Byla 1A-294-174-2007

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Violetos Miliuvienės, teisėjų Stasio Valužio, Remigijaus Preikšaičio, sekretoriaujant Irinai Fiodorovai, dalyvaujant prokurorei Vaidai Pužauskienei, nuteistiesiems V. J., M. M. , išteisntajam I. K. , gynėjams Mirjamai Lisauskienei, Birutei Piktužienei, Marinai Saveljevai, teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo, nuteistųjų M. M. V. J. apeliacinius skundus dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007-04-26 nuosprendžio, kuriuo V. J. , gim. ( - ), pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau BK) 178 str. 2 d. ir nuteistas laisvės atėmimo bausme dvejiems metams pataisos namuose.

2Į bausmės laiką įskaitytas laikinajame sulaikyme išbūtas laikas nuo 2007-01-24 iki 2007-01-26 ir suėmime išbūtas laikas nuo 2007-01-26 iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

3M. M. (M. M. ), gim. ( - ), pripažintas kaltu pagal BK 178 str. 2 d. ir nuteistas laisvės atėmimo bausme dvejiems metams pataisos namuose.

4Į bausmės laiką įskaitytas laikinajame sulaikyme išbūtas laikas nuo 2007-01-24 iki 2007-01-26 ir suėmime išbūtas laikas nuo 2007-01-26 iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

5I. K., gim. ( - ), pagal BK 178 str. 2 d. išteisintas, nenustačius, kad jis dalyvavo darant šią nusikalstamą veiką.

6Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

7V. J. ir M. M. nuteisti už tai, kad jie, veikdami bendrai grupe, 2007 m. sausio 24 d., apie 4 val., ( - ), perlipę per tvorą, įsibrovė į gyvenamojo namo sandėliuką, iš kurio pagrobė nukentėjusiajai S. M. priklausančius daiktus: 1700 litų vertės benzininį pjūklą „Husgvarna“ ir 800 litų vertės orinį šautuvą. Tokiu būdu pagrobė 2500 Lt vertės S. M. turto.

8I. K. pagal BK 178 str. 2 d. išteisintas, nenustačius, kad jis dalyvavo darant šią nusikalstamą veiką.

9Apeliaciniame skunde vyriausiojo prokuroro pavaduotojas prašo panaikinti pirmosios intancijos teismo nuosprendį I. K. ir priimti naują apkaltinamąjį nuosprendį: I. K. pripažinti kaltu pagal BK 178 str. 2 d. ir nuteisti dvejiems metams šešiems mėnesiams pataisos namuose, įskaitant laikinajame sulaikyme ir suėmime būtą laiką. Nurodo, kad apylinkės teismo išvados yra nepagrįstos. Apylinkės teismas visiškai neanalizavo pirminių ikiteisminio tyrimo metu duotų M. M. parodymų, kur jis teigė, kad daiktus, kuriuos nešant į turgavietę buvo su V. J. ir I. K. sulaikyti policijos pareigūnų, jam davė būtent I. K., ir minėjo, kad šie daiktai priklauso jam. Taip pat teismas nepagrįstai atmetė liudytojo pareigūno A.Rimkaus parodymus, kuris tiek ikiteisminio tyrimo, tiek teisminio nagrinėjimo metu parodė, kad 2007-01-24 jam dirbant Klaipėdos m. 1 PK budėtoju, į laikino sulaikymo kameras buvo pasodinti 3 kaltinamieji šioje baudžiamojoje byloje, kurie tarpusavyje tarėsi dėl vagystės aplinkybių ir kur vienas iš sulaikytųjų prašė, kad kiti du prisiimtų kaltę sau ir paliudytų, kad jį sutiko gatvėje. Iš nukentėjusiosios S. M. parodymų matyti, kad ji su savo vyru V. M. nusikaltimą stebėjo ne nuo pradžių, ji tik išgirdusi šuns lojimą ir pažiūrėjusi pro langą pamatė, kaip per tvorą jau iš jos kiemo pusės į gatvės pusę lipa vienas vyriškis, antras jau buvo perlipęs. Vėliau palipusi į namo antrą aukštą, pro langą matė, kad su tais dviem vyriškiais ėjo dar vienas vyras, taigi nuo jos namo nuėjo trys vyrai. Tiek iš V. J., tiek M. M. ir I. K. parodymų matyti, kad įvykio metu jie visi trys buvo įvykio vietoje ( - ), tačiau I. K. teigia, kad su M. M. ir V. J. išsiskyrė prie ( - ) namo ir nuėjo namo, o pastarieji tvirtina, kad su I. K. išsiskyrė prie ( - ) namo. Taigi kaltinamųjų parodymai, kad jie nusikaltimą padarė dviese, akivaizdžiai prieštarauja liudytojų A.Rimkaus ir S. M. parodymams. I. K. teisiamojo posėdžio metu teigė, kad su kaltinamaisiais išsiskyrė ir nuėjo namo dėl to, kad jam reikėjo eiti į darbą. Tačiau šis jo teiginys akivaizdžiai prieštarauja bylos aplinkybėms, nes pagal M. M. bei vėlesnius jo paties parodymus matyti, kad nei tą naktį, nei kitą rytą jis į darbą nėjo ir nesiruošė eiti, kadangi ėjo į turgų parduoti vogtus daiktus ir buvo sulaikytas policijos pareigūnų.

10Apeliantas teigia, kad iš bylos aplinkybių matyti, jog nusikaltimo metu nusikaltimo vietoje buvo visi trys kaltinamieji. Įvykio vieta apžiūrėta, pirštų pėdsakų suradimo ir paėmimo aplinkybės užfiksuotos įvykio vietos apžiūros protokole, vadovaujantis Baudžiamojo proceso įstatymu. Įvykio vietos apžiūros protokolas pasirašytas šiame veiksme dalyvavusių asmenų, jokių pažeidimų nenustatyta. Policijos pareigūnai neprivalėjo parodyti nukentėjusiajai S. M. įvykio vietos apžiūros metu, kur konkrečiai ir ant kokių objektų rado pirštų pėdsakų ir kur juos paėmė. Nukentėjusioji dalyvavo įvykio vietos apžiūroje ir pati galėjo visą veiksmą stebėti, o jos parodymai, kad ji sandėliuke išteptų kriminalistiniais milteliais daiktų nepastebėjo, neįrodo, kad pareigūnai iš tiesų nerado ir nepaėmė pirštų pėdsakų, nukentėjusioji paprasčiausiai neatkreipė į tai dėmesio. Kaltinamasis M. M. teigia, kad jis nusikaltimą darė mūvėdamas odinėmis pirštinėmis bei vieną pirštinę buvo davęs V. J., tačiau šie parodymai vertintini kritiškai, kaip siekimas suklaidinti teismą ir kad bendrininkas I. K. išvengtų baudžiamosios atsakomybės. Visos šios aplinkybės įrodo, kad dėl I. K. piršto pėdsako, rasto ir paimto įvykio vietoje, negali būti jokios klaidos ar atsitiktinumo.

11Be to, apeliantas nurodo, kad kaltinamajame akte nurodytas nusikalstamos veikos padarymo būdas (veikdami bendrai grupe, perlipę per tvorą, be kliūčių įsibrovė į gyvenamojo namo sandėliuką, iš kurio pagrobė S. M. priklausančius daiktus) yra bendras visiems nusikalstamos veikos bendrininkams, todėl teismo teiginys, kad kaltinamasis aktas neatitinka reikalavimų, yra visiškai nepagrįstas. Kaltinamųjų V. J. ir M. M. parodymai yra nenuoseklūs ir neįtikinantys dėl to, kur jie parodo, kad nusikalstamą veiką padarė dviese, ir vertintini kritiškai, kaip siekimas, kad bendrininkas išvengtų baudžiamosios atsakomybės. Šie parodymai paneigti kitais įrodymais, prieštarauja kitoms bylos aplinkybėms, todėl atmestini. Kaltinamojo I. K. parodymai yra neįtikinantys, vertintini kritiškai, kaip siekimas išvengti baudžiamosios atsakomybės. Teismas, vertindamas įrodymus atskirai, neįvertino jų visumos: pirminių ikiteisminiame tyrime duotų M. M. parodymų apie tai, kad pagrobtus daiktus jam davė būtent I. K.; liudytojo A.Rimkaus parodymų; nukentėjusiosios S. M. parodymų apie tai, kad ji matė nuo jos namų nueinančius 3 vyriškius; kaltinamųjų parodymų, kad jie visi trys buvo netoli nusikaltimo vietos nusikaltimo įvykdymo metu; įvykio vieta apžiūrėta ir jos metu surasti bei užfiksuoti pirštų pėdsakai atitinka visus Baudžiamojo proceso įstatymo reikalavimus, pažeidimų nenustatyta.

