Byla e2-1925-467/2015
Dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Manjana“ ieškinį atsakovui A. S. dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Alma Urbanavičienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Manjana“ ieškinį atsakovui A. S. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-1925-467/2015 pagal ieškovo UAB „Manjana“ ieškinį atsakovui A. S. dėl skolos priteisimo.

32015 m. kovo 13 d. teisme gautas ieškovo UAB „Manjana“ prašymas patvirtinti tarp šalių sudarytą taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti. Prie prašymo pridėta 2015 m. kovo 12 d. tarp UAB „Manjana“, A. S. ir D. G. sudaryta taikos sutartis.

4Teisme 2015 m. balandžio 1 d. gauti ieškovo UAB „Manjana“ ir atsakovo A. S. prašymai dėl patikslintos taikos sutarties patvirtinimo, kuriuose prašoma patvirtinti šalių 2015 m. kovo 27 d. sudarytą taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti. Klausimą dėl taikos sutarties tvirtinimo prašoma nagrinėti rašytinio proceso tvarka.

5Prašymai tenkintini.

6Šalys turi teisę užbaigti civilinę bylą taikos sutartimi bet kurioje proceso stadijoje (CPK 42 str., 140 str. 3 d. ir 4 d.). Taikos sutartimi laikomas sandoris, kuriuo šalys, darydamos viena kitai nuolaidas, iš naujo nustato civilines teises ir pareigas bei išsprendžia tarp jų kilusį teisinį ginčą. Sudarydamos taikos sutartį, šalys abipusiu sutarimu sulygsta dėl jos sąlygų, nustato savo teisių ir pareigų balansą. Tokia sutartimi realizuojamas šalių dispozityvumo principas (CPK 13 str.), teisė įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialiosiomis ir proceso teisėmis.

7Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42 straipsnio 1 dalies bei 140 straipsnio 3 dalies nuostatos suteikia ieškovui ir atsakovui teisę bylą baigti taikos sutartimi, ribojant teismo teisę tvirtinti šalių taikos sutartį tik tuo atveju, jeigu tie veiksmai prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui. Taigi teismui, nagrinėjančiam civilinę bylą, priklauso išimtinė kompetencija spręsti dėl taikos sutarties turinio teisėtumo, teismas įpareigotas tikrinti, kad sudaromos taikos sutarties sąlygos būtų sąžiningos, nepažeistų teisės imperatyvų, kitų asmenų teisių, neprieštarautų viešajai tvarkai (CPK 42 str. 2 d., 140 str. 3 d.).

8Teismas, išanalizavęs ieškovo UAB „Manjana“ ir atsakovo A. S. 2015 m. kovo 27 d. sudarytą taikos sutartį, sprendžia, jog ji neprieštarauja įstatymui, nepažeidžia nei vienos iš šalių interesų, sudaryta geranoriškai, todėl teismas taikos sutartį tvirtina ir civilinę bylą nutraukia (CK 6.983 str., CPK 42 str. 2 d., 140 str. 3 d.).

9Šalys taikos sutartyje nurodė, kad taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės joms yra žinomos (CPK 140 str. 3 d., 293 str. 5 p., 294 str. 2 d.), taikos sutartis neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei. Šalys taip pat pareiškė, kad ši sutartis sudaryta be apgaulės, smurto, ekonominio spaudimo ar realaus grasinimo, vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo, protingumo principais. Šalys atskleidė viena kitai visas šios taikos sutarties sudarymo aplinkybes.

10Šalys taikos sutartyje susitarė, jog išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, kurios bus priteistos į valstybės biudžetą, tenka atsakovui A. S.. Dėl kiekvienos iš šalių patirtų bylinėjimosi išlaidų šalys taikos sutartyje nepasisakė, todėl jos, išskyrus sumokėtą žyminį mokestį, nutraukiant civilinę bylą nepaskirstomos.

11Remiantis teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis ieškovas UAB „Manjana“, paduodamas prašymą dėl teismo įsakymo išdavimo, 2014 m. liepos 7 d. sumokėjo 2 130 Lt (616,89 EUR) žyminį mokestį, paduodamas ieškinį 2014 m. rugsėjo 4 d. primokėjo iki 6 424 Lt (1 860,52 EUR) žyminį mokestį. Dėl šios priežasties, užbaigiant bylą taikos sutartimi, vadovaujantis CPK 87 straipsnio 2 dalimi, ieškovui grąžinama 75 proc. sumokėtos žyminio mokesčio sumos - 1 858,06 EUR.

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktu,

Nutarė

13Patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės „Manjana“ (juridinio asmens kodas 134382579, buveinės adresas A. Stulginskio g. 41, Kaunas) ir atsakovo A. S. (asmens kodas ( - ) gyvenamoji vieta ( - ) 2015 m. kovo 27 d. pasirašytą taikos sutartį šiomis sąlygomis:

  1. A. S. pripažįsta, kad 2007 m. birželio 6 d. paskolos sutarties Nr. 07-06-06 (su vėlesniais jos pakeitimais ir papildymais) pagrindu yra skolingas UAB „Manjana“ 740 514,89 Lt (544 516 Lt skola ir 195 998,89 Lt palūkanos).
  2. UAB „Manjana“ sumažina savo reikalavimus A. S. pagal 2007 m. birželio 6 d. paskolos sutartį Nr. 07-06-06 (su vėlesniais jos pakeitimais ir papildymais) iki 544 516 Lt.
  3. UAB „Manjana“ galutinai ir neginčytinai atsisako visų kitų reikalavimų A. S. atžvilgiu pagal ieškinį Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-1925-467/2015, t.y. prašymo priteisti 195 998,89 Lt palūkanų, 8 554 Lt žyminio mokesčio, išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti (350 Lt už teismo įsakymo parengimą ir pateikimą teismui ir 3 450 Lt už ieškinio parengimą ir pateikimą teismui bei atstovavimą teisme) bei 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.
  4. Įvykdžius visus taikos sutarties įsipareigojimus, UAB „Manjana“ įsipareigoja ateityje jokia forma ir apimtimi nei Lietuvos Respublikos, nei bet kurios kitos valstybės nacionaliniuose ir/ar tarptautiniuose teismuose ar kitose ginčų sprendimo institucijose (įskaitant, bet neapsiribojant arbitražais ar trečiųjų teismais) nereikšti jokių reikalavimų A. S. tuo pačiu pagrindu ir dėl to paties dalyko, kaip Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-1925-467/2015.
  5. Šalys susitarė, jog išlaidos, susijusios su civilinės bylos Nr. e2-1925-467/2015 nagrinėjimu, kurios bus priteistos į valstybės biudžetą, tenka A. S..
  6. Šalys susitaria, kad 544 516 Lt skolą pagal 2007 m. birželio 6 d. paskolos sutartį Nr. 07-06-06 UAB „Manjana“ sumokės D. G., kuris 2015 m. kovo 12 d. skolos perkėlimo sutartimi (kuri įsigalios teismui patvirtinus šią taikos sutartį) perėmė A. S. 544 516 Lt skolą UAB „Manjana“.
  7. Šalys konstatuoja, kad turi visus įgaliojimus, reikalingus šiai taikos sutarčiai pasirašyti bei patvirtinti, ir kad šioje sutartyje nurodyta informacija atitinka tikrovę.
  8. Šalys pareiškia, kad ši taikos sutartis neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei. Taikos sutartis yra sudaryta be apgaulės, smurto, ekonominio spaudimo ar realaus grasinimo, vadovaujantis sąžiningumo teisingumo, protingumo principais. Šalys atskleidė viena kitai visas šios taikos sutarties sudarymo aplinkybes.
  9. Sutartis įsigalioja nuo jos patvirtinimo Vilniaus apygardos teisme datos ir galios tol, kol bus įvykdytos visos jos sąlygos.
  10. Įvykdžius visus sutarties įsipareigojimus, šalys jokių pretenzijų viena kitai nebeturės.

14Nutraukti civilinę bylą Nr. e2-1925-467/2015 pagal ieškovo UAB „Manjana“ ieškinį atsakovui A. S. dėl skolos priteisimo.

15Grąžinti ieškovui UAB „Manjana“ (juridinio asmens kodas 134382579, buveinės adresas A. Stulginskio g. 41, Kaunas) 1 858,06 EUR (vieną tūkstantį aštuonis šimtus penkiasdešimt aštuonis eurus šešis eurocentus) sumokėto žyminio mokesčio.

16Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai