Byla 2A-2246-273/2012
Dėl daikto valdymo pažeidimų pašalinimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Evaldo Burzdiko, Albino Čeplinsko, Izoldos Nėnienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos) teismo rašytiniame posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjusi atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „RGG“ atstovo advokato Dainiaus Burdulio apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. liepos 10 d. sprendimo Nr.2-7588-329/2012 civilinėje byloje pagal ieškovių Klaipėdos miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos arena“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „RGG“, tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Vėtrūna“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Juvara“ dėl daikto valdymo pažeidimų pašalinimo ir

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3ieškovės kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydamos atkurti pažeistą valdymą ir pašalinti daikto valdymo trukdymus - įpareigoti atsakovę UAB „RGG" grąžinti Kubo detales (rezultatų švieslenčių dalis (4 rezultatų LED plokštes, 1 GPS laikrodžio procesorių), LED ekrano dalis (LED matricas, LED ekranų maitinimo bloką), Kubo aukščio valdymą (LED kubo valdymo bloko išorinį modulį) ieškovėms Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai ir UAB „Klaipėdos arena", sumontuojant jas į buvusią padėtį Klaipėdos daugiafunkciniame sporto ir pramogų komplekse, esančiame Dubysos g. 10, Klaipėda, ir atkuriant sistemos veikimą, buvusį iki 2011-10-13 valdymo pažeidimo (b.l. 3-5 ). Nurodė, kad 2009 08 24 tarp ieškovės Klaipėdos miesto savivaldybės ir UAB „Vėtrūna" buvo sudaryta statybos rangos sutartis Nr. J12-208 dėl Klaipėdos daugiafunkcinio sporto ir pramogų komplekso, vadinamo Arena, esančio Dubysos g. 10, Klaipėdoje, statybos darbų. Atskiriems darbams atlikti generalinis rangovas UAB „Vėtrūna“ samdė subrangovą UAB „Juvara“, o šis subrangovas švieslenčių ir kubo sistemos sumontavimui Arenoje samdė atsakovę UAB „RGG“. 2011 08 23 darbų perdavimo-priėmimo aktu pastatyta ir pilnai įrengta Arena buvo perduota Klaipėdos miesto savivaldybei, tame tarpe ir su sumontuota švieslenčių ir kubo sistema. Šiuo metu Areną valdo bendraieškovė UAB „Klaipėdos arena“. 2011 10 13 UAB „Vėtrūna" ir jos subrangovai atliko kubo techninės būklės testavimo darbus. Po šių testavimo darbų atlikimo buvo pastebėta, kad Kubo ledinių ekranų sistema dalinai demontuota ir nefunkcionuoja, rezultatų švieslentės, buvusios ant kubo, demontuotos, rezultatų švieslenčių valdymas demontuotas, Kubo judėjimo mechanizmo (elektrinių telferių) valdymas demontuotas. Atsakovė UAB „RGG" 2011 10 14 raštu informavo ieškovę apie tai, kad UAB „Juvara", su kuria atsakovė buvo sudariusi sutartį dėl švieslenčių ir kubo sistemos sumontavimo Arenoje, už atliktus darbus su atsakove pilnai neatsiskaitė, todėl atsakovė UAB „RGG" demontavo dalį Klaipėdos arenos švieslenčių ir kubo sistemų ir išsivežti jas saugojimui. Tačiau tokiais veiksmais atsakovė pažeidė ieškovių kubo valdymo teisę. Ieškovių atstovai nurodė, kad jų valdymo faktą kubu patvirtina 2011 08 23 darbų perdavimo-priėmimo aktas, kuriuo Arena buvo perduota Klaipėdos miesto savivaldybei, atliktų darbų aktai Nr. 39-5-274-1-6735, Nr. 54-274-6735, Nr. 54-274-1-6735, Nr. 58-5-503-6735, 2011 08 31 statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-1690, kubo valdymo ir tinkamo funkcionavimo fakto neneigia ir atsakovė. Kadangi valdymo pažeidimas pasireiškė išmontuojant atskiras kubo dalis, dėl ko jo funkcionavimas tapo negalimas, todėl ieškovės reiškia reikalavimą ne tik dėl pažeisto valdymo atkūrimo (Kubo detalių grąžinimo), bet ir dėl trukdymų valdyti daiktą pašalinimo (Kubo funkcionavimo atstatymo), nes vien daikto detalių grąžinimas ieškovei nereikštų visiškos iki valdymo pažeidimo buvusios padėties atstatymo ir visų trukdymų valdyti daiktą pašalinimo. Trukdymas valdyti daiktą pasireiškė tuo, jog buvo pažeista Kubo sudėtis - išardytos atskiros dalys, dėl ko pažeistas normalus kubo funkcionavimas. Mano, kad atsakovės veiksmai negali būti kvalifikuojami kaip savigyna CK. 4.35 str. 2 d. pagrindu, nes ieškovės valdymas atsirado ne iš atsakovės, o iš trečiojo asmens –su UAB „Vėtrūna" 2009 08 24 pasirašytos sutarties Nr. J12-208 ir 2011-08-23 darbų perdavimo-priėmimo akto pagrindu.

4II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. liepos 10 d. sprendimu ieškovų ieškinį tenkino Atkūrė pažeistą valdymą ir pašalino daikto valdymo trukdymus - įpareigojo atsakovę UAB „RGG" per 14 kalendorinių dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo grąžinti Kubo detales (rezultatų švieslenčių dalis (4 rezultatų LED plokštes, 1 GPS laikrodžio procesorių), LED ekrano dalis (LED matricas, LED ekranų maitinimo bloką), Kubo aukščio valdymą (LED kubo valdymo bloko išorinį modulį) ieškovėms Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai ir UAB „Klaipėdos arena", sumontuojant jas į buvusią padėtį Klaipėdos daugiafunkciniame sporto ir pramogų komplekse, esančiame Dubysos g. 10, Klaipėda, ir atkuriant sistemos veikimą, buvusį iki 2011-10-13 valdymo pažeidimo.

6Teismas nustatė, kad 2009 08 24 tarp ieškovės Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Vėtrūna" buvo sudaryta statybos rangos sutartis Nr. J12-208 dėl Klaipėdos daugiafunkcinio sporto ir pramogų komplekso, Dubysos g. 10, Klaipėda, (toliau - Arena), statybos darbų (28 b.l.). Pagal šią sutartį trečiasis asmuo UAB „Vėtrūna" įsipareigojo pastatyti naują Klaipėdos daugiafunkcinio sporto ir pramogų kompleksą - Arena ir ją perduoti užsakovui Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai. UAB „Vėtrūna“ turėjo atlikti ir Arenos švieslenčių sistemos įrengimą. Šiems darbams atlikti UAB „Vėtrūna“ sudarė su UAB „Juvara“ subrangos sutartį, o UAB „Juvara“ pasitelkė atsakovę UAB „RGG“, kuri ir įrengė Arenos švieslenčių sistemą, įskaitant ir ieškovių ieškiniu reikalaujamą grąžinti vieną iš šios sistemos sudedamųjų dalių - Kubą, bei užtikrino šios sistemos funkcionalumą (59-71 b.l.). Teismas nurodė, kad ieškovė Klaipėdos miesto savivaldybė buvo Arenos statytoja. Pastačius ir įrengus Areną ji perėjo ieškovės Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn ( 36 b.l.). Tai, kad ieškovė Klaipėdos miesto savivaldybė valdė ginčo daiktą patvirtina 2011 08 23 darbų perdavimo-priėmimo aktas, kuriuo Arena buvo perduota ieškovei, atliktų darbų aktai Nr. 39-5-274-1-6735, Nr. 54-274-6735, Nr. 54-274-1-6735, Nr. 58-5-503-6735, 2011 08 31 statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-1690 (40-43, 29, 32-35 b.l.). Generaliniam rangovui UAB „Vėtrūna“ užbaigus darbus, ieškovei buvo perduotas visas rangos darbu sukurtas rezultatas – Arena su visa jame įmontuota įranga, tame tarpe ir ginčo daiktu Kubu. Atsakovė UAB „RGG" laisva valia perdavė Arenos švieslenčių sistemą UAB „Juvara", byloje nėra duomenų, kad būtų kilę tarp šalių kokių nors ginčų dėl šio perdavimo fakto. UAB „Juvara" įrengtą Arenos švieslenčių sistemą, kaip subrangos darbų rezultatą perdavė UAB „Vėtrūna“ be jokių disponavimo teisės suvaržymų. Todėl UAB „Vėtrūna“ turėdama teisėtą valdymo pagrindą ir vykdydama 2009 08 23 Sutartį, pasirašytą su ieškove Klaipėdos miesto savivaldybe, šį rangos darbų rezultatą be jokių disponavimo teisės suvaržymų perdavė ieškovei, kuri darbų rezultatą priėmė ir nuo priėmimo-perdavimo momento tapo teisėta savininke (LR CK 6.645 str. 2 d.). Teismas nurodė, kad byloje nėra duomenų, jog UAB „Vėtrūna“ nebūtų atsiskaičiusi su subrangovu UAB „Juvara". 2011 10 13 UAB „Vėtrūna" ir jos subrangovai, tame tarpe ir atsakovė UAB „RGG“ ieškovei priklausančioje Arenoje atliko Kubo techninės būklės testavimo darbus. Kubo valdymo ir tinkamo funkcionavimo faktą patvirtino ne tik atsakovės veiksmai, kai ji atliko Kubo montavimo ir derinimo darbus, šią aplinkybę taip pat patvirtina šalių ir trečiojo asmens UAB „Vėtrūna“ paaiškinimai, į bylą pateikti duomenys apie Arenoje vykusius renginius (108-109 b.l.). Tai, kad ieškovė Klaipėdos miesto savivaldybė valdė Kubą, nepaneigė ir pati atsakovė. Byloje nėra duomenų, kad atsakovė ginčo daiktą būtų perdavusi valdyti ieškovei laikinai, kokiam nors vienam konkrečiam renginiui. Teismas padarė išvadą, kad paskutinis Kubo valdytojas buvo Klaipėdos miesto savivaldybė (( - ) str.) ir kad iki 2011 10 13 ji teisėtai valdė ginčo daiktą. Tokią išvadą teismas padarė remdamasis tuo, kad atsakovė nepaneigė ieškovės Kubo valdymo teisėtumo ir sąžiningumo prezumpcijos ( CK 4.23 rts., 4.26 str.). Be to, teismas nurodė, kad UAB „RGG" laisva valia perdavė Arenos švieslenčių sistemą UAB „Juvara", byloje nėra duomenų, kad būtų kilę tarp šalių kokių nors ginčų dėl šio perdavimo fakto. Todėl atsakovės UAB „RGG" nurodyti argumentai dėl kokių priežasčių ji atliko Kubo demontavimo veiksmus yra teisiškai nepagrįsti. Atsakovės atlikti veiksmai tuo pagrindu, kad nebuvo su ja atsiskaityta ir todėl ji pasinaudojo CK 6.69 str., 4.229 str. numatyta daikto sulaikymo teise galėtų būti reikšminga, jei atsakovė būtų prievoliniuose santykiuose su ieškove Klaipėdos miesto savivaldybe ir ši būtų neįvykdžiusi atsakovės atžvilgiu savo piniginių įsipareigojimų. Šiuo gi atveju UAB „RGG", UAB „Vėtrūna", UAB „Juvara" ir Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją siejo savarankiški teisiniai santykiai, sukurti skirtingų sutarčių pagrindais, t.y. Klaipėdos miesto savivaldybė neturėjo jokių teisinių santykių ar tarpusavio įsipareigojimų su UAB „RGG". Todėl atsakovė UAB „RGG" 2011 m. spalio 13 d. savavališkai demontavusi iki tol tinkamai veikusią švieslenčių sistemą Arenoje, pasielgė neteisėtai, peržengdama teisinės gynybos ribas ir tuo pažeidė ieškovės Klaipėdos miesto savivaldybės teisėtą ginčo daikto valdymą. Trukdymas ieškovei valdyti daiktą pasireiškė tuo, kad buvo pažeista Kubo sudėtis - išardytos atskiros dalys, dėl ko pažeistas normalus kubo funkcionavimas. Šios aplinkybės neneigia pati atsakovė, pranešdama apie tai ieškovei 2011-10-14 raštu „Dėl įrangos demontavimo". Valdymo pažeidimą patvirtina UAB „Klaipėdos arena" 2011-10-14 raštas, pasirašytas jos vadovės ir darbuotojų. Teismo nuomone, kad ieškovės pagrįstai reiškia reikalavimą ne tik dėl pažeisto valdymo atkūrimo (Kubo detalių grąžinimo), bet ir dėl trukdymų valdyti daiktą pašalinimo (Kubo funkcionavimo atstatymo), kadangi atsakovė pažeisdama ieškovės valdymą, ne tik išsivežė, bet ir išmontavo atskiras detales iš ginčo daikto, todėl vien daikto detalių grąžinimas ieškovei nereikštų visiškos iki valdymo pažeidimo buvusios padėties atstatymo ir visų trukdymų valdyti daiktą pašalinimo. Teismas konstatavo, kad UAB „Vėtrūna“ perdavus pagal 2009 08 23 Sutartį Nr.J12-208 ieškovei Klaipėdos miesto savivaldybei Areną 2011 m. rugpjūčio 31 d. statybos užbaigimo aktu, ieškovė nuo to momento teisėtai tapo Arenos ir jose įrengtos įrangos savininke su visomis iš to išplaukiančiomis teisėmis bei pareigomis. Teismas sprendė, kad atsakovės argumentai, kad teismas, spręsdamas ginčą, atsižvelgtų į Statybos subrangos sutarties Nr. 20110218, pasirašytos tarp atsakovės ir UAB „Juvara" 9.6 p., kad ji yra teisėta ginčo daikto savininkė ir vadovautųsi CK 4.36 str. 1 d., yra atmestini kaip nepagrįsti.

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

8Apeliaciniu skundu atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „RGG“ atstovas advokatas Dainius Burdulis prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. liepos 10 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad teismas ieškinį tenkino nepagrįstai, kadangi byloje esantys duomenys sudarė pagrindą kartu su ieškiniu išnagrinėti ir atsakovės byloje pareikštus reikalavimus, kuriuos patenkinus nebūtų buvę pagrindo tenkinti ieškinio. UAB „RGG" laiko save ieškiniu prašytų grąžinti daiktų teisėtu savininku ir byloje kėlė nuosavybės teisės į prašomus grąžinti daiktus įgijimo teisėtumo klausimą ir įrodinėjo valdymo teisės praradimo be UAB „RGG" valios aplinkybes. Atsakovė Kubą perdavė UAB „Juvara" 2011-09-20 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktu. UAB „Juvara" įrengtą „Švyturio" arenos švieslenčių sistemą perdavė UAB „Vėtrūna" be jokių disponavimo šiais daiktais teisės suvaržymų. UAB „Vėtrūna" šį rangos darbų rezultatą taip pat be jokių disponavimo teisės suvaržymų perdavė ieškovei. Tačiau pagal statybos subrangos sutarties Nr. 20110218, sudarytos tarp UAB „RGG" ir UAB „Juvara", 9.6 punktą įrangos nuosavybė pereina UAB „Juvara" tik pastarajai visiškai atsiskaičius su UAB „RGG". Byloje nėra ginčo, kad UAB „Juvara" tinkamai neatsiskaitė su UAB „RGG" pagal sutartį Nr. 20110218. Pagal į bylą pateiktą tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą, pasirašytą 2011-12-23, UAB "Juvara" skolinga UAB "RGG" 352 440 litų, t.y., UAB „Juvara" nėra tinkamai atsiskaičiusi už Kubą, todėl jis priklauso nuosavybės teise UAB „RGG".Šios aplinkybės sudaro pagrindą išvadai, kad tiek UAB „Juvara", tiek UAB ,, Vėtrūna" neturėjo teisės perleisti nuosavybės teisės į Kubą, todėl Ieškovė negalėjo nuosavybės teisėjo įgyti. Minėta, kad pagal statybos subrangos sutarties Nr. 20110218, sudarytos tarp UAB „RGG" ir UAB „Juvara", 9.6 punktą įrangos nuosavybė galėjo pereiti UAB „Juvara" tik pastarajam visiškai atsiskaičius su UAB „RGG". UAB „RGG" niekam nebuvo davusi pavedimo perduoti nuosavybės teisę į šiuos daiktus kitiems asmenims. Priešingai, iš nurodyto sutarties punkto yra akivaizdu, kad UAB „RGG" siekė išlaikyti nuosavybės teisę iki atitinkamo juridinio fakto atsiradimo - tinkamo atsiskaitymo su juo už atliktus darbus ir įrangą. Teismas sprendime visiškai be jokio faktinio pagrindo padarė išvadą, kad ieškovė teisėtai tapo arenos ir joje įrengtos įrangos (įskaitant Kubą) savininke su visomis iš to išplaukiančiomis teisėmis bei pareigomis ir netinkamai pritaikė CK 6,645 str. 2 d. nuostatas. Negali būti laikomi teisėtais tarp UAB „Juvara", UAB „Vėtrūna" ir Ieškovės sudaryti atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktai dalyse dėl UAB „RGG" nuosavybės teise priklausančių daiktų perdavimo nuosavybės teise. Toks perdavimo sandoris yra niekinis pagal CK 1.80 str., nes prieštarauja aukščiau nurodytai imperatyviai CK 4.48 str. 1 d. nuostatai, kad perduoti nuosavybės teisę gali tik pats savininkas arba jo įgaliotas asmuo. UAB „RGG" ir UAB „Juvara" susitarė, kad UAB „RGG" išlaikys nuosavybės teisę į rangos darbų rezultatą iki atitinkamo juridinio fakto atsiradimo - tinkamo atsiskaitymo su ja už atliktus darbus ir įrangą. Toks susitarimas turėjo užtikrinti galimybę UAB „RGG" daryti daiktams poveikį tuo atveju, jei su UAB „RGG" nebūtų atsiskaityta, pavyzdžiui - nevaržomai disponuoti daiktais. UAB „RGG" pagal rangos sutartį sumontuodama įrangą Ieškovės objekte ir perduodama ją UAB „Juvara", atliko veiksmus, kurie yra laikytini veiksmais, būtinais tik įrodyti darbų pagal rangos sutartį atlikimo tinkamumą, įskaitant įrangos veikimą. Tačiau kadangi UAB „RGG" sutartyje su UAB „Juvara" aiškiai išreiškė valią išlaikyti teisę ir galimybę paveikti įrangą pagal savo valią ir išlaikyti kaip savą iki atsiskaitymo už ją momento, tai parodo, kad UAB „RGG", neišreiškė valios perduoti jos valdymą CK 4.25 str. prasme kokiam nors asmeniui. Esant tokioms aplinkybėms yra pakankamas pagrindas išvadai, kad ieškovė užvaldė UAB „RGG" perduotus UAB „Juvara" daiktus nesant UAB „RGG" valios tokiam valdymo atsiradimui. Todėl pagal CK 4.96 str. 1 d. nuostatas šie daiktai gali būti išreikalauti iš Ieškovių, net jei jos būrų sąžiningos jų įgijėjos. Teismas, nagrinėdamas bylą turėjo į šiuos Atsakovės pateiktus duomenis atsižvelgti ir įvertinti ir išspręsti jos pareikštus priešieškiniu reikalavimus dėl tarp UAB „Juvara", UAB „Vėtrūna" ir Ieškovės sudarytų atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktų dalyse dėl UAB „RGG" nuosavybės teise priklausančių daiktų perdavimo nuosavybės teise negaliojimo, nes tokie perdavimo sandoriai yra niekiniai pagal LR CK 1.80 str., kaip prieštaraujantys aukščiau nurodytai imperatyviai LR CK 4.48 str. 1 d. nuostatai, kad perduoti nuosavybės teisę gali tik pats savininkas arba jo įgaliotas asmuo. Tačiau teismas atsakovės priešieškinio nepriėmė, todėl bylą išnagrinėjo nevisapusiškai įvertinęs į bylą pateiktus duomenis. Teismo argumentacija, kad byloje nėra duomenų, jog Kubas buvo perduotas Ieškovei valdyti laikinai, t.y. iki nustatyto termino visiškai atsiskaityti su UAB „RGG" pabaigos, prieštarauja byloje esantiems duomenims. Teismas atmetė Atsakovės argumentus, kad nagrinėjant bylą būtina atsižvelgti į tai, jog ji yra Kubo savininkė, ir teisėta valdytoja, kas sudaro pagrindą vadovautis CK 4.36 str. 1 d., motyvuodamas CK 4.35 str. 3 d. nuostatomis. Apeliantės įsitikinimu CK 4.35 str. 3 d. normos esmė yra ta, kad nurodyto kaip valdymo pažeidėjas asmens (šiuo atveju Atsakovės) įrodinėjimas, kad pareiškėjo (šiuo atveju Ieškovių) valdymas atsirado neteisėtai iš trečiojo asmens, nepašalina Atsakovės atsakomybės už galimą valdymo pažeidimą savaime, tačiau tokia norma jokiu būdu nereiškia, kad neturi būti aiškinamasi, ar Atsakovė nėra teisėta valdytoja, kaip tą reguliuoja CK 36 str. nuostatos. Priešingu atveju, esant valdymo neteisėto perdavimo grandinei, t.y. iš asmens, kuris nurodytas kaip valdymo pažeidėjas, per trečiąjį asmenį pareiškėjui, šis asmuo negalėtų būti pripažįstamas teisėtu valdytoju ir turėtų būti laikomas valdymo pažeidėju. Tai prieštarautų CK 4.36 str. nuostatoms. Taigi, šiuo atveju Atsakovei esant Kubo savininke ir valdytoja ji negali būti pripažįstama valdymo pažeidėja CK 4.35 str. 3 d. pagrindu, ką visiškai nepagrįstai padarė teismas ir taip atėmė galimybę atsakovei apginti teisėto valdytojo teises pagal CK 4.36 str. 1 dalį. Vienas iš šių trūkumų yra tai, kad teismas atsisakė nagrinėti susijusius su ieškiniu reikalavimus, kuriuos pareiškė atsakovė ir, kuriuos patenkinus, nebūtų galimybės patenkinti ieškinio reikalavimų.

9Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė Klaipėdos miesto savivaldybė prašo apeliacinį skundą atmesti. Ieškovė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė bylos aplinkybes ir jas kvalifikavo. Atsakovės motyvai dėl UAB „Juvara" teisės perleisti informacinį kubą nebuvimo yra nepagrįsti ne tik dėl to, kad byloje esantys įrodymai patvirtina atsakovės valia atliktą informacinio kubo perdavimą 2011-09-20 priėmimo-perdavimo aktu, bet ir dėl to, kad šios aplinkybės nėra byloje nustatinėtinos aplinkybės ( - ) straipsnio 1 dalies pagrindu. Be to, teismo sprendimas šioje byloje neturi prejudicinės galios byloje dėl daikto išreikalavimo iš neteisėto valdymo, todėl neužkerta atsakovei kelio reikšti vindikacinį ieškinį ir įrodinėti savo teisę į daiktą. Atsakovė nepagrįstai vadovaujasi CK 4.48 straipsniu, reglamentuojančiu nuosavybės teisės įgijimą perdavimo būdu, nes šios bylos nagrinėjimo dalykas nėra teisės į daiktą (taigi ir sandoriai, kuriais perleidžiamos teisės į daiktą), o tik paskutinis valdymo faktas bei jo pažeidimo faktas (( - ) straipsnis). Atsakovė nepagrįstai vadovaujasi ir CK 4.31 straipsnio 2 dalimi, reglamentuojančia valdymo teisės (valdymo titulo) atsisakymą, nes šios bylos (posesorinės gynybos) nagrinėjimo dalykas nėra teisės į daiktą (taigi ir valdymo teisė, nesvarbu savarankiška ar išvestinė), o tik paskutinis valdymo faktas bei jo pažeidimo faktas (( - ) straipsnis). Faktinis valdymas buvo perleistas atsakovės valia, tai patvirtina minėtas priėmimo-perdavimo aktas ir atsakovės raštai, tame tarpe 2011-10-14 raštas, kuriuo ji įspėja UAB „Juvara" apie už kubo saugojimą išrašomas sąskaitas, tuo patvirtindama, kad nelaikė save teisėta kubo valdytoja (pažymėtina, kad saugotojas nėra laikomas valdymo teisės turėtoju). Atsakovė netinkamai aiškina CK 4.35 straipsnio 2 ir 3 dalį. Šių normų tikslas yra neleisti posesoriniu ieškiniu gintis asmeniui, kuris pats pažeidė būtent atsakovo valdymą, t. y. kai valdymas atsirado neteisėtai iš atsakovo (CK 4.35 str. 2 d.), o kitais atvejais, tai yra kaip įrodinėjama, kad valdymas, nors ir neteisėtai, atsirado iš trečiojo asmens, nėra pagrindas atsisakyti tenkinti posesorinį ieškinį. Ieškovės valdymas atsirado ne iš atsakovės ir net ne iš subrangovės UAB „Juvara", o iš genrangovo UAB „Vėtrūna", todėl CK 4.35 straipsnio 2 dalis netaikytina, o taikytina CK 4.35 straipsnio 3 dalis, pagal kurią iš trečiojo asmens, t. y. UAB „Vėtrūna", atsiradęs valdymas, nėra pagrindas atsisakyti ginti pažeistą valdymą ir atsisakyti tenkinti posesorinį ieškinį. Ieškovės valdymas pagrįstas valdymo titulu - 2009-08-23 rangos sutartimi Nr. J12-208 ir 2011-08-23 darbų perdavimo-priėmimo aktu, kuriuo Arena buvo perduota Ieškovei, atliktų darbų aktais Nr. 39-5-274-1-6735, Nr. 54-274-6735, Nr. 54-274-1-6735, Nr. 58-5-503-6735, 2011-08-31 statybos užbaigimo aktu Nr. SUA-1690.

10Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovės UAB Klaipėdos arena atstovė advokatė A. J. prašo apeliacinį skundą atmesti, teismo sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodė, kad teismas priėmė teisėtą, pagrįstą ir motyvuotą sprendimą, išanalizavo ir tinkamai įvertino visus byloje surinktus įrodymus, bylą nagrinėjo vadovaujantis LR CPK ir kitais teisės aktais. Pažymėtina, jog ieškovės pateikė ieškinį XXI skyriuje nustatyta tvarka, o šio skyriaus 422 str. 1 d. numato, kad nagrinėdamas bylą dėl valdymo pažeidimo fakto, teismas išsiaiškina tik paskutinį valdymo bei jo pažeidimo faktą, nesiaiškindamas nei atsakovo teisės į daiktą, nei jo geros valios. Tuo tarpu apeliantas, ignoruodamas teisės normas, pateikė Teismui priešieškinį, kurį teismas visiškai pagrįstai ir teisėtai atmetė. Minėto straipsnio 2 dalis numato, jog bylose dėl daikto valdymo pažeidimo priešieškinio pareiškimas nėra leidžiamas. Dėl šios priežasties net nesuprantamas apelianto motyvas prašyti bylą grąžinti nagrinėti pirmos instancijos teismui, kadangi bet kuriuo atveju priešieškinis, nagrinėjant bylas XXI skyriaus numatyta tvarka, negalės būti nagrinėjamas. Be to, byloje teismas surinko įrodymus ir juos vertino kaip reikšmingus, kurie patvirtina, jog paskutinis teisėtas valdymas buvo ieškovių, o apeliantas daikto valdymą perdavė pats, t.y.: apeliantas pats sumontavo ir atliko testavimo ir derinimo darbus arenoje, t.y. pas ieškoves, o Kubas veikė tinkamai ir tą patvirtina tiek pateikti įrodymai apie vykusius renginius (b.l. 108-109), tiek UAB „Vėtrūna“ paaiškinimai, tiek 2011-09-14 UAB „Klaipėdos arena“ raštas dėl daugiafunkcinio sporto ir pramogų komplekso video kubo ir švieslenčių sistemos Nr. 2011-09-14-1, taip pat Kubo priėmimo- perdavimo aktai, todėl galima daryti išvadą, jog atsakovė nepaneigė daikto valdymo teisėtumo ir sąžiningumo prezumcijos. Ieškovas pažymi, kad jog teismo posėdžių metu, apeliantė Kubo valdymo ir tinkamo funkcionavimo fakto neneigė, pati patvirtino, kad arenoje įvyko Švyturio arenos atidarymo renginys ir koncertas "Smokie", kurio metu Kubas funkcionavo tinkamai. Teismas išsiaiškino paskutinį valdymo faktą, kuris priklausė ieškovei UAB "Klaipėdos arena", kuri valdo ir naudoja Švyturio areną su visa joje esančia įranga ir įrengimais pagal koncesijos sutartį.

11Atsiliepime į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Vėtrūna“ prašo teismo sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Trečiasis asmuo nurodo, kad ( - ) str. 1 d. numatyta, jog teismas nagrinėdamas bylą dėl valdymo pažeidimo fakto, išsiaiškina tik paskutinį valdymo bei jo pažeidimo faktą, nesiaiškindamas nei atsakovo teisės į daiktą, nei jo geros valios. Šios bylos kontekste, trečiojo asmens supratimu, tai reiškia, kad pirmosios instancijos teismas, neprivalėjo gilintis į faktines aplinkybes, dėl kurių galbūt atsakovo sutartinės teisės galėjo būti pažeistos ar spręsti dėl tokių pažeidimų atsakovo atžvilgiu atsiradusių neigiamų pasekmių, o turėjo nustatyti ir išsiaiškinti ieškovų reikalautų sugrąžinti daiktų paskutinio valdymo bei jo pažeidimo faktą. Tokius faktus nustačius, paminėtos procesinės normos pagrindu, pirmosios instancijos teismas padarė teisėtai pagrįstą išvadą pripažinti ieškovų valdymo teisės pažeidimą ir ją apginti įpareigojant atsakovą pašalinti visus valdymo teisės pažeidimus. Byloje nėra jokių duomenų ir atsakovas nenurodo jokių faktinių aplinkybių, kurių pagrindu butu galima daryti išvadą, kad daiktai atsakovo laisva valia nebuvo perduoti UAB „Juvara" valdymui ir/ar, kad buvo kiti veiksniai, kurie sąlygojo atsakovo valios suvaržymą dėl daiktų valdymo perdavimo, ar kurie pateisintų atsakovo veiksmus išgabenat daiktus iš Klaipėdos „Švyturio" arenos bei atsisakant juos grąžinti ieškovams, CK 4.96 str. 1 d. prasme.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą. Apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (( - ) str. 1 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų ( - ) straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

14Apeliacinis skundas atmestinas.

15Byloje nustatyta, kad 2009 08 24 tarp ieškovės Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Vėtrūna" buvo sudaryta statybos rangos sutartis Nr. J12-208 dėl Klaipėdos daugiafunkcinio sporto ir pramogų komplekso, Dubysos g. 10, Klaipėda, (toliau - Arena), statybos darbų (28 b.l.). Pagal šią sutartį trečiasis asmuo UAB „Vėtrūna" įsipareigojo pastatyti naują Klaipėdos daugiafunkcinio sporto ir pramogų kompleksą - Arena ir ją perduoti užsakovui Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai. UAB „Vėtrūna“ turėjo atlikti ir Arenos švieslenčių sistemos įrengimą. Šiems darbams atlikti UAB „Vėtrūna“ sudarė su UAB „Juvara“ subrangos sutartį, o UAB „Juvara“ pasitelkė atsakovę UAB „RGG“, kuri ir įrengė Arenos švieslenčių sistemą, įskaitant ir ieškovių ieškiniu reikalaujamą grąžinti vieną iš šios sistemos sudedamųjų dalių - Kubą, bei užtikrino šios sistemos funkcionalumą (59-71 b.l.). UAB „RGG“ pati sumontavo kubą UAB „Vėtrūna“ statomoje arenoje ir jį 2011 09 20 galutinai perdavė UAB „Juvara“ pagal galutinį darbų priėmimo-perdavimo aktą. ( 76 b.l.). Apeliantė sumontuodama kubą Arenoje tokiu būdu perdavė valdymo teises ieškovui.

16Teismas nurodė, kad ieškovė Klaipėdos miesto savivaldybė buvo Arenos statytoja. Pastačius ir įrengus Areną ji perėjo ieškovės Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn ( 36 b.l.). Tai, kad ieškovė Klaipėdos miesto savivaldybė valdė ginčo daiktą patvirtina 2011 08 23 darbų perdavimo-priėmimo aktas, kuriuo Arena buvo perduota ieškovei, atliktų darbų aktai Nr. 39-5-274-1-6735, Nr. 54-274-6735, Nr. 54-274-1-6735, Nr. 58-5-503-6735, 2011 08 31 statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-1690 (40-43, 29, 32-35 b.l.).

172011 10 10 Viešame registre įregistruota Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybės teisė į Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybės teisė į Klaipėdos daugiafunkcinio sporto ir pramogų kompleksą, esantį Dubysos g.10, Klaipėda (b.l. 36).

18Byloje kilo ginčas dėl daikto valdymo pažeidimo.

19Lietuvos Respublikos CK 4.23 str. numato, kad daikto valdymas gali būti teisėtas ir neteisėtas. Teisėtu laikomas daikto valdymas, įgytas tais pačiais pagrindais kaip ir nuosavybės teisė. Daikto valdymas laikomas teisėtu, kol neįrodyta priešingai. Neteisėtu daikto valdymu laikomas per prievartą, slaptai ar kitaip pažeidžiant teisės aktus įgyto daikto valdymas. CK 4.28 straipsnis numato kilnojamojo daikto valdymo atsiradimą. Vienas iš valdymo atsiradimo pagrindų, kai daiktas padedamas į patalpą, priklausančią asmeniui, pageidaujančiam, kad atsirastų jo valdymo teisė.

20Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad generaliniam rangovui UAB „Vėtrūna“ užbaigus darbus ieškovei buvo perduotas visas rangos darbu sukurtas rezultatas – Arena su visa jame įmontuota įranga, tame tarpe ir ginčo kubu. Atsakovė UAB „RGG“ laisva valia perdavė Arenos švieslenčių sistemą UAB „Juvara“, o UAB „Juvara“ įrengtą švieslenčių sistemą, kaip subrangos darbų rezultatą perdavė UAB „Vėtrūna“, kuri vykdydama 2009 08 23 Sutartį, pasirašytą su ieškove Kauno miesto savivaldybe, šį rangos darbų rezultatą be jokių disponavimo teisės suvaržymų perdavė ieškovei, kuri darbų rezultatą priėmė ir nuo priėmimo-perdavimo momento tapo teisėta savininke. 2011 10 13 UAB „Vėtrūna“ ir jos subrangovai, tame tarpe ir atsakovė UAB „RGG“ ieškovei priklausančioje arenoje atliko Kubo techninės būklės testavimo darbus. Esant šiems duomenims teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad kubas buvo perduotas ieškovei ir buvo jos valdyme ir dėl to atmestinas apeliacinio skundo argumentas, kad ieškovė negalėjo būti teisėta daikto valdytoja, nes daiktas dar nebuvo perduotas ieškovei, kai buvo pasirašytas 2011 08 23 darbų perdavimo priėmimo aktas tarp ieškovės Kauno miesto savivaldybės ir UAB „Vėtrūna“.

21Byloje nustatyta, kad atsakovė UAB „RGG“ 2011 10 13 daugiafunkcinio sporto ir pramogų komplekse išmontavo ir išsivežė: rezultatų švieslenčių dalis (4 rezultatų LED plokštes kabančias po kubu, 1 GPS laikrodžio procesorių), LED ekrano dalis (LED matricas, LED ekranų maitinimo bloką), Kubo aukščio valdymą (LED kubo valdymo bloko išorinį modulį). Atsakovė UAB „RGG“ apeliaciniame skunde nurodo, kad demontavimo darbus atliko, remdamasi 2011 04 18 tarp jos ir UAB „Juvara“ sudarytos Statybos subrangos sutarties Nr. 20110218 9.6 p., kadangi UAB „Juvara“ neatsiskaitė su atsakove už atliktus darbus ir perduotus įrenginius, o pagal minėtos sutarties 9.6 p. šie įrenginiai išlieka atsakovės nuosavybėje iki pilno atsiskaitymo. Tačiau šie apeliacinio skundo argumentai atmestini, nes pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad atsakovė UAB „RGG“ kubo demontavimo darbus atliko po to, kai kubas jau buvo perduotas UAB „Juvara“. Byloje nebuvo pateikta jokių objektyvių duomenų, kad kubas buvo perduotas laikinam naudojimui, konkretiems atvejams. Atsakovės atlikti veiksmai tuo pagrindu, kad nebuvo su ja atsiskaityta ir todėl ji nepasinaudojo CK 6.69 str., 4.229 str. numatyta daikto sulaikymo teise galėtų būti reikšminga, jei atsakovė būtų prievoliniuose santykiuose su ieškove Klaipėdos miesto savivaldybe ir ši nebūtų įvykdžiusi atsakovės atžvilgiu piniginių įsipareigojimų. Kadangi ieškovė Klaipėdos miesto savivaldybė neturėjo jokių teisinių sutartinių santykių su atsakove UAB „RGG“, todėl atsakovė 2011 m. spalio 13 d. savavališkai demontavusi iki tol tinkamai veikusią švieslenčių sistemą arenoje pasielgė neteisėtai ir tuo pažeidė ieškovės teisėtą ginčo daikto valdymą. Trukdymas ieškovei valdyti daiktą pasireiškė tuo, kad buvo pažeista kubo sudėtis – išardytos atskiros dalys, dėl ko pažeistas normalus kubo funkcionavimas (CK 4.35 str. 1 d.), todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai priėmė sprendimą įpareigodamas atsakovę ne tik grąžinti kubo detales, bet ir atstatyti kubo funkcionavimą, nes atsakovė pažeisdama ieškovės valdymą ne tik išsivežė, bet ir išmontavo atskiras detales iš ginčo daikto.

22Atsakovė apeliaciniame skunde nurodo, kad LR CK 4.48 str. nustatyta, kad perduoti nuosavybės teisę gali tik pats savininkas arba jo įgaliotas asmuo. Įrangos nuosavybės teisė galėjo pereiti UAB „Juvara“ tik pastarajam visiškai atsiskaičiuos su UAB „RGG“. UAB „RGG“ niekam nebuvo davusi pavedimo perduoti nuosavybės teisę į šiuo daiktus kitiems asmenims. Tačiau šis apeliacinio skundo argumentas atmestinas, nes atsakovė be pagrindo vadovaujasi CK 4.48 straipsniu, reglamentuojančiu nuosavybės teisės įgijimą perdavimo būdu, nes šios bylos nagrinėjimo dalykas nėra teisė į daiktą, o tik paskutinis valdymo faktas bei jo faktas, remiantis ( - ) straipsnio nuostatomis.

23Be to, ieškovės daikto valdymas atsirado ne iš atsakovės ir ne iš subrangovės UAB „Juvara“, o iš genrangovo UAB „Vėtrūna“, todėl šioje konkrečioje byloje CK 4.35 straipsnio 2 dalis netaikytina, o taikytina CK 4.35 straipsnio 3 dalis, pagal kurią iš trečiojo asmens t.y. UAB „Vėtrūna“, atsiradęs valdymas, nėra pagrindas atsisakyti ginti pažeistą valdymą.

24Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas bylą išnagrinėjo nepažeidžiant nei materialinės nei procesinės teisės normų, todėl atmestinas atsakovės apeliacinio skundo argumentas, kad teismas nepriėmė atsakovės priešieškinio, todėl bylą išnagrinėjo nevisapusiškai įvertinęs į bylą pateiktus duomenis. Sutinkamai su ( - ) str. 2 d. nuostatomis bylose dėl daikto valdymo pažeidimo priešieškinio pareiškimas nėra leidžiamas, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai nepriėmė atsakovės priešieškinio ir tuo procesinės teisės normų nepažeidė.

25Aukščiau išdėstytų duomenų pagrindu darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas išnagrinėjęs civilinę bylą išanalizavo ir tinkamai vertino į bylą pateiktus įrodymus, priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, todėl jo naikinti apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo. Apeliacinis skundas atmestinas, o teismo sprendimas paliktinas nepakeistu (( - ) straipsnio 1 dalies 1 punktas).

26Kadangi apeliacinis skundas atmestinas iš apelianto ieškovui UAB „Klaipėdos arena“ priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinėje instancijoje. UAB „Klaipėdos arena“ vardu atsiliepimą į apeliacinį skundą surašė advokatė A. J. (2012 m. gegužės 29 d. atstovavimo sutartis Nr. 29/05/-1), kuriai ieškovas sumokėjo 2420 litų ( b.l. 166- 169). Sutinkamai su Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.11 p. ieškovui tikslinga priteisti 1200 litų turėtų bylinėjimosi išlaidų (CPK 88 str., 98 str.)

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ( - ) straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28Apeliacinį skundą atmesti.

29Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. liepos 10 d. sprendimą palikti nepakeistą.

30Priteisti iš UAB „RGG“ į.k. 135959432 UAB „Klaipėdos arena“ į.k. 302503804 1200 (vieną tūkstantį du šimtus) litų bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. ieškovės kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydamos atkurti pažeistą... 4. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 5. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. liepos 10 d. sprendimu ieškovų... 6. Teismas nustatė, kad 2009 08 24 tarp ieškovės Klaipėdos miesto... 7. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 8. Apeliaciniu skundu atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „RGG“ atstovas... 9. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė Klaipėdos miesto savivaldybė... 10. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovės UAB Klaipėdos arena atstovė... 11. Atsiliepime į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Vėtrūna“ prašo... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 13. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų,... 14. Apeliacinis skundas atmestinas.... 15. Byloje nustatyta, kad 2009 08 24 tarp ieškovės Klaipėdos miesto... 16. Teismas nurodė, kad ieškovė Klaipėdos miesto savivaldybė buvo Arenos... 17. 2011 10 10 Viešame registre įregistruota Klaipėdos miesto savivaldybės... 18. Byloje kilo ginčas dėl daikto valdymo pažeidimo.... 19. Lietuvos Respublikos CK 4.23 str. numato, kad daikto valdymas gali būti... 20. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad generaliniam rangovui UAB... 21. Byloje nustatyta, kad atsakovė UAB „RGG“ 2011 10 13 daugiafunkcinio sporto... 22. Atsakovė apeliaciniame skunde nurodo, kad LR CK 4.48 str. nustatyta, kad... 23. Be to, ieškovės daikto valdymas atsirado ne iš atsakovės ir ne iš... 24. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas bylą... 25. Aukščiau išdėstytų duomenų pagrindu darytina išvada, kad pirmosios... 26. Kadangi apeliacinis skundas atmestinas iš apelianto ieškovui UAB... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ( - ) straipsnio 1... 28. Apeliacinį skundą atmesti.... 29. Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. liepos 10 d. sprendimą palikti... 30. Priteisti iš UAB „RGG“ į.k. 135959432 UAB „Klaipėdos arena“ į.k....