12Apeliaciniame skunde nuteistasis M. M. prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo nuosprendį dėl neteisingai paskirtos bausmės ir paskirtą bausmę sušvelninti. Nurodo, kad apylinkės teismas neatsižvelgė į jo atsakomybę lengvinančią aplinkybę, kad jis prisipažino dėl nusikaltimo ir dėl to labai gailisi. Nukentėjusioji prašė nenuteisti jo realia laisvės atėmimo bausme. Mano, kad paskyrus jam viešųjų darbų bausmę, jis būtų naudingesnis valstybei.

13Apeliaciniame skunde nuteistasis V. J. prašo pakeisti pirmosios intancijos teismo nuosprendį dėl neteisingai paskirtos bausmės ir sumažinti laisvės atėmimo bausmę. Nurodo, kad prisipažino dėl padaryto nusikaltimo ir dėl to labai gailisi, materialinė žala nukentėjusiajai nepadaryta, nes pagrobti daiktai grąžinti. Jis nukentėjusiųjų atsiprašė ir jie jam atleido. Apelianto padarytas nusikaltimas nėra priskiriamas sunkiems nusikaltimams. Jis anksčiau teistas, tačiau bausmes yra atlikęs. Teigia, kad paskirta pernelyg griežta laisvės atėmimo bausmė grindžiama jo ankstesniais teistumais, o ne konkrečiu nusikaltimo padarymu, todėl tai tėra prielaida pasiekti bausmės tikslus. Apeliantas tvirtina, kad jis nusprendė keisti savo gyvenimo būdą ir toliau gyventi sąžiningą, pilnavertį gyvenimą. Todėl paskirta dvejų metų laisvės atėmimo bausmė yra aiškiai per didelė ir po jos atlikimo sunku adaptuotis išėjus iš įkalinimo vietos.

14Prokuroras prašo prokuroro apeliacinį skundą tenkinti, nuteistųjų apeliacinius skundus atmesti.

15Nuteistieji ir jų gynėjai prašo vyriausiojo prokuroro pavaduotojo apeliacinį skundą atmesti, nuteistųjų apeliacinius skundus tenkinti.

16Prokuroro bei nuteistųjų apeliaciniai skundai atmestini.

17Pirmosios instancijos teismas, remdamasis BPK 20 str. 5 d. reikalavimais, išsamiai ir objektyviai išnagrinėjo baudžiamąją bylą, tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus, pagrįstai I. K. išteisino dėl jam inkriminuojamų kaltinimų. Teisėjų kolegijos nuomone, išteisinamasis nuosprendis teisėtas ir pagrįstas, todėl prokuroro apeliacinis skundas atmestinas. Išteisinamajame nuosprendyje detaliai išdėstyta, kodėl nenustatytas I. K. kaltumas. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo kitaip vertinti apylinkės teismo padarytų išvadų ar jomis abejoti.

18Apylinkės teismo nuosprendžio dalyje dėl I. K. išteisinimo nurodyta, kad vienintelis tiesioginis kaltės įrodymas yra I. K. piršto pėdsakas, rastas įvykio vietoje. Prokuroro apeliaciniame skunde iš esmės nėra neigiama ši aplinkybė, kad tai vienintelis tiesioginis kaltės įrodymas, tik nurodomi išvestiniai sąlyginiai įrodymai.

19Iš įvykio vietos apžiūros protokolo nustatyta, kad nuo plastmasinės skaidrios dėžutės nuimtos daktiloplokštelės Nr. 3, 4, 5 su rankų pirštų pėdsakais (t. 1, b. l. 6). Tačiau šiame protokole nurodytas tik paimtų daktiloplokštelių kiekis, tačiau nenurodyta, kokio dydžio, kaip šios daktiloplokštelės buvo supakuotos, kur laikomos. Specialisto išvadoje nurodyta, kad daktiloplokštelės tyrimui pateiktos užklijuotame voke, užantspauduotame spaudais (t. 1, b. l. 19). Todėl pagrįstai suabejota įvykio vietos apžiūros metu rastų pėdsakų vertinimu. Be to, byloje yra I. K. rankų ir rankų pirštų lyginamieji pavyzdžiai (t. 1, b. l. 155). BPK 144 str. 3 d. numatyta, kad dėl pavyzdžių lyginamajam tyrimui paėmimo surašomas protokolas, tačiau byloje nėra jokių procesinių dokumentų, patvirtinančių teisėtą I. K. pirštų lyginamajam tyrimui paėmimą.

20Apeliacinės instancijos teismo nuomone, byloje neturi likti abejonių dėl šio tiesioginio įrodymo gavimo, įtvirtinimo, patikrinimo ir įvertinimo teisėtumo. Apylinkės teismas pagrįstai suabejojo įvykio vietoje rasto ir paimto I. K. piršto atspaudo įforminimu, o byloje ištirtos aplinkybės neleido pašalinti esamų abejonių. Nukentėjusioji S. M. parodė, kad matė juodų miltelių pėdsakus ant durų ir tvoros, kad būtų milteliais ištepta sandėliuke, ji nepastebėjo (t. 2, b. l. 42).

21Apeliaciniame skunde prokuroras nurodo kitas byloje nustatytas aplinkybes, kad nukentėjusioji įvykio vietoje matė tris nueinančius asmenis, kad policijos pareigūnas girdėjo sulaikytus įtariamuosius kalbantis dėl vagystės aplinkybių. Tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad šios apylinkės teismo nustatytos aplinkybės nėra tiesioginis I. K. kaltės įrodymas, nes nukentėjusioji negalėjo jo atpažinti. Kitos byloje nustatytos aplinkybės tėra išvestinės ir preziumuojamos kaip kaltės įrodymas atsižvelgiant į rastą I. K. piršto pėdsaką, tačiau tai neleidžia daryti kategoriškų išvadų dėl I. K. kaltės.

22Apylinkės teismas teisingai nurodė, kad rastas I. K. piršto pėdsakas tėra prielaida jo kaltei nustatyti. Kaltinimas I. K. pagrįstas prielaidomis ir spėliojimais, todėl visos abejonės aiškinamos kaltinamojo naudai.

23Pirmosios instancijos teismo paskirtos bausmės nuteistiesiems V. J. ir M. M. atitinka BK 54 str. reikalavimus. Nuteistųjų apeliaciniuose skunduose nurodyti teiginiai dėl aiškiai per griežtos bausmės paskyrimo, nepagrįsti. Skirdamas bausmę nuteistiesiems, apylinkės teismas tinkamai atsižvelgė į padarytų nusikaltimų pobūdį, pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, nusikaltimo padarymo motyvus ir tikslus, nustatytas jų atsakomybę lengvinančias aplinkybes, kad abu nuteistieji prisipažino padarę nusikaltimą ir dėl to nuoširdžiai gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.), atsakomybę sunkinančias aplinkybes – kad nusikaltimą jie padarė veikdami bendrininkų grupe (BK 60 str. 1 d. 1 p.), taip pat nuteistųjų asmenybes.

24Nuteistieji padarė apysunkį tyčinį nusikaltimą nuosavybei, pagrobti daiktai grąžinti nukentėjusiesiems. V. J. yra anksčiau teistas 13 kartų, bausmę atlikęs, tačiau teistumas jam nėra išnykęs. M. M. teistas 8 kartus, bausmę atlikęs, tačiau teistumas jam taip pat neišnykęs. Esant šioms aplinkybėms abu nuteistieji laikytini recidyvistais (BK 27 str. 1 d.). Recidyvistui už tyčinio nusikaltimo padarymą teismas paprastai skiria laisvės atėmimo bausmę (56 str. 1 d.), todėl jiems tinkamai parinkta laisvės atėmimo bausmės rūšis. Apylinkės teismas pagrįstai nurodė ir motyvavo, kodėl parinko griežčiausią BK 178 str. 2 d. sankcijoje numatytą laisvės atėmimo bausmę, nes kitų bausmių nepakanka apeliantų nusikalstamiems polinkiams pakeisti.

25Skirdamas bausmę teismas privalo atsižvelgti ne tik į BK VIII skyriaus reikalavimus, bet ir į bausmės paskirtį, todėl teismas kaskart turi nustatyti, ar parinkta bausmės rūšis ir nustatytas jos dydis bus pakankamai efektyvūs norint sulaikyti asmenį nuo nusikalstamų veikų darymo, ar tokiu būdu asmuo bus pakankamai nubaustas, ar jam bus atimta ar apribota galimybė daryti naujas nusikalstamas veikas, ar nuteistasis laikysis įstatymų ir nebenusikals, ar bus užtikrintas teisingumo principo įgyvendinimas (BK 41 str. 2 d.). Todėl apylinkės teismas teisingai nustatė, kad švelnesnėmis alternatyviomis bausmėmis nepasieks bausmės tikslų.

26Teisėjų kolegija sutinka ir su nuteistiesiems nustatytais laisvės atėmimo bausmių dydžiais, neturi jokio pagrindo teigti, kad paskirtos bausmės yra aiškiai per griežtos. Apylinkės teismo paskirtos bausmės neperžengia BK 61 str. 2 d. įtvirtintų nuostatų. BK 178 str. 2 d. sankcija numato laisvės atėmimą nuo trijų mėnesių (BK 50 str. 2 d.) iki penkerių metų. Nuteistiesiems nustatytos dvejų metų laisvės atėmimo bausmės yra mažesnės, nei BK 178 str. 2 d. sankcijoje nustatytas laisvės atėmimo bausmė vidurkis, todėl nelaikytinos aiškiai per griežtos ir nešvelnintinos.

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

28Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo ir nuteistųjų M. M. ir I. K. apeliacinius skundus atmesti.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Į bausmės laiką įskaitytas laikinajame sulaikyme išbūtas laikas nuo... 3. M. M. (M. M. ), gim. ( - ), pripažintas kaltu pagal BK 178 str. 2 d. ir... 4. Į bausmės laiką įskaitytas laikinajame sulaikyme išbūtas laikas nuo... 5. I. K., gim. ( - ), pagal BK 178 str. 2 d. išteisintas, nenustačius, kad jis... 6. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 7. V. J. ir M. M. nuteisti už tai, kad jie, veikdami bendrai grupe, 2007 m.... 8. I. K. pagal BK 178 str. 2 d. išteisintas, nenustačius, kad jis dalyvavo... 9. Apeliaciniame skunde vyriausiojo prokuroro pavaduotojas prašo panaikinti... 10. Apeliantas teigia, kad iš bylos aplinkybių matyti, jog nusikaltimo metu... 11. Be to, apeliantas nurodo, kad kaltinamajame akte nurodytas nusikalstamos veikos... 12. Apeliaciniame skunde nuteistasis M. M. prašo pakeisti pirmosios instancijos... 13. Apeliaciniame skunde nuteistasis V. J. prašo pakeisti pirmosios intancijos... 14. Prokuroras prašo prokuroro apeliacinį skundą tenkinti, nuteistųjų... 15. Nuteistieji ir jų gynėjai prašo vyriausiojo prokuroro pavaduotojo... 16. Prokuroro bei nuteistųjų apeliaciniai skundai atmestini.... 17. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis BPK 20 str. 5 d. reikalavimais,... 18. Apylinkės teismo nuosprendžio dalyje dėl I. K. išteisinimo nurodyta, kad... 19. Iš įvykio vietos apžiūros protokolo nustatyta, kad nuo plastmasinės... 20. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, byloje neturi likti abejonių dėl... 21. Apeliaciniame skunde prokuroras nurodo kitas byloje nustatytas aplinkybes, kad... 22. Apylinkės teismas teisingai nurodė, kad rastas I. K. piršto pėdsakas tėra... 23. Pirmosios instancijos teismo paskirtos bausmės nuteistiesiems V. J. ir M. M.... 24. Nuteistieji padarė apysunkį tyčinį nusikaltimą nuosavybei, pagrobti... 25. Skirdamas bausmę teismas privalo atsižvelgti ne tik į BK VIII skyriaus... 26. Teisėjų kolegija sutinka ir su nuteistiesiems nustatytais laisvės atėmimo... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 str. 1 d. 1 p.,... 28. Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo ir...