Byla 2-4284-122/2015
Dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, nepilnamečių vaikų išlaikymo, nuolatinės globos (rūpybos) bei globos vietos vaikui

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Elena Pauliukienė, dalyvaujant sekretorei Salomėjai Paulauskienei ir I. J., ieškovės atstovei Vaidilutei Stalmokienei, tretiesiems asmenims D. V., G. V., BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro atstovei Aušrai Petkutei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinio departamento Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovei S. B., tretiesiems asmenims: D. V., G. V., J. B., BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centrui dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, nepilnamečių vaikų išlaikymo, nuolatinės globos (rūpybos) bei globos vietos vaikui,

Nustatė

2ieškovė 2015-02-29 kreipėsi į teismą, prašydama neterminuotai atsakovei apriboti motinos valdžią į jos nepilnamečius sūnus: A. B., gimusį ( - ) ir N. B., gimusį ( - ); priteisti iš atsakovės nuo ieškinio į teismą padavimo dienos kas mėnesį nepilnamečių vaikų išlaikymui: po 100 Eur iki sūnaus A. B., gimusio ( - ) ir po 100 Eur iki sūnaus N. B., gimusio ( - ), pilnametystės; nustatyti N. B., gimusiam ( - ), nuolatinę globą (rūpybą) trečiųjų asmenų D. V. ir G. V. šeimoje; nuolatiniais N. B., gimusio ( - ), globėjais (rūpintojais) paskirti G. ir D. V., nustatant nepilnamečio vaiko gyvenamąją vietą esant jų namuose, esančiuose (duomenys neskeltini), Klaipėda; taip pat priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas valstybei.

3Ieškovės atstovė palaikė ieškinio reikalavimus ir prašė visiškai ieškinį patenkinti. Paaiškino, kad atsakovė turi du nepilnamečius vaikus: A. B., gimusį ( - ), ir N. B., gimusį ( - ). Vyresniojo sūnaus A. biologinis tėvas J. B., jokių santykių su sūnaus motina S. B. nepalaiko. Domisi sūnumi A., jį retkarčiais lanko ir rengiasi pasirūpinti vaiko gyvenamąja vieta su juo. Antrojo atsakovės sūnaus N. B. tėvystė iš J. B. teismo sprendimu nuginčyta. Nepilnamečių motina niekur nedirba, veda asocialų gyvenimo būdą, girtauja ir nesigydo, pastoviai vienoje vietoje negyvena, stabilių lėšų pragyvenimui ir nuolatinio darbo neturi. Patikrinus anoniminį pranešimus, pasitvirtino informacija, jog atsakovė gyvenamojoje ar buvimo vietoje dažnai girtaujama, mažametis vaikas iki išnaktų vedžiojamas kartu, itin apleistas, neprižiūrėtas ir nevalgęs, o neblaivi motina nesugeba pasirūpinti sūnumi, todėl berniukas buvo nuvežtas į BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centrą. Centre vaikui buvo skirta intensyvi krizių įveikimo pagalba. Atsakovė dėl socialinių įgūdžių stokos yra įrašyta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą, nukreipta psichologo konsultacijai bei gydymuisi nuo priklausomybės alkoholiui. Tam, kad sūnus ir motina neprarastų emocinio ryšio, atsakovė buvo raginama berniuką lankyti, dalyvauti jo auklėjime bei teikti jam išlaikymą. Ji pradžioje vaiką lankė dažniau, bet vėliau vis rečiau ir dažniausiai, būdama girta. Atsakovė iki šiol visiškai nesistengia pasirūpinti savo vaikais ir neteikia jiems jokio materialinio išlaikymo. Yra įsitikinę, kad vaiko motinai pačiai šiai dienai dėl vedamo gyvenimo būdo reikia atkreipti dėmesį į savo sveikatą bei elgesį. Vyresnysis atsakovės sūnus A., asmeniškai pats pasiprašė būti apgyvendintam Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centre. Mažasis sūnus N. pradžioje buvo globojamas centre, o dabar – V. šeimoje. Mano, kad dėl tokių priežasčių vaikų į šeimą negalima sugrąžinti. Kiek žino, A. gerovės centre, o N. globėjų namuose puikiai adaptavosi, kur iki šiol jais tinkamai rūpinamasi. Yra įsitikinę, kad nuolatiniai socialinių darbuotojų pokalbiai su atsakove, įspėjimai įsidarbinti, keisti savo gyvenimo būdą, nedavė rezultatų. Nustatė, jog atsakovė yra visiškai nusišalinusi nuo savo nepilnamečių vaikų. Giminaičių, kurie norėtų ir galėtų tapti atsakovės nepilnamečių vaikų globėjais, nėra. Mano, jog esant tokiai būklei, ir neturint duomenų, kad berniukų motinos padėtis pasikeis, prašo neterminuotai apriboti jos valdžią į nepilnamečius sūnus ir priteisti jiems iš motinos išlaikymą. Prašo vyresniojo sūnaus A. laikinos globos nekeisti, nes yra rengiami dokumentai trečiajam asmeniui J. B., kuris, po mokslo metų, rengiasi sūnų apgyvendinti dabartinėje savo šeimoje. Dėl paminėtų priežasčių, klausimas dėl A. B. nuolatinės globos bus sprendžiamas vėliau.

4Atsakovė apie įvyksiantį teisminį procesą informuota tinkamai, bet į posėdį neatvyko bei nepateikė atsiliepimo. Atsižvelgus į proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principus, byla nagrinėtina atsakovei nedalyvaujant, nes iki teismo posėdžio pradžios nepateikė jokių dokumentų, pateisinančių savo neatvykimą ar nesutikimą su ieškinio reikalavimais (Civilinio proceso kodekso 7, 117, 123-124, 130 straipsniai, 246 straipsnio 2 dalis).

5Trečiojo asmens atstovė palaikė ieškinio reikalavimus dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, globos ir globėjo paskyrimo bei vaikams iš motinos priteistino išlaikymo. Paaiškino, kad dirba BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centre, esančiame ( - ), Klaipėda. Patvirtino ieškovės atstovės teiginius, jog buvo būtina atsakovės vaikus paimti iš šeimos, steigti laikinąją globą ir teikti vaikams reikiamą paramą, nes motina jų auklėjimui ir priežiūrai visiškai neturi įgūdžių. Su vaiko motina buvo dirbama, naudojami įvairūs pagalbos variantai, bet rezultatų nedavė. Pastebėjo, kad motinai nepakanka valios išpildyti pažadus ar duotus įsipareigojimus. Labai abejoja, kad netolimoje ateityje esama padėtis galėtų pasikeisti, nes atsakovės problemos sprendžiamos labai epizodiškai. Mano, jog atsakovei įgijus pastovų būstą, nuolatines pajamas, tobulinant tėvystės įgūdžius, išsigydžius nuo alkoholizmo, pasinaudojus psichologo konsultacijomis, vaikus būtų tikslinga sugrąžinti į šeimą. Tačiau jų nuomone, motinai epizodiškai, t. y. tik jiems padedant, sprendžiant problemas, nereiškiant jokių pastangų pakeisti savo įpročius ir elgesį, o N., dėl nepriežiūros paimant iš mamos bei jį grąžinant, jis yra ypač traumuojamas, todėl geriausiai jo interesai bus įgyvendinti globėjų šeimoje. Taip pat pastebėjo, jog vyresnysis atsakovės sūnus A. centre jaučiasi kaip namie, pas mamą grįžti nenori, bet laukia iki tėvas jį pasiims į ( - ). Yra įsitikinę, kad tėvo valdžia į sūnų A. neturėtų būti apribota, nes A. biologinis tėvas J. B. pagal savo galimybes ir supratimą rūpinasi sūnumi bei rengiasi jį nuolatinai apgyvendinti savo šeimoje. Tuo tarpu motinos valdžią į nepilnamečius vaikus reikėtų apriboti neterminuotai.

6Tretieji asmenys – sutuoktiniai D. ir G. V. palaikė ieškinį ir prašė visiškai jį tenkinti. Paaiškino, jog yra tinkamai pasirengę atsakovės sūnų N. globoti, juo rūpintis, auklėti ir ugdyti. Vaikas jų šeimoje daug ką išgirsta, pamato, rengiasi ar valgo pirmąjį kartą. Suprasdami, kiek šis vaikelis išgyveno, stengiasi, kiek įmanoma jam padėti adaptuotis jų šeimoje ir visuomenėje. Pastebėjo, kad N. jau yra linksmesnis, bet dar vis jaučia baimę, kad jo niekur nepaliktų. Vaikas pareiškė norą gyventi jų šeimoje. Giminės jau jį pripažįsta ir myli. Vaikas intuityviai juos vadina tėvais, yra meilus ir atjaučiantis. Stebisi jam skiriamų daiktų gausa. Mano, kad jie tinkamai atliks pareigas, todėl prašo nuolatinai juos paskirti globėjais.

7Tretysis asmuo J. B. į teismo posėdį neatvyko. Apie įvyksiantį teisminį procesą pranešta tinkamai (b. l. 162-163).

8Ieškinys tenkintinas visiškai

9Iš byloje pateiktos medžiagos, ieškovės atstovės paaiškinimų matyti, jog ieškovė, kaip institucija, ginanti nepilnamečių vaikų interesus, stengiasi apriboti sūnų ir motinos bendravimą, nes atsakovė vengia atlikti savo pareigas tinkamai juos auklėti, savo elgesiu daro žalingą įtaką jų gyvenimui bei, dėl savo įpročių, visiškai negali pasirūpinti šeima.

10Byloje esanti medžiaga pagrindžia, kad atsakovė S. B., būdama santuokoje su J. B., gimusiu ( - ), pagimdė du sūnus: A. B., gimusį ( - ). ir N. B., gimusį ( - ). Sutuoktiniai ( - ) yra nutraukę santuoką (2012-06-06 įrašo Nr. ( - )). Buvęs sutuoktinis - trečiasis asmuo J. B. vieno iš vaikų tėvystę teismo sprendimu nuginčijo, todėl duomenys apie N. B., gimusio ( - ), biologinį tėvą J. B., buvo 2014-05-28 Klaipėdos miesto civilinės metrikacijos ir registracijos skyriuje papildymo, pakeitimo įrašu Nr. ( - ), panaikinti bei ( - ) išduotas berniukui naujas gimimo liudijimas, kuriame įrašo apie tėvą nėra. Biologinis tėvas iki šiol nenustatytas. Vyresniajam atsakovės sūnui A. B. tėvystė nenuginčyta. Bylos duomenimis jo biologiniu tėvu yra trečiasis asmuo J. B., kuris 2014-11-20 prašymu ieškovei pranešė, jog sutinka rūpintis sūnumi bei ketina jį, suderinus mokslo užbaigimo klausimus, išsivežti į ( - ). Berniukas lanko Klaipėdos ( - ) mokyklą bei jis 2014-11-04 mokyklos socialinei pedagogei išreiškė poreikį apsigyventi Centro pagalbos vaikams padalinio Socialinės priežiūros ir globos skyriuje. Tokiu būdu, vaikas iš ugdymo įstaigos buvo nuvežtas į minėtą skyrių bei laikinai ten apgyvendintas, nes jo motinos gyvenamojoje vietoje yra nutrauktas vandens ir elektros tiekimas, todėl kyla socialinės, emocinės ir fizinės grėsmės pavojus nepilnamečiui vaikui. Taip pat, nustačius, jog atsakovė neužtikrina tinkamą vaikų priežiūrą šeimoje, toliau piktnaudžiauja alkoholiniais gėrimais, namuose lankosi apsvaigę pašaliniai asmenys, bute nėra vandens, elektros, maisto, tvyro nešvara, vaikų motina negrįžta į namus po kelias paras, mažasis atsakovės sūnus N. buvo paimtas iš šeimos ir taip pat laikinai apgyvendintas Centro pagalbos vaikams padalinio Socialinės priežiūros ir globos skyriuje.

11Bylos medžiaga pagrindžia, kad atsakovė, gyveno trijų kambarių su hole socialiniame būste, esančiame ( - ), Klaipėda. Administruojančios įmonės VšĮ „Klaipėdos butai“ duomenimis minėtas butas priklausė pagrindinei nuomininkei V. A. – atsakovės motinai, kuri yra mirusi. Bute, be jokio teisinio pagrindo iki šiol gyvena S. B. šeima: tėvas A. A., gimęs ( - ), atsakovės brolis K. A., gimęs ( - ). Įsiskolinimas už butui suteiktas paslaugas sudaro per 50000 Lt (14481,00 Eur), todėl rengiamasi šeimą iškeldinti.

12Iš faktinių bylos aplinkybių ir paaiškinimų nustatyta, jog atsakovė nepilnamečių vaikų atžvilgiu buvo abejinga, duotų įsipareigojimų (įsidarbinti, mesti žalingus įpročius, pradėti gydytis, nuolat rūpintis ir išlaikyti savo nepilnamečius vaikus), neįvykdė, nedėjo pastangų berniukų auginti bei jokio materialinio išlaikymo iki šiol sūnums neteikė. Atsakovė iki šiol niekur nedirba bei nuo 2014-09-03 Klaipėdos teritorinėje darbo biržoje nutraukta darbo paieška be teisės registruotis pusmetį, nes duotu terminu nenuvyko pokalbiui su specialiste.

13Nepilnametis N. net keletą kartų buvo paimtas iš motinos bei vėl gražintas į šeimą Tačiau nesikeičiant situacijai bei pasitvirtinus gautai informacijai apie vaikų nepriežiūrą, N. pakartotinai buvo apgyvendintas valstybės institucijoje, kurioje buvo pilnai išlaikomas valstybės, t. y. likusiam be tėvų globos vaikui Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-09-08 įsakymu Nr. AD1-2661, nustatyta laikinoji globa nuo ( - ) Centro pagalbos vaikams padalinio Socialinės priežiūros ir globos skyriuje, o vėliau, t. y. nuo ( - ) jam paskirta laikinoji globa G. ir D. V. šeimoje (Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-11 įsakymas Nr. AD1-3394).

14Nustatyta, jog atsakovė yra priklausoma nuo alkoholio, bet nesigydanti ir nelankanti psichologo konsultacijų bei socialiai pasyvi, todėl yra nepajėgi pakeisti savo įprastinį gyvenimo būdą. Atsakovės paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ( - ), Klaipėda, kuriame lankosi labai retai. Butas apleistas bei jame gyvenantys asmenys, tarp jų ir atsakovė visiškai būsto nebrangina, nesistengia jį tinkamai prižiūrėti ar mokėti įsiskolinimus už suteiktas paslaugas. Atsakovės dabartinė gyvenamoji vieta nežinoma, dažniausiai nakvoja pas draugus ir pažįstamus (nustatytas adresas ( - ), Klaipėda). Apie atsakovės įsidarbinimą bei gaunamas pajamas duomenų nėra.

15Vertinant nepilnamečio N. poreikius, vaiko motina ieškovei ir krizių centro socialinėms darbuotojams teigė, jog nori vaiką susigrąžinti, bet to realiai, dėl valios stokos, nepasiekė. Vaikui likus be tėvų priežiūros, socialiniai darbuotojai rekomendavo mažamečiui nustatyti laikinąją globą, sudarant nepilnamečiui saugias gyvenimo bei tinkamas sąlygas jo ugdymui. Kaip matyti, atsakovės šeima yra Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro socialinės rizikos šeimų apskaitoje. Šios institucijos nustatyta pagrindinė atsakovės problema – moters priklausomybė žalingiems įpročiams, socialinių įgūdžių stoka bei vaikų nepriežiūra, todėl kyla pavojus vaikų saugumui.

16Apsilankymo aktais užfiksuoti duomenys apie tai, kad dėl vedamo aplaidaus ir nerūpestingo gyvenimo būdo, atsakovė ir jos šeimos nariai negalėjo tinkamai pasirūpinti vaikais, todėl jie buvo apgyvendinti gerovės centre, o vėliau jiems nustatyta laikinoji globa. Be to, faktinės bylos aplinkybės patvirtina, kad atsakovės pagrindinis pragyvenimo šaltinis buvo tik socialinės pašalpos. Atsakovė dėl motinos pareigų nevykdymo, ne kartą oficialiai buvo įspėta, supažindinta su atsakomybe ir bausta administracinėmis baudomis. Byloje esantys įrodymai pagrindžia ieškovės teiginius, jog pas atsakovę, pagal jos įpročius, vaikams nebūtų sudarytos tinkamos sąlygos augti saugiai jaukios šeimos aplinkoje. Atsakovė nesugebėjo įsidarbinti, savo duotų pažadų neįvykdė, visiškai yra atsiribojusi nuo sūnų auklėjimo, todėl galima daryti išvadą, kad atsakovė nesugebės tinkamai nepilnamečiais pasirūpinti, t. y. atsakovės šeimose vaikams nebūtų saugu.

17Atsižvelgus į byloje esančią medžiagą, šalių, jų atstovų paaiškinimus, darytina išvada, kad atsakovė tik formaliai siekia susigrąžinti vaikus, bet iki šiol teisiškai nesiekė ir nesistengė to padaryti, jos charakterio bruožai bei materialinė padėtis nepasikeitė, todėl teigti, kad ji galės toliau tinkamai pati rūpintis vaikais, nėra pagrindo. Faktinės bylos aplinkybės ir pateikti įrodymai patvirtina, kad padėtis atsakovės šeimoje iki šiol nėra pasikeitusi. Vaiko motinos teiginiai, kad nori sūnų auginti šeimoje ir tokia galimybė atsiras vėliau, nėra pagrįsti ir vertintini kritiškai. Ta aplinkybė, kad atsakovė, nustačius vaikams laikinąją globą, toliau nebesirūpino, neteikė jiems nei materialinės, nei moralinės paramos, nuolat girtavo, keitė partnerius, nerodė jokių pastangų taisytis bei neprieštaravo, kad vaikus globotų laikinieji globėjai, leidžia daryti išvadą, kad atsakovė yra visiškai nusišalinusi nuo A. ir N. auklėjimo. Tokios faktinės bylos aplinkybės leidžia pagrįstai manyti, kad atsakovė jokių išvadų nepadarė bei nesuvokia tėvų valdžios turinio bei teisės ir pareigos dorai auklėti bei prižiūrėti visus savo vaikus, kad būtų parengti savarankiškam gyvenimui visuomenėje, todėl darytina išvada, kad ieškovė pagrįstai prašo neterminuotai atsakovei apriboti tėvų valdžią į nepilnamečius sūnus bei steigti nuolatinę globą (Civilinio proceso kodekso 197, 200 straipsniai). Vadinasi, yra pagrindo manyti, jog esant dabartiniam atsakovės gyvenimo būdui, ir laukiant iki biologinė vaikų motina susiprotės ir ims tinkamai rūpintis bei auklėti savo vaikus, jų vystymuisi būtų padaryta ypač didelė žala, todėl berniukų gyvenamoji vieta išlieka ta pati – globėjų namuose (Civilinio kodekso 3.183 straipsnis).

18Esant tokioms aplinkybėms ir įrodymams, atsakovės motinos valdžia į nepilnamečius sūnus A. B., gimusį ( - ), ir N. B., gimusį ( - ), apribotina neterminuotai, nes nėra duomenų, kad esama padėtis galėtų pasikeisti (Civilinio kodekso 3.180 straipsnis). A. S. B. valdžią į nepilnamečius vaikus: A. ir N. B., atsakovei sustabdomos asmeninės ir turtinės teisės, pagrįstos giminyste ir nustatytos įstatymų. Tačiau išlieka teisė matytis su vaikais, išskyrus atvejus, kai tai prieštarauja vaikų interesams. Taip pat, be atskiro atsakovės sutikimo, vaikai gali būti įvaikinti (Civilinio kodekso 3.180 straipsnio 3 ir 4 dalys). Iš faktinių bylos aplinkybių, šalių paaiškinimų nustatyta, kad nepilnametis N. yra tinkamai prižiūrimas, auklėjamas ir globojamas trečiųjų asmenų – laikinųjų globėjų šeimoje. Vaikas yra prisirišęs prie tariamos mamos – D. V. ir jos sutuoktinio – tėvo G. V.. Abu sutuoktiniai šiltai atsiliepia apie globotinį bei yra pasirengę atsakingai juo rūpintis, auklėti bei visokeriopai jį ugdyti. Nepilnametis N. B. lanko lopšelį – darželį, kurio administracija patvirtino, jog nepilnamečiu vaiku globėjai V. tinkamai rūpinasi. Niekada nebuvo jokių konfliktų ar nesutarimų. Minėti asmenys visad mandagūs, paslaugūs, domisi globotinio N. auklėjimu ir gražiai su juo bendrauja. Esant tokioms faktinėms bylos aplinkybėms ir įrodymams, darytina išvada, kad yra pagrindas nepilnamečiui N. steigti nuolatinę globą V. šeimoje.

19Priteistinas nuo faktinės vaikų globos (( - ) N. ir nuo ( - ) A.) įsteigimo iš atsakovės S. B. kas mėnesį kiekvienam sūnui po 100 Eur jų išlaikymui iki pilnametystės, pervedant lėšas į vaikams atidarytas sąskaitas, skirtas vaikų išlaikymui (Civilinio kodekso 3.192 straipsnio 2 ir 3 dalys, 3.194, 3.195 straipsniai, 3.196 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Bylinėjimosi (72,00 Eur žyminio mokesčio dėl išlaikymo priteisimo (100 Eur x 2 vaikai x 12 mėnesių = 2400 – 3 procentai) ir 41,00 Eur - už tėvų valdžios apribojimą), iš viso: 113,00 Eur išlaidos priteistinos iš atsakovės S. B. valstybei (Civilinio proceso kodekso 80, 82, 93 straipsniai).

20Svarbu paminėti, kad tėvų valdžios apribojimas gali būti panaikinamas, jei įrodoma, kad tėvai (tėvas ar motina) pakeitė savo elgesį ir gali auklėti vaiką, ir jei tėvų valdžios apribojimo panaikinimas neprieštarauja vaiko interesams. Tėvų valdžios apribojimą galima panaikinti tik tuomet, jei vaikas nebus įvaikintas (Civilinio kodekso 3.181 straipsnis).

21Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42, 269, 270, 282 straipsniais,

Nutarė

22ieškinį visiškai tenkinti:

23neterminuotai apriboti S. B., a. k. ( - ), paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ( - ), Klaipėda, motinos valdžią į nepilnamečius vaikus: sūnų A. B. (A. B.) , gimusį ( - ), ir sūnų N. B. (N. B.), gimusį ( - );

24nepilnamečiui N. B., gimusiam ( - ), skirti nuolatinę globą, paskiriant jo globėjais G. V., gimusį ( - ), ir D. V., gimusią ( - ), gyvenančius ( - ), Klaipėda;

25nustatyti nepilnamečio N. B., gimusio ( - ), gyvenamąją vietą su globėjais G. ir D. V.;

26priteisti S. B., a. k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ( - ), Klaipėda, nuo ( - ) iki motinos valdžios apribojimo termino pabaigos, bet ne ilgiau kaip iki vaiko pilnametystės, išlaikymą nepilnamečiams vaikams: sūnui A. B., gimusiam ( - ), gyvenamoji vieta – ( - ), Klaipėda, ir sūnui N. B., gimusiam ( - ), gyvenamoji vieta -globėjų G. ir D. V. namuose, esančiuose ( - ), Klaipėda, mokamomis kas mėnesį kiekvienam po 100,00 Eur (vienas šimtas Eur ir 00 ct) išmokomis į nepilnamečių A. ir N. atidarytas asmenines banko sąskaitas, indeksuojant priteistą sumą kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka;

27Priteisti S. B., a. k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ( - ), Klaipėda, 113,00 Eur (vienas šimtas trylika Eur ir 00 ct) bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą, mokamą į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitą Nr. ( - ), esančią Swedbank, AB (nurodyti mokėjimo paskirtį „žyminis mokestis“ ir įmokos kodą „5660“).

28Sprendimą per 30 dienų, nuo jo priėmimo dienos, galima apskųsti Klaipėdos apygardos teismui, padavus apeliacinį skundą šiame Apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Elena Pauliukienė, dalyvaujant... 2. ieškovė 2015-02-29 kreipėsi į teismą, prašydama neterminuotai atsakovei... 3. Ieškovės atstovė palaikė ieškinio reikalavimus ir prašė visiškai... 4. Atsakovė apie įvyksiantį teisminį procesą informuota tinkamai, bet į... 5. Trečiojo asmens atstovė palaikė ieškinio reikalavimus dėl neterminuoto... 6. Tretieji asmenys – sutuoktiniai D. ir G. V. palaikė... 7. Tretysis asmuo J. B. į teismo posėdį neatvyko. Apie... 8. Ieškinys tenkintinas visiškai... 9. Iš byloje pateiktos medžiagos, ieškovės atstovės paaiškinimų matyti, jog... 10. Byloje esanti medžiaga pagrindžia, kad atsakovė S. B.,... 11. Bylos medžiaga pagrindžia, kad atsakovė, gyveno trijų kambarių su hole... 12. Iš faktinių bylos aplinkybių ir paaiškinimų nustatyta, jog atsakovė... 13. Nepilnametis N. net keletą kartų buvo paimtas iš motinos bei vėl gražintas... 14. Nustatyta, jog atsakovė yra priklausoma nuo alkoholio, bet nesigydanti ir... 15. Vertinant nepilnamečio N. poreikius, vaiko motina ieškovei ir krizių centro... 16. Apsilankymo aktais užfiksuoti duomenys apie tai, kad dėl vedamo aplaidaus ir... 17. Atsižvelgus į byloje esančią medžiagą, šalių, jų atstovų... 18. Esant tokioms aplinkybėms ir įrodymams, atsakovės motinos valdžia į... 19. Priteistinas nuo faktinės vaikų globos (( - ) N. ir nuo ( - ) A.) įsteigimo... 20. Svarbu paminėti, kad tėvų valdžios apribojimas gali būti panaikinamas, jei... 21. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42, 269, 270, 282... 22. ieškinį visiškai tenkinti:... 23. neterminuotai apriboti S. B., a. k.... 24. nepilnamečiui N. B., gimusiam ( - ), skirti nuolatinę... 25. nustatyti nepilnamečio N. B., gimusio ( - ),... 26. priteisti S. B., a. k. 27. Priteisti S. B., a. k. 28. Sprendimą per 30 dienų, nuo jo priėmimo dienos, galima apskųsti Klaipėdos...