Byla 2VP-27024-615/2017
Dėl baudos skyrimo už antstolio reikalavimų nevykdymą suinteresuotam asmeniui E. M., suinteresuoti asmenys UAB „Nuo idėjos“, E. M., UAB „Verslo“

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjo antstolio Regimanto Budreikos pareiškimą dėl baudos skyrimo už antstolio reikalavimų nevykdymą suinteresuotam asmeniui E. M., suinteresuoti asmenys UAB „Nuo idėjos“, E. M., UAB „Verslo“,

Nustatė

3pareiškėjas pareiškimu vykdomojoje byloje Nr. 0085/17/01104 prašo CPK 585 straipsnio pagrindu skirti skolininko UAB „Nuo idėjos“ direktoriui E. M. 300 Eur baudą už kiekvieną antstolio patvarkymo nevykdymo dieną.

4Pareiškimas tenkintinas iš dalies.

5Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (CPK 634 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). Įsiteisėjęs teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 straipsnis). Teismo sprendimas yra vykdytinas dokumentas, o jo pagrindu išduotas vykdomasis dokumentas – vykdomasis raštas – yra vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas (CPK 584 straipsnis, 586-587 straipsniai). Antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (CPK 585 straipsnio 1 dalis). Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki trijų šimtų eurų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną. Jeigu antstoliui kas nors kliudo vykdyti vykdomuosius dokumentus, antstolis kliūtims pašalinti kviečia policiją (CPK 585 straipsnio 2 dalis).

6Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad antstolis Regimantas Budreika vykdomojoje byloje Nr. 0085/17/01104 vykdo Kauno apylinkės teismo 2017 m. birželio 14 d. vykdomąjį raštą Nr. e2-10852-1041/2017 dėl skolos, delspinigių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininko UAB „Nuo idėjos“ kreditoriaus UAB „Verslo“ naudai. Antstolis 2017 m. rugpjūčio 8 d. patvarkymu Nr. S17-11253 nurodė skolininkui per 3 dienas nuo patvarkymo gavimo pateikti duomenis antstoliui apie skolininko turimą turtą. Minėtas patvarkymas registruotu paštu išsiųstas 2017 m. rugpjūčio 9 d. skolininkui jo Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresu Nemajūnų g. 45, Kaunas. Registruotu paštu siųstas patvarkymas laikomas įteiktu praėjus penkioms dienoms po išsiuntimo (CPK 604 straipsnis). Skolininkas antstolio patvarkymo neįvykdė, reikalautų dokumentų nepateikė. Išieškojimas toliau negali būti nevykdomas būtent skolininkui UAB „Nuo idėjos“ nevykdant antstolio patvarkymo, tuo yra pažeidžiami išieškotojo interesai.

7Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, vertintina, kad pareiškimas pagrįstas, yra pagrindas skirti baudą skolininko UAB „Nuo idėjos“ direktoriui E. M.. Įvertinus skolininko padarytą teisės pažeidimo pobūdį ir mastą, taip pat į tai, kad teismui nėra pateikta duomenų apie tai, kad skolininkas anksčiau būtų baustas už antstolio reikalavimų nevykdymą, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, skolininko UAB „Nuo idėjos“ direktoriui E. M. skirtina vienkartinė 500 Eur dydžio bauda už antstolio Regimanto Budreikos 2017 m. rugpjūčio 8 d. patvarkymo Nr. S17-11253 vykdomojoje byloje Nr. 0085/17/01104 nevykdymą, paskirtą baudą išieškant iš asmeninių E. M. lėšų (CPK 3 straipsnio 8 dalis, 585 straipsnio 2 ir 3 dalys, 645 straipsnis), kita pareiškimo dalis netenkintina.

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, 585 straipsnio 2- 3 dalimis, 645 str., teismas,

Nutarė

9pareiškimą tenkinti iš dalies.

10Skirti skolininko UAB „Nuo idėjos“, j. a. k. 303407374, direktoriui E. M., a. k. ( - ) 500 Eur (penkių šimtų eurų) baudą už antstolio Regimanto Budreikos 2017 m. rugpjūčio 8 d. patvarkymo Nr. S17-11253 vykdomojoje byloje Nr. 0085/17/01104 nevykdymą, paskirtą baudą išieškant iš asmeninių E. M. lėšų išieškotojui Valstybinei mokesčių inspekcijai. Paskirta bauda turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai (kodas 188659752) į jos bet kurią biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 6800.

11Kitos pareiškimo dalies netenkinti.

12Nutarties patvirtintas kopijas siųsti antstoliui ir suinteresuotiems asmenims.

13Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai