Byla 2-678-251/2015
Dėl skolos už suvartotas gamtines dujas

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Gema Janušienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ ieškinį atsakovui P. J., dėl skolos už suvartotas gamtines dujas,

Nustatė

2ieškovas UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ prašo priteisti iš atsakovo P. J. 225,51 Lt (65,31 Eur) skolos už suvartotas gamtines dujas, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos, nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 72,00 Lt (20,85 Eur) bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas prašo, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį arba parengiamojo procesinio dokumento, priimti sprendimą už akių.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai – viešo paskelbimo būdu (23, 25 b. l.), tačiau atsakovas per nustatytą 20 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Nesant atsakovo atsiliepimo į ieškinį ir prašymo dėl nepriėmimo sprendimo už akių, priimtinas sprendimas už akių, byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - LR CPK ) 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

4Ieškinys tenkintinas.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. 2 d.).

6Iš byloje pateiktų dokumentų matyti, kad 2012-10-31 tarp AB „Lietuvos dujos“ ir atsakovo P. J. buvo sudaryta gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 40035001 (12-13 b. l.). Šia sutartimi ieškovas (tiekėjas) įsipareigojo užtikrinti gamtinių dujų tiekimą buitinėms reikmėms atsakovo (vartotojo) nurodytu adresu, ( - ), o atsakovas įsipareigojo pagal sutarties 4.2 punktą laiku ir teisingai pagal skaitiklio rodmenis deklaruoti suvartotą dujų kiekį, mokėti už suvartotas gamtines dujas. Ieškovas nurodo, kad savo įsipareigojimus vykdė tinkamai, tuo tarpu atsakovas savo sutartinių prievolių nevykdė ir už suvartotas dujas nesumokėjo 225,51 Lt (65,31 Eur), nors buvo raginamas sumokėti skolą.

7AB „Lietuvos dujos“ (juridinio asmens kodas 120059523, registruotas buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius), 2014 m. spalio 15 d. sudarė Įmonės dalies pirkimo-pardavimo sutartį su UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ (juridinio asmens kodas 303383884, registruotas buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius), kuriam AB „Lietuvos dujos“ vadovaudamasis CK 6.402 str., perleido, o UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ nuosavybės teise įgijo ir priėmė iš AB „Lietuvos dujos“ turtinį kompleksą (įmonės dalį), t. y. gamtinių dujų tiekimo veiklą su jai priskirtu turtu, teisėmis bei pareigomis (4-9 b. l.). Įmonės dalies pirkimo - pardavimo sutartis patvirtinta notaro ir įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre. Įgydamas AB „Lietuvos dujos“ įmonės dalį sutarties pagrindu, t. y. perimdamas materialines subjektines teises ir pareigas, UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ kartu perėmė ir teises bei pareigas susijusias su atsakovu.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – LR CK) 6.383 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad pagal energijos (ar energijos išteklių) pirkimo-pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti abonentui (vartotojui) per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas (vartotojas) įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti. Ši norma taikoma ir aprūpinant dujomis per dujų tiekimo tinklus (LR CK 6.391 str.). Byloje nėra duomenų, kad atsakovas už suvartotas gamtines dujas sumokėjo.

9Atsakovas pažeidė prievolių ir sutarčių vykdymo principus, pagal kuriuos sutartinės prievolės turi būti vykdomos tinkamai, sąžiningai ir nustatytu laiku (LR CK 6.38 str. 1 d., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str.). Ieškovas savo pareigas vykdė tinkamai, t. y. užtikrino gamtinių dujų tiekimą atsakovui, tuo tarpu atsakovas savo pareigų neįvykdė – ieškovo tiekiamas gamtines dujas naudojo, tačiau už jas nemokėjo, gamtinių dujų tiekimo neatsisakė, todėl iš atsakovo priteistina 225,51 Lt skola, kas dabar atitinka 65,31 Eur sumą.

10Vadovaujantis LR CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d., iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 65,31 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos - 2014-12-02 - iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 72,00 Lt žyminis mokestis, kas dabar atitinka 20,85 Eur sumą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.; 3 b. l.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 straipsniu, 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi ir 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti visiškai.

14Priteisti iš atsakovo P. J., a. k. ( - ) ieškovui UAB ,,Lietuvos dujų tiekimas”, į. k. 303383884: 65,31 Eur (šešiasdešimt penkių eurų, 31 euro cento) skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 65,31 Eur sumą, nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-12-02), iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 20,85 Eur (dvidešimties eurų, 85 euro centų) žyminį mokestį.

15Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai