Byla e2S-1203-852/2020
Dėl teisės išnagrinėjimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Andrius Verikas teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Titandrius“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. birželio 23 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Titandrius“ ieškinį atsakovei A. G. dėl darbo ginčo dėl teisės išnagrinėjimo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Titandrius“ (toliau – ir ieškovė, darbdavė) kreipėsi į teismą, ieškiniu prašydama: 1) Panaikinti Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus darbų ginčų komisijos (toliau – DGK) 2020 m. balandžio 14 d. sprendimą Nr. DGKS-2406 darbo byloje Nr. APS-131-6039; 2) Pripažinti, kad ji yra išmokėjusi atsakovui A. G. (toliau – atsakovas, darbuotojas) 722,50 Eur dydžio darbo užmokestį neatskaičius mokesčių už 2019 m. gruodžio mėnesį bei 234,12 Eur dydžio darbo užmokestį neatskaičius mokesčių už 2020 m. sausio mėnesį ir yra sumokėjusi visas atsakovui mokėtinas sumas pagal 2019 m. birželio 28 d. sudarytą darbo sutartį; 3) Taikyti sprendimo įvykdymo atgręžimą ir įpareigoti atsakovą grąžinti jai pagal DGK 2020 m. balandžio 14 d. sprendimą Nr. DGKS-2406 atsakovui priteistą 722,50 Eur sumą, kurios išieškojimas vykdytinas skubiai; 4) Priteisti jai iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

72.

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. birželio 23 d. nutartimi civilinę bylą nutraukė.

93.

10Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad pagal byloje pateiktą mirties liudijimą (kopiją) nustatyta, kad atsakovas mirė ( - ). Pažymėjo, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 293 straipsnio 7 dalimi, teismas nutraukia bylą, jeigu mirus fiziniam asmeniui, kuris buvo viena iš bylos šalių, atsižvelgiant į ginčo teisinius santykius, neleidžiamas teisių perėmimas. CPK 48 straipsnio 1 dalis numato, kad tais atvejais, kai viena iš ginčijamo arba sprendimu nustatyto teisinio santykio šalių pasitraukia iš bylos (fizinio asmens mirtis, juridinio asmens pabaiga ar pertvarkymas, reikalavimo perleidimas, skolos perkėlimas ir kiti įstatymų numatyti atvejai), teismas, jei yra pagrindas, rašytinio proceso tvarka tą šalį pakeičia jos teisių perėmėju, išskyrus atvejus, kai yra negalimas materialinių subjektinių teisių perėmimas. CPK XX skyriuje įtvirtintos specialiosios nuostatos, taikytinos nagrinėjant darbo bylas. Pagal CPK 416 straipsnį, darbo bylose darbuotojo procesinis teisių perėmimas galimas tik pagal darbuotojo ieškinius dėl darbo užmokesčio ar kitų išmokų, susijusių su darbo teisiniais santykiais, priteisimo. Šiuo klausimu taip pat yra pasisakęs Šiaulių apygardos teismas, kuris 2020 m. kovo 9 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e2S-242-440/2020 nurodė, jog mirus atsakovui, jo šeimos nariai negali perimti materialinių subjektinių teisių ir būti atsakovais darbo teisinių santykių ginče bei atsakyti pagal specialiąsias darbuotojams taikomas materialinės atsakomybės sąlygas. Atsižvelgęs į tai, kad darbo byloje atsakovu yra darbuotojas, kuris mirė ( - ), laikė, jog yra pagrindas nutraukti civilinę bylą, nesant teisių perėmimo galimumo.

11III. Atskirojo skundo teisiniai argumentai

124.

13Ieškovė pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. birželio 23 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – sustabdyti civilinės bylos Nr. e2-19279-631/2020 nagrinėjimą iki bus išspręstas atsakovo procesinių teisių perėmimas.

145.

15Ieškovė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pasirėmė į valstybinę lietuvių kalbą neišverstu mirties liudijimu kaip įrodymu, pagrindžiančiu atsakovo mirties faktą. Tai, kad mirties liudijimas yra pateiktas pažeidžiant CPK 198 straipsnio 2 dalies nuostatas, pagrindžia tai, jog mirties liudijimas nėra leistinas įrodymas civilinėje byloje, todėl remdamasis šiuo įrodymui pirmosios instancijos teismas negalėjo konstatuoti esant CPK 293 straipsnio 7 dalyje įtvirtintą civilinės bylos nutraukimo pagrindą. Tai lemia ginčijamos nutarties naikinimo pagrindą (CPK 337 straipsnis). Taip pat nurodė, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė CPK 293 straipsnio 7 dalį, nes turėjo sistemiškai taikyti CPK 48 straipsnio ir 416 straipsnio nuostatas bei tuo remiantis išspręsti atsakovo procesinių teisių perėmimo klausimą. CPK 416 straipsnis leidžia darbuotojo procesinių teisių perėmimą esant šioms sąlygoms: a) darbuotojas turi pateikti ieškinį; b) ieškinys turi būti teikiamas dėl darbo užmokesčio; c) arba ieškinys turi būti teikiamas dėl kitų išmokų, susijusių su darbo teisiniais santykiais, priteisimo ir visos šios sąlygos egzistuoja civilinėje byloje. CPK 416 straipsnio kontekste sąvoka „ieškinys“ turėtų būti aiškinama plačiau, nei yra įtvirtinta CPK 135 straipsnyje. Šiuo atveju CPK 416 straipsnio prasme dėl darbo ginčams taikomų ginčų nagrinėjimo neteisminėje bylos stadijoje nagrinėjimo ypatybių, „ieškiniu“ turėtų būti laikytinas ne tik tiesiogiai teismui teikiamas ieškovo procesinis dokumentas, tačiau ir ieškovo, kuris yra darbuotojas, teikiamas prašymas darbo ginčų komisijai dėl darbo ginčo išnagrinėjimo. Vertinant CPK 416 straipsnį kaip nuostatą, suteikiančią galimybę spręsti tik ieškovo, kuris yra ieškovu teisme nagrinėjamame ginče, procesinių teisių perėmimo klausimą, būtų nepagrįstai ribojama darbdavio teisė ginti savo pažeistas teises teisme. Ieškovo vertinimu, CPK 416 straipsnio nuostatos yra taikomos ir tais atvejais, kai iš bylos pasitraukia ne tik ieškovas pagal ieškinį civilinėje byloje, bet ir asmuo, kuris buvo ieškovu pagal ieškinį darbo ginčų komisijoje. Taikant šią nuostatą priešingai, yra nepagrįstai apribojama asmens, darbo ginče buvusio atsakovu bei reiškiančio ieškinį teisme kaip ieškovo, teisė į teisminę gynybą, nes esant tokiai situacija netaikomas procesinių teisių perėmimo institutas sukuria prielaidas nutraukti bylą neišsiaiškinus iš bylos pasitraukusio asmens, kuris ginčo nagrinėjimo metu darbo ginčų komisijoje buvo ieškovas, reikalavimo pagrįstumo. Ieškovas papildomai pažymi, kad nors darbo teisiniuose santykiuose ir yra taikoma didesnė darbuotojų interesų apsauga, tačiau ši apsauga negali nepagrįstai apriboti tiek CPK, tiek tarptautiniuose teisės aktuose numatytos teisės ginti savo pažeistas teises teisme. Taigi, darytina išvada, kad šiuo atveju būtent darbuotojo pateiktas prašymas yra vertintinas kaip ieškinys CPK 416 straipsnio nuostatų prasme, todėl darbuotojo procesinių teisių perėmimas yra galimas sistemiškai taikant CPK 48 straipsnio ir CPK 416 straipsnio nuostatas. Teismas, grįsdamas savo atsisakymą taikyti CPK 416 straipsnį ir vietoje to nutraukęs civilinę bylą, visiškai neįvertino to, jog šiuo atveju ginčas yra kilęs pagal darbuotojo ieškinį dėl darbo užmokesčio ir kitų su darbo teisiniais santykiais susijusių įmokų priteisimo.

16Teismas

konstatuoja:

17IV. Apeliacinės instancijos teismo motyvai

186.

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis).

207.

21Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą, absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatė (CPK 329 straipsnis).

228.

23Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. birželio 23 d. nutarties, kuria, nustačius, kad ginčo šalis – atsakovas (darbuotojas) mirė, civilinė byla nutraukta, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

249.

25Bylos duomenimis nustatyta, kad darbuotojas 2020 m. kovo 17 d. prašymu kreipėsi į DGK, prašydamas priteisti jam iš darbdavės nesumokėtą darbo užmokestį, 1 524,28 Eur dienpinigius ir netesybas. DGK 2020 m. balandžio 14 d. sprendimu Nr. DGKS-2406 darbo byloje Nr. APS-131-6039 tenkino jo prašymą iš dalies – išieškojo jam iš darbdavės: 722,50 Eur, neatskaičius mokesčių, neišmokėtą darbo užmokestį už 2019 m. gruodžio mėn.; 234,12 Eur, neatskaičius mokesčių, neišmokėtą darbo užmokestį už 2020 m. sausio mėn.; 722,50 Eur, neatskaičius mokesčių, netesybas.

2610.

27Apeliacinės instancijos teismas, pritardamas ieškovės atskirajame skunde išdėstytiems argumentams, pažymi, kad Šiaulių apygardos teismo 2020 m. kovo 9 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2S-242-440/2020 susiklosčiusi faktinė situacija skiriasi nuo šioje byloje susiklosčiusios. Pirmiausia, minėtoje civilinėje byloje ieškinį, nesilaikydama įstatymų nustatytos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos, teismui pareiškė darbdavė. Antra, ieškinys pareikštas dėl žalos, kilusios įmonei dėl darbuotojo veiksmų, priteisimo. Tuo tarpu šioje byloje darbuotojas kreipėsi į DGK, prašydamas priteisti jam darbo užmokestį ir kitas išmokas, susijusias su darbo teisiniais santykiais, o darbdavys, nesutikdamas su DGK sprendimu, kuriuo šis prašymas iš dalies patenkintas, kreipėsi dėl šio ginčo išnagrinėjimo teisme.

2811.

29Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstyta, spręstina, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vertino, kad nagrinėjamu atveju procesinių teisių perėmimas nėra galimas. Todėl ginčijama nutartis naikintina ir bylą perduotina toliau nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

30Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 339 straipsniu apeliacinės instancijos teismas,

Nutarė

31Ieškovės UAB „Titandrius“ atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

32Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. birželio 23 d. nutartį ir bylą perduoti toliau nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

33Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Andrius Verikas teismo posėdyje rašytinio... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Titandrius“ (toliau... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. 2.... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. birželio 23 d. nutartimi civilinę... 9. 3.... 10. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad pagal byloje pateiktą mirties... 11. III. Atskirojo skundo teisiniai argumentai... 12. 4.... 13. Ieškovė pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus... 14. 5.... 15. Ieškovė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pasirėmė į... 16. Teismas... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo motyvai... 18. 6.... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 20. 7.... 21. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 22. 8.... 23. Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. birželio... 24. 9.... 25. Bylos duomenimis nustatyta, kad darbuotojas 2020 m. kovo 17 d. prašymu... 26. 10.... 27. Apeliacinės instancijos teismas, pritardamas ieškovės atskirajame skunde... 28. 11.... 29. Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstyta, spręstina, kad pirmosios... 30. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 31. Ieškovės UAB „Titandrius“ atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.... 32. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. birželio 23 d. nutartį... 33. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....