Byla P-9-602/2018
Dėl administracinių aktų panaikinimo, paveldėjimo teisės liudijimo dalies panaikinimo ir restitucijos taikymo priėmimo klausimą

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas), Veslavos Ruskan (pranešėja) ir Arūno Sutkevičiaus,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės D. S. prašymo atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A-793-415/2017 pagal pareiškėjo Šiaulių apygardos prokuroro, ginančio viešąjį interesą, pareiškimą dėl administracinių aktų panaikinimo, paveldėjimo teisės liudijimo dalies panaikinimo ir restitucijos taikymo priėmimo klausimą.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Atsakovė D. S. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A-793-415/2017.

5Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 161 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prašymo dėl proceso atnaujinimo priėmimo klausimą, taip pat priimtą nagrinėti prašymą dėl proceso atnaujinimo nagrinėja Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko sudaryta teisėjų kolegija. Nagrinėjant prašymo priėmimą, mutatis mutandis (su būtinais pakeitimais) vadovaujamasi šio įstatymo 33 straipsniu. Taip pat patikrinama, ar prašymas atitinka šio įstatymo 157, 158, 159 ir 160 straipsniuose nustatytus reikalavimus.

6Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. sausio 24 d. nutartimi atsakovei D. S. nustatė terminą iki 2018 m. vasario 7 d. prašymo dėl proceso atnaujinimo trūkumams pašalinti, t. y. pateikti teismui: 1) advokato arba pareiškėją atstovaujančio artimojo giminaičio ar sutuoktinio (sugyventinio), turinčio aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, surašytą prašymą dėl proceso atnaujinimo bei pareiškėjos atstovavimą patvirtinančius dokumentus (tuo atveju, jei prašymą pateikia atstovas) arba dokumentus, patvirtinančius, kad pareiškėja turi aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą; 2) 30 Eur žyminio mokesčio kvitą arba motyvuotą bei įrodymais pagrįstą prašymą atleisti pareiškėją nuo žyminio mokesčio mokėjimo; 3) nurodyti tinkamą proceso atnaujinimo pagrindą, atitinkamus proceso atnaujinimo motyvus, tinkamai suformuluoti prašymo esmę.

7Pareiškėja per Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. sausio 24 d. nutartyje nustatytą terminą prašymo dėl proceso atnaujinimo trūkumų nepašalino, dėl termino pratęsimo trūkumams šalinti nesikreipė.

8ABTĮ 33 straipsnio 1 dalis numato, kad, jeigu per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas (prašymas, pareiškimas) laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui.

9Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į išdėstytas aplinkybes, nurodytą teisinį reglamentavimą, konstatuoja, kad atsakovės prašymas atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A-793-415/2017 laikytinas nepaduotu ir grąžintinas atsakovei.

10Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalimi, 161 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

11atsakovės D. S. prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A-793-415/2017 laikyti nepaduotu ir grąžinti atsakovei.

12Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai