Byla e2-31654-433/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas Juozėnas rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Remi Invest“ ieškinį atsakovui G. S. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas UAB „Remi Invest“ kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo G. S. 226,89 Eur skolą, 16,32 Eur delspinigius, 17,60 Eur palūkanas, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas su pirminiu kreditoriumi UAB „Vertikali medija“ 2017 m. gegužės 11 d. sudarė Paslaugų teikimo sutartį Nr. A 17 7214 (toliau – sutartis), pagal kurią atsakovui buvo suteikta skelbimų talpinimo portale domoplius.lt paslauga, o atsakovas įsipareigojo tinkamai už ją atsiskaityti sutartyje numatyta tvarka. Atsakovui buvo suteikta minėta paslauga, tačiau jis neatsiskaitė, likdamas skolingu 226,89 Eur sumą. Taip pat nurodo, kad ieškovo UAB „Remi Invest“ su UAB „Vertikali medija“ 2017 m. lapkričio 7 d. Reikalavimo perleidimo sutarties Nr. IR-17-025 pagrindu ieškovui buvo perleista pirminio kreditoriaus reikalavimo teisė atsakovo atžvilgiu. Atsižvelgiant į visas aplinkybes, ieškovas prašo ieškinį tenkinti.

4Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalis numato, kad tokiais atvejais, jei atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jeigu yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių.

5Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovui teismo procesiniai dokumentai (ieškinio, jo priedų kopijos ir CPK 142 straipsnio 1 dalies pagrindu priimtas teismo pranešimas) buvo įteikti 2019 m. rugsėjo 11 d. viešo paskelbimo būdu (CPK 130 straipsnis). Kadangi atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismas priima sprendimą už akių.

6Ieškinys tenkintinas.

7Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

8Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas UAB „Remi Invest“ su UAB „Vertikali medija“ 2017 m. lapkričio 7 d. sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. IR-17-025, pagal kurią ieškovas įgijo teisę į atsakovo atžvilgiu susiformavusį įsiskolinimą bei kitas mokėtinas sumas (delspinigius, palūkanas, baudas ir kt.), atsiradusias pagal 2017 m. gegužės 11 d. sudarė Paslaugų teikimo sutartį Nr. A 17 7214. Atsakovas G. S. su pirminiu kreditoriumi UAB „Vertikali medija“ 2017 m. gegužės 11 d. sudarė Paslaugų teikimo sutartį Nr. A 17 7214, pagal kurią atsakovui buvo suteikta skelbimų talpinimo portale domoplius.lt paslauga, o atsakovas įsipareigojo tinkamai už ją atsiskaityti sutartyje numatyta tvarka. Iš bylos dokumentų matyti, kad pradinis kreditorius suteikė atsakovui minėtą paslaugą. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas atsiskaitė už šią paslaugą, todėl, remiantis bylos duomenimis, liko skolingas 226,89 Eur sumą. Jokių tai paneigiančių įrodymų atsakovas nepateikė, atsižvelgiant į ieškovo ir UAB „Vertikali medija“ sudarytą Reikalavimo perleidimo sutartį, ieškovo reikalavimas tenkintinas ir iš atsakovo ieškovui priteistina 226,89 Eur skola (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnis, 6.63 straipsnis, 6.101 straipsnis, 6.109 straipsnis, CPK 178 straipsnis).

9Atsakovas 2017 m. gegužės 11 d. Paslaugų teikimo sutarties Nr. A 17 7214 5.4 punktu įsipareigojo ieškovui mokėti 0,04 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo pradelstos sumokėti sumos. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 0,04 proc. delspinigius už 180 dienų. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas vėlavo laiku atsiskaityti su ieškovu, iš jo ieškovui priteistina 16,32 Eur delspinigių (CK 6.258 straipsnio 1 dalimis, 6.71 straipsnio 1 dalis).

10Kadangi atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, ieškovo reikalavimas priteisti paskaičiuotas 17,60 Eur palūkanas už laikotarpį nuo 2017 m. gegužės 11 d. iki 2017 m. rugsėjo 1 d. yra pagrįstas ir tenkintinas.

11CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (260,81 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. rugpjūčio 28 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

12Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 15,00 Eur žyminio mokesčio, 60,00 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų ir 160,00 Eur už teisinę pagalbą, iš viso – 235,00 Eur (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6, 9 punktais, 98 straipsnis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymas Nr. 1R-77 „Dėl teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2015-03-19, Nr. 2015-03968)).

13Iš atsakovo priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu yra mažesnės negu Lietuvos Respublikos teisingumo ir finansų ministrų 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/ 1K-355 nustatyta minimali 3,00 Eur suma, todėl nepriteisiamos.

14Kadangi atsakovui procesinių dokumentų įteikti jo gyvenamosios ir darbo vietų adresais nėra galimybės, ieškovas neprašo skirti kuratoriaus, tačiau prašo įteikti atsakovui procesinius dokumentus viešo paskelbimo būdu, todėl teismo sprendimas už akių atsakovui G. S. įteiktinas viešo paskelbimo būdu, t. y. specialiame interneto tinklalapyje paskelbiant pranešimą (CPK 130 straipsnio 1 dalis).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262 straipsniu, 279 straipsniu, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

16ieškinį patenkinti visiškai.

17Priteisti iš atsakovo G. S., asmens kodas (duomenys neskelbtini) ieškovo UAB „Remi Invest“, juridinio asmens kodas 302637365, naudai: 226,89 Eur (dviejų šimtų dvidešimt šešių eurų, 89 ct) skolą, 16,32 Eur (šešiolikos eurų, 32 ct) delspinigius, 17,60 Eur (septyniolikos eurų, 60 ct) palūkanas, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (260,81 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. rugpjūčio 28 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir 235,00 Eur (dviejų šimtų trisdešimt penkių eurų) bylinėjimosi išlaidas.

18Atsakovas per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 111 straipsnio ir CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus Vilniaus miesto apylinkės teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Sprendimas už akių negali būti atsakovo skundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundu.

19Ieškovas per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

20Paskelbti specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt tokio turinio pranešimą:

21„Vilniaus miesto apylinkės teisme 2019 m. rugsėjo 26 d. priimtas sprendimas už akių civilinėje byloje Nr. e2-31654-433/2019 pagal ieškovo UAB „Remi Invest“, juridinio asmens kodas 302637365, ieškinį atsakovui G. S. dėl skolos priteisimo. Atsakovo G. S. gyvenamoji ir darbo vietos nežinomos, todėl sprendimas už akių jam yra įteikiamas viešo paskelbimo būdu. Atsakovas informuojamas, kad sprendimas už akių laikomas įteiktu pranešimo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje dieną. Informacijos teirautis tel. Nr. (85) 262 6053“.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas Juozėnas rašytinio... 2. Teismas... 3. ieškovas UAB „Remi Invest“ kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydamas... 4. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio... 5. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovui teismo... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 8. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas UAB „Remi Invest“ su UAB... 9. Atsakovas 2017 m. gegužės 11 d. Paslaugų teikimo sutarties Nr. A 17 7214 5.4... 10. Kadangi atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, ieškovo... 11. CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas... 12. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai yra priimtas... 13. Iš atsakovo priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų... 14. Kadangi atsakovui procesinių dokumentų įteikti jo gyvenamosios ir darbo... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262 straipsniu,... 16. ieškinį patenkinti visiškai.... 17. Priteisti iš atsakovo G. S., asmens kodas (duomenys neskelbtini) ieškovo UAB... 18. Atsakovas per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę... 19. Ieškovas per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę... 20. Paskelbti specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt tokio turinio... 21. „Vilniaus miesto apylinkės teisme 2019 m. rugsėjo 26 d. priimtas sprendimas...