Byla e2-995-854/2016
Dėl be pagrindo įgyto turto grąžinimo, trečiasis asmuo byloje O. K

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Čėsnienė, sekretoriaujant Rasai Kaupinytei, Vitai Burneikaitei, vertėjaujant Giedriui Račkauskui, dalyvaujant ieškovo UAB „Vilstata“ atstovams J. T., advokatei Sigitai Arnašiūtei, atsakovui E. M., atsakovų E. M. ir V. Mikalonienės įmonės „Res Judicata“ atstovei advokato padėjėjai Elžbietai Tumko, atsakovo V. Mikalonienės įmonės „Res Judicata“ atstovei Evai Jonutytei, trečiajam asmeniui O. K., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Vilstata“ ieškinį atsakovams E. M. ir V. Mikalonienės įmonei „Res Judicata“ dėl be pagrindo įgyto turto grąžinimo, trečiasis asmuo byloje O. K., ir

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniais, kuriuos patikslinęs, prašo:

3pripažinti neturinčiais juridinės galios ir panaikinti atsakovo E. M. 2013-10-31 pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 2013/65, 2014-01-20 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 2014/03, 2014-02-28 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 2014/11, 2014-04-30 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 2014/21, 2014-05-30 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 2014/29, 2014-07-07 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 2014/35, 2014-07-31 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 2014/38, ir priteisti iš atsakovo ieškovo naudai be pagrindo įgytus 29385,68 Eur, 1295,83 Eur palūkanų pagal CK 6.240 str. 1 d., 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

4pripažinti neturinčiais juridinės galios ir panaikinti V.Mikalionienės įmonės „Res Judicata“ pateiktas 2014-04-30 PVM sąskaitą-faktūrą Serija RJT Nr. 1049, 2014-08-04 PVM sąskaitą-faktūrą Serija RJT Nr. 1072 ir 2014-09-02 PVM sąskaitą-faktūrą Serija RJT Nr. 1079 bei priteisti iš atsakovo ieškovo naudai be pagrindo įgytus 5260,24 Eur, 168,01 Eur palūkanų pagal CP 6.240 str. 1 d., 6 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

5priteisti iš atsakovų solidariai bylinėjimosi išlaidas.

6Dėstydamas argumentus dėl reikalavimų atsakovui E. M., ieškovas nurodė, kad 2011 m. kovo 15 d. UAB „Vilstata“, atstovaujama tuo metu buvusio generalinio direktoriaus O. K., sudarė teisinių paslaugų sutartį su advokato E. M. kontora, atstovaujama advokato E. M.. Pagal sutartį advokatas E. M. įsipareigojo teikti UAB „Vilstata“ teisines paslaugas už atlyginimą. Sutarties 2 skyriaus 1 p. nustato, kad mokėjimo vienetas yra valanda, mokėjimo tarifas – 320 Lt (be PVM) viena valanda, suteikus paslaugas per 5 kalendorines dienas paslaugų tiekėjas išrašo klientui sąskaitą-faktūrą, nurodydamas mokėjimo vienetų skaičių, mokėjimo tarifą ir visą sumą, jei dėl kliento užduočių vykdymo paslaugų tiekėjui tenka pasitelkti kitus asmenis ir/ar išvykti už Vilniaus misto ribų, tai klientas papildomai kompensuoja paslaugų tiekėjui turėtas išlaidas pagal pateiktus atitinkamus dokumentus arba šalių susitarimu. Valandinio apmokėjimo suma su PVM sudaro 387,20 Lt. Pažymėjo, kad sutarties sudarymo metu galiojusios Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu, valandiniam apmokėjimo vienetui nustatytas koeficientas 0,15. Sutarties sudarymo dieną Lietuvos Respublikos vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga buvo 800 Lt. Pritaikius 0,15 koeficientą, maksimalus valandinio atlyginimo dydis sudaro 120 Lt (34,75 Eur), t.y. sutartimi nustatytas valandinis atlyginimas viršija daugiau kaip 3 kartus nustatytą maksimalų dydį. 2014 m. (iki 2014-10-01) patvirtinta minimali mėnesinė alga buvo 10,35 Lt. Pritaikius 0,15 koeficientą, maksimalus atlyginimo dydis 155,25 Lt (44,96 Eur), t.y. 2,5 karto viršija maksimalų dydį. UAB „Vilstata“ skolų apyvartinio žiniaraščio su kontrahentu ( - ) (advokato E. M. kontora) laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. duomenimis į UAB „Vilstata“ buhalterinę apskaitą įtrauktos 2014-01-20 PVM sąskaita-faktūra Nr. 2014/03, 2014-02-28 PVM sąskaita-faktūra Nr. 2014/11, 2014-04-30 PVM sąskaita-faktūra Nr. 2014/21, 2014-05-30 PVM sąskaita-faktūra Nr. 2014/29, 2014-07-07 PVM sąskaita-faktūra Nr. 2014/35, 2014-07-31 PVM sąskaita-faktūra Nr. 2014/38. Į žiniaraštį taip pat įtraukta 2014-01-23 įmokėta į atsakovo sąskaitą 5227,20 Lt suma, kaip apmokėjimas už atsakovo 2013-10-31 pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 2013/65. Taigi, į UAB „Vilstata“ buhalterinę apskaitą už 2014 m. įtrauktos atsakovo pateiktos PVM sąskaitos-faktūros bendrai 90566,08 Lt (26229,75 Eur) sumai. Pateiktos apmokėjimui sumos už vieną paslaugos valandą akivaizdžiai neprotingos ir nepaaiškinamos. PVM sąskaitose-faktūrose kaip sąskaitų išrašymo pagrindas nurodytos ataskaitos už suteiktas paslaugas, kurios laikytinos PVM sąskaitų-faktūrų priedais ir turėjo būti pateiktos kartu su sąskaitomis, kad pagrįsti tokių UAB „Vilstata“ išlaidų pripažinimą leidžiamais atskaitymais. Kadangi visos ataskaitos turi registracinius numerius, preziumuojama, kad šie dokumentai buvo išrašyti, tačiau nebuvo pateikti. Išrašydamas PVM sąskaitas-faktūras atsakovas veikė kaip advokatas. Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 39 str. 1 d. 6 p. nustato advokatui pareigą Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka saugoti advokato veiklos dokumentus. Nurodė, kad sudaryta sutartis savo turiniu ir esme yra pavedimo sutartis. CK 6.760 str. 3 d. įpareigoja įgaliotinį suteikti įgaliotojui visą informaciją apie pavedimo vykdymo eigą. Įstatymas nenustato įgaliotojo reikalavimo senaties termino, atitinkamai šiuo atveju turėtų būti vadovaujamsi dokumentų saugojimo terminais. Ieškovas kreipėsi į atsakovą su prašymu pateikti suteiktų paslaugų ataskaitas, tačiau reikalavimai nebuvo įvykdyti. Žiniaraščio debeto skiltyje užfiksuoti UAB „Vilstata“ atlikti mokėjimai atsakovui. Viso per 2014 m. UAB „Vilstata“ be pagrindo, negavusi jokių teisinių paslaugų iš atsakovo, pervedė į jo sąskaitą 101462,88 Lt (29385,68 Eur), dėl ko atsakovas E. M. be teisinio pagrindo įgijo tai, ko negalėjo ir neturėjo gauti. Atsakovas jokiais juridinę galią turinčiais dokumentais negali pagrįsti paslaugos suteikimo fakto ir turinio, todėl yra pagrindas panaikinti PVM sąskaitas-faktūras ir priteisti iš atsakovo be pagrindo įgytas sumas.

7Dėstydamas argumentus dėl reikalavimų V. Mikalonienės įmonei „Res Judicata“, ieškovas nurodė, kad 2014-04-01 UAB „Vilstata“, atstovaujama tuo metu buvusio generalinio direktoriaus O. K., sudarė teisnių paslaugų sutartį su V.Mikalonienės įmone „Res Judicata“, atstovaujama savininkės V. M.. Pagal sutartį V.Mikalonienės įmonė „Res Judicata“ įsipareigojo teikti UAB „Vilstata“ teisines paslaugas už atlyginimą. Sutarties 2 skyriaus 1 p. nustato, kad mokėjimo vienetas yra valanda, mokėjimo tarifas – 320 Lt (be PVM) viena valanda, suteikus paslaugas per 5 kalendorines dienas paslaugų tiekėjas išrašo klientui sąskaitą-faktūrą, nurodydamas mokėjimo vienetų skaičių, mokėjimo tarifą ir visą sumą, jei dėl kliento užduočių vykdymo paslaugų tiekėjui tenka pasitelkti kitus asmenis ir/ar išvykti už Vilniaus misto ribų, tai klientas papildomai kompensuoja paslaugų tiekėjui turėtas išlaidas pagal pateiktus atitinkamus dokumentus arba šalių susitarimu. UAB „Vilstata“ skolų skolų apyvartinio žiniaraščio su kontrahentu RES-JUDICA (V.Mikalonienės įmonė „Res Judicata“) laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. duomenimis bendrovės buhalterijos į buhalterinę apskaitą įtrauktos atsakovo 2014-04-30 PVM sąskaita-faktūra Serija RJT Nr. 1049, 2014-08-04 PVM sąskaita-faktūra Serija RJT Nr. 1072. Į UAB „Vilstata“ buhalterinę apskaitą už 2014 m. įtrauktos atsakovo pateiktos PVM sąskaitos-faktūros bendrai 9873,60 Lt (2859,59 Eur). Vėliau atsakovas teismui pateikė 2014-09-02 PVM sąskaitą-faktūrą Serija RJT Nr. 1079, kuri nėra įtraukta į buhalterinę apskaitą. Tikėtina, kad ji galėjo būti grąžinta su atžymą apie atsisakymą apmokėti. Pateiktos apmokėjimui sumos už vieną paslaugos valandą akivaizdžiai neprotingos ir nepaaiškinamos. Ieškovas atkreipė dėmesį į tai, kad 2014-04-30 ir atsakovas E. M. ir atsakovas V. Mikalonienės įmonė „Res Judicata“ vienu metu (2014-04-30) išrašė apmokėjimui PVM sąskaitas-faktūras atitinkamai Nr. 2014/21 ir Nr. 1049, t.y. abu atsakovai vienu metu teikė tas pačias paslaugas ieškovui. Nurodė, kad pateiktose PVM sąskaitose-faktūrose kaip apmokėjimą pagrindžiantys dokumentai nurodytos ataskaitos, kurios laikytinos PVM sąskaitų-faktūrų priedais, tačiau ieškovui ir teismui nepateiktos. Kadangi visos ataskaitos turi registracinius numerius, preziumuojama, kad šie dokumentai buvo išrašyti, tačiau nebuvo pateikti. Nurodė, kad sudaryta sutartis savo turiniu ir esme yra pavedimo sutartis. CK 6.760 str. 3 d. įpareigoja įgaliotinį suteikti įgaliotojui visą informaciją apie pavedimo vykdymo eigą. Įstatymas nenustato įgaliotojo reikalvimo senaties termino, atitinkamai šiuo atveju turėtų būti vadovaujamasi dokumentų saugojimo terminais. Ieškovas kreipėsi į atsakovą su prašymu pateikti suteiktų paslaugų ataskaitas, tačiau reikalavimai nebuvo įvykdyti. Nurodė, kad žiniaraščio debeto skiltyje užfiksuoti UAB „Vilstata“ atlikti mokėjimai atsakovui V. Mikalonienės įmonei „Res Judicata“. Viso per 2014 m. ieškovas be pagrindo, negavęs jokių teisinių paslaugų iš atsakovo, pervedė į jo sąskaitą 18162,56 (5260,24 Eur), dėl ko atsakovas V. Mikalonienės įmonė „Res Judicata“ be teisinio pagrindo įgijo tai, ko negalėjo ir neturėjo gauti. Atsakovas jokiais juridinę galią turinčiais dokumentais negali pagrįsti paslaugos suteikimo fakto ir turinio, todėl yra pagrindas panaikinti PVM sąskaitas-faktūras ir priteisti iš atsakovo be pagrindo įgytas sumas.

8Nurodė, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas byloje Nr. A1-355/2004 konstatavęs, kad aplinkybė, jog mokesčių mokėtojas turi įstatymo reikalaujamus rekvizitus turinčią PVM sąskaitą-faktūrą, dar pati savaime nepagrindžia jo teisės į leidžiamus atsiskaitymus ir į PVM atskaitą, jeigu turimų įrodymų visuma leidžia teigti, kad ūkinė operacija neįvyko arba jos turinys yra ne toks, koks pavaizduotas buhalterinės apskaitos dokumentuose. Nustačius, kad PVM sąskaita-faktūra negali būti laikoma patvirtinančia atitinkamo turinio ūkinės operacijos buvimą, ji laikytina neturinčia juridinės galios. Tai, kad lemiamą reikšmę turi tikrasis ūkinės operacijos turinys, o ne jos įforminimas atitinkamais buhalterinės apskaitos dokumentais, patvirtina ir 2004 m. balandžio 13 d. Mokesčių administravimo įstatymo 10 str., kuris įtvirtina turinio viršenybės prieš formą principą. Taigi, įstatymų leidėjo pozicija tikrajam ūkinės operacijos turiniui teikti pirmenybę šio turinio įforminimo atžvilgiu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004-10-27 nutartis administracinėje byloje Nr. A1-355/2004, Lietuvos apeliacinio teismo civilinė byla Nr. 2A-201/2010 ir kt.). Nurodė, kad įstatymai nustato, jog valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės, valstybės įgalioti asmenys, nevalstybinės organizacijos, privatūs juridiniai asmenys privalo išsaugoti savo veiklos dokumentus reikiamą laiką, kad būtų užtikrinti veiklos įrodymai, apsaugotos su ja susijusių fizinių ir juridinių asmenų teisės. Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu, nustato 10 metų minimalų saugojimo terminą ūkinę operaciją ar ūkinį įvykį patvirtinantiems dokumentams. Rodyklėje nenurodytų dokumentų saugojimo terminai nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 13 str. 1 d. Nurodė, kad 2014 m. ieškovui civiliniame, baudžiamajame procesuose ar administracinėje teisenoje, santykiuose su valstybės institucijomis, pareigūnais, fiziniais ar juridiniais asmenimis neatstovavo, procesiniai dokumentai atsakovų rengiami nebuvo. PVM sąskaitos-faktūros išrašytos darant nuorodas į ataskaitas, tačiau ieškovas tokių dokumentų neturi, atsakovai taip pat nepateikė. Mokesčių įstatymuose nurodoma, kad išlaidas pripažinti ir į apskaitą galima įtraukti tik tada, kai sumos patvirtintos juridinę galią turinčiais apskaitos dokumentais. Paslaugų atlikimo faktą ir turinį pagrindžiantys papildomi dokumentai gali būti paslaugų ataskaita, paslaugų priėmimo-perdavimo aktas ir panašūs dokumentai. Nesant šių papildomų dokumentų, pateisinančių ūkinės operacijos turinį, ir nustačius, jog PVM sąskaita-faktūra negali būti laikoma patvirtinančia ūkinės operacijos buvimą, ji laikytina neturinčia juridinės galios.

9Atsakovai pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame prašė ieškovo patikslintą ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad visas PVM sąskaitas-faktūras atsakovai ieškovui išrašė už suteiktas paslaugas, todėl visas sumas iš UAB „Vilstata“ atsakovai gavo pagrįstai ir nieko grąžinti neprivalo. Vykdydami tarp šalių sudarytas teisinių paslaugų sutartis, atsakovai suteikė teisines paslaugas. Atsakovai pateikė į bylą E. M. pažymą apie atliktus darbus, V. Mikalonienės įmonės „Res Judicata“ pažymą apie atliktus darbus, teikiant teisines paslaugas dalį parengtų procesinių dokumentų. Visas atsakovų už suteiktas teisines paslaugas išrašytas PVM sąskaitas-faktūras ieškovas yra priėmęs ir apskaito savo apskaitoje. Nors 2014 m. rugsėjo 2 d. PVM sąskaitos-faktūros Nr. RJT-1079 ieškovas ir neapskaito savo apskaitoje, tačiau iš atsakovo yra gavęs, ši PVM sąskaita-faktūra yra apskaitoma V. Mikalonienės įmonės „Res Judicata“ apskaitoje (2015-01-30 tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas). Kad apie šią sąskaita UAB „Vilstata“ buvo žinoma, taip pat patvirtina 2014-11-04 Susitarimas dėl tarpusavio atsiskaitymų, ir tai, kad UAB „Vilstata“ ją yra apmokėjusi, sąskaita atsakovui nebuvo grąžinta. Tarp šalių sudarytų teisinių paslaugų sutarčių 2.3 p. nustatyta, kad paslaugų suteikimas klientui už mokėjimo laikotarpį patvirtinamas paslaugų teikėjo išrašyta ir kliento priimta mokėjimui sąskaita-faktūra. Būtent klientų priimtos PVM sąskaitos-faktūros patvirtina, kad teisinės paslaugos buvo suteiktos. Byloje esantys įrodymai – tarp šalių sudarytos teisinių paslaugų sutartys, PVM sąskaitos-faktūros ir pažymos apie atliktus darbus bei jų priedai patvirtina, kad atsakovai suteikė teisines paslaugas ieškovui, o jas suteikę išrašė ieškovui sąskaitas-faktūras, t.y. sąskaitos išrašytos įvykus ūkinei operacijai ir atspindi ūkinės operacijos turinį. Kadangi PVM sąskaitos-faktūros išrašytos pagal sutartis suteikus teisines paslaugas, t.y. įvykus ūkinei operacijai ir jos atspindi ūkinės operacijos turinį, nėra jokio pagrindo jas pripažinti neturinčiomis juridinės galios. Paaiškino, kad PVM sąskaitose-faktūrose nurodytos sumos yra ne už vieną valandą, o už vieną mokėjimo laikotarpį. Sąskaitose nurodytas sumas padalinus iš sutartyse nustatytų tarifų gausis, kiek valandų teisinių paslaugų buvo suteikta per vieną mokėjimo laikotarpį. Dėl ieškovo argumentų apie tai, kad sutartimi nustatytas valandinis atlyginimas kelis kartus viršija maksimalųjį, pažymėjo, kad Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) yra rekomendacijos teismui, tačiau jos netaikomos advokatui susitariant dėl teikiamų paslaugų kainos. Ieškovo teiginiai, kad sutartyje nustatyta kaina viršija rekomendacijose nustatytą nėra niekaip susiję su byla. Aplinkybė, kad buvo nustatyta didesnė kaina nei rekomendacijose, niekaip nepatvirtina, kad teisinės paslaugos nebuvo suteiktos, o PVM sąskaitos-faktūros neturi juridinės galios. Nurodė, kad V.Mikalonienės įmonė „Res Judicata“, vykdydama tarp šalių sudarytą sutartį, suteikė paslaugas ir išrašė PVM sąskaitas-faktūras, o ieškovas sumokėjo už paslaugas. Vykdydamas tarp ieškovo ir E. M. sudarytą teisinių paslaugų sutartį, atsakovas suteikė ieškovui teisines paslaugas ir už jas išrašė PVM sąskaitas-faktūras iš viso 95,793,28 Lt (27 743,65 Eur), o ieškovas sumokėjo atsakovui 101,462,88 Lt (29385,68 Eur), t.y. ieškovas atsakovui sumokėjo 5669,60Lt (1642,03 Eur) daugiau nei turėjo pagal PVM sąskaitas-faktūras. Esant tokiai situacijai, kai ieškovas turėjo prievolę sumokėti 5669,60 Lt V. Mikalonienės įmonei, o E. M. turėjo prievolę sumokėti ieškovui 5669,60 Lt, šalys susitarė, kad E. M. sumokės 5669,60 Lt V.Mikalonienės įmonei ir ieškovo prievolė V.Mikalonienės įmonei ir E. M. prievolė UAB „Vilstata“ bus įvykdyta. Taigi, atsakovai be pagrindo nėra nieko gavę. Pažymėjo, kad net tuo atveju, jeigu ieškovo reikalavimai būtų pagrįsti, jis turėtų teisę reikalauti iš atsakovų grąžinti pagal PVM sąskaitas-faktūras sumokėtus pinigus, tačiau nepagrįstai reikalauja grąžinti sumokėtas sumas kartu su PVM dalimi. Ieškovas yra PVM mokėtojas ir turi teisę į PVM atskaitą. Atsakovai nurodė, kad ataskaitų apie suteiktas teisines paslaugas nepateikė, nes jų neturi. Tokių ataskaitų teisinių paslaugų sutartys nenumatė ir atsakovai ataskaitas apie suteiktas teisines paslaugas parengdavo UAB „Vilstata“ generaliniam direktoriui pareikalavus, kaip tai numatyta CK 6.722 straipsnyje. Tokias ataskaitas atsakovai sudarydavo kaip vienašalius aktus ir juos perduodavo ieškovui. Paslaugų suteikimą patvirtinančiu dokumentu buvo ne ataskaitos apie suteiktas teisines paslaugas, bet paslaugų teikėjo išrašyta ir kliento priimta mokėjimui sąskaita-faktūra. Visos sąskaitos-faktūros yra apmokėtos, o teisinių paslaugų sutartis su atsakovu E. M. nutraukta nuo 2014 m. spalio 3 d., su atsakovu V. Mikalonienės įmone „Res Judicata“ - nuo 2014 m. spalio 20 d. Teisinių paslaugų sutartys yra pasibaigusios, visos iš šių sutarčių kylančios šalių teisės ir pareigos pilnai įvykdytos, todėl atsakovai nebeturėjo pagrindo ilgiau saugoti ieškovo pageidavimų parengtų ataskaitų, kurios net nėra paslaugų suteikimą patvirtinančiu dokumentu. Ataskaitų apie suteiktas teisines paslaugas saugojimo termino nenumato joks teisės aktas. Šios ataskaitos nėra buhalterinės apskaitos dokumentas, todėl joms netaikomi ir buhalterinės apskaitos dokumentams nustatyti saugojimo terminai. Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu patvirtintos bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės 10.15 p. nustatyta, kad ūkinę operaciją ar ūkinį įvykį patvirtinantys apskaitos dokumentai (sąskaitos faktūros, mokėjimo pavedimai, avanso apyskaitos, kasos pajamų ir išlaidų orderiai ir kita) saugomi 10 metų, ataskaitos minėtame punkte nenurodytos. Ūkinę operaciją ar ūkinį įvykį patvirtinančiu dokumentu yra sąskaitos faktūros, o ne ataskaitos, kurios buvo išrašomos klientui pareikalavus CK 6.722 straipsnio pagrindu. Be to, ataskaitos negalėtų pateiktos, net jeigu atsakovai jas ir turėtų, kadangi jose galėtų būti konfidencialios informacijos, kurios atsakovai neturi teisės atskleisti, nes galėtų būti padaryta žala. Pažymėjo, kad ieškovo nurodyta Lietuvos vyriausiojo teismo praktika dėl leidžiamų PVM atskaitymų šioje byloje nėra aktuali, ji yra dėl leidžiamų PVM atskaitymų ir tokių bylų. Teismo išaiškinimai apie PVM sąskaitos-faktūros juridinę galią šioje byloje netaikytini. Be to, pagal šią teismų praktiką yra vertinamas paslaugą gavusio asmens dokumentų apskaita ir jo atlikti veiksmai, o ne paslaugų teikėjų veiksmai. UAB „Vilstata“ teigia, kad atsakovai neišsaugojo ataskaitų už suteiktas paslaugas, bet šiuo atveju, jeigu vadovautis ieškovo nurodyta teismų praktika, tas ataskaitas turėjo išsaugoti UAB „Vilstata“, kuri jas gavo iš atsakovų, o atsakovai nėra atsakingi nei už UAB „Vilstata“ dokumentų išsaugojimą, nei už jų apskaitą.

10Trečiasis asmuo O. K. atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

11Teismo posėdžių metu ieškovo atstovė iš esmės palaikė ieškinį jame išdėstytais motyvais. Papildomai nurodė, kad atsakovai 2015 m. gruodžio mėn. raštu pateikė ataskaitas apie UAB „Vilstata“ suteiktas ginčo paslaugas, nurodydami, kad tik tada jiems šiuos dokumentus perdavė buvęs UAB „Vilstata“ vadovas O. K.. Pažymėjo, kad visos ataskaitos turi atskirus registracijos numerius, kas leidžia daryti išvadą apie tai, kad ataskaitos buvo registruojamos ir apskaitomos, o tokia išvada paneigia atsakovų teiginius apie tai, kad ataskaitos nebuvo privalomos, nesaugojamos. Registracijos žurnalų byloje nėra. Atsakovas E. M. teismo posėdžio metu paaiškino, kad ataskaitas turėjo tik word formatu, jog elektroniniu paštu nusiųsdavo bendrovės vadovui, tačiau byloje nėra įrodymų, patvirtinančių tokius teiginius. Byloje nėra jokių įrodymų, kad ataskaitos faktiškai jų išrašymo laikotarpiu buvo pateiktos bendrovei. Ieškovo teigimu, ataskaitose nurodytos paslaugos faktiškai nesuteiktos. Pažymėjo, kad O. K. teismo posėdžio metu nurodė, kad nežino, ar atsakovai atstovavo ir teikė paslaugas kitiems asmenims, nurodė, jog nei advokatas, nei V. Mikalonienės įmonė „Res Judicata“ jam asmeniškai paslaugų neteikė, kitų asmenų neatstovavo. Sutartyse dėl teisinių paslaugų nėra nurodyta, kad paslaugų tiekėjai turi teisę ir įgaliojimus atstovauti kliento nurodytiems asmenims teismuose, ikiteisminio tyrimo institucijose ar rengti procesinius dokumentus (4 p.). Sutarčių identifikacijose paslaugų teikėjui suteikti atitinkamai įgalinimai civiliniame procese, arbitraže bei administraciniame teisme tik kliento naudai ir vardu, o ne trečiųjų asmenų. Nurodė, kad 2014-11-04 susitarimas dėl tarpusavio atsiskaitymų nėra patikimas ir teisėtas įrodymas, neturi jokios teisinės galios, galimai pasirašytas atgaline data, kadangi jis pasirašytas UAB „Vilstata“ generalinio direktoriaus O. K., nors tuo metu jis jau nebeturėjo jokių įgaliojimų veikti kaip UAB „Vilstata“ vadovas, 2014-09-22 nutarimu buvo nušalintas nuo pareigų, 2014-09-30 nutarimu laikinai einanti direktorės pareigas buvo paskirta I. M., o įmonės antspaudas, kuriuo patvirtintas susitarimas, buvo viešai paskelbtas prarastu ir negaliojančiu. Tokią išvadą patvirtina ir byloje pateiktas identiškas dokumentas – 2015-01-30 susitarimas dėl tarpusavio atsiskaitymų. Taip pat nurodė, kad atsakovo prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos turi būti sumažintos, kadangi paslaugų valandinis įkainis viršija Teisingumo ministro įsakymu patvirtintose rekomendacijose nurodytus maksimalius priteistino užmokesčio dydžius.

12Atsakovas E. M. ir atsakovų atstovės teismo posėdžio metu palaikė procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus, prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad atsakovai ieškovui paslaugas suteikė, ieškovas jas priėmė. Paslaugas užsakė ieškovas, sutartyse buvo numatyta galimybė ieškovui užsakyti paslaugas ir trečiųjų asmenų naudai. Sutartys neįpareigojo rengti suteiktų paslaugų ataskaitas, nors faktiškai jos ir buvo rengiamos, ką teismui patvirtino ir O. K.. Pažymėjo, kad ieškovui teiktų ataskaitų atsakovai nėra išsaugoję. Tarpusavio atsiskaitymų aktą atsakovai ieškovui siuntė pakartotinai kilus ginčui, ar ankstesnis aktas patvirtintas įgalinimus turėjusio vadovo.

13Trečiasis asmuo byloje, buvęs UAB „Vilstata“ vadovas O. K. teismo posėdžio metu nurodė su ieškiniu nesutinkantis. Paaiškino, kad įmonei buvo reikalingos atsakovų paslaugos, sutartys sudarytos su abiem atsakovais dėl to, kad vienas advokatas nespėdavo visų užsakytų darbų padaryti. Paslaugas atsakovai teikė nuolat, o kas mėnesį parengdavo ir jam pateikdavo atliktų darbų ataskaitas. Trečiasis asmuo nurodė asmeniškai pateiktas ataskaitas vertindavęs, koreguodavęs, ir tik jam sutikus su ataskaitose nurodyta informacija jų pagrindu būdavo išrašomos PVM sąskaitos-faktūros, kurias apmokėdavo ieškovo buhalterija. Nurodė, kad atsakovų pateiktos ataskaitos buvo prie kiekvienos PVM sąskaitos-faktūros, jos buvo priimtos, o kodėl jų šiuo metu nėra pas ieškovą, buvęs vadovas nežino, nes prasidėjus ginčams tarp akcininkų jo į įmonės ofisą neįleidžia. Patvirtino, kad pasirašė 2014-11-04 susitarimą dėl tarpusavio atsiskaitymų, kadangi paslaugas įmonei atsakovai buvo suteikę, o už dalį jų įmonė apmokėjo ne tam asmeniui tik per klaidą. Pažymėjo, kad tuo metu jis turėjo įmonės antspaudą ir, vadovaudamasis teismo priimtomis nutartimis, laikė, jog tuo metu buvo įmonės vadovas.

14Ieškinys atmestinas.

15Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

16Byloje nustatyta, kad 2011-03-15 UAB „Vilstata“ ir advokatas E. M. sudarė teisinių paslaugų teikimo sutartį (el.b.l. 56-57, 58-61, t. 1).

17Ieškovas nurodė, kad UAB „Vilstata“ į buhalterinę apskaitą įtrauktos laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. atsakovo buvusio advokato E. M. 2014-01-20 PVM sąskaita - faktūra Nr. 2014/03 9370,24 Lt sumai, 2014-02-28 PVM sąskaita - faktūra Nr. 2014/11 28691,52 Lt sumai, 2014-04-30 PVM sąskaita - faktūra Nr. 2014/21 18817,92 Lt sumai, 2014-05-30 PVM sąskaita - faktūra Nr. 2014/29 4356,00 Lt sumai, 2014-07-07 PVM sąskaita - faktūra Nr. 2014/35 11306,24 Lt sumai, 2014-07-31 PVM sąskaita -faktūra Nr. 2014/38 18024,16 Lt sumai. Be to, į buhalteriją įtraukta 2014-01-23 įmokėta į atsakovo sąskaitą 5227,20 Lt suma, kaip apmokėjimas už atsakovo 2013-10-31 pateiktą PVM sąskaitą - faktūrą Nr. 2013/65 5227,20 Lt (ši suma įtraukta kaip kreditorinis likutis 2014 m. pradžiai). Taigi į UAB „Vilstata“ buhalterinę apskaitą už 2014 metus įtrauktos atsakovo pateiktos PVM sąskaitos - faktūros bendrai 90566,08 Lt sumai (el.b.l. 55, t.1).

182014-01-20 PVM sąskaita - faktūra Nr. 2014/03 9370,24 Lt sumai, 2014-02-28 PVM sąskaita - faktūra Nr. 2014/11 28691,52 Lt sumai, 2014-04-30 PVM sąskaita - faktūra Nr. 2014/21 18817,92 Lt sumai, 2014-05-30 PVM sąskaita - faktūra Nr. 2014/29 4356,00 Lt sumai, 2014-07-31 PVM sąskaita -faktūra Nr. 2014/38 18024,16 Lt sumai, 2013-10-31 pateikta PVM sąskaita - faktūra Nr. 2013/65 5227,20 Lt sumai yra priimtos tuomečio ieškovo vadovo O. K. parašu (el.b.l.62-66,68, t.1), ką jis patvirtino ir teismo posėdžio metu. 2014-07-07 PVM sąskaita - faktūra Nr. 2014/35 11306,24 Lt sumai (el.b.l.67, t.1) nėra pasirašyta priimančio asmens, tačiau, kaip patvirtino ieškovas, įtraukta į ieškovo buhalterinę apskaitą ir apmokėta.

19UAB „Vilstata" atlikti mokėjimai atsakovui E. M.: 2014-01-23 įmokėta 5227,20 Lt (mok. dokumento Nr. 1059); 2014-01-27 įmokėta 9370,24 Lt (mok. dokumento Nr. 1070); 2014-02-18 įmokėta 5445,00 Lt (mok. dokumento Nr. 108); 2014-04-07 įmokėta 15000,00 (mok. dokumento Nr. 1223); 2014-05-05 įmokėta 8246,52 Lt (mok. dokumento Nr. 1406); 2014-08-06 įmokėta 7000,00 Lt (mok. dokumento Nr. 273); 2014-08-26 įmokėta 8000,00 Lt (mok. dokumento Nr. 1957); 2014-09-08 įmokėta 3817,92 Lt (mok. dokumentas Nr. 2007); 2014-09-11 įmokėta 4356,00 Lt (mok. dokumentas Nr. 2030); 2014-10-09 įmokėta 15000,00 Lt (mok. dokumentas Nr. 2067); 2014-10-16 įmokėta 10000,00 Lt (mok. dokumentas Nr. 2087); 2014-11-03 įmokėta 10000,00 Lt (mok. dokumentas Nr. 2183) (el.b.l. 26-37, t.1). Viso per 2014 metus atsakovui UAB „Vilstata“ E. M. pervedė 101462,88 Lt.

20Kai kuriuos mokėjimus atliekant mokėjimo paskirtyje nurodytas apmokamos sąskaitos-faktūros numeris, tačiau 2014-02-18 atliktas mokėjimas, nurodant, kad tai išankstinis mokėjimas (el.b.l. 28, t.1), o atliekant paskutinius tris mokėjimus, 2014-10-09, 2014-10-16 ir 2014-11-03, mokėjimo paskirtyje nurodyta, kad jie atliekami už paslaugas, konkrečiai neįdentifikuojant (el.b.l.35-37, t. 1).

212014-10-03 pranešimu paslaugų teikimo sutartis su advokato E. M. kontora ieškovo buvo vienašališkai nutraukta (el.b.l. 53, t.1). Tuo pačiu raštu pareikalauta pateikti suteiktų paslaugų detalias ataskaitas už 2013-2014 metus.

22Ieškovas 2014-04-01 taip pat sudarė teisinių paslaugų teikimo sutartį su V.Mikalionienės įmone „Res Judicata“ (el.b.l. 94-99, t.1). Sutartis nutraukta ieškovo vienašališkai 2014-10-17 raštu (el.b.l. 76, t.1).

23UAB „Vilstata“ buhalteriniais duomenimis laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. į įmonės buhalterinę apskaitą įtrauktos atsakovės V.Mikalionienės įmonės „Res Judicata“ 2014 m. balandžio 30 d. PVM sąskaita faktūra Serija RJT Nr. 1049 5924,16 Lt sumai ir 2014 m. rugpjūčio 4 d. PVM sąskaita faktūra Serija RJT Nr. 1072 3949,44 Lt sumai (el.b.l. 75, t.1). Taigi į UAB „Vilstata“ buhalterinę apskaitą už 2014 metus įtraukta atsakovės pateiktos PVM sąskaitas faktūros bendrai sumai 9873,60 Lt. UAB „Vilstata“ buhalterijoje užfiksuoti atlikti mokėjimai atsakovei V.Mikalionienės įmone „Res Judicata“: 2014-07-11 įmokėta 5924,16 Lt (mokėjimo dokumento Nr. 1821) ir 2014-11-05 įmokėta 12238,40 Lt (mokėjimo dokumento Nr. 2232) (el.b.l. 92-93, t.1). Viso per 2014 metus UAB „Vilstata“ pervedė į V.Mikalonienės įmonės „Res Judicata“ sąskaitą 18162,56 Lt.

24Tiek 2014 m. balandžio 30 d. PVM sąskaita faktūra Serija RJT Nr. 1049 5924,16 Lt sumai, tiek ir 2014 m. rugpjūčio 4 d. PVM sąskaita faktūra Serija RJT Nr. 1072 3949,44 Lt sumai priimtos buvusio ieškovo vadovo O. K. parašu (el.b.l. 73-74, t.1).

252014-11-05 ieškovas sumokėjo atsakovei V.Mikalonienės įmonei „Res Judicata“ 12238,40 Lt (mokėjimo dokumento Nr. 2232), mokėjimo paskirtyje nurodydamas, kad ši suma mokama už paslaugas, tačiau nenurodant konkrečios mokėjimo paskirties (el.b.l. 92-93, t.1).

26Atsakovai nurodo, kad V.Mikalionienės įmonė „Res Judicata“ be ieškovo nurodytųjų taip pat išrašė ieškovui 2014-09-02 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. RJT-1079 13958,56 Lt sumai (el.b.l. 161, t.1), kurią 2014-09-12 ieškovui išsiuntė paštu (el. b.l. 162, t. 1). AB Lietuvos paštas duomenimis atsakovės V.Mikalionienės įmonės „Res Judicata“ siųsta ieškovui korespondencijos siunta įteikta ieškovo sekretorei 2014-09-15 (el.b.l. 23, t. 2). Ieškovas nurodo, kad tokios sąskaitos jis nėra gavęs, į ieškovo buhalteriją ji neįtraukta. 2014-09-02 PVM sąskaitoje-faktūroje Nr. RJT-1079 nurodyta, kad ji išrašyta už teisines paslaugas pagal 2014-09-02 ataskaitą Nr. RJ/A-135 (el.b.l. 24-25, t. 4).

27Kad įmonės buhalteriniuose dokumentuose 2014-09-02 sąskaitos RJT 1079 nėra atsakovams ieškovas nurodė dar 2015-04-02 rašte (el.b.l. 54, t.1). Tuo pačiu raštu pakartotinai pareikalauta pateikti atliktų darbų ataskaitas.

28Į bylą nėra pateiktos ataskaitos apie atliktus darbus, kurių pagrindu atsakovai išrašė ieškovui ginčijamas sąskaitas. Atsakovų teigimu, jie tokių dokumentų neturi išsaugoję. Į bylą pateikti atsakovų rengtų ataskaitų projektai, kai kurie su buvusio ieškovo vadovo O. K. pastabomis (el. b.l. 101-127, t.3, el.b.l. 3-, t. 4). Atsakovai nurodė šiuos dokumentus jau bylos nagrinėjimo metu gavę iš O. K.. Šios bylos nagrinėjimo metu atsakovai taip pat parengė ir teismui pateikė naujas ataskaitas apie atliktus darbus, teikiant paslaugas ieškovui (el.b.l. 70-71, 86-87, t. 2), prie jų pridėjo išlikusių dokumentų, rengtų teikiant ieškovui teisines paslaugas, sutarčių, sudarytų dėl atstovavimo konkrečiose bylose, kopijas, įrodymus apie dokumentų teikimą teismams per elektroninių paslaugų portalą, atstovaujant ieškovą, tuomečio ieškovo vadovo O. K. pateiktų užsakymų konkrečioms paslaugoms kopijas (el.b.l. 72-85, 87.1-81.59, 89-93, 109-143, t. 2, 1-74, t. 3).

