Byla 2A-1628-395/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Albinas Čeplinskas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 17 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-4516-918/2012 pagal pareiškėjos R. A. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, išvadą teikianti institucija Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3pareiškėja prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad S. M., miręs 1998-12-11, yra J. A., gim. ( - ), S. A., gim. ( - ), G. A., gim. ( - ), ir S. A., gim. ( - ), tėvas.

4Nurodė, kad su S. M. santuokos sudariusi nebuvo, tačiau kartu gyveno ir bendrą ūkį vedė nuo 1993 metų. Gyvendami kartu susilaukė 4 vaikų, tačiau S. M. vaikų tėvu įrašytas nebuvo. S. M. visus vaikus pripažino, juos mylėjo, rūpinosi jais. Pareiškėja kartu su vaikais gyveno S. M. motinai G. M. priklausančiame bute ( - ), šis adresas buvo nurodytas ir vaikų ligos istorijose Šilainių poliklinikoje. Mirus S. M., pareiškėja kartu su vaikais dalyvavo laidotuvėse, organizavo mirties metinių paminėjimą. Iš G. M. buto išsikėlė dėl tarpusavio nesutarimų. G. M. visus keturis vaikus pripažino kaip savo anūkus, ypač artimas ryšys buvo su J. A. ir S. A.. Priežasčių, dėl kurių S. M. nebuvo įrašytas vaikų tėvu iš karto po vaikų gimimo nepamena, nežino, kodėl dukters S. tėvu įrašytas R., nors kitų vaikų gimimo liudijimuose yra įrašytas tikrasis tėvo vardas – S. arba S.. Pareiškėja yra beraštė, todėl į tokias aplinkybes nesigilino. Pareiškime nurodė, kad juridinę reikšmę turintį faktą reikalinga nustatyti siekiant nustatyti giminystės santykius. Teismo posėdžio metu pareiškėja papildomai paaiškino, kad po G. M. mirties liko butas, esantis ( - ). Nustačius tėvystės faktą, vaikai kaip vieninteliai anūkai galėtų paveldėti G. M. priklausiusį turtą.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. balandžio 17 d. sprendimu pareiškimą tenkino.

7Giminystės santykių nustatymo bei iš to kylančių turtinių ir neturtinių teisių įteisinimo tikslu teismas nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, kad S. M., a. k. ( - ) miręs ( - ), yra J. A., gim. ( - ), S. A., gim. ( - ), G. A., gim. ( - ), ir S. A., gim. ( - ), tėvas.

8Teismas nustatė, kad pareiškėjos nurodomas vaikų tėvas S. M. mirė ( - ) (b. l. 13). Jo motina G. M. mirė ( - ) (b. l. 17, 27). Gyventojų registro tarnybos duomenimis G. M. kitų vaikų neturėjo. S. M. teta (motinos sesuo) mirė ( - ) (b. l. 18). S. M. tėvas G. (M.) M. mirė ( - ) (b. l. 28), duomenų, kad G. M. M. turėjo kitų vaikų byloje nėra. K. S. M. giminaičių teismas nenustatė. Taip pat teismas nustatė, kad pareiškėjos vaikų kilmė iš tėvo nėra nustatyta ar patvirtinta. Nurodė, kad šioje byloje atlikti DNR ekspertizę tėvystei nustatyti nėra galimybės, kadangi autopsijos metu papildomiems tyrimams paimti S. M. objektai yra sunaikinti pasibaigus jų saugojimo terminui (b.l. 53, 67). Atsižvelgdamas į tai, kad J. A. tėvu įrašytas S. A., J. A. tėvu įrašytas R. A., G. A. ir S. A. tėvu įrašytas S. A., teismas padarė išvadą, jog vaikų tėvu įrašytas neegzistuojantis asmuo, todėl nėra būtinybės tokį įrašą nuginčyti, ir pareiškėja turi teisę kreiptis į teismą dėl tėvystės nustatymo (CK 3.147 str. 2 d., vaikų gimimo bei gimimo registravimo metu galiojusio LR santuokos ir šeimos kodekso 61 str.).

9Taip pat teismas nurodė, kad pareiškėjos paaiškinimus, kad gyveno kartu su S. M. jo motinos G. M. bute ( - ), vedė bendrą ūkį, kartu auklėjo ir išlaikė vaikus, patvirtino liudytojos D. P. parodymai (b.l. 36). Duomenų, kad pareiškėja laikotarpiu, kai buvo pradėti vaikai, bendrai gyveno su kitu asmeniu, o ne su S. M., byloje teismas nenustatė. Iš byloje pateiktos Šilainių poliklinikos pažymos teismas nustatė, kad J. A., S. A., G. A. ir S. A. medicininėse kortelėse nurodytas jų gyvenamosios vietos adresas - ( - ) (b.l. 30). Nurodė, kad aplinkybę, kad gyveno nurodytu adresu teismo posėdyje patvirtino ir pareiškėjos duktė J. A. (b.l. 36-37). Pareiškėja kartu su vyresniosiomis dukterimis dalyvavo S. M. laidotuvėse, šią aplinkybę patvirtino liudytojos M. T. ir D. P. (b.l. 36, 62). Pareiškėjos vaikai žino, kur palaidotas S. M., G. M. bei S. M. teta O. L., lanko kapavietę (b.l. 36-37, 62, 70). Aplinkybę, kad pareiškėjos vaikus kaip anūkus pripažino S. M. motina G. M. ir jais rūpinosi, prisidėjo prie jų išlaikymo, patvirtino tiek liudytojų D. P., D. D., M. T. parodymai (b.l. 36, 61-62), tiek ir teismo posėdyje apklaustų nepilnamečių vaikų paaiškinimai (b.l. 36-37, 62, 70). Teismo posėdyje apklaustų nepilnamečius J. A., S. A., G. A. ir S. A. parodymų teismas nustatė, kad juos ir S. M. motiną G. M. siejo šeiminiai ryšiai, jie kartu švęsdavo šventes, vaikai dažnai lankėsi jos namuose, padėjo buityje. Įvertinęs nurodytas aplinkybes ir byloje esančius įrodymus, teismas pareiškėjos pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto patenkino (CK 3.146 str. 1 d., 3.148 str. 1 d., CPK 391 str.).

10I. A. skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

11Apeliaciniu skundu suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 17 d. sprendimą panaikinti ir bylą nutraukti. Apeliantas nurodo, kad teismas, nagrinėdamas bylą, nesilaikė CPK 443 straipsnio 8 punkte nustatyto reikalavimo, nes netyrė Kauno miesto apylinkės teismo 2004 m. rugsėjo 21 d. sprendimu užbaigtos civilinės bylos Nr. 2-7499/2004 faktinių aplinkybių, kurioje R. A. pareiškimas netenkintas. Tiek civilinėje byloje Nr. 2-7499/2004, tiek nagrinėjamoje byloje pateikto pareiškimo reikalavimai yra tapatūs. Nustačius ieškinių (pareiškimų) tapatumą pripažįstama, kad ieškovas (pareiškėjas) jau įgyvendino savo teisę kreiptis į teismą teisminės gynybos, ir tai reiškia, kad ieškovas (pareiškėjas) prarado teisę pakartotinai kreiptis į teismą su tapačių ieškiniu (pareiškimu), ir negali prašyti to paties ar kito teismo iškelti dėl to paties ginčo naujų bylų.

12Atsiliepimu į apeliacinį skundą pareiškėja prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 17 d. sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad 2004 metais nagrinėtoje civilinėje byloje šalis buvo pareiškėja, o suinteresuotas asmuo - G. M.. Šioje byloje suinteresuotas asmuo yra kitas - Valstybinė mokesčių inspekcija, kas leidžia teigti, kad šioje byloje šalys nėra tapačios. Be to, 2004 metais teismas bylą išnagrinėjo ne tik pareiškėjai neturint tinkamo atstovo, bet ir jai nedalyvaujant, nurodydamas, kad ši byla nagrinėtina dėl vaikų interesų, tačiau kaip matyti iš teismo posėdžio protokolo, nagrinėjimas apsiribojo pareiškimo perskaitymu ir VTAT atstovės pasisakymu dėl pareiškimo nepagrįstumo. Teismui priėmus sprendimą, procesinių dokumentų įteikimo pažymoje nurodoma, kad šis sprendimas pareiškėjai yra įteiktas asmeniškai, nors pati pareiškėja nei rašyti, nei skaityti nemoka, todėl nėra aišku kam šis procesinis dokumentas buvo įteiktas. Pareiškėja, būdama neraštinga, negalėjo šio sprendimo nei suprasti, nei jo perskaityti (jeigu jis jai buvo įteiktas). 2012 metais pareiškėja, nežinodama apie 2004 m. rugsėjo 21 d. priimtą teismo sprendimą kreipėsi į teismą, siekdama ginti savo vaikų interesus. Tai, kad nepilnamečių vaikų motina yra socialiai remtina, neraštinga, negali būti pagrindu neginti nepilnamečių vaikų interesų.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Apeliacinis skundas tenkintinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje patikrinimas (CPK 320 str. 1d.). Apeliacinės instancijos teismas CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė, todėl pasisako dėl apeliacinio skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

16Pagal CPK 18 straipsnį įsiteisėjęs teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Pagal CPK 182 straipsnio 2 punktą nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus, atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisinius padarinius ir nedalyvavusiems byloje asmenims (prejudiciniai faktai). CPK 279 straipsnio 4 dalyje taip pat nustatyta, kad sprendimui įsiteisėjus, šalys ir kiti dalyvavę byloje asmenys, taip pat jų teisių perėmėjai nebegali kitoje byloje ginčyti teismo nustatytų faktų ir teisinių santykių.

17Nagrinėjamu atveju pareiškėjos R. A. pareiškimas, dėl S. M. (mirusio ( - )) tėvystės nustatymo, jos nepilnamečių vaikų: J. A., gim. ( - ), S. A., gim. ( - ), G. A., gim. ( - ), S. A., gim. ( - ) atžvilgiu jau yra išspręstas įsiteisėjusiu Kauno miesto apylinkės teismo 2004-09-21 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-7499/2004, todėl šių prejudicinių faktų iš naujo įrodinėti nereikia. Esant šioms aplinkybėms – akivaizdu, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu atveju neturėjo pagrindo ne tik iš naujo vertinti faktines bylos aplinkybes, bet ir priimti pareiškimą dėl tapataus juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, esant situacijai, jog analogiškas pareiškėjos pareiškimas jau yra išspręstas įsiteisėjusiu teismo sprendimu.

18Apeliacinės instancijos teismui konstatavus aukščiau nurodytus procesinių įstatymų pažeidimus, šio skundo argumentai, liečiantys pareiškėjos gebėjimą suprasti teismo priimtų sprendimų esmę dėl išsilavinimo stokos, detaliau nenagrinėtini kaip teisiškai nereikšmingi. Būtent dėl aukščiau išvardintų aplinkybių, apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka su apeliacinio skundo argumentu apie netinkamą CPK 182 straipsnio 2 punkto nuostatų taikymą bei teismo sprendimu nustatytų prejudicinių faktų interpretavimą. Teismas konstatuoja, kad skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir, atsižvelgiant į tai, kad ( - ) straipsnio 3 punkto nuostatų pažeidimas, užfiksuotas bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, sprendžia, jog civilinė byla pagal pareiškėjos R. A. pareiškimą nutrauktina (CPK 326 str. 1 d. 5 p.).

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu ir 331 straipsniu,

Nutarė

20Suinteresuoto asmens apeliacinį skundą patenkinti, Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 17 d. sprendimą panaikinti ir civilinę bylą pagal pareiškėjos R. A. pareiškimą dėl tėvystės nustatymo nutraukti.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Albinas Čeplinskas,... 2. I. Ginčo esmė... 3. pareiškėja prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad S. M.,... 4. Nurodė, kad su S. M. santuokos sudariusi nebuvo, tačiau kartu gyveno ir... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. balandžio 17 d. sprendimu pareiškimą... 7. Giminystės santykių nustatymo bei iš to kylančių turtinių ir neturtinių... 8. Teismas nustatė, kad pareiškėjos nurodomas vaikų tėvas S. M. mirė ( - )... 9. Taip pat teismas nurodė, kad pareiškėjos paaiškinimus, kad gyveno kartu su... 10. I. A. skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 11. Apeliaciniu skundu suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie... 12. Atsiliepimu į apeliacinį skundą pareiškėja prašo Kauno miesto apylinkės... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 16. Pagal CPK 18 straipsnį įsiteisėjęs teismo sprendimas, nutartis, įsakymas... 17. Nagrinėjamu atveju pareiškėjos R. A. pareiškimas, dėl S. M. (mirusio ( -... 18. Apeliacinės instancijos teismui konstatavus aukščiau nurodytus procesinių... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326... 20. Suinteresuoto asmens apeliacinį skundą patenkinti, Kauno miesto apylinkės...