Byla e2-5650-615/2016
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas, rašytinio proceso tvarka neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ pareikštą ieškinį atsakovei Z. I. G. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ kreipėsi į Kauno apylinkės teismą su ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovės Z. I. G. 773,01 Eur skolos už sunaudotas gamtines dujas ir suteiktas paslaugas, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad AB „Lietuvos dujos“, kurios teises ir pareigas perėmė ieškovas, dėl gamtinių dujų tiekimo adresu ( - ) 2006-09-05 sudarė sutartį su Z. I. G., tačiau laikotarpiu nuo 2013-08-01 iki 2015-12-15 už sunaudotas gamtines dujas ir suteiktas paslaugas ieškovui tinkamai nebuvo apmokėta.

4Atsakovei Z. I. G. adresuoti ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pareikšti, įteikti nepažeidžiant CPK 130 straipsnio reikalavimų – viešo paskelbimo būdu. Per teismo nustatytą terminą atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

5Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Esant nurodytoms aplinkybėms byloje priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

6Ieškinys tenkintinas.

7Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų – gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutarties, skolos apskaičiavimo lentelės, 2015-12-16 gamtinių dujų tiekimo nutraukimo akto, 2016-01-13 įspėjimo ir kitų rašytinių įrodymų - vertinimą bei atsakovei nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių, kad įsiskolinimas visiškai apmokėtas, darytina išvada, kad pasitvirtinus paminėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą.

8CK 6.384 straipsnio 1 dalis numato, kad jeigu pagal sutartį abonentas yra fizinis asmuo – vartotojas, naudojantis energiją savo buitinėms reikmėms, tai sutartis laikoma sudaryta nuo vartotojo įrenginių prijungimo prie energijos tiekimo tinklų. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 straipsnis). Pagal CK 6.261 straipsnį, praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Atsižvelgiant į šias materialinės teisės normas ir į šalių sutartimi sutartas sąlygas bei ieškovo pateiktus įrodymus darytina išvada, kad atsakovė Z. I. G. prievolės atsiskaityti su ieškovu UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ neįvykdė, todėl iš jos ieškovo naudai priteistina 773,01 Eur skolos už sunaudotas gamtines dujas ir suteiktas paslaugas, susidariusios už laikotarpį nuo 2013-08-01 iki 2015-12-15.

9Iš atsakovo taip pat priteistinos 5 (penkių) procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, nes terminą įvykdyti praleidęs skolininkas fizinis asmuo moka penkių procentų dydžio metines palūkanas (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

10Šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, priteisiamos bylinėjimosi išlaidos iš kitos šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Visiškai patenkinus ieškinį bylinėjimosi išlaidos – 17,00 Eur žyminio mokesčio priteistinos iš atsakovės Z. I. G. ieškovui UAB „Lietuvos dujų tiekimas“.

11Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos nepriteistinos (CPK 92, 96 straipsniai, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2014-09-23 įsakymas Nr.1R-298/1K-290).

12Teismas, vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-287 straipsniais,

Nutarė

13Ieškinį patenkinti visiškai.

14Priteisti iš atsakovės Z. I. G., a. k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta - ( - ), ieškovui UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, įmonės kodas 303383884, buveinės adresas Žvejų g. 14, Vilnius, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT44 7044 0600 0799 3076 AB „SEB banke“, 773,01 (septynis šimtus septyniasdešimt tris eurus 1 ct) skolos už sunaudotas gamtines dujas ir suteiktas paslaugas, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2016-02-08) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 17,00 Eur (septyniolika eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

15Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai