Byla 2-527/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rasos Gudžiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Vyto Miliaus ir Marytės Mitkuvienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Komforto pasaulis“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutarties, kuria nutarta iškelti bankroto bylą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Komforto pasaulis“ civilinėje byloje Nr. B2-984-267/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Laustiga“ pareiškimą dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei „Komforto pasaulis“ iškėlimo, byloje dalyvaujant tretiesiems asmenims Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriui.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Laustiga“ pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Komforto pasaulis“. Nurodė, kad atsakovas yra skolingas ieškovui 1 113,68 Lt už pirktus baldus. Atsakovas į raginimus atsiskaityti nereaguoja. Be to, ieškovo žiniomis, atsakovas yra skolingas valstybės biudžetui daugiau nei 200 000 Lt. Ieškovo nuomone, atsakovas yra nemokus, todėl šiai įmonei keltina bankroto byla. Administratoriumi prašė skirti UAB „Atenergo“.

5AtsakovasUAB „Komforto pasaulis“ prašė atsisakyti iškelti bankroto bylą ir ieškovui už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skirti 10 000 Lt baudą. Nurodė, kad ieškovas UAB „Laustiga“ neturi reikalavimo teisės, nes atsakovas nėra šiai įmonei skolingas. Atsakovas finansinės atskaitomybės dokumentų teismo nustatytu terminu nepateikė.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Šiaulių apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartimi nutarė iškeltibankroto bylą UAB „Komforto pasaulis“ ir administratoriumi paskirti UAB „Atenergo“.

8Teismas sprendė, kad atsakovas yra nemokus, todėl jam keltina bankroto byla, atsižvelgęs į tai, jog bylos duomenimis, atsakovas skolingas VSDFV biudžetui 10 826,05 Lt įmokų ir delspinigių, valstybei – 246 009,39 Lt, antstolių bendra išieškoma suma – 290 614,56 Lt. Teismo vertinimu, atsakovui keltina bankroto byla dėl sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų nevykdymo ir vėlavimo mokėti įstatymų nustatytus mokesčius bei kitas privalomąsias įmokas.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

10Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Komforto pasaulis“ prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Komforto pasaulis“ atmesti ir atsisakyti kelti bankroto bylą bei paskirti ieškovui UAB „Laustiga“ 10 000 Lt už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo pareiškė reikalavimo teisės neturintis asmuo, nes atsakovas su UAB „Laustiga“ yra atsiskaitęs, tačiau teismas į tai neatsižvelgė.
  2. Pagal VĮ Registrų centrui pateiktą 2011 m. atsakovo finansinę atskaitomybę įmonė turi turto už 835 810 Lt, o teismo nepagrįstai nustatytas pradelstų įsipareigojimų dydis – 290 614,56 Lt, taigi, nėra pagrindo konstatuoti įmonės nemokumo.
  3. Teismas nepagrįstai nesprendė atsakovo prašymo paskirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis – aiškiai nepagrįsto ieškinio pateikimą.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime pateikiama informacija, kad VMI prie FM 2012-10-22 apskaitos duomenimis, UAB „Komforto pasaulis“ valstybės biudžetui skolinga 260 305,14 Lt, mokestinė nepriemoka biudžetui nuo 246 009,39 Lt 2012-08-07 dienai išaugo iki 260 305,14 Lt. Antstolių bendra išieškoma suma sudaro 290 607,56 Lt. Iš to darytina išvada, kad bendrovė negali vykdyti įsipareigojimų. Bendrovės vardu registruoto nekilnojamojo turto ar transporto priemonių nėra. Iš apelianto kartu su atskiruoju skundu pateikto balanso matyti, kad 2011-09-01 bendrovės turto vertė buvo 835 810 Lt, o įsipareigojimai – 700 383 Lt. Kadangi bendrovė nepateikė duomenų, kokiai sumai ir kokie įsipareigojimai yra pradelsti bei atsižvelgiant į bendrovės turto struktūrą, mažai tikėtina, kad apeliantas galės vykdyti savo įsipareigojimus.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius prašo bylą spręsti teismo nuožiūra. Atsiliepime nurodo, kad apeliantas su trečiuoju asmeniu yra sudaręs VSD įmokų įsiskolinimo sumokėjimo išdėstymo dalimis sutartis ir apeliantas įsipareigojimus vykdo, įsiskolinimą mokėdamas nustatytais terminais. 2012-08-01 skola VSDFV Šiaulių skyriui sudarė 10 826,05 Lt, 2012-10-23 – 4 810,75 Lt. Iš viso nuo 2012 m. pradžios apeliantas VSDFV Šiaulių skyriui sumokėjo 22 102,15 Lt.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Byloje sprendžiamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria iškelta bankroto byla, teisėtumo bei pagrįstumo klausimas dviem aspektais: 1) ar ieškovas turėjo teisę kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, t.y. ar jis yra atsakovo kreditorius; 2) ar atsakovas pagal bylos duomenis yra nemokus.

15Įmonių bankroto procesą reglamentuoja specialus įstatymas- Įmonių bankroto įstatymas (toliau - ĮBĮ). Šio įstatymo normos yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurių pagalba siekiama užtikrinti ekonomikos gyvybingumą ir pašalinti iš rinkos nemokius subjektus, kurie nesugeba organizuoti rentabilios veiklos ir yra nemokūs. Bankroto bylos iškėlimo stadijoje svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar bendrovė yra iš tiesų nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį. Vadovaujantis ĮBĮ9 straipsnio 5 dalimi, bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojams atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui, kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

16Civiliniame procese vyrauja rungimosi principas. Juo grindžiama įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė, pagal kurią kiekviena šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12, 178 str.). Ši įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė iš esmės visa apimtimi taikoma ir sprendžiant ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei pagrįstumo klausimą. Tai, kad bankroto bylos turi viešąjį interesą, nesudaro pagrindo daryti išvadą, kad ne proceso šalys, o teismas turi įrodinėjimo pareigą.

17ĮBĮ 9 str. 1 d. įpareigoja įmonės vadovą gavus kreditoriaus pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei nuorašą, ne vėliau kaip per penkias dienas nuo jo gavimo pateikti teismui įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų iki kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus. Taigi, įstatymas įpareigoja įmonės vadovą nedelsiant pateikti teismui dokumentus, kurie reikalingi sprendžiant dėl įmonės mokumo (nemokumo).

18Nagrinėjamu atveju atsakovas nepateikė naujausių įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų ne tik per ĮBĮ 9 str. 1 d. nustatytą terminą, tačiau jų nepateikė ir teismui įpareigojus juos pateikti 2012-07-09 nutartimi (b.l. 25), taip pat- paskyrus bendrovės vadovui baudą bei pakartotinai įpareigojus pateikti reikalautus dokumentus (b.l. 73-74). Šie įrodymai teismui nebuvo pateikti ir vėliau, nors atsakovo atstovas 2012 m. rugsėjo 19 d. teismo posėdžio metu įsipareigojo juos pateikti ne vėliau kaip per savaitę (b.l. 95).Tai liudija, kad atsakovas, gavęs ieškinį, kuriame teigiama apie jo nemokumą remiantis ilgalaikio neatsiskaitymo su kreditoriumi aplinkybe, nesiekė paneigti savo nemokumo, nepateikė įrodymų, kurie liudytų priešingai- kad atsakovas yra mokus (CPK 178 str.).

19Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovo su atskiruoju skundu pateikta įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų dalis (balansas) 2012 m. rugsėjo 1 d. būklei, nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvados dėl atsakovo nemokumo. Jame nurodyta, kad įmonė turi 835 810 Lt vertės turto (visas šis turtas- trumpalaikis), o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai- 700 383 Lt (b.l. 125). Nors per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai teismų praktikoje nėra pripažįstami kaip tiesioginis įrodymas, jog būtent tokia yra pradelstų įsipareigojimų suma, būtent įmonės vadovo pareiga pateikti ne tik įmonės balansą, bet ir kitus duomenis, reikalingus nustatyti įmonės nemokumo būklę (kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų iki kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus) lemia, kad pareiga įrodyti, jog įmonė yra moki, tenka atsakovui.

20Pažymėtina ir tai, kad apelianto pateiktame balanse (b.l. 125) ataskaitinis laikotarpis nurodomas 2011 metai, taigi, darytina išvada, jog visi trumpalaikiai įsipareigojimai, nurodyti balanso eilutėje ,,per vienerius metus mokėtinos sumos“ turėjo būti įvykdyti ne vėliau kaip 2012 m. gruodžio 31 d.. Tačiau apeliantas, siekdamas paneigti savo nemokumą, įrodymų apie savo įsipareigojimų įvykdymą apeliacinės instancijos teismui nepateikė. Pateiktame balanse turto bei pradelstų įsipareigojimų santykis aiškiai neigiamas, t.y. pradelstų įsipareigojimų suma žymiai viršija pusę į balanso įrašyto turto vertės, todėl pripažįstama, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo atsakovo UAB ,,Komforto pasaulis“ nemokumo būseną.

21Dėl aplinkybės ar ieškovas yra atsakovo kreditorius, t.y. ar jis turėjo teisę inicijuoti bankroto bylą

22Atsakovas atskiruoju skundu ginčija ieškovo UAB ,,Laustiga“ reikalavimo įmonei egzistavimą, t.y. ir jo teisę inicijuoti bankroto bylą atsakovui. Pagal ĮBĮ 6 str. 1 d., kreditorius turi teisę pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo, jeigu įmonė nustatytu terminu nesumoka įsiskolinimo ir kreditorius ĮBĮ 6 str. 2 d. nustatyta tvarka įspėjo apie savo ketinimą kreiptis į teismą. Ieškovas pateikė įrodymus apie tokio įspėjimo įteikimą atsakovui (b.l. 6-8), kuriame buvo nurodyta atsakovo skola ieškovui- 1113,68 Lt. Atsakovas, nurodydamas, kad nėra skolingas ieškovui, yra pateikęs teismui įrodymus apie tam tikrų sumų sumokėjimą (1007,57 Lt- b.l. 40, 443,75 Lt- b.l. 100). Pats ieškovas 2012 m. rugsėjo 17 d. pažymoje (b.l. 91) yra nurodęs, jog yra gavęs tokius mokėjimus: 2010-09-22- 334, Lt, 2010-11-23- 243 Lt, 2011-08-18- 1007,75 Lt, iš viso pažymos pateikimo dienai- 1584,57 Lt. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2009 m. spalio 30 d. sprendimu (b.l. 4-5) be 1584,57 Lt sumos (t.y. tokios sumos, kurią atsakovas buvo sumokėjęs iki ieškinio pateikimo dėl bankroto bylos iškėlimo), iš atsakovo ieškovui dar buvo priteista 443,75 Lt palūkanų (tokią sumą atsakovas sumokėjo 2012-09-24, t.y. jau po ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo pateikimo), 12,70 procentų metinių palūkanos už priteistą 1584,57 Lt sumą nuo 2009-10-16 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 280 Lt bylinėjimosi išlaidų. Atsakovas nėra pateikęs jokių įrodymų, kad būtų sumokėjęs šias bylinėjimosi išlaidas bei teismo priteistas palūkanas, nors pagrindinė skolos suma, už kurią priteistos palūkanos iki teismo sprendimo įvykdymo, buvo sumokėta tik 2011-08-18, t.y. po metų, dešimties mėnesių ir dviejų dienų. Šios aplinkybės paneigia apelianto argumentus dėl to, kad ieškovas nėra atsakovo kreditoriumi.

23Apelianto argumentai, jog teismas nepagrįstai nesvarstė baudos skyrimo ieškovui už nepagrįstą ieškinio pareiškimą klausimo, atmetami, kadangi teismui konstatavus, jog atsakovas yra nemokus, reikalavimas iškelti bankroto bylą buvo patenkintas, o tai reiškia, jog nėra pagrindo konstatuoti, kad ieškinys buvo pareikštas piktnaudžiaujant savo procesinėmis teisėmis. Aplinkybė, jog atsakovo skola ieškovui nėra didelė, šiuo atveju nėra reikšminga: konstatavus, kad ieškovas yra atsakovo kreditorius, skolos dydis nėra lemiamas veiksnys, apsprendžiantis kreditoriaus teisę inicijuoti bankrotą.

24Apeliacinės instancijos teismas turi teisę panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį tik tokiu atveju, jeigu teismas, ją priimdamas, pažeidė arba neteisingai pritaikė procesinės teisės ar materialinės teisės normas (CPK 329, 330 str.). Nagrinėjamu atveju nei vieno iš paminėtų pagrindų panaikinti Šiaulių apygardos teismo nutartį, kuria UAB ,,Komforto pasaulis“ iškelta bankroto byla, nėra, nes teismas nustatė visas aplinkybes, kurios yra teisiškai reikšmingos, sprendžiant įmonės pripažinimo nemokia klausimą, teisingai šias aplinkybes įvertino ir padarė pagrįstą išvadą, kad egzistuoja pagrindas įmonei iškelti bankroto bylą. Atskirojo skundo argumentais ši teismo išvada nėra paneigta, todėl naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį nėra pagrindo.

25Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

26Šiaulių apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas UAB „Laustiga“ pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos... 5. AtsakovasUAB „Komforto pasaulis“ prašė atsisakyti iškelti bankroto bylą... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartimi nutarė... 8. Teismas sprendė, kad atsakovas yra nemokus, todėl jam keltina bankroto byla,... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 10. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Komforto pasaulis“ prašo panaikinti... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo Valstybinio socialinio... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Byloje sprendžiamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria iškelta... 15. Įmonių bankroto procesą reglamentuoja specialus įstatymas- Įmonių... 16. Civiliniame procese vyrauja rungimosi principas. Juo grindžiama įrodinėjimo... 17. ĮBĮ 9 str. 1 d. įpareigoja įmonės vadovą gavus kreditoriaus pareiškimo... 18. Nagrinėjamu atveju atsakovas nepateikė naujausių įmonės finansinės... 19. Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovo su atskiruoju skundu pateikta įmonės... 20. Pažymėtina ir tai, kad apelianto pateiktame balanse (b.l. 125) ataskaitinis... 21. Dėl aplinkybės ar ieškovas yra atsakovo kreditorius, t.y. ar jis turėjo... 22. Atsakovas atskiruoju skundu ginčija ieškovo UAB ,,Laustiga“