Byla 1A-451-185-2014

1Procesinio sprendimo kategorija

2Panevėžys

3Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, sudaryta iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Prano Šimkaus, teisėjų Jolantos Raščiuvienės ir Eligijaus Gladučio, sekretoriaujant Daivai Liandzbergienei, dalyvaujant: prokurorui Aidui Amparavičiui, civilinio ieškovo atstovui S. K., gynėjai advokatei Lidijai Blinkevičienei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal civilinio ieškovo - draudimo kompanijos „BTA Insurance Company“ SE filialo Lietuvoje teisininko A. B. apeliacinį skundą dėl Molėtų rajono apylinkės teismo 2014 m. balandžio 7 d. nuosprendžio, kuriuo R. P. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 187 str. 2 d. ir jam paskirta dvejų metų vieno mėnesio laisvės atėmimo bausmė. Vadovaujantis BK 641 str., paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir R. P. paskirta vienerių metų keturių mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Vadovaujantis BK 63 str. 1, 4 d., prie paskirtos bausmės iš dalies pridėti šeši mėnesiai neatliktos laisvės apribojimo bausmės pagal Molėtų rajono apylinkės teismo 2013 m. gegužės 14 d. baudžiamąjį įsakymą, kas atitinka tris mėnesius laisvės atėmimo, ir R. P. paskirta galutinė bausmė – vieneri metai septyni mėnesiai laisvės atėmimo. Vadovaujantis BK 92, 82 str. 1 d. 3 ir 5 p., bausmės vykdymas atidėtas, paskiriant R. P. 80 valandų nemokamų auklėjamojo pobūdžio darbų, įpareigojant juos atlikti per šešis mėnesius savo gyvenamosios vietos seniūnijoje, bei elgesio apribojimas vieneriems metams, įpareigojant R. P. būti namuose nuo 21 val. iki 6 val., tęsti mokslą, uždraudžiant be šios priemonės vykdymą kontroliuojančių institucijų žinios keisti gyvenamąją vietą, lankytis D. K. sodyboje. Į bausmės laiką įskaitytas suėmime išbūtas laikas nuo 2013-05-25 iki 2013-05-27. Priteista iš R. P. nusikalstama veika padarytos 11 860 Lt turtinės ir 6000 Lt neturtinės žalos atlyginimo D. K. naudai. Draudimo kompanijos „BTA Insurance Company“ civilinis ieškinys paliktas nenagrinėtas.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

5R. P. nuteistas už tai, kad tyčia sunaikino svetimą turtą visuotinai pavojingu būdu, t. y. 2013 m. gegužės 25 d., apie 1 val. 30 val., Molėtų r., Čiulėnų sen., ( - ) k., tyčia uždegdamas šieno likučius, padegė D. K. priklausantį ūkinį pastatą, dėl ko sudegė ūkinis pastatas (18 000 Lt vertės) bei jame buvę daiktai: ūkio reikmenys (kastuvai, grėbliai, plastikinės bei metalinės talpos ir pan. (3000 Lt bendros vertės)), 0.5 tonos kombinuotų pašarų (400 Lt bendros vertės), keturi triušiai (200 Lt bendros vertės), arklio pakinktai (600 Lt vertės), 5 ktm paruoštų malkų (500 Lt bendros vertės), obliavimo staklės (500 Lt vertės), spaustuvas (300 Lt vertės), 3 vnt. meškerių (200 Lt bendros vertės), dviratis (400 Lt vertės), automobilio padangos su ratlankiais (300 Lt bendros vertės), motociklininko šalmas (350 Lt vertės), automobilio akumuliatorius (200 Lt vertės), žoliapjovė (1200 Lt vertės), muzikinis centras (450 Lt vertės), savadarbė sportinė štanga (500 Lt vertės), įvairūs įrankiai (atsuktuvai, replės, raktai ir kt. (300 Lt bendros vertės)), įvairios motorolerio detalės (1580 Lt bendros vertės), aliumininės kopėčios (300 Lt vertės), 3 aliumininiai bidonai (300 Lt bendros vertės), du pilni 20 litrų talpos metaliniai kanistrai su dyzeliniu kuru (280 Lt bendros vertės), taip nukentėjusiajam D. K. padarė 29 860 Lt turtinės žalos.

