Byla 2S-73-425/2013
Dėl išmokėtų sumų priteisimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Laimanto Misiūno, kolegijos teisėjų: Birutės Jonaitienės, Birutės Valiulienės,

2viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo AAS „Gjensidige Baltic“, veikiančio per AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialą, atskirąjį skundą dėl Visagino miesto apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 7 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1332-664/2012 pagal ieškovo AAS „Gjensidige Baltic“, veikiančio per AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialą, ieškinį atsakovui D. D. dėl išmokėtų sumų priteisimo, ir

Nustatė

3Ieškovas AAS „Gjensidige Baltic“, veikiantis per AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialą, kreipėsi į teismą ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovo D. D. ieškovo AAS „Gjensidige Baltic“ naudai 522,54 Lt, bylinėjimosi išlaidas bei 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas nurodė, kad 2011-08-15 įvyko eismo įvykis, kurio metu D. D., neturėdamas teisės vairuoti, vairavo transporto priemonę, sukėlė eismo įvykį ir pasišalino iš įvykio vietos. Atsakovo civilinę atsakomybę transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu buvo apdraudęs ieškovas, todėl atlygino 522,54 Lt dydžio nuostolius, atsiradusius eismo įvykio metu. Ieškovas, vadovaudamasis LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 22 str. 1 d. 3-4 p., kreipėsi į teismą dėl išmokėtos sumos priteisimo iš atsakovo.

4Visagino miesto apylinkės teismas 2012 m. gruodžio 7 d. nutartimi atsisakė priimti ieškovo AAS „Gjensidige Baltic“ ieškinį atsakovui D. D. ir su priedais grąžino jį padavusiam asmeniui, pasiūlė ieškovui su ieškiniu kreiptis į Vilniaus miesto apylinkės teismą arba į užsienio valstybės teismą pagal atsakovo gyvenamąją vietą. Teismas nurodė, kad iš ieškovo prie ieškinio pridedamo priedo – Gyventojų registro tarnybos prie LR Vidaus reikalų ministerijos pažymos matyti, jog atsakovas D. D. 2012 m. kovo 21 d. išvyko į užsienio valstybę Jungtinę Karalystę, taigi ieškovas žino, kad atsakovas Lietuvos Respublikoje nuolatinės gyvenamosios vietos neturi, jokių kitų duomenų apie atsakovo buvimo, darbo vietą ar atsakovo turto buvimo vietą teismui nebuvo pateikta, todėl teismas konstatavo, kad ieškinys Visagino miesto apylinkės teismui yra neteismingas. Teismas informavo ieškovą, kad ieškinys gali būti nagrinėjamas ieškovo buveinės adresu, t. y. Vilniaus miesto apylinkės teisme arba, ieškovo pasirinkimu, užsienio valstybės teisme pagal atsakovo gyvenamąją vietą.

5Ieškovas AAS „Gjensdige Baltic“, veikiantis per AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialą, atskiruoju skundu prašė panaikinti Visagino miesto apylinkės teismo 2012-12-07 nutartį ir ieškinio priėmimo klausimą perduoti iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Apeliantas nurodė, kad ieškinys atsakovui gali būti pareikštas pagal jo turto buvimo vietą, arba pagal paskutinę žinomą gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje. Gyventojų registro tarnybos duomenimis atsakovas D. D. 2012-03-21 išvyko į Jungtinę Karalystę. Atsakovas nekilnojamojo turto Lietuvos Respublikoje neturi. Paskutinė ieškovui žinoma atsakovo gyvenamoji vieta yra adresu ( - ). Šis adresas nurodytas ir Utenos apskrities Visagino PK informacijoje apie eismo įvykį. Ieškovas paskutinę žinomą atsakovo gyvenamąją vietą nurodė ieškinyje, pagal ją ieškinys yra teismingas Visagino miesto apylinkės teismui, todėl teismas neturėjo teisės atsisakyti priimti ieškovo ieškinį ir taip apriboti ieškovo teisę į teisminę gynybą.

6Atskirasis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Kolegija konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl atskirojo skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

8Teisės kreiptis į teismą tvarką nustato Civilinio proceso kodekso normos. Teismingumas yra numatytas kaip viena iš tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlygų, kurios buvimą ar nebuvimą teismas privalo aiškintis ex officio ieškinio priėmimo metu. Jeigu byla teismui neteisminga, teismas turi atsisakyti priimti ieškinį (LR CPK 137 str. 2 d. 2 p.). Pagal bendrąsias teismingumo taisykles ieškinys pareiškiamas teismui pagal atsakovo gyvenamąją vietą (CPK 29 str.), o fizinio asmens gyvenamąja vieta laikoma ta vieta, kur asmuo faktiškai dažniausiai gyvena (CK 2.16 str. 1 d.). Jeigu asmuo faktiškai gyvena keliose vietose, tai vieta, su kuria asmuo labiausiai susijęs (kur yra asmens turtas ar didžioji turto dalis, kur yra jo darbo vieta arba kur jis gyvena ilgiausiai), laikoma jo pagrindine gyvenamąja vieta (LR CK 2.16 str. 2 d.). LR CK 2.17 str. išvardyti asmens gyvenamosios vietos nustatymo kriterijai, t. y. nustatant asmens gyvenamąją vietą, atsižvelgiama į asmens faktinio gyvenimo toje vietoje trukmę, duomenis apie asmens gyvenamąją vietą viešuosiuose registruose, taip pat į paties asmens viešus pareiškimus apie savo gyvenamąją vietą (LR CK 2.17 str. 1 d.). LR gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 3 str. 2 d. taip pat nurodyta, kad gyvenamąja vieta laikytina vieta, kurioje asmuo faktiškai dažniausiai gyvena ir su kuria jis yra labiausiai susijęs. Ieškovas AAS „Gjensidige Baltic“ kartu su ieškiniu pateikė Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pažymą, kurioje matyti, jog atsakovas D. D. yra deklaravęs pasikeitusią gyvenamąją vietą, t. y. deklaravęs išvykimą į Jungtinę Karalystę 2012-03-21 (b. l. 4).

9LR CPK 30 straipsnis išplečia ieškovo teisę pasirinkti teismą, kuriame jis gali alternatyviai pareikšti ieškinį atsakovui. Apeliantas nurodo, kad pagal CPK 30 str. 2 d. ieškinys atsakovui, neturinčiam Lietuvos Respublikoje gyvenamosios vietos, gali būti pareiškiamas pagal jo turto buvimo vietą arba pagal paskutinę žinomą jo gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje. Pažymėtina, kad ši CPK taisyklė taikytina, jei tarptautinė sutartis, kurios dalyvė yra Lietuvos Respublika, teismų jurisdikcijos klausimo nereglamentuoja kitaip (CPK 780 str.). Kadangi ieškovas yra Lietuvos Respublikoje, o atsakovas – užsienio valstybėje, turi būti atsižvelgiama į tarptautinio teismingumo taisykles: 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo bei vykdymo užtikrinimo, kurio dalyvėmis yra tiek Lietuvos Respublika, tiek Jungtinė Karalystė, bendrojo teritorinio teismingumo taisyklė, įtvirtinta Reglamento 2 str. 1 d., yra tokia, kad ieškinys paduodamas pagal atsakovo gyvenamąją vietą. Reglamento 59 str. 1 d. numato, kad teismas, norėdamas nustatyti, ar šalies nuolatinė gyvenamoji vieta yra valstybėje narėje, kurios teismuose yra iškelta byla, taiko savo vidaus teisę. Jau minėta, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, asmens gyvenamąja vieta laikytina vieta, kurioje asmuo faktiškai dažniausiai gyvena ir su kuria jis yra labiausiai susijęs, o šiuo atveju atsakovas D. D. viešai deklaravęs savo gyvenamąją vietą esant Jungtinėje Karalystėje, todėl laikytina, jog jis labiausiai yra susijęs būtent su šia valstybe ir atsakovo nuolatinė gyvenamoji vieta yra Jungtinėje Karalystėje, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo ieškovo AAS „Gjensidige Baltic“ ieškinį nesant teismingą Visagino miesto apylinkės teismui ir ieškinį priimti atsisakė.

10Pažymėtina ir tai, kad ieškovui įstatymas nedraudžia pakartotinai kreiptis į Lietuvos Respublikos teritorijoje esantį teismą vadovaujantis alternatyviuoju teismingumu, o taip pat ieškovas gali ieškinį reikšti atsakovo gyvenamosios vietos Jungtinėje Karalystėje teismui.

11Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino, taikė procesinės teisės normas ir priėmė iš esmės pagrįstą bei teisėtą nutartį, todėl ji paliktina nepakeista, nes tenkinti atskirąjį skundą jame nurodytais motyvais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

12Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

13Visagino miesto apylinkės teismo 2012 gruodžio 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai