Byla 2A-1439-603/2015
Dėl palūkanų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Loretos Lipnickienės, kolegijos teisėjų Aldonos Tilindienės ir Liudos Uckienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal apelianto ieškovo UAB „Valaura“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 18 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Valaura“ ieškinį atsakovams IĮ A. T. firmai ir Z. T. dėl palūkanų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovai prašė subsidiariai priteisti iš atsakovų IĮ A. T. firmos ir Z. T. 10 452,82 Lt palūkanų, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo likusios išieškoti priteistos skolos (12 000 Lt) nuo 2014-06-16 iki Vilniaus miesto 9-ojo notarų biuro 1999-12-14 vykdomojo įrašo Nr. 32142 visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Nurodė, kad antstolis Valdas Čeglikas vykdo Vilniaus miesto 9-ojo notaro biuro 1999-12-14 vykdomąjį įrašą Nr. 32142 dėl skolos išieškojimo iš skolininko A. T. firmos išieškotojui V. T.. Vilniaus miesto apylinkės teismo 214-06-02 nutartimi Nr. ( - ) vykdymo procese pradinis išieškotojas V. T. buvo pakeistas naujuoju išieškotoju UAB „Valaura“. Pagal minėtą Vilniaus miesto 9-ojo notaro biuro 1999-12-14 vykdomąjį įrašą Nr. 32142 A. T. firma privalėjo sumokėti 12 000 Lt skolą. IĮ A. T. firmos savininkas A. T. 2010-08-20 mirė. Visą jo turtą paveldėjo jo sutuoktinė Z. T., 2010-11-23 išduotas paveldėjimo teisės liudijimas, todėl ji tapo A. T. firmos savininke ir yra atsakinga subsidiariai pagal įmonės prievoles. Atsakovai už laikotarpį nuo 1999-12-14 (nuo vykdomojo įrašo išdavimo dienos) iki 2014-06-16, skaičiuojant 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos, už 5 299 dienas yra skolingi 10 452,82 Lt palūkanų. Ieškovas nurodo, kad 2014-05-05 Reikalavimo perleidimo sutartyje nurodoma, kad perleidžiama ne tik reikalavimo teisė į 12 148,10 Lt skolą, bet ir į delspinigius bei palūkanas.

4Atsakovai atsiliepimų į ieškinį nepateikė.

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. rugsėjo 18 d. sprendimu ieškinį atmetė. Pirmos instancijos teismas, remdamasis bylos duomenimis nustatė, kad 1999-11-08 A. T. firma pasirašė paprastąjį vekselį, kuriuo įsipareigojo, pateikus vekselį, sumokėti V. T. 12 000 Lt sumą; vekselis turėjo būti pateiktas per vienerius metus nuo jo išrašymo dienos (b. l. 20). Atsižvelgiant į tai, kad nurodytu laikotarpiu vekselyje nurodyta suma nebuvo sumokėta, Vilniaus miesto 9-ojo notaro biuro notarės O. A. atstovė O. Ž. 1999-12-14 V. T. išdavė vykdomąjį įrašą Nr. 32142 dėl 12 148,10 Lt skolos (12 000 Lt vekselyje nurodytos skolos sumos, 53 Lt atlyginimo už vekselio protestavimą, 63 Lt už vykdomojo įrašo darymą, 32,10 Lt už pranešimų siuntimą ir kitas išlaidas) išieškojimo iš skolininko A. T. firmos (b. l. 6, 21). Minėtas vykdomasis įrašas buvo pateiktas vykdyti antstoliui Valdui Čeglikui (vykdomoji byla Nr. 0116/02/01459) (b. l. 12). Iš į bylą pateiktos 2014-05-05 Reikalavimo perleidimo sutarties Nr. R-5/14 matyti, kad V. T. perleido reikalavimo teisę į skolininką A. T. firmą; reikalavimo teisės pagrindas – Vilniaus miesto 9-ojo notarų biuro 1999-12-14 vykdomasis įrašas Nr. 32142; visos perleidžiamos reikalavimo teisės dydis – 12 148,10 Lt bei delspinigiai ir palūkanos (sutarties 1.1., 1.2. punktai) (b. l. 22). Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-06-02 nutartimi civilinėje byloje Nr. ( - ) pradinį išieškotoją V. T. pakeitė į išieškotoją UAB „Valaura“ vykdomojoje byloje Nr. 0116/02/01459 pagal Vilniaus miesto 9-ojo notarų biuro 1999-12-14 vykdomąjį įrašą Nr. 32142 dėl neišieškotos 12 148,10 Lt skolos iš skolininko IĮ A. T. firmos (b. l. 8, 23). Iš teismui pateikto Gyventojų registro tarnybos išrašo matyti, kad IĮ A. T. firmos savininkas A. T. 2010-08-20 mirė (b. l. 7, 14). Testamentų registro išrašo duomenimis palikimą priėmė mirusio A. T. sutuoktinė Z. T., jai 2010-11-23 išduotas Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas (b. l. 9, 13, 10-11, 24).

6Teismas nustatė, kad iš esmės ieškovas prašo priteisti iš atsakovų kompensuojamąsias palūkanas.

7Teismas, įvertinęs nustatytas faktines aplinkybes, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo 1999-09-13 Nr. 988 „Dėl vekselių ir čekių protestavimo taisyklių ir notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarkos patvirtinimo“ nuostatomis bei teisėje galiojančiu principu, jog niekas negali perduoti kitam daugiau teisių, negu pats turi, sprendė, kad 2014-05-05 Reikalavimo perleidimo sutarties Nr. R-5/14 1.2 nuostata, jog visos perleidžiamos reikalavimo teisės dydis yra 12 148,10 Lt bei delspinigiai ir palūkanos, nesuteikia ieškovui teisės reikalauti jam iš atsakovų ir palūkanų, kurios nebuvo numatytos nei 1999-11-08 vekselyje, nei vykdomajame dokumente – 1999-12-14 vykdomajame įraše Nr. 32142, kadangi ieškovas, įgijęs reikalavimo teisę į minėto dydžio skolą, negali keisti vykdomojo dokumentu turinio ir papildomai reikalauti to, kas jame nebuvo numatyta, t. y. naujasis kreditorius – ieškovas – negali įgyti daugiau teisių negu jų turėjo pradinis kreditorius V. T., kuris, teikdamas prašymą notarui dėl vykdomojo įrašo išdavimo, nepareiškė reikalavimo išieškoti iš skolininko ir 6 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo mokėjimo termino pasibaigimo.

8Apeliaciniame skunde ieškovas prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 18 d. sprendimą už akių panaikinti priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

9Nurodo, kad naujasis kreditorius perėmė visas buvusio kreditoriaus V. T. teises į skolininką be jokių išlygų, todėl naujojo kreditoriaus padėtis negali būti blogesnė nei buvusio kreditoriaus. Ieškovas nesutinka su teismo argumentais, kad palūkanų norma privalomai turi būti nurodyta vekselyje. Įstatyminių palūkanų dydžiai ir jų kompensavimo tvarka numatyta CPK, kuris turi viršenybę prieš Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymą.

10Atsakovai prašė apeliacinį skundą atmesti.

11Nurodė, kad apie sutuoktinio skolą sužinojo tik po jo mirties. Mano, kad jeigu palūkanų norma nenurodyta vekselyje, palūkanų mokėjimo sąlyga negalioja. Kadangi pradinės šalys pagal vekselį nesusitarė dėl mokėtinų palūkanų, ieškovas neturi teisės jų reikalauti. Atsakovai taip pat prašo taikyti ieškinio senatį pagal CK 1.126 str. 2 d.

12Apeliacinis skundas atmestinas.

13Apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą faktiniu ir teisiniu aspektais (CPK 320 str. 1 d.). Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, tame skaičiuje ir priimtus CPK 314 straipsnio tvarka, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnio 2 dalyje ir 3 dalyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, patikrinusi bylą anksčiau nurodytais pagrindais, konstatuoja, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl nagrinėja bylą neperžengdama apeliacinio skundo ribų.

14Apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka su pirmos instancijos teismo nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, todėl jų nekartoja.

15Pirmos instancijos teismas, nustatęs, kad ieškovas prašo priteisti subsidiariai iš atsakovų 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo 1999-12-14 (nuo vykdomojo įrašo išdavimo dienos) iki 2014-06-16 (už 5 299 dienas) t. y. iš viso 10 452,82 Lt, bei vadovaudamasis kasacinio teismo išaiškinimais konstatavo, kad iš esmės apeliantas prašo priteisti iš atsakovų kompensuojamąsias palūkanas. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su šia išvada. Šios aplinkybės apeliantas taip pat neginčija.

16Apeliacine tvarka patikrinus pirmos instancijos teismo nustatytas aplinkybes bei motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad teismas tinkamai taikė materialinės teisės normas bei darė pagrįstas ir teisingas išvadas.

17Kaip nurodė pirmos instancijos teismas, pagal Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau – ĮPVĮ) 7 str., vekselyje, mokėtiname jį pateikus arba per tam tikrą laiką po pateikimo, davėjas gali nustatyti sąlygą, kad už vekselio sumą skaičiuojamos palūkanos. Palūkanų norma privalo būti nurodyta vekselyje. Jeigu ji nenurodyta, palūkanų mokėjimo sąlyga negalioja (2 d). Kaip nustatyta byloje, ĮĮ A. T. firma vekseliu įsipareigojo sumokėti pradiniam kreditoriui V. T. 12 000 Lt sumą, tačiau vekselyje šalys nenumatė sąlygos, kad už vekselio sumą skaičiuojamos palūkanos, nenurodė jos normos, taigi šalys nesusitarė dėl mokėtinų palūkanų, laikydamiesi ĮPVĮ 7 str. nuostatų. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmos instancijos teismo išvada, kad ĮPVĮ 7, 50 str. suponuoja, jog palūkanos turi būti mokamos tais atvejais, kai jos nurodytos vekselyje (mokėjimo funkciją atliekančios palūkanos) arba, kai kreditorius kreipiasi į notarą dėl vykdomojo įrašo išdavimo ir pareiškia reikalavimą, kad skolininkas mokėtų 6 procentų metines palūkanas, skaičiuojamas nuo mokėjimo termino pasibaigimo (kompensuojamąją funkciją atliekančias palūkanas).

18Pirmos instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad tai, jog pradinis kreditorius V. T. ir naujasis kreditorius ieškovas UAB „Valaura“ 2014-05-05 Reikalavimo perleidimo sutarties Nr. R-5/14 1.2 punkte numatė, kad visos perleidžiamos reikalavimo teisės dydis yra 12 148,10 Lt bei delspinigiai ir palūkanos, nesuteikia ieškovui teisės reikalauti jam iš atsakovų ir palūkanų kadangi Reikalavimo perleidimo sutartyje nurodytas reikalavimo teisės perleidimo pagrindas yra Vilniaus miesto 9-ojo notarų biuro 1999-12-14 vykdomasis įrašas Nr. 32142, o iš jo matyti, kad jis pradiniam išieškotojui V. T. išduotas dėl 12 148,10 Lt sumos išieškojimo iš skolininko IĮ A. T. firmos, t. y. minėtame vykdomajame dokumente nėra nurodyta išieškoti iš skolininko papildomai ir palūkanas (nei mokėjimo, nei kompensuojamąją funkciją atliekančias). Be to, Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-06-02 nutartimi civilinėje byloje Nr. ( - ) pradinį išieškotoją V. T. pakeitė į išieškotoją UAB „Valaura“ vykdomojoje byloje Nr. 0116/02/01459 būtent pagal Vilniaus miesto 9-ojo notarų biuro 1999-12-14 vykdomąjį įrašą Nr. 32142 ir būtent tik dėl neišieškotos 12 148,10 Lt skolos.

19Teisėjų kolegija sutinka su pirmos instancijos teismo išvada, jog apeliantas, įgijęs reikalavimo teisę į minėto dydžio skolą, negali keisti vykdomojo dokumentu turinio ir papildomai reikalauti to, kas jame nebuvo numatyta, t. y. naujasis kreditorius – apeliantas – negali įgyti daugiau teisių negu jų turėjo pradinis kreditorius V. T., kuris, teikdamas prašymą notarui dėl vykdomojo įrašo išdavimo, nepareiškė reikalavimo išieškoti iš skolininko ir 6 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo mokėjimo termino pasibaigimo.

20Atmestinas apeliacinio skundo argumentas, kad naujojo kreditoriaus padėtis negali būti blogesnė nei buvusio kreditoriaus, kadangi naujasis kreditorius perėmė visas buvusio kreditoriaus V. T. teises į skolininką be jokių išlygų. Pažymėtina, kad pagal pradinių šalių pasirašytą paprastąjį vekselį bei vėliau notaro išduotą vykdomąjį įrašą Nr. 32142 pradinis kreditorius taip pat neturėjo reikalavimo teisės į jokias palūkanas, todėl tokios teisės ir negalėjo perleisti ieškovui, todėl nėra pagrindo teigi, jog netenkinus ieškinio reikalavimo, apelianto, kaip naujojo kreditoriaus padėtis buvo pabloginta.

21Kolegija pažymi, kad kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, jog įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Be to, atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

22Remdamasi tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus ir tuo pagrindu tinkamai pritaikė materialinės teisės normas dėl ieškinio reikalavimo. Kiti apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir nesudaro pagrindo kitokiai teisėjų kolegijos išvadai dėl ginčo susiformuoti nesudaro.

23Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

24Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 18 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovai prašė subsidiariai priteisti iš atsakovų IĮ A. T. firmos ir Z.... 3. Nurodė, kad antstolis Valdas Čeglikas vykdo Vilniaus miesto 9-ojo notaro... 4. Atsakovai atsiliepimų į ieškinį nepateikė.... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. rugsėjo 18 d. sprendimu ieškinį... 6. Teismas nustatė, kad iš esmės ieškovas prašo priteisti iš atsakovų... 7. Teismas, įvertinęs nustatytas faktines aplinkybes, vadovaudamasis Lietuvos... 8. Apeliaciniame skunde ieškovas prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m.... 9. Nurodo, kad naujasis kreditorius perėmė visas buvusio kreditoriaus V. T.... 10. Atsakovai prašė apeliacinį skundą atmesti.... 11. Nurodė, kad apie sutuoktinio skolą sužinojo tik po jo mirties. Mano, kad... 12. Apeliacinis skundas atmestinas.... 13. Apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar pirmosios instancijos teismas... 14. Apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka su pirmos instancijos... 15. Pirmos instancijos teismas, nustatęs, kad ieškovas prašo priteisti... 16. Apeliacine tvarka patikrinus pirmos instancijos teismo nustatytas aplinkybes... 17. Kaip nurodė pirmos instancijos teismas, pagal Lietuvos Respublikos... 18. Pirmos instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad tai, jog pradinis... 19. Teisėjų kolegija sutinka su pirmos instancijos teismo išvada, jog... 20. Atmestinas apeliacinio skundo argumentas, kad naujojo kreditoriaus padėtis... 21. Kolegija pažymi, kad kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, jog... 22. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teisėjų kolegija... 23. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 24. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 18 d. sprendimą palikti...