Byla eB2-988-265/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Žerlauskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Autotrekas“ ieškinį atsakovei UAB „Virteka“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2Klaipėdos apygardos teisme 2017-01-09 gautas ieškovės pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Virteka“. Ieškovė nurodo, kad atsakovė yra nemoki, ilgą laiką neatsiskaito už prekes 698,64 Eur sumai.

3Ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

4Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalies 1 punktas numato, kad bankroto byla keliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje nurodyta, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

5Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „Virteka“ 2015 metais nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų turėjo 21 922,00 Eur sumai, per vienerius metus mokėtinas sumas ir trumpalaikius įsipareigojimus sudarė 17 211,00 Eur. Pagal pateikto balanso duomenis finansiniai įsipareigojimai yra pradelsti, atsakovė neįvykdė teismo nutarties reikalavimų pateikti ĮBĮ nurodytus duomenis, todėl konstatuotina, kad atsakovė yra nemoki, jai iškeltina bankroto byla (LR įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., 4 str. 1–3 p., 5 str. 1 d. 1 p., 9 str. 5 d. 1 p., 10 str.).

6Atsižvelgus į LR įmonių bankroto įstatymo nuostatas, tikslinga informaciją apie įmonei iškeltą bankroto bylą pateikti prokuratūrai, teismui ir antstolių kontoroms, veikiančioms įmonės buveinės vietovėje, kad šios institucijos perduotų bankroto bylą nagrinėjančiam teismui turimas įmonei iškeltas civilines bylas, civilinius ieškinius iš baudžiamųjų bylų ar vykdomuosius dokumentus dėl skolų išieškojimo ar taikytų turto areštų (LR įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 4 p.).

7Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės bankroto administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka. Vadovaujantis LR ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalies redakcija, įsigaliojusia nuo 2015-01-01, bankroto administratoriaus kandidatūra iš asmenų, įrašytų į asmenų, teikiančių įmonių bankroto paslaugas sąrašo, parinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės 2014-07-09 nutarimu Nr. 647 patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis, UAB „Virteka“ bankroto administratore skirtina UAB „Bankroto vadyba“.

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 punktu, 10 straipsnio 4 dalies 1, 2, 5, 6 punktais ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

9iškelti bankroto bylą UAB „Virteka“, įmonės kodas 302559735, adresas Birutės g. 2, Klaipėda.

10Paskirti bankrutuojančios UAB „Virteka“ administratore UAB „Bankroto vadyba“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA090).

11Įpareigoti UAB „Virteka“ valdymo organus per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti administratorei įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus bei įpareigoti administratorių perimti visus dokumentus ir perduodamą turtą.

12Išaiškinti, kad jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti administratoriui turtą ir visus dokumentus, turto ir dokumentų neperduoda arba perduoda ne visą turtą ir (ar) ne visus dokumentus, teismas arba teisėjas gali skirti jam iki 2 896 eurų baudą. Taip pat teismas gali apriboti asmens teisę nuo 3 iki 5 metų eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas, jeigu šis asmuo po nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo neperdavė turto ir (ar) dokumentų, vengia pateikti bankroto procesui reikalingą informaciją ar kitaip trukdo procedūroms.

13Nustatyti, kad UAB „Virteka“ kreditoriai turi teisę pareikšti savo finansinius reikalavimus administratoriui per 45 dienas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, o pirmąjį kreditorių susirinkimą administratorei pavesti sušaukti per 30 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus.

14Apie įmonei iškeltą bankroto bylą informuoti bylos šalis ir paskirtą administratorę, išsiunčiant nutarties iškelti bankroto bylą kopijas.

15Įpareigoti UAB „Virteka“ bankroto administratorę atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte bei 10 straipsnio 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus, sudarant galimybę bankroto administratorei teisme gauti bankroto bylos duomenis pagal LR ĮBĮ 10 str. 7 d. 9 p.

16Nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

17Nutarties dalis dėl administratoriaus paskyrimo neskundžiama.

Proceso dalyviai