Byla 2-780-522/2012
Dėl skolos priteisimo

1Širvintų rajono apylinkės teismo teisėja Irina Serafin rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Nordea Bank Finland Plc, atstovaujamo Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus, ieškinį atsakovui O. G. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 1827,44 Lt skolos, 24 proc. dydžio sutartines metines palūkanas, skaičiuotinas nuo negrąžinto kredito sumos, t.y. nuo 1623,60 Lt, nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 str. 3 d. nustatyta tvarka juos įteikiant atsakovo šeimos nariui (žmonai) pasirašytinai (b.l. 26). Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Ieškovas teismui pateikė prašymą priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiktų atsiliepimo į ieškinį, todėl šioje byloje priimamas sprendimas už akių.

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2010 m. spalio 29 d. ieškovas su atsakovu pasirašė sutartį dėl MasterCard „Xameleon“ kredito kortelės su nustatytu kredito limitu išdavimo (b. l. 6-15). Panaudojęs nustatytą kredito limitą, atsakovas jo negrąžino. 2012 m. vasario 7 d. pranešimu Nr. OUT-3853 atsakovas buvo informuotas apie vienašalį sutarties nutraukimą nuo 2012 m. vasario 22 d. (b. l. 19). Iš 2012 m. rugpjūčio 16 d. pažymos Nr. 20120816-S-12344 matyti, kad Nordea Bank Finland Plc. Lietuvos skyrius sumokėjo „Lindorff Oy“ filialui 12,10 Lt registracijos mokesčio už skolos ikiteisminį išieškojimą iš skolininko O. G. (b.l. 20). Duomenų apie tai, kad atsakovas grąžino ieškovui skolą, kurią sudaro 1623,60 Lt panaudotas ir negrąžintas kreditas, 191,75 Lt įsipareigojimo nevykdymo palūkanos ir 12,10 Lt skolos išieškojimo išlaidų, nėra (b.l. 17).

7Civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 straipsnyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 str. 1 d. numatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. CK 6.213 str. 1 d. numatyta, kad jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo. Remiantis CK 6.873 str. 1 d. ir 6.874 str. 1 d. nuostatomis, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui CPK 6.210 str. nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų šio kodekso 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita. Remiantis išdėstytu, ieškovui iš atsakovo priteistina 1623,60 Lt panaudoto ir negrąžinto kredito, 191,75 Lt įsipareigojimo nevykdymo palūkanų ir 12,10 Lt skolos išieškojimo išlaidų, iš viso 1827,44 Lt.

8Be to, CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. 2010 m. spalio 29 d. sutarties dėl MasterCard kredito kortelės su nustatytu kredito limitu išdavimo 4.4 punkte numatyta, kad tuo atveju, jeigu lėšų banko sąskaitoje nepakanka ar atsiranda neleistinas banko sąskaitos kreditas, yra skaičiuojamos įsipareigojimų nevykdymo palūkanos, kurių dydis nurodytas įkainiuose (b.l. 10, 16). Ieškovas pateikė paslaugų kainas privatiems klientams, kur numatyta, kad metinės įsipareigojimų nevykdymo palūkanos už neleistiną banko sąskaitos kreditą yra 24 procentai (b.l. 16). Remiantis išdėstytu ieškovui iš atsakovo priteistinos 24 procentų dydžio metinės palūkanos už panaudotą ir negrąžintą kreditą, tai yra nuo 1623,60 Lt, nuo bylos iškėlimo teisme, tai yra 2012 m. rugpjūčio 20 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 ir 3 dalys, 6.210 straipsnio 1 dalis).

9CPK 93 str. 1 d. nurodo, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, taigi iš atsakovo ieškovui priteisiama 71 Lt sumokėto žyminio mokesčio (b.l. 3).

10Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 279 str., 285-288 str., teismas n u s p r ę s t a:

11Ieškinį tenkinti visiškai.

12Priteisti ieškovo Nordea Bank Finland Plc, atstovaujamo Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus, naudai iš atsakovo O. G., 1827,44 Lt (vieną tūkstantį aštuonis šimtus dvidešimt septynis litus 44 ct) skolos, 24 proc. dydžio metines palūkanas nuo 1623,30 Lt sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2012 m. rugpjūčio 20 d., dienos iki visiško sprendimo įvykdymo ir 71 Lt (septyniasdešimt vieną litą ir 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

13Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 d. nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Širvintų rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

14Ieškovas per 30 d. nuo sprendimo priėmimo dienos gali jį skųsti Vilniaus apygardos teismui per šį teismą apeliaciniu skundu.

15Teisėja

16Irina Serafin

17

Proceso dalyviai