6Apeliaciniu skundu civilinis ieškovas – draudimo kompanijos „BTA Insurance Company“ SE filialo Lietuvoje teisininkas A. B. prašo panaikinti Molėtų rajono apylinkės teismo 2014-04-07 nuosprendžio dalį dėl draudiko civilinio ieškinio palikimo nenagrinėtu ir priimti naują sprendimą – patenkinti draudimo kompanijos ieškinį, priteisiant iš R. P. draudiko naudai 16 455,11 Lt. Nurodo, kad nukentėjusysis D. K. su „BTA Insurance Company“ SE filialu Lietuvoje 2012-05-30 buvo sudaręs Gyventojų turto draudimo sutartį Nr. GT 055432, pagal kurią buvo apdraustas jam priklausantis nekilnojamasis turtas, įskaitant ir ūkinį pastatą. Įvykus gaisrui draudimo kompanija D. K. išmokėjo 16 455,11 Lt, o nustačius šio įvykio kaltininką, byloje šiai sumai pareiškė civilinį ieškinį. Apylinkės teismas nuosprendyje nurodė, kad draudimo bendrovė nagrinėjamu atveju regresinį reikalavimą draudiminį įvykį sukėlusiam asmeniui gali pareikšti civilinio proceso tvarka, o šią išvadą parėmė Panevėžio apygardos teismo 2013-12-11 nuosprendžiu, kuris nelaikytinas formuojančiu teismų praktiką, nenurodydamas net bylos numerio. Teigia, kad su šia apylinkės teismo išvada nesutinka. Nurodo, kad civilinio ieškovo statusą pareiškėjas įgyja ne nuo ieškinio padavimo, o nuo ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro ar teismo procesinio sprendimo pripažinti ieškovu priėmimo momento. Šiuo atveju draudikas buvo pripažintas civiliniu ieškovu dar ikiteisminio tyrimo stadijoje. Mano, kad teismai, nustatydami žalą ir priimdami sprendimą dėl jos atlyginimo, taip pat turėtų vadovautis atitinkamomis civilinio įstatymo nuostatomis, t. y. civilinės atsakomybės bendrosiomis nuostatomis, deliktinės atsakomybės taisyklėmis ir kt. Baudžiamojoje byloje civilinis ieškinys dėl žalos atlyginimo pareiškiamas, kai fiziniam ar juridiniam asmeniui padaryta žalos ir kai įtariamojo (kaltininko) veikoje yra konkretaus nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymiai. Draudiko nukentėjusiajam išmokėta draudimo išmoka už kaltu pripažinto R. P. tyčiniais veiksmai sudegintą ūkinį pastatą, yra tiesioginiai draudiko nuostoliai, kurie priežastiniu ryšiu susiję su nustatytais neteisėtais veiksmais, o R. P., apelianto nuomone, turi būti patrauktas deliktinėn atsakomybėn, nepriklausomai nuo to, kokie teisiniai santykiai susiklostė tarp draudėjo ir draudiko. Nurodo, kad apylinkės teismo nuosprendis prieštarauja ir kasacinio teismo praktikai, kuri atskleista Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų išplėstinėje kolegijoje 2010 m. birželio 21 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-245/2010. Teigia, kad nagrinėjamoje byloje draudikas išmokėjo nukentėjusiajam 16 455,11 Lt draudiminę išmoką ir įgijo teisę į žalos išieškojimą iš kalto asmens. Šioje byloje nekilo jokių klausimų dėl ieškinio dydžio ar draudiko, kaip civilinio ieškovo, statuso pagrįstumo, todėl, mano, kad apylinkės teismas neturėjo nei faktinio, nei teisinio pagrindo padaryti tokią išvadą, jog draudimo bendrovės ieškinys negali būti nagrinėjamas.

7Teismo posėdyje civilinio ieškovo atstovas prašė apeliacinį skundą tenkinti, prokuroras ir gynėja prašė apeliacinį skundą atmesti.

8Apeliacinis skundas atmetamas.

9Apeliaciniu skundu draudimo kompanija nesutinka su apylinkės teismo nuosprendžio dalimi, kuria jų pareikštas civilinis ieškinys nuteistajam R. P. buvo paliktas nenagrinėtas, todėl teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso įstatymo (toliau – BPK) 320 str. 3 d. išdėstytomis bylų apeliacinio nagrinėjimo bendrosiomis nuostatomis, patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniame skunde, neperžengdama apeliacinio skundo ribų.

10Teisėjų kolegija konstatuoja, kad šiuo atveju nagrinėdamas su civiliniais ieškiniais susijusius klausimus pirmosios instancijos teismas jokių baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų nepadarė, tinkamai taikė ir aiškino teisės normas bei vadovavosi formuojama teismų praktika analogiško pobūdžio bylose (kasacinė nutartis Nr. 2K-543/2004, Panevėžio apygardos teismo nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-733-719/2013 ir kt.).

11Nagrinėjamoje byloje civilinį ieškinį buvo pareiškusi ir draudimo kompanija „BTA Insurance Company“, kuri sumokėjo draudimo išmoką (16 455,11 Lt) nukentėjusiajam D. K. už nuteistojo R. P. neteisėtais (nusikalstamais) veiksmais padarytą žalą - sunaikintą turtą, t. y. sudegintą ūkinį pastatą. Šią žalą draudimo kompanija prašė priteisti iš kalto asmens, t. y. nuteistojo R. P.. Kolegija šiuo atveju visiškai sutinka su apylinkės teismo sprendimu palikti draudimo kompanijos civilinį ieškinį nenagrinėtą.

12Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, to neginčija ir apeliantas, kad draudimo kompanija 16 455,11 Lt nukentėjusiajam D. K. už sudegintą ūkinį pastatą sumokėjo vykdydama įsipareigojimus pagal draudimo sutartį, t. y. tarp draudimo kompanijos ir nukentėjusiojo nagrinėjamu atveju buvo susiklostę civiliniai teisiniai santykiai, ir nukentėjusysis gavo patirtos žalos atlyginimą iš draudimo kompanijos už įvykusį draudiminį įvykį (sudegintą ūkinį pastatą). Tuo tarpu BPK 109 str., kaip pagrįstai skundžiame nuosprendyje nurodė apylinkės teismas, nustato, kad baudžiamojoje byloje civilinį ieškinį turi teisę pareikšti tik tas asmuo, kuris turtinės ar neturtinės žalos patyrė dėl nusikalstamos veikos. Šiuo atveju iš byloje esančių duomenų matyti, kad paminėtai draudimo bendrovei nuteistojo R. P. nusikalstama veika tiesiogiai žala nebuvo padaryta. Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.263 str. kiekvienas turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos (1 dalis) ir kad žalą, padarytą asmeniui ar jo turtui, privalo atlyginti atsakingas asmuo (2 dalis). CK 6.280 str. 1 d. nustatyta, kad atlyginęs kito asmens padarytą žalą asmuo turi į padariusį žalą asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo (jei įstatymas nenustato kitokio dydžio). Nagrinėjamu atveju draudimo kompanija atlygino nukentėjusiajam nusikalstamais veiksmais padarytą turtinę žalą, todėl perėmė iš tiesiogiai žalą patyrusio asmens reikalavimo teisę į žalos atlyginimą, t. y. įgijo teisę į regresinį reikalavimą iš draudiminį įvykį sukėlusio asmens, šiuo atveju R. P., kuris, kaip pagrįstai skundžiame nuosprendyje nurodė apylinkės teismas, turi būti nagrinėjamas civilinio proceso tvarka. Tai, kad draudimo bendrovė nagrinėjamoje byloje dar ikiteisminio tyrimo stadijoje buvo pripažinta civiline ieškove šiuo atveju nesuteikia pagrindo tenkinti jos civilinio ieškinio ir, kaip jau minėta, ši aplinkybė neužkerta kelio apeliantei kreiptis į teismą civilinio proceso tvarka, reiškiant regresinį reikalavimą draudiminį įvykį (šiuo atveju – gaistrą) sukėlusiam asmeniui, t. y. R. P..

13Esant pirmiau aptartoms aplinkybėms darytina išvada, kad skundžiamas pirmosios instancijos teismo nuosprendis yra teisėtas ir pagrįstas, keisti jį apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais kolegija neturi jokio pagrindo.

14Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 str. 1 d. 1 p., n u s t a t ė:

15Civilinio ieškovo - draudimo kompanijos „BTA Insurance Company“ SE filialo Lietuvoje teisininko A. B. apeliacinį skundą atmesti.

16Kolegijos pirmininkas

17Pranas Šimkus

18Teisėjai

19Jolanta Raščiuvienė

20Eligijus Gladutis

Proceso dalyviai
Ryšiai