Byla e2-4497-1004/2018
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Vaidotas Narvidas, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės akcinės bendrovės (toliau – AB) Šiaulių bankas ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) ,,MECHANIKA“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės 21002,98 Eur skolą, 6 proc. procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Prašė bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka. Nurodė, jog 2009-09-30 ieškovė ir UAB „( - )“ sudarė kredito sutartį Nr. ( - ) (toliau – Kredito sutartis), pagal kurią UAB „( - )“ suteiktas 101367,00 Eur kreditas, kuris turėjo būti grąžintas iki 2014 m. rugsėjo 30 d. Vėlesniais susitarimais buvo keičiama palūkanų norma, 2013-01-30 susitarimu Nr. 3 dėl 2009-09-30 kreditavimo sutarties Nr. MA-2009-1293-00 pakeitimo, Kredito grąžinimo terminas Sutarties 2.9.3. punkte nurodytoms lėšoms buvo pratęstas iki 2013-03-01, 2014-12-08 susitarimu Nr. 3 Kredito grąžinimo terminas buvo pratęstas iki 2016-11-30.

4Nurodė, kad už prievolių pagal Kredito sutartį įvykdymą ieškovei 2009 m. rugsėjo 30 d. Laidavimo sutartimi su juridiniu asmeniu Nr. 404 (toliau – Laidavimo sutartis) laidavo atsakovė ir kaip solidarus skolininkas įsipareigojo visu savo esamu ir būsimu turtu atsakyti ieškovei už UAB „( - )“ prievoles pagal Kredito sutartį tokia pat apimtimi kaip ir UAB „( - )“, jeigu skolininkas tinkamai neįvykdys ieškovei visų ar dalies prievolių pagal Kredito sutartį. 2016-12-22 nutartimi Šiaulių apygardos teismas iškėlė bankroto bylą UAB „( - )“; 2017-03-20 Šiaulių apygardos teismas patvirtino ieškovės reikalavimą BUAB „( - )“ bankroto byloje 22054,98 Eur sumai pagal Kredito sutartį. Pažymėjo, kad dalis skolos buvo padengta iš bankroto procese parduoto turto, tačiau likusi dalis įsipareigojimų ieškovei pagal Kredito sutartį neįvykdyti ir ieškinio pateikimo dienai yra 21002,98 Eur. Pagal įstatymą ir Laidavimo sutartį kredito gavėjas (BUAB „( - )“) ir laiduotojas (atsakovė) atsako ieškovei kaip solidarūs skolininkai dėl įsiskolinimų pagal kredito sutartį.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 424 str. 1 d., ieškinys, kurio dalykas yra piniginiai reikalavimai (atsirandantys iš sutarties, delikto, darbo santykių, išlaikymo priteisimo ir kiti), kilnojamojo daikto, vertybinių popierių priteisimas ar reikalavimai iš nekilnojamojo daikto nuomos sutarčių dėl nuomininko iškeldinimo, ieškovo prašymu gali būti išspręstas šiame skyriuje nustatyta tvarka, jeigu visi reikalavimai yra pagrindžiami leistinais rašytiniais įrodymais. Nagrinėjamu atveju teismas iš ieškinio reikalavimų pobūdžio ir juos pagrindžiančių rašytinių įrodymų viseto nustatęs, jog yra pagrindas pagal pateiktus įrodymus ieškinį tenkinti visiškai, priima preliminarų sprendimą dokumentinio proceso tvarka (CPK 428 str. 1 d.).

7Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad 2009-09-30 ieškovė ir UAB „( - )“ sudarė kredito sutartį Nr. MA-2009-1293-00 (Kredito sutartis), pagal kurią UAB „( - )“ buvo suteiktas 101367,00 Eur kreditas, kuris turi būti grąžintas iki 2014-09-30. Vėlesniais susitarimais buvo keičiama palūkanų norma, 2013-01-30 susitarimu Nr. 3 dėl 2009-09-30 kreditavimo sutarties Nr. ( - ) pakeitimo, Kredito grąžinimo terminas Sutarties 2.9.3. punkte nurodytoms lėšoms buvo pratęstas iki 2013-03-01, 2014-12-08 susitarimu Nr. 3 Kredito grąžinimo terminas buvo pratęstas iki 2016-11-30. Už prievolių pagal Kredito sutartį įvykdymą ieškovei Laidavimo sutartimi su juridiniu asmeniu Nr. 404 (Laidavimo sutartis) laidavo atsakovė ir kaip solidarus skolininkas įsipareigojo visu savo esamu ir būsimu turtu atsakyti ieškovei už UAB „( - )“ prievoles pagal Kredito sutartį tokia pat apimtimi kaip ir UAB „( - )“, jeigu skolininkas tinkamai neįvykdys ieškovei visų ar dalies prievolių pagal kredito sutartį. 2016-12-22 nutartimi Šiaulių apygardos teismas iškėlė bankroto bylą UAB „( - )“. 2017-03-20 Šiaulių apygardos teismas patvirtino ieškovės reikalavimą BUAB „( - )“ bankroto byloje 22054,98 Eur sumai pagal Kredito sutartį. Iš bankroto procese parduoto turto buvo padengta dalis skolos, likęs įsiskolinimas sudaro 21002,98 Eur. Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovė ar BUAB „( - )“ būtų ieškovei grąžinę skolą (CPK 178 str.).

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str. numatyta, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Vadovaujantis CK 6.881 str. 1 d., 6.873 str. 1 d., 6.872 str. 2 d., kredito gavėjas privalo grąžinti gautą sumą kreditoriui ir sumokėti palūkanas. CK 6.81 str. 1 d. nurodyta, kad kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis. CK. 6.6 str. 4 d. nustatyta, kad jeigu skolininkų pareiga yra solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį. Pagal Laidavimo sutarties 2.1. punktą laiduotojas įsipareigojo visu savo esamu ir būsimu turtu atsakyti ieškovei už kredito gavėjo prievoles pagal Kredito sutartį tokia pat apimtimi kaip ir kredito gavėjas, jeigu kredito gavėjas nevykdys arba netinkamai vykdys Kredito sutartį; taip pat laiduotojas įsipareigojo atsakyti ieškovei už kredito gavėjo prievoles pagal Kredito sutartį kredito gavėjo bankroto atveju. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovės ieškinys tenkintinas visiškai ir iš atsakovės priteistina 21002,98 Eur skolos suma ieškovei.

9Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 2 d., ieškovei iš atsakovės priteistinos 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 21002,98 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2018 m. kovo 13 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Vadovaujantis CPK 93 str. 1 d. nuostatomis tenkinus ieškinį visiškai, ieškovei iš atsakovės priteistinos 626,00 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 236,00 Eur žyminis mokestis ir 390,00 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti (CPK 80 str. 1 d. 8 p., 7 d., 88 str., 93 str. 1 d., 98 str.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 262 straipsnio 1 dalimi, 428 straipsniu, 429 straipsniu, teismas

Nutarė

12ieškinį tenkinti visiškai.

13Priteisti iš atsakovės UAB „MECHANIKA“ (į.k. ( - )) 21002,98 Eur (dvidešimt vieno tūkstančio dviejų eurų, 98 centų) skolą, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas nuo 21002,98 Eur sumos, nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2018 m. kovo 13 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 626,00 Eur (šešių šimtų dvidešimt šešių eurų) bylinėjimosi išlaidas ieškovei AB Šiaulių bankas (į.k. ( - )).

14Atsakovas per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo įteikimo dienos privalo įvykdyti sprendimą arba Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmams raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

15Jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

16Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai