Byla 2A-786-555/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Egidijaus Tamašausko, kolegijos teisėjų Ramūno Mitkaus, Algirdo Remeikos, sekretoriaujant Vilijai Noreikienei, dalyvaujant ieškovo atstovui V. A., atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovei D. T., atsakovei D. K., jos ir atsakovės I. J. atstovui advokatui Antanui Danieliui, trečiojo asmens UAB „Rosma“ ir Ko atstovei advokatei Marinai Laurinaitienei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo Kauno apygardos prokuratūros, atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ir trečiojo asmens UAB „Rosma“ ir Ko apeliacinius skundus dėl Kauno rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 13 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Kauno apygardos prokuratūros ieškinį atsakovams, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, tretiesiems asmenims Kauno miesto 14-ojo notarų biuro notarei D. M., VĮ Valstybės žemės fondui, VĮ Registrų centrui, UAB „Pinus“, UAB „Rosma“ ir Ko dėl įsakymo, sprendimo, paveldėjimo teisės liudijimo pripažinimo negaliojančiais ir

Nustatė

2ieškovas ieškiniu prašė pripažinti negaliojančiu Kauno apskrities viršininko 2003-07-02 įsakymą Nr. ( - ) ,,Dėl Kauno apskrities valdytojo administracijos 1995-08-10 sprendimo Nr. ( - ) ir įsakymo Nr. ( - ) 38 punkto pakeitimo bei žemės suteikimo" dalyje dėl nuosavybės teisių į 0,32 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - ) , kadastrinis Nr. ( - ) ) atkūrimo natūra; pripažinti negaliojančiu 2007-02-27 paveldėjimo teises liudijimą Nr. ( - ) dalyje dėl 0,32 ha žemės sklypo (unikalus Nr. ( - ) , kadastrinis Nr. ( - ) ) paveldėjimo. Nurodė, kad 1994-01-20 Nekilnojamojo turto registre Kauno rajono valdybos 1994-01-20 potvarkio Nr. ( - ) pagrindu buvo įregistruotas žemės sklypas ( - ) , Kauno rajone (reg. Nr. ( - ) ; unikalus Nr. ( - ) , kadastrinis Nr. ( - ) ) ir daiktines teises į jį - nuosavybės teisė Lietuvos Respublikos vardu. Kauno apskrities viršininko 2003-07-02 įsakymu buvo pakeistas Kauno apskrities valdytojo administracijos 1995-08-10 sprendimas Nr. ( - ) „Dėl nuosavybės teises atstatymo pilietei M. K.“ ir K. bei natūra grąžintas 0,32 ha (sklypo Nr. ( - ) ) žemes sklypas. 2003-07-17 minėtas sklypas Nr. ( - ) , kadastrinis Nr. ( - ) , buvo įregistruotas Nekilnojamojo turto registre (registro numeris ( - ) ), sklypui suteiktas unikalus Nr. ( - ) . 2003-12-02 į sklypą unikalus Nr. ( - ) buvo įregistruotos daiktines teises - nuosavybės teise M. K. vardu. Nuo 2007-03-16 įregistruotos M. K. paveldėtojų - I. J. ir D. K. nuosavybės teisės. Žemės tvarkymo bylą perdavus VĮ Registrų centro Kauno filialui, buvo nustatyta, kad suteikto 0,32 ha (sklypo Nr. ( - ) ) žemes sklypo dalis - 0,24 ha - patenka į 2,0807 ha žemes sklypo, esančio ( - ) ., Kauno r., kurio 0,9308 ha dalis išnuomota UAB „Rosma" ir Ko ir 1,1499 ha - UAB „Pinus", todėl Valstybines įmones Registrų centro Kauno filialas 2008-07-21 priėmė neigiamą išvadą ir atsisakė atžymėti sklypo ribas kadastriniame žemėlapyje. Kadangi žemes sklypas (unikalus Nr. ( - ) , kadastrinis Nr. ( - ) ) VĮ Valstybinio žemėtvarkos instituto Kauno žemėtvarkos skyriaus parengtu žemes sklypo planu iš dalies yra suformuotas ant anksčiau suformuoto ir nekilnojamojo turto registre ir kadastre įregistruoto 2,0807 ha ploto žemes sklypo (unikalus Nr. ( - ) , kadastrinis Nr. ( - ) ), todėl Kauno apskrities viršininko 2003-07-02 įsakymas Nr. ( - ) „Dėl Kauno apskrities valdytojo administracijos 1995-08-10 sprendimo Nr. ( - ) ir įsakymo Nr. ( - ) 38 punkto pakeitimo bei žemės suteikimo", kuriuo buvo pakeistas Kauno apskrities valdytojo administracijos 1995-08-10 sprendimas Nr. ( - ) , dalyje dėl nuosavybes teisių į žemę atkūrimo M. K. natūra grąžinant 0,32 ha (sklypo Nr. ( - ) ) žemes sklypą yra neteisėtas ir naikintinas. Akivaizdu, kad ginant viešą interesą yra svarbu panaikinti visus teisės aktus, kurie laikytini neteisėtų veiksmų teisinėmis pasekmėmis. Kadangi ginčo atveju neteisėtu administracinio akto pagrindu buvo įregistruotos nuosavybės teisės, kurios paveldėjimo teisės liudijimo pagrindu perėjo atsakovėms, teismui pripažinus negaliojančiu administracinį aktą, taip pat naikintinas ir atsakovėms išduotas 2007-02-27 paveldėjimo teisės liudijimas. Teismo prašo pripažinti negaliojančiu Kauno apskrities viršininko 2003-07-02 įsakymą Nr. ( - ) „Dėl Kauno apskrities valdytojo administracijos 1995-08-10 sprendimo 1995-08-10 Nr. ( - ) ir įsakymo Nr. ( - ) 38 punkto pakeitimo, bei žemės suteikimo" dalyje dėl nuosavybės teisių į 0,32 ha žemes sklypą atkūrimo natūra ir pripažinti negaliojančiu 2007-02-27 paveldėjimo teisės liudijimą Nr. ( - ) dalyje dėl 0,32 ha žemės sklypo (unikalus Nr. ( - ) , kadastrinis Nr. ( - ) ) paveldėjimo. Pats nuosavybės teisės atkūrimas iš principo buvo teisėtas, tačiau yra problema dėl vietovės, kurioje buvo atkurta žemė natūra, kad atkurtos nuosavybės teisės ir suformuotas žemės sklypas patenka ant anksčiau suformuoto ir valstybės vardu valdomo ir išnuomoto žemės sklypo, prašo Kauno apskrities viršininko įsakymą pripažinti negaliojančiu, nes nuosavybės teisės atsakovėms atkurtos žemės sklype, kuris yra išnuomotas.

3Kauno rajono apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 13 d. sprendimu ieškinį atmetė. Nurodė, kad sklypas (unikalus Nr. ( - ) ) nuosavybės teise priklausantis M. K. (nuo 2007-03-16 įregistruotos M. K. paveldėtojų - I. J. ir D. K. nuosavybės teisės) suformuotas ant anksčiau įbraižyto ir nekilnojamojo turto registre 1994-04-12 įregistruoto /( - ) / žemės sklypo /b.l.21/. Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos atstovės paaiškinimu, 0,24 ha iš 0,32 ha suformuoto žemės sklypo persidengia su jau įregistruotu žemės sklypu, esančiu ( - ) Kauno r. sav., Karmėlavos mst., kurios nuosavybės teisės įregistruotos Lietuvos Respublikos vardu /b.l14-15/. Viešasis interesas ginamas tuo pagrindu, kad pažeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 balandžio 15 d. nutarimu Nr, 534 Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo" patvirtintų Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 100 p., į kadastrą draudžiama įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis, prieš tai nepatikrinus, ar šio daikto ribas galima pažymėti kadastro žemėlapyje. Teismas sutiko, kad toks draudimas yra, tačiau teismas nesutiko su ieškovo argumentais, jog turi būti panaikinti administraciniai aktai, kuriais atkurta nuosavybės teisė. Teismas nurodė, kad valstybės vardu įregistruotas 2,0807 ha žemės sklypas, esantis Kauno r. sav . ( - ) , 1994 01 20 Kauno rajono valdybos potvarkiu Nr . ( - ) ne aukciono tvarka buvo išnuomota UAB “Pinus” (b.l.127), 1994 03 17 su UAB “Pinus” sudaryta valstybinės žemės sklypo ne žemės ūkio veiklai nuomos sutartis, kuri įregistruota nekilnojamo turto registre, 2000 02 03 turto pardavimo be varžytynių metu UAB “Rosma“ ir Ko” nupirko nekilnojamąjį turtą su priklausiniais, priklausančiais UAB “Pinus”, 2001 05 18 Kauno apskrities viršininko įsakymu Nr. ( - ) buvo nutraukta su UAB “Pinus”, 1994 03 17 sudaryta 2,0807 ha sklypo, esančio ( - ) Kauno rajone, valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutartis ir 2,0807 ha žemės sklypas perduotas į valstybinės žemės fondą, tačiau 2002 05 02 Kauno apskrities viršininko įsakymu Nr. ( - ) pakeitė su UAB “Pinus” 1994 03 17 sudarytą 2,0807 ha valstybinės žemės sklypo nuomos ne žemės ūkio veiklai sutartį , t.y. vietoje 2,0807 ha žemės buvo įrašyta 1,1499 ha; likusią 0,9308 ha iš 2,0807 ha žemės sklypo išnuomojo trečiajam asmeniui “Rosma” ir Ko, 2002 05 02 su bendrove “Rosma” ir Ko buvo sudaryta valstybinės žemės nuomos sutartis Nr. ( - ) , kuri įregistruota registre, 2004 02 13 Kauno apskrities viršininkas kreipėsi raštu į UAB “Rosma” ir Ko dėl žemės nuomos sutarties nutraukimo dėl nuosavybių teisių atkūrimo M. K., todėl sudaryta nuomos sutartis turi būti patikslinta, t.y. padalijant nuomojamą sklypą į du sklypus 0,32 ha ir 0,6108 ha, priešingu atveju nuomos sutartis bus nutraukta. Kadangi nuomos sutartis nebuvo nutraukta ar patikslinta, 2007 08 02 Kauno apskrities viršininkas priėmė įsakymą Nr. ( - ) , kuriuo papildė su UAB “Rosma” ir Ko sudarytą 2002 05 02 valstybinės žemės nuomos sutartį 21 punktu – apskrities viršininkui priėmus sprendimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo, nuomotojo teisės ir pareigos pagal sutartį pereina žemės savininkams. Trečiasis asmuo “Rosma” ir Ko apskundė šį įsakymą administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka, tačiau skundai buvo atmesti. 2009 12 15 Kauno apskrities viršininko įsakymu Nr. ( - ) Dėl Kauno apskrities viršininko 2007 08 02 įsakymo Nr. ( - ) ir valstybinės žemės nuomos 2002 05 02 sutarties Nr. ( - ) pakeitimo bei valstybinės žemės nuomos 2006 05 29 sutarties Nr. ( - ) papildymo papildė su UAB “Rosma” ir Ko valstybinės žemės nuomos sutartį, jog atkūrus nuosavybės teises į 0,7653 ha dalį iš išnuomotos 0,9308 ha žemės sklypo, nuomotojo teisės ir pareigos, jei šalys nesusitaria kitaip, pereina nurodytiems žemės sklypo savininkams. Šio įsakymo 7 punktu pakeista nuomos sutartis ir su UAB “Pinus”- į 0,7047 ha dalį iš sutartimi išnuomotos 1,1499 ha žemės sklypo pereina paminėtiems žemės sklypo savininkams, o būtent M. K. į 0,3200 ha dalį žemės . Teismas taip pat nurodė, kad priėmus sprendimą dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo, asmuo įgyja nuosavybės teisę į konkretų turtą, o valstybė pareigą šį turtą perduoti. Byloje teismas nenustatė skundžiamų administracinių aktų prieštaravimų aukščiausios teisinės galios teisės aktams. Teismas sprendė, jog patenkinus ieškinį, bus pažeistos atsakovių I. J. ir D. K. (M. K. turto paveldėtojos) prioritetinės teisės bei teisėti interesai ir apginti UAB “Rosma” ir Ko bei UAB “Pinus” interesai. Nurodė, kad bendrovės – tretieji asmenys, nesutiko kad būtų tikslinamos valstybinės žemės nuomos sutartys, o vėliau skundė sutarties pakeitimus. Šioje situacijoje valstybė, t.y. jos įgaliota institucija turi pareigą tikslinti įregistruoto 2,0807 žemės sklypo ribas pagal nekilnojamojo turto kadastro nuostatus. Atmetęs ieškinį dėl administracinių aktų panaikinimo, teismas atmetė išvestinį reikalavimą dėl paveldėjimo teisės liudijimų išdavimo.

4Apeliaciniu skundu ieškovas Kauno apygardos prokuratūra prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 13 d. sprendimą ir priimti naują – ieškinį tenkinti. Teigia, kad teismas iš esmės teisingai nustatė reikšmingas ginčo nagrinėjimui aplinkybes, tačiau vertindamas jas, padarė neteisingas išvadas, kurios buvo pagrindu nepagrįstam sprendimui priimti. Nurodo, kad sistemiškai aiškinant ginčo administracinio akto priėmimo metu galiojusio Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. 29 d. nutarimo Nr. 1057 „Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų" 16 p. ir 18 p. M. K. žemė natūra galėjo būti grąžinama tik bendrosios dalinės nuosavybės teise kartu kitais bendrasavininkiais 2,0807 ha žemės sklype (kadastrinis Nr. ( - ) ), nuosavybės teisės M. K. negalėjo būti atkurtos suformuojant naują (atskirą) žemės sklypą ant anksčiau (1994-04-12) suformuoto ir Lietuvos Respublikos vardu įregistruoto 2,0807 ha žemės sklypo. Toks sklypas, nesant susitarimo tarp bendrasavininkų, M. K. galėjo būti atkurtas tik bendrosios dalinės nuosavybės teise su Lietuvos Respublika ir tokia nuosavybės forma M. K. privalėjo būti nurodyta ginčijamame Kauno apskrities viršininko 2003-07-02 įsakyme Nr. ( - ) , tačiau nesilaikant įstatymų nustatytos tvarkos ir reikalavimų, Lietuvos Respublikos nuosavybės teise pildomame žemės sklype M. K. suformuotas naujas sklypas ir atkurtos nuosavybės teisės asmeninės nuosavybės teise. Apelianto nuomone, administracinis aktas, kuriuo buvo atkurtos nuosavybės teisės M. K., sudarė teisinį pagrindą žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - ) ) registracijai, kuri pažeidžia Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo" ir juo patvirtintų Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 100 ir 113 punktus, todėl Kauno apskrities viršininko 2003-07-02 įsakymas Nr. ( - ) dalyje dėl 0,32 ha žemės sklypo grąžinimo natūra M. K. ir paveldėjimo teisės liudijimas dalyje dėl šio žemės sklypo paveldėjimo, turi būti pripažinti negaliojančiais. Taip pat nurodo, jog sprendžiant sklypų persidengimo klausimą, būtina atsižvelgti ir į sklypų suformavimo laiką – kadangi Lietuvos Respublikai priklausantis 2,0807 ha žemės sklypas (kadastrinis Nr. ( - ) ) buvo suformuotas 1994-04-12, o ginčo žemės sklypas (kadastrinis Nr. ( - ) ) registruotas tik 2003-07-17, tai vėliau formuojamas žemės sklypas turėjo būti derinamas su šalia esančio sklypo (kadastrinis Nr. ( - ) ) ribomis. Teigia, kad tenkinus ieškinį būtų apginta ne tik valstybinės žemės teisėtų nuomininkų teisės, bet ir valstybės kaip turto savininko teisės, tuo pačiu apgintas viešasis interesas, nes būtų atkurta iki neteisėtų aktų priėmimo buvusi padėtis, t.y. ištaisytos žemės reformą vykdžiusios institucijos padarytos klaidos. Apeliantas pažymi, kad ginčas tarp suinteresuotų asmenų yra kilęs ir jo išspręsti bendru sutarimu nepavyko, todėl valstybės įgaliotoms institucijoms administraciniu aktu patikslinti ginčijamą 2003-07-02 įsakymą Nr. ( - ) LR žemės reformos 18 str. 9 d. tvarka nėra galimybių.

5Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 13 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Mano, kad teismas netinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes ir įrodymus, netinkamai taikė materialines teisės normas, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos ir dėl to priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą. Apeliantas iš dalies sutinka su sprendime išdėstytais teismo argumentais, tačiau nurodo, kad teismas neatsižvelgė į sklypų suformavimo laiką, neišsprendė susiklosčiusios padėties, kada neteisėto administracinio akto pagrindu buvo įregistruotos nuosavybės teisės M. K. (paveldėjimo teisės liudijimo pagrindu perėjo I. J. ir D. K.). Teigia, kad vadovaujantis galiojančiais teisės aktais negali egzistuoti tokia situacija, kuomet dviejų gretimų sklypų savininkai turi nuosavybės teises į tą patį sklypą ar jo dalį.

6Tretysis asmuo UAB „Rosma“ ir Ko apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 13 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad teismas atmesdamas ieškinį padarė nepagrįstą ir neteisingą išvadą, kad „byloje nenustatyta skundžiamų administracinių aktų prieštaravimų aukščiausios teisinės galios teisės aktams". Teigia, kad žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktas yra privalomasis kadastrinių matavimų dokumentas, neatskiriamas nuo žemės sklypo ribų matavimo bylos, t.y. sudėtinė jos dalis, tačiau teismas nenustatinėjo ar yra atsakovių sklypo ribų paženklinimo parodymo aktas, nes tik esant tinkamai surašytam žemės sklypo ribų paženklinimo - parodymo aktui gali būti rengiamas žemės sklypo geodezinių matavimų planas ir tik tada žemėtvarkos skyrius gali derinti žemės sklypo planą bei tik tuomet gali būti registruojami žemės sklypo kadastriniai matavimai viešajame registre. Todėl, apelianto nuomone, teismo sprendimas prieštarauja LR Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo reikalavimams bei CK 1.109 str. reikalavimams. Sutinkamai su CK 1.109 str. reikalavimais civilinių teisių objektu gali būti identifikuotas ir Įstatymų nustatyta tvarka įregistruotas žemės sklypas, tačiau ginčo žemės sklypas 0,32 ha unikalus Nr. ( - ) neidentifikuotas, t.y. nenustatytos jo ribos įstatymo nustatyta tvarka, be to, žemės sklypas įregistruotas viešajame registre neteisėtai, todėl mano, kad Kauno apskrities viršininko 2003-07-02 įsakymas Nr. ( - ) dėl šio sklypo grąžinimo natūra pripažintinas negaliojančiu.

7Atsiliepimu į atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ir trečiojo asmens UAB „Rosma“ ir Ko apeliacinius skundus ieškovas nurodo, kad apeliaciniuose skunduose išdėstytais prašymais sutinka.

8Atsakovės I. J. ir D. K. atsiliepimu į apeliacinius skundus atmesti kaip nepagrįstus, pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

9Apeliaciniai skundai tenkintini.

10Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, kad Kauno apskrities viršininko 2003-07-02 įsakymu Nr. ( - ) „Dėl Kauno apskrities valdytojo administracijos 1995-08-10 sprendimo Nr. ( - ) ir įsakymo Nr. ( - ) 38 punkto pakeitimo bei žemės suteikimo" buvo pakeistas Kauno apskrities valdytojo administracijos 1995-08-10 sprendimas Nr. ( - ) dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo M. K. bei natūra pamatuotas 0,32 ha (sklypo Nr. ( - ) ) žemės sklypas (b.l.8-9). Administracinis aktas, kuriuo buvo atkurtos nuosavybės teisės, sudarė teisinį pagrindą žemės sklypo registracijai - 2003 07 17 minėtas sklypas Nr. ( - ) , kadastrinis Nr. ( - ) , buvo įregistruotas nekilnojamojo turto registre (registro numeris ( - ) ), sklypui suteiktas unikalus Nr. ( - ) . 2003-12-02 į sklypą unikalus Nr. ( - ) buvo įregistruotos daiktinės teises - nuosavybės teisė M. K. vardu. Nuo 2007-03-16 įregistruotos M. K. paveldėtojų - I. J. ir D. K. nuosavybės teisės. Pirmosios instancijos teismas taip pat nustatė, kad šis sklypas suformuotas ant anksčiau suformuoto ir nekilnojamojo turto registre 1994-04-12 įregistruoto /( - ) / žemės sklypo (b.l.21). Kolegijos vertinimu, nustatyta ir byloje šalių nėra ginčijama aplinkybė, jog 0,24 ha iš 0,32 ha suformuoto žemės sklypo persidengia su jau įregistruotu žemės sklypu, esančiu ( - ) Kauno r. sav., Karmėlavos mst., kuris nuosavybės teisė įregistruotas Lietuvos Respublikos vardu (b.l 14-15) bei, kuris 2002 05 02 nuomos sutarties pagrindu išnuomotas trečiajam asmeniui UAB “Rosma” ir Ko.

11Nekilnojamojo daikto teisinės registracijos tikslas - užtikrinti, kas tas pats daiktas nebūtų parduotas keliems savininkams. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad pagal CK 1.75 straipsnį, jeigu tas pačias teises į daiktą ar daiktines teises įregistravo keli asmenys, pripažįstama, jog teises įgijo pirmasis sandorį įregistravęs asmuo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. D. su J. B. ir kt., bylos Nr. 3K-3-425/2005).

12Nagrinėjamos bylos duomenimis, pirmoji ginčo daiktą suformavo, daiktines teises į ginčo žemę įregistravo valstybė, kuri ginčo sklypą išnuomavo tretiesiems asmenims. Vėliau Kauno apskrities viršininko administracija, būdama atsakinga už tinkamą žemės reformos darbų, įgyvendinant Lietuvos Respublikos piliečių teisę į žemės nuosavybę grąžinant neteisėtai nusavintą žemę, vykdymą, viena kurio sąlygų yra būtinumas atsižvelgti į jau suformuotas privačias žemėnaudas (LR žemės reformos įstatymo (Lietuvos Respublikos 1997 m. liepos 2 d. įstatymo Nr. VIII-370 redakcija) 2 straipsnis, 4 straipsnio 1 dalis, 16 straipsnio 1 dalis, LR apskrities valdymo įstatymo (Lietuvos Respublikos 1997 m. spalio 16 d. įstatymo Nr. VIII-456 redakcija) 10 straipsnio 2 punktas), spręsdama nuosavybės teisių M. K. atkūrimo klausimą ir grąžindama jai ginčo žemės plotą, privalėjo įsitikinti, kad perduodamas daiktas yra tinkamai suformuotas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimas Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“). Kolegijos vertinimu, sutiktina su apeliacinių skundų argumentais, jog nuosavybės teisės M. K. negalėjo būti atkurtos suformuojant naują sklypą ant jau suformuoto ir valstybės vardu įregistruoto ir trečiajam asmeniui išnuomoto žemės sklypo, kadangi abiejų sklypų ribos natūroje persidengė, abu savininkai bei tretysis asmuo (CK 4.20 straipsnis) turi daiktines teises į ginčo žemės dalį, ko negali būti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. sausio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-49/2006 ).

13Nustačius, kad atkuriant nuosavybės teises netinkamai buvo suformuotas žemės sklypas, spręstina, jog administracinis aktas, kuriuo buvo atkurtos nuosavybės teisės ir kuris sudarė teisinį pagrindą žemės sklypo registracijai, yra neteisėtas ir pripažintinas negaliojančiu, taip pat pripažintinas pagrįstu ir tenkintinas ir išvestinis ieškinio reikalavimas dėl paveldėjimo teisės liudijimo pripažinimo negaliojančiu (CK 1.80 straipsnis).

14Pažymėtina, kad tenkinat ieškovo reikalavimą nėra paneigiama atsakovių - M. K. paveldėtojų I. J. ir D. K. teisė į nuosavybės teisių atkūrimą iki nacionalizavimo turtą žemę, tačiau nuosavybės teisių atkūrimas galimas tik tinkamai suformavus grąžintiną žemės sklypą.

15Byloje pagrindinis ieškinio reikalavimas yra susijęs su sprendimu dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo. Kadangi bylose dėl nuosavybės teisių atkūrimo asmenys yra atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 straipsnio 1 dalies 14 punktas), todėl grąžintinas UAB „Rosma“ ir Ko sumokėtas už apeliacinį skundą žyminis mokestis (CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

16Kolegija, vadovaudamasi LR CPK 326-329 straipsniais,

Nutarė

17Apeliacinius skundus tenkinti.

18Kauno rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 13 d. sprendimą panaikinti, priimti naują sprendimą – ieškovo Kauno apygardos prokuratūros ieškinį atsakovams I. J., D. K., Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, tretiesiems asmenims Kauno miesto 14-ojo notarų biuro notarei D. M., VĮ Valstybės žemės fondui, VĮ Registrų centrui, UAB „Pinus“, UAB „Rosma“ ir Ko dėl įsakymo, sprendimo, paveldėjimo teisės liudijimo pripažinimo negaliojančiais tenkinti.

19Pripažinti negaliojančiu Kauno apskrities viršininko 2003-07-02 įsakymą Nr. ( - ) ,,Dėl Kauno apskrities valdytojo administracijos 1995-08-10 sprendimo Nr. ( - ) ir įsakymo Nr. ( - ) 38 punkto pakeitimo bei žemės suteikimo" dalyje dėl nuosavybės teisių į 0,32 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - ) , kadastrinis Nr. ( - ) ) atkūrimo natūra.

20Pripažinti negaliojančiu 2007-02-27 paveldėjimo teises liudijimą Nr. ( - ) , išduotą I. J. (a.k. ( - ) D. K. (a.k. ( - ) dalyje dėl 0,32 ha žemės sklypo (unikalus Nr. ( - ) , kadastrinis Nr. ( - ) ) paveldėjimo.

21Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti trečiajam asmeniui UAB „Rosma“ ir Ko (kodas 135485443, Lauko g. 2, Karmėlava, 54448 Kauno r. sav.) 133 Lt sumokėto žyminio mokesčio pagal 2010 m. gruodžio 23 d. mokėjimo nurodymą 6734, mokėjimas atliktas AB Šiaulių banke.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovas ieškiniu prašė pripažinti negaliojančiu Kauno apskrities... 3. Kauno rajono apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 13 d. sprendimu ieškinį... 4. Apeliaciniu skundu ieškovas Kauno apygardos prokuratūra prašo panaikinti... 5. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 6. Tretysis asmuo UAB „Rosma“ ir Ko apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno... 7. Atsiliepimu į atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 8. Atsakovės I. J. ir D. K. atsiliepimu į apeliacinius skundus atmesti kaip... 9. Apeliaciniai skundai tenkintini.... 10. Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, kad Kauno apskrities viršininko 2003-07-02... 11. Nekilnojamojo daikto teisinės registracijos tikslas - užtikrinti, kas tas... 12. Nagrinėjamos bylos duomenimis, pirmoji ginčo daiktą suformavo, daiktines... 13. Nustačius, kad atkuriant nuosavybės teises netinkamai buvo suformuotas... 14. Pažymėtina, kad tenkinat ieškovo reikalavimą nėra paneigiama atsakovių -... 15. Byloje pagrindinis ieškinio reikalavimas yra susijęs su sprendimu dėl... 16. Kolegija, vadovaudamasi LR CPK 326-329 straipsniais,... 17. Apeliacinius skundus tenkinti.... 18. Kauno rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 13 d. sprendimą panaikinti,... 19. Pripažinti negaliojančiu Kauno apskrities viršininko 2003-07-02 įsakymą... 20. Pripažinti negaliojančiu 2007-02-27 paveldėjimo teises liudijimą Nr. ( - )... 21. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti trečiajam asmeniui...