292015-01-28 bei 2015-02-13 ieškovas ir atsakovė V.Mikalonienės įmonė „Res Judicata“ teikė vienas kitam aktus dėl skolų suderinimo, tačiau jie priešingų šalių patvirtinti nebuvo, išsiskyrus pozicijoms (el.b.l. 165-166, t.1).

302014-11-04 buvo sudarytas trišalis susitarimas tarp ieškovo ir abiejų atsakovų dėl tarpusavio atsiskaitymų, iš ieškovo pusės pasirašytas O. K. (el.b.l. 114, t. 1). Jame nurodyta, kad UAB „Vilstata“ savo prievoles V.Mikalonienės įmonei „Res Judicata“ pagal 2014-09-02 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. RJT-1079 įvykdė dalį sumos, t.y. 5669,60 Lt, pervesdama į E. M. sąskaitą, todėl šalys susitarė, kad E. M. sumokės 5669,60 Lt V.Mikalonienės įmonei „Res Judicata“, o pasirašius šį susitarimą pasibaigia UAB „Vilstata“ prievolės V.Mikalonienės įmonei „Res Judicata“.

31Analogiško turinio trišalio susitarimo projektą, tik datuotą jau 2015-01-30, jau pasirašytą abiejų atsakovų, V.Mikalonienės įmonė „Res Judicata“ pateikė ieškovui su 2015-02-11 raštu (el. b.l. 163-164, t.1), tačiau ieškovo jis nebuvo pasirašytas.

32Juridinių asmenų registre UAB „Vilstata“ vadovu nuo 2014-09-22 įregistruotas V. M. (el.b.l. 168-175). Iki tol įmonės generalinio direktoriaus pareigas ėjo O. K.. Į bylą pateikta 2014-09-22 Visagino miesto apylinkės teismo nutartis, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – uždrausta 2014-01-22 UAB „Vilstata“ išrinktai valdybai atšaukti ir rinkti naują generalinį direktorių (el. b.l. 5-6, t. 2). 2014-09-26 Visagino miesto apylinkės teismo nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdytas UAB „Vilstata“ valdybos nutarimų nuo 2014-09-22 atšaukti ir atleisti O. K. iš UAB „Vilstata“ generalinio direktoriaus pareigų, išrinkti ir nuo 2014-09-23 UAB „Vilstata“ generaliniu direktoriumi paskirti V. M.. Teismas nurodė, kad nutartis vykdytina skubiai. Motyvuose pažymėjo, kad tokiu būdu siekiama šalių interesų pusiausvyros, paliekant veikti naujai išrinktą valdybą ir senosios valdybos išrinktą generalinį direktorių (el.b.l. 2-4, t. 2). Visagino miesto apylinkės teismo 2014-11-28 nutartimi ankstesnėmis 2014-09-22 ir 2014-09-26 nutartimis pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės buvo panaikintos (el.b.l. 176-178, t. 1).

33Teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis 2014-09-22 ir 2014-09-26 Visagino miesto apylinkės teismo nutartys panaikintos 2015-02-02 Panevėžio apygardos teismo nutartimis. 2014-11-28 Visagino miesto apylinkės teismo nutartis panaikinta 2015-03-25 Panevėžio apygardos teismo nutartimi.

34Į bylą pateiktas 2014-10-29 UAB „Vilstata“ valdybos posėdžio protokolas, iš kurio matyti, kad valdyba nutarė pratęsti 2014-09-30 Valdybos sprendimu valdybos narei I. M. nustatytą terminą laikinai eiti UAB „Vilstata“ generalinio direktoriaus pareigas iki 2014-09-22 ir 2014-09-26 Visagino miesto apylinkės teismo nutarčių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo c.b. Nr. 2-1255-724/2014 išregistravimo Juridinių asmenų registre dienos, bet ne ilgiau kaip iki 2015-02-01 (el.b.l. 167, t. 1).

35Dėl ieškinio reikalavimų pagrįstumo

36Ieškovas prašo priteisti (grąžinti) atsakovams sumokėtas sumas, vadovaudamasis CK 6.237 str., kaip be pagrindo atsakovų gautas lėšas, motyvuodamas tuo, kad atsakovai nepateikė ataskaitų apie suteiktas paslaugas, kurių pagrindu sąskaitos buvo išrašytos, todėl ieškovas teigia, kad paslaugų įmonei atsakovai apskritai nesuteikė, taigi pinigus gavo be pagrindo.

37Byloje nustatyta, kad atsakovo E. M. išrašytas 2014-01-20 PVM sąskaitą - faktūrą Nr. 2014/03 9370,24 Lt sumai, 2014-02-28 PVM sąskaitą - faktūrą Nr. 2014/11 28691,52 Lt sumai, 2014-04-30 PVM sąskaitą - faktūrą Nr. 2014/21 18817,92 Lt sumai, 2014-05-30 PVM sąskaitą - faktūrą Nr. 2014/29 4356,00 Lt sumai, 2014-07-31 PVM sąskaitą - faktūrą Nr. 2014/38 18024,16 Lt sumai, 2013-10-31 PVM sąskaitą - faktūrą Nr. 2013/65 5227,20 Lt sumai, 2014-07-07 PVM sąskaitą - faktūrą Nr. 2014/35 11306,24 Lt sumai, bei atsakovės V.Mikalionienės įmonės „Res Judicata“ išrašytas 2014 m. balandžio 30 d. PVM sąskaitą - faktūrą Serija RJT Nr. 1049 5924,16 Lt sumai ir 2014 m. rugpjūčio 4 d. PVM sąskaitą - faktūrą Serija RJT Nr. 1072 3949,44 Lt sumai sąskaitas ieškovas yra gavęs (jos priimtos tuo metu direktoriaus pareigas ėjusio O. K.), įtraukęs į savo buhalterinę apskaitą ir apmokėjęs.

38V.Mikalionienės įmonės „Res Judicata“ išrašytos 2014-09-02 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. RJT-1079 13958,56 Lt sumai ieškovas nurodo negavęs, ji nėra įtraukta į įmonės buhalterinę apskaitą. Šias aplinkybes ieškovas nurodė ir savo 2015-04-02 rašte atsakovams, kartu pažymėdamas, jog pagal savo buhalterinius duomenis ieškovas turi 5669,60 Lt dydžio permoką E. M. ir 8288,96 Lt dydžio permoką V.Mikalionienės įmonei „Res Judicata“ (el.b.l. 54, t.1).

39Ant atsakovo V.Mikalionienės įmonės „Res Judicata“ 2014-09-02 išrašytos ir teismui pateiktos PVM sąskaitos-faktūros Nr. RJT-1079 13958,56 Lt sumai kopijos nėra ieškovo įgalioto darbuotojo parašo, patvirtinančio jos priėmimą. Todėl ieškovas laiko tikėtina, kad. net jei ir buvo gauta paštu, kaip teigia atsakovas, ji buvo atsakovui grąžinta, kaip išrašyta nepagrįstai. Teismas pažymi, kad tokius ieškovo teiginius patvirtinančių įrodymų byloje nėra. Sąskaitos pateikimo metu ieškovo generalinio direktoriaus pareigas ėjęs O. K. patvirtino šią sąskaitą matęs ir priėmęs, paaiškino, kad ji buvo išrašyta po to, kai jis peržiūrėjo ir pakoregavo ataskaitą, kurios pagrindu sąskaita buvo surašyta. Tuo tarpu aplinkybė, kad atsakovas neturi rašytinių įrodymų apie sąskaitos priėmimą iš ieškovo pusės, kaip ir tai, kad sąskaita nėra įtraukta į ieškovo buhalteriją, savaime nesudaro pagrindo laikyti ją negaliojančia.

40Atsakovas E. M. sutiko, kad 5669,60 Lt skirtumas tarp ieškovo turėtos prievolės ir jo sumokėtos sumos iš tiesų buvo susidaręs, tačiau pažymėjo, kad šią 5669,60 Lt sumą atsakovas su ieškovo sutikimu 2014 m. lapkričio 4 d. sumokėjo UAB „Vilstata" kreditoriui - V. Mikalonienės įmonei „Res Judicata, išreikštu 2014-11-04 trišaliame susitarime dėl tarpusavio atsiskaitymų. Įvykdęs 5669,60 Lt prievolę už prievolės skolininką UAB „Vilstata“, atsakovas tapo tokio pat dydžio prievolės UAB „Vilstata“ kreditoriumi (CK 6.50 straipsnio 3 dalis). Taigi, 2014 m. lapkričio 4 d. susitarimo pagrindu tarp ieškovo ir atsakovo susiklostė 5669,60 Lt dydžio prievoliniai teisiniai santykiai, kuriuose tiek ieškovas, tiek ir atsakovas yra ir kreditoriai ir skolininkai. Pagal įprastą verslo praktiką, buvo pasinaudota vienarūšių priešinių prievolių įskaitymu, kaip prievolės pasibaigimo būdu (CK 6.130 str.1 d.).

41Iš dokumentų, pateiktų į bylą, spręstina, kad tiek daliniai, tiek ir išankstiniai mokėjimai už paslaugas buvo įprasta praktika tarp šalių, todėl tai, kad vienam iš atsakovų buvo permokėta už paslaugas, kitam neprimokėta, nelaikytina įrodymu apie santykių nebuvimą.

42Vertinant teismų priimtų nutarčių sprendžiant laikinąsias apsaugos priemones, susijusius su UAB „Vilstata“ generalinio direktoriaus pareigų vykdymu, matyti, kad teismas skubiai vykdytinomis nutartis buvo palikęs UAB „Vilstata“ generalinio direktoriaus pareigas eiti O. K.. Tokie teismo sprendimai panaikinti tik 2014-11-28 nutartimi. Taigi 2014-11-04 pasirašydamas trišalį susitarimą dėl tarpusavio atsiskaitymų su atsakovais O. K. de jure ėjo UAB „Vilstata“ generalinio direktoriaus pareigas, taigi formaliai veikė įmonės vardu, turėdamas tam įgalinimus. Tokios teismo išvados nekeičia iš aplinkybė, kad faktiškai O. K. vadovavimas įmonei buvo apribotas, o antspaudas, kuriuo patvirtintas susitarimas buvo paskelbtas prarastu ir negaliojančiu (el.b.l. 179, t.1). O. K. teismui patvirtino tokį susitarimą su atsakovais sudaręs UAB „Vilstata“ vardu ir paaiškino jį patvirtinęs antspaudu, kuris nebuvo dingęs, tačiau buvo būtent pas jį.

43Nagrinėjamos bylos kontekste svarbu pažymėti, kad ieškovas 2014-11-04 trišalio susitarimo neginčijo. Todėl teismas nereikšminga išvadoms nagrinėjamoje byloje padaryti laiko aplinkybę, kad analogišką susitarimą atsakovai teikė ieškovui ir vėliau, generalinio direktoriaus pareigas ieškovo įmonėje einant jau kitam asmeniui.

44Sutarties sudarytos su atsakovu buvusiu advokatu E. M. 2.2 p., o sutarties su darytos su atsakovu V.Mikalionienės įmone „Res Judicata“ 2.3 p. numatyta, kad paslaugų suteikimas Klientui už mokėjimo laikotarpį patvirtinamas Paslaugų teikėjo išrašyta ir Kliento priimta mokėjimui sąskaita-faktūra (el.b.l. 57, 95 t.1). Visgi nagrinėjamu atveju svarbu pažymėti, kad tiek atsakovai, tiek trečiasis asmuo, buvęs ieškovo vadovas O. K. teismui patvirtino, jog atsakovai buvo pateikę ieškovui ataskaitas apie konkrečias suteiktas paslaugas, kurias ieškovą atstovavęs tuometis direktorius įvertino ir priėmė. Taigi, nėra pagrindo teigti, kad atsakovai nevykdė savo pareigų, numatytų CK 6.722 str.

45Teismas sutinka, kad neišsaugoję ir nei atsakovui jo reikalavimu, nei teismui nepateikę ataskaitų apie atliktus darbus atsakovai netinkamai ir neatsakingai tvarkė savo, kaip paslaugų teisėjų, dokumentus, tačiau esant ieškovo tuomečio vadovo paaiškinimams, kad atsakovai visuomet pateikdavo jam atliktų darbų detalias ataskaitas, jis asmeniškai jas derindavo ir tik įsitikinęs jų pagrįstumu priimdavo, taip pat esant duomenims apie tai, kad paslaugų teisėjų išrašytos PVM sąskaitos-faktūros buvo ieškovo tuomečio vadovo priimtos ir įmonės apmokėtos, vertina, kad ši aplinkybė nagrinėjamu atveju nėra reikšminga.

46Kaip teisingai pažymėjo pats ieškovas, jei asmuo gauna turtą pagal įstatymą ar sutartį, tokiems teisiniams santykiams nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo teisės normos netaikomos. Nagrinėjamu atveju teismas vertina, kad ieškovas, veikdamas kaip juridinis asmuo per tinkamus įgalinimus turėjusius asmenis, esant galiojančioms teisinių paslaugų teikimo sutartims ir jas vykdydamas, priimdamas atsakovų už atliktas paslaugas išrašytas sąskaitas-faktūras ir jas apmokėdamas, veikė savo rizika, todėl yra atsakingas už kilusius padarinius (CK 6.242 str. 3 d.).

47Teismas pažymi, kad ieškovas nėra pareiškęs jokių reikalavimų susijusių su sutarčių, sudarytų su atsakovais, galiojimu ar atskiromis jų sąlygomis, todėl nevertina ieškovo argumentų dėl sutarčių sąlygų, tame tarpe ir suderėtos kainos už paslaugas, sąžiningumo.

48Teismas taip pat nevertina ieškovo argumentų dėl suteiktų paslaugų kokybės, atsižvelgdamas į tai, kad paslaugos buvo ieškovo tuomečio vadovo priimtos, jis teismui patvirtino priėmimo metu jokių pretenzijų dėl paslaugų kokybės neturėjęs, o bylos duomenimis paneigta aplinkybė, kad ieškovui, kaip juridiniam asmeniui, galimai netinkama suteiktų paslaugų kokybė paaiškėjo tik vėliau (CK 6.724 str., 6.662 str.), kadangi paslaugas priėmęs tuometis ieškovo vadovas aiškiai žinojo ir suprato, kiek ir kokios paslaugos suteiktos.

49Teismas nepasisako ir dėl ieškovo argumentų apie tai, kad paslaugos buvo teikiamos ne ieškovo interesais ir iš esmės buvo ieškovui ne tik kad nereikalingos, bet ir nenaudingos, kadangi šios aplinkybės nėra reikšmingos sprendžiant nagrinėjamą bylą, pažymėdamas, kad šie klausimai galėtų kilti tik ieškovui pareiškus reikalavimus buvusiam vadovui dėl žalos atlyginimo.

50Vadovaudamasis nurodytais motyvais, teismas daro išvadą, kad ieškovo reikalavimai dėl sąskaitų-faktūrų pripažinimo negaliojančiomis bei reikalavimai dėl pinigų, sumokėtų pagal jas grąžinimo, negali būti tenkinami (CPK 185 str. 1 d.).

51Atmetus pagrindinius ieškinio reikalavimus atmestini ir ieškovo pareikšti reikalavimai dėl palūkanų priteisimo.

52Dėl bylinėjimosi išlaidų

53Atsakovė V. Mikalonienės įmonė „Res Judicata“ įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas nepateikė. Į bylą pateikti įrodymai apie atsakovo E. M. patirtas 2120 Eur išlaidas už advokato padėjėjo paslaugas, kurias sudaro atsiliepimo į ieškinį parengimas (900 Eur), atsiliepimo į patikslintą ieškinį parengimas (1000 Eur), atstovavimas dviejuose teismo posėdžiuose (110 Eur), prašymų dėl įrodymų prijungimo parengimas, įrodymų rinkimas (110 Eur) (el. b. t. III, l. 131-134, t. I, b.l. 159). Ieškovo atstovė nurodė, kad į bylą nepateikta sutartis dėl teisinių paslaugų teikimo, o advokato padėjėjos teikiamų paslaugų valandinis įkainis viršija Teisingumo ministro įsakymu patvirtintose rekomendacijose nurodytus maksimalius priteistino užmokesčio dydžius, todėl bylinėjimosi išlaidos turėtų būti sumažintos. Pažymėtina, kad į bylą pateikta 2015-07-01 atstovavimo sutartis, pagal kurią advokato padėjėjai Elžbietai Tumko pavesta atstovauti atsakovą E. M. nagrinėjamoje byloje (el. b. t. I, l. 159). Nors prašomos priteisti advokato padėjėjo pagalbos išlaidos neviršija maksimalių Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytų dydžių, yra joms artimos. Todėl teismas, atsižvelgdamas į atsakovo teiktų procesinių dokumentų apimtį bei turinį, tikėtinas darbo ir laiko sąnaudas jiems parengti, taip pat į atsakovo procesinį elgesį, pavėluotai teikiant teismui argumentus bei įrodymus, sprendžia, kad atsakovo prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo yra pagrįstas tik iš dalies ir iš ieškovo atsakovo E. M. naudai priteisia 500 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 str. 1 d., 4 d., 88 str. 1 d. 6 p., 98 str.).

54Atsižvelgiant į tai, kad byloje procesinių dokumentų išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (pakeisto 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290) nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš šalių nepriteistinos (CPK 92 str.).

55Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268-270 straipsniais,

Nutarė

56ieškinį atmesti.

57Priteisti iš ieškovo UAB „Vilstata“, juridinio asmens kodas 155571031, atsakovo E. M., asmens kodas ( - ) naudai 500 Eur bylinėjimosi išlaidų.

58Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė... 2. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniais, kuriuos patikslinęs, prašo:... 3. pripažinti neturinčiais juridinės galios ir panaikinti atsakovo E. M.... 4. pripažinti neturinčiais juridinės galios ir panaikinti V.Mikalionienės... 5. priteisti iš atsakovų solidariai bylinėjimosi išlaidas.... 6. Dėstydamas argumentus dėl reikalavimų atsakovui E. M., ieškovas nurodė,... 7. Dėstydamas argumentus dėl reikalavimų V. Mikalonienės įmonei „Res... 8. Nurodė, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas byloje Nr.... 9. Atsakovai pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame prašė ieškovo... 10. Trečiasis asmuo O. K. atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 11. Teismo posėdžių metu ieškovo atstovė iš esmės palaikė ieškinį jame... 12. Atsakovas E. M. ir atsakovų atstovės teismo posėdžio metu palaikė... 13. Trečiasis asmuo byloje, buvęs UAB „Vilstata“ vadovas O. K. teismo... 14. Ieškinys atmestinas.... 15. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės... 16. Byloje nustatyta, kad 2011-03-15 UAB „Vilstata“ ir advokatas E. M. sudarė... 17. Ieškovas nurodė, kad UAB „Vilstata“ į buhalterinę apskaitą įtrauktos... 18. 2014-01-20 PVM sąskaita - faktūra Nr. 2014/03 9370,24 Lt sumai, 2014-02-28... 19. UAB „Vilstata" atlikti mokėjimai atsakovui E. M.: 2014-01-23 įmokėta... 20. Kai kuriuos mokėjimus atliekant mokėjimo paskirtyje nurodytas apmokamos... 21. 2014-10-03 pranešimu paslaugų teikimo sutartis su advokato E. M. kontora... 22. Ieškovas 2014-04-01 taip pat sudarė teisinių paslaugų teikimo sutartį su... 23. UAB „Vilstata“ buhalteriniais duomenimis laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1... 24. Tiek 2014 m. balandžio 30 d. PVM sąskaita faktūra Serija RJT Nr. 1049... 25. 2014-11-05 ieškovas sumokėjo atsakovei V.Mikalonienės įmonei „Res... 26. Atsakovai nurodo, kad V.Mikalionienės įmonė „Res Judicata“ be ieškovo... 27. Kad įmonės buhalteriniuose dokumentuose 2014-09-02 sąskaitos RJT 1079 nėra... 28. Į bylą nėra pateiktos ataskaitos apie atliktus darbus, kurių pagrindu... 29. 2015-01-28 bei 2015-02-13 ieškovas ir atsakovė V.Mikalonienės įmonė „Res... 30. 2014-11-04 buvo sudarytas trišalis susitarimas tarp ieškovo ir abiejų... 31. Analogiško turinio trišalio susitarimo projektą, tik datuotą jau... 32. Juridinių asmenų registre UAB „Vilstata“ vadovu nuo 2014-09-22... 33. Teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis 2014-09-22 ir 2014-09-26... 34. Į bylą pateiktas 2014-10-29 UAB „Vilstata“ valdybos posėdžio... 35. Dėl ieškinio reikalavimų pagrįstumo... 36. Ieškovas prašo priteisti (grąžinti) atsakovams sumokėtas sumas,... 37. Byloje nustatyta, kad atsakovo E. M. išrašytas 2014-01-20 PVM sąskaitą -... 38. V.Mikalionienės įmonės „Res Judicata“ išrašytos 2014-09-02 PVM... 39. Ant atsakovo V.Mikalionienės įmonės „Res Judicata“ 2014-09-02... 40. Atsakovas E. M. sutiko, kad 5669,60 Lt skirtumas tarp ieškovo turėtos... 41. Iš dokumentų, pateiktų į bylą, spręstina, kad tiek daliniai, tiek ir... 42. Vertinant teismų priimtų nutarčių sprendžiant laikinąsias apsaugos... 43. Nagrinėjamos bylos kontekste svarbu pažymėti, kad ieškovas 2014-11-04... 44. Sutarties sudarytos su atsakovu buvusiu advokatu E. M. 2.2 p., o sutarties su... 45. Teismas sutinka, kad neišsaugoję ir nei atsakovui jo reikalavimu, nei teismui... 46. Kaip teisingai pažymėjo pats ieškovas, jei asmuo gauna turtą pagal... 47. Teismas pažymi, kad ieškovas nėra pareiškęs jokių reikalavimų susijusių... 48. Teismas taip pat nevertina ieškovo argumentų dėl suteiktų paslaugų... 49. Teismas nepasisako ir dėl ieškovo argumentų apie tai, kad paslaugos buvo... 50. Vadovaudamasis nurodytais motyvais, teismas daro išvadą, kad ieškovo... 51. Atmetus pagrindinius ieškinio reikalavimus atmestini ir ieškovo pareikšti... 52. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 53. Atsakovė V. Mikalonienės įmonė „Res Judicata“ įrodymų apie patirtas... 54. Atsižvelgiant į tai, kad byloje procesinių dokumentų išlaidos neviršija... 55. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 56. ieškinį atmesti.... 57. Priteisti iš ieškovo UAB „Vilstata“, juridinio asmens kodas 155571031,... 58. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...