvirtinantį apskrities viršininko įsakymą, žemės sklypo planą ir jį apibūdinančius kadastro duomenis, prašymą parduoti žemės sklypą, bei kitus dokumentus. Žemės sklypų pardavimo organizatorius, gavęs Taisyklių 9 punkte nurodytus dokumentus atlieka šiuos veiksmus: sutikrina asmens pateiktus duomenis, patikrina, ar neviršijamas leistinas pirkti maksimalus žemės ūkio paskirties žemės plotas, įregistruoja žemės sklypą Nekilnojamojo turto registre, parengia valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutarties projektą, suderina jį su pirkėju, šiam sutikus su perkamo žemės sklypo kaina ir kitomis sutarties projekte išdėstytomis žemės sklypo pirkimo sąlygomis, perduoda parengtus dokumentus Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui sprendimo priėmimui, nusprendus parduoti žemės sklypą, įteikia pirkėjui pranešimą, kuriame nurodo sumą, kurią jis turi sumokėti už parduodamą žemės sklypą, pirkėjui sumokėjus nurodytą sumą, sutartu laiku pasirašo pirkimo – pardavimo sutartį.

16R. T. rajono žemėtvarkos skyriaus Gaurės seniūnijos pažymomis nustatyta, kad Vincas S. T. rajone buvo išsinuomojęs šiuos valstybinės žemės sklypus: 2.00 ha Liutkaičių kaime, sklypo Nr. N-176, 5,30 ha Dvarviečių kaime, sklypo Nr. N-175-1, 3,70 ha Dvarviečių kaime, sklypo Nr. N-175-2, 6 ha Burbiškės kaime, sklypo Nr. N-175-3, 2 ha Liperiškės kaime, sklypo Nr. N-175-4, 18,0 ha Creliškių kaime, sklypo Nr. N-6-1, 5,50 ha Šakių kaime, sklypo Nr. N-6-2, 2,10 ha Liutkaičių kaime, sklypo Nr. N-6-3, 3,70 ha Dvarviečių kaime, sklypo Nr. N-6-4 (1t, b.l.61-67).

17Tauragės apskrities viršininko 2007 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V-71 „D. T. rajono Baltrušaičių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo patvirtinimo" patvirtintame Tauragės rajono Baltrušaičių kadastro vietovės projekte pagal Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 10 straipsnyje nurodytą 15 eiliškumo grupę V. S. buvo suprojektuoti iš valstybės pirkti septyni bendro 35,26 ha ploto žemės sklypai, plane pažymėti Nr. P761-1, P761-2, P761-3, P761-4, P761-5, P761-6, P761-7 (1t., b.l. 25-26). V. S. prašymą pirkti 35,26 ha ploto žemės sklypus Tauragės rajono žemėtvarkos skyriui Gaurės seniūnijoje pateikė 2008 m. vasario 7 d. (1t, b.l. 27). Jis prašė įsigyjant žemę taikyti valstybės paramą ir nurodė, kad už perkamą valstybinę žemės ūkio paskirties žemę mokės išsimokėtinai per 10 metų, iškart įmokant 10 procentų sumos.

18Pagal LR Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.1 straipsnį, prievolė, tai teisinis santykis, kurio viena šalis (skolininkas) privalo atlikti kitos šalies (kreditoriaus) naudai tam tikrą veiksmą arba susilaikyti nuo tam tikro veiksmo, o kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko, kad šis įvykdytų savo pareigą. Iš ieškovo A. S., atsakovo atstovo paaiškinimų nustatyta, kad minėti suprojektuoti žemės sklypai buvo paženklinti natūroje, tačiau daugiau jokių veiksmų, susijusių su minėtų žemės sklypų pirkimu – pardavimu, nebuvo atlikta. V. S. pardavimui suprojektuoti žemės sklypai nebuvo įregistruoti nekilnojamojo turto registre, nebuvo parengtas ir su pirkėju suderintas valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutarties projektas, nebuvo nurodyta žemės sklypų pardavimo kaina. Todėl laikytina, kad iki V. S. mirties, šalys nebuvo susitarusios dėl visų pagrindinių žemės sklypų pirkimo - pardavimo sutarties sąlygų, todėl nėra pagrindo konstatuoti, kad tarp V. S. ir atsakovo buvo sudaryta valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutartis.

19Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo taisyklių 6 punktas numato, kad jeigu asmuo mirė, teisę pirkti iš valstybės jo naudotą asmeninio ūkio žemę įgyja jo įpėdiniai Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka. Taisyklių 7 punktas numato, kad mirus asmeniui, kuris už suteiktą ir naudojamą žemės sklypą nustatytąja tvarka sumokėjo įmokas pinigais arba valstybės vienkartinėmis išmokomis, teisę pirkti šį žemės sklypą įgyja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka jo įpėdiniai, kuriems įskaitoma suma, mirusiojo asmens sumokėta už perkamą žemės sklypą. Nustatyta, kad ( - ) S. T. rajono Baltrušaičių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildyme suprojektuoti žemės sklypai Nr. P761-1, P761-2, P761-3, P761-4, P761-5, P761-6, P761-7 nebuvo asmeninio ūkio žemės sklypai, už perkamus žemės sklypus jis nebuvo sumokėjęs įmokų pinigais arba valstybės vienkartinėmis išmokomis, todėl ieškovai, kaip V. S. paveldėtojai, remiantis Taisyklių nuostatomis neįgijo teisės pirkti V. S. suprojektuotų žemės sklypų.

20CK 6.128 straipsnyje nustatyta, kad kai kreditorius miršta, prievolė baigiasi, jeigu ji turėjo būti įvykdyta asmeniškai jam arba kitokiu būdu yra neatsiejamai susijusi su kreditoriaus asmeniu. CK 5.1 straipsnis numato, kad paveldėjimas – tai mirusio fizinio asmens turtinių teisių, pareigų ir kai kurių asmeninių neturtinių teisių perėjimas jo įpėdiniams pagal įstatymą arba (ir) testamentą. Paveldimi gali būti ne tik materialūs dalykai bet ir palikėjo turtinės reikalavimo teisės ir palikėjo turtinės prievolės. Įstatymas numato, kad nepaveldimos tokios asmeninės neturtinės ir turtinės teisės, kurios neatskiriamai susijusios su palikėjo asmeniu.

21Kaip buvo minėta, remiantis Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinuoju įstatymu, teisė į valstybės paramą įsigyjant žemės ūkio paskirties žemę neatsiejamai susijusi su asmeniu, tai yra jo amžiumi, profesija, kompetencija. Nustatyta, kad ieškovas M. S. yra nepilnametis. Ieškovė G. P. nėra įregistravusi ūkininko ūkio, neturi žemės ūkio išsimokslinimo, profesinio pasirengimo ūkininkauti ir tai ji pati pripažįsta. Todėl akivaizdu, kad M. S. ir G. P. negali pretenduoti į valstybės paramą įsigyjant žemės ūkio paskirties žemę ir reikalauti, kad atsakovas jų vardu tęstų V. S. suprojektuotų žemės sklypų įsigijimo procedūrą.

22Nustatyta, kad ieškovai D. S. ir A. S. yra ūkininkai, jie turi įregistravę savo atskirus ūkius Stragutės kaime, Gaurės seniūnijoje, Tauragės rajone (1t., b.l. 50-51), ir gali būti valstybės paramos įsigyjant žemės ūkio paskirties žemę subjektais. M. V. S., nei vienas iš ieškovų nepateikė prašymo tuometiniam Tauragės rajono žemėtvarkos skyriui, kad jiems, kaip V. S. turto paveldėtojams būtų perkeltos pirkėjo teisės ir pareigos, kad jų vardu būtų tęsiama žemės sklypų įsigijimo procedūra. Tokio prašymo ieškovai nepateikė ir jiems 2009 m. rugpjūčio 26 d. išdavus paveldėjimo teisės liudijimą, nors ieškovų ginčijamas Tauragės apskrities viršininko įsakymas Nr. V-654 dėl V. S. suprojektuotų sklypų išbraukimo iš sąrašo buvo priimtas tik 2010 m. kovo 23 d. Ieškovai neįrodė, kad po V. S. mirties jie būtų tęsę jo ūkio veiklą. Priešingai, nustatyta, kad ieškovė D. S. 2009-11-26 kreipėsi į Tauragės rajono savivaldybės administracijos Kaimo reikalų skyrių, dėl ūkininko V. S. ūkio išregistravimo, ko pasekoje jo ūkis buvo išregistruotas (2t., b.l. 105-106). Ir tik 2011-06-29, kai jau buvo priimti ginčijami atsakovo sprendimai, bei vykstant šios bylos procesui, D. S. prašymu, V. S. ūkininko ūkio išregistravimas buvo panaikintas, o A. S. perėmė V. S. ūkį (2t., b.l.109-120).

23Nors ieškovas A. S. tvirtina, kad jis kreipėsi į Tauragės savivaldybės žemėtvarkos skyrių ir pateikė prašymą kaip V. S. įpėdinis, kad jo vardu būtų tęsiama tėvui V. S. suprojektuotų žemės sklypų įsigijimo procedūra, tačiau byloje esantys įrodymai paneigia šias aplinkybes. Nustatyta, kad A. S. 2009-04-28 kreipėsi į Tauragės savivaldybės žemėtvarkos skyrių su prašymu suprojektuoti jam žemės reformos žemėtvarkos projekte norimus pirkti ne 35,26 ha ploto, kaip buvo prašęs V. S., o 19,00 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypus, esančius Tauragės rajono Girgždų, Šakių, Dvarviečių, Balandžių, Burbiškių kaimuose (1t., b.l. 52). 2009-05-12 Tauragės rajono žemėtvarkos skyrius leido ūkininkui A. S. naudotis šiais valstybinės žemės sklypais: 4,50 ha Stragutės k., sklypo Nr. TN-29-1, 2,10 ha Liutkaičių k., sklypo Nr. TN-29-2, 1,27 ha Dvarviečių k., sklypo Nr. TN-29-3, 5,30 ha Balandžių k. sklypo Nr. TN-29-4, 6,50 ha Dvarviečių k., sklypo Nr. TN-29-5, 1,40 ha Girgždų k., sklypo Nr. TN-29-6, 1,50 ha Balandžių k., sklypo Nr. TN-29-7, viso 22,57 ha žemės plotu (1t., b.l. 53-56). 2009-12-14 Tauragės rajono žemėtvarkos skyrius išdavė A. S. leidimus naudoti žemės ūkio paskirties žemę, tai yra 1,75 ha Girgždų k, sklypo Nr. TN-17-1, 1,74 ha, sklypo Nr. TN-17-2, ir 4,14 ha, sklypo Nr. TN-17-3, esančiais Balandžių k, 5,44 ha Dvarviečių k., sklypo Nr. TN-:17-4, 2,10 ha Liutkaičių k., sklypo Nr. TN-17-5, 4,41 ha Stragutės k., sklypo Nr. TN-17-6 (1t, b.l. 57-60). Minėti žemės sklypai A. S. buvo išnuomoti nuo 2009-12-14 iki 2011-12-14.

24Tauragės apskrities viršininkas 2010-03-10 įsakymu Nr. V-589 „Dėl asmenų sąrašo, kuriems bus projektuojami sklypai Baltrušaičių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto metu, patvirtinimo" A. S. įrašė į sąrašą asmenų, kuriems bus projektuojami sklypai Baltrušaičių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto metu, nurodant, kad pagal ieškovo A. S. 2009-04-28 prašymą 19,00 ha žemės sklypai bus projektuojami pagal LR Žemės reformos įstatymo 10 straipsnyje nurodytą 12 eiliškumo grupę (3t, b.l. 30-34). Tauragės apskrities viršininkas 2010-05-25 įsakymu Nr. V-1207 „Dėl 2010 m. kovo 10 d. Tauragės apskrities viršininko įsakymo Nr. V-589 „Dėl asmenų sąrašo, kuriems bus projektuojami sklypai Baltrušaičių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto metu, patvirtinimo pakeitimo", remiantis pačio A. S. prašymu, patikslino patvirtintą asmenų, kuriems bus projektuojami žemės sklypai sąrašą ir nurodė, kad A. S. pagal 2009-04-28 prašymą 19,00 ha žemės sklypai bus projektuojami pagal LR Žemės reformos įstatymo 10 straipsnio nurodytą 14 eiliškumo grupę (3t, b.l. 35-36). Š. T. apskrities viršininko įsakymai yra galiojantys, ieškovas A. S. jų neskundė ir neginčijo.

25Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, yra pagrindas konstatuoti, kad ieškovas A. S. 2009-04-28 prašymu siekė įsigyti 19 ha žemės ūkio paskirties žemės iš laisvos valstybinės žemės fondo kaip jaunasis ūkininkas, o ne kaip V. S. turto paveldėtojas. Ieškovas A. S. laikinai naudodamasis kai kuriais valstybinės žemės sklypais, kurie buvo suprojektuoti V. S., neįgijo pirmenybės teisės pirkti šiuos žemės sklypus, nes kaip buvo minėta, Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 10 straipsnyje nurodyta, kad vykdant žemės reformą, kaimo vietovėse žemės sklypai asmenims formuojami pagal nurodytas eiliškumo grupes. Dėl šios priežasties, išbraukus V. S. suprojektuotus žemės sklypus ir perdavus juos į laisvos valstybinės žemės fondą, šiuo metu toje vietoje yra suprojektuoti žemės sklypai tretiesiems asmenims.

26Taigi, atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas neturi pagrindo pripažinti negaliojančiais 2010-03-23 Tauragės apskrities viršininko įsakymą Nr. V-654, 2011-01-21 Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Tauragės ir Pagėgių žemėtvarkos skyriaus raštą Nr. 34SS-16, 2011-04-14 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sprendimą Nr. 1T-(7.5)-40, 2011-09-22 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Tauragės ir Pagėgių žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymą Nr. 34VI-(14.34.2.)- 1444, 2012-01-10 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus sprendimą Nr. 1T-(7.5)-3. Atmestini ieškovų reikalavimai pripažinti, kad jiems, kaip V. S. įpėdiniams pagal įstatymą perėjo teisės ir pareigos dėl V. S. vardu pirkimui suprojektuotų ir patvirtintų sklypų įsigijimo, bei įpareigoti atsakovą ieškovų vardu tęsti suprojektuotų žemės sklypų įsigijimo procedūrą.

27Teismo sprendimui įsiteisėjus, naikintina Tauragės rajono apylinkės teismo 2011-10-25 nutartimi taikyta laikinoji apsaugos priemonė – draudimas atsakovui atlikti projektavimo veiksmus, susijusius su žemės nuosavybės atkūrimu, atkurti nuosavybės teises bei parduoti V. S. 2007 m. sausio 18d. Tauragės apskrities viršininko įsakymo Nr. V-71 „D. T. rajono Baltrušaičių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo patvirtinimo“ 1 priedo 30 eilutėje suprojektuotus sklypus Nr. P761-1, P761-2, P761-3, P761-4, P761-5, P761-6, P761-7 (2t., b.l. 41-42).

28Iš ieškovų A. S., D. S. bei G. P. priteistinos po 50,10 Lt išlaidos valstybei, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 96 str.).

29Vadovaudamasis LR Civilinio proceso kodekso 260 str., 268 str., teismas

Nutarė

30Ieškinį atmesti.

31P. T. rajono apylinkės teismo 2011-10-25 nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę – draudimą atsakovui atlikti projektavimo veiksmus, susijusius su žemės nuosavybės atkūrimu, atkurti nuosavybės teises bei parduoti V. S. 2007 m. sausio 18d. Tauragės apskrities viršininko įsakymo Nr. V-71 „D. T. rajono Baltrušaičių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo patvirtinimo“ 1 priedo 30 eilutėje suprojektuotus sklypus Nr. P761-1, P761-2, P761-3, P761-4, P761-5, P761-6, P761-7.

32Priteisti iš ieškovų A. S., D. S. ir G. P. valstybei po 50,10 Lt (penkiasdešimt litų, 10 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

33Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Tauragės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Tauragės rajono apylinkės teismo teisėja Loreta... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų A. S.,... 3. 2010-03-23 Tauragės apskrities viršininko įsakymo Nr. V-654, 2011-01-21... 4. Ieškovas patikslintu ieškiniu (2t., b.l. 144-154) prašo: 1) pripažinti... 5. Atsakovas su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo,... 6. Trečiojo asmens G. J. atstovas prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad sutinka... 7. Tretieji asmenys A. B., P. S., S. R., A. O. S., R. P., R. M. teismo posėdyje... 8. Ieškinys atmestinas.... 9. Iš mirties liudijimo nustatyta, kad 2009 m. balandžio 16d. mirė V. S. (1t.,... 10. Tauragės apskrities viršininkas 2010 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-654... 11. Tauragės ir Pagėgių žemėtvarkos skyriaus vedėjas 2011-09-22 įsakymu Nr.... 12. Byloje keliamas ginčas dėl ikisutartinių teisinių santykių, tai yra dėl... 13. Lietuvos Respublikos Žemės reformos 8 straipsnio 1 dalis numato, kad žemės... 14. Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo... 15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003m. vasario 18d. nutarimu Nr.236... 16. R. T. rajono žemėtvarkos skyriaus Gaurės seniūnijos pažymomis nustatyta,... 17. Tauragės apskrities viršininko 2007 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V-71 „D.... 18. Pagal LR Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.1 straipsnį, prievolė, tai... 19. Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo taisyklių 6... 20. CK 6.128 straipsnyje nustatyta, kad kai kreditorius miršta, prievolė... 21. Kaip buvo minėta, remiantis Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo... 22. Nustatyta, kad ieškovai D. S. ir A. S. yra ūkininkai, jie turi įregistravę... 23. Nors ieškovas A. S. tvirtina, kad jis kreipėsi į Tauragės savivaldybės... 24. Tauragės apskrities viršininkas 2010-03-10 įsakymu Nr. V-589 „Dėl asmenų... 25. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, yra pagrindas konstatuoti, kad... 26. Taigi, atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas neturi pagrindo... 27. Teismo sprendimui įsiteisėjus, naikintina Tauragės rajono apylinkės teismo... 28. Iš ieškovų A. S., D. S. bei G. P. priteistinos po 50,10 Lt išlaidos... 29. Vadovaudamasis LR Civilinio proceso kodekso 260 str., 268 str., teismas... 30. Ieškinį atmesti.... 31. P. T. rajono apylinkės teismo 2011-10-25 nutartimi taikytą laikinąją... 32. Priteisti iš ieškovų A. S., D. S. ir G. P. valstybei po 50,10 Lt... 33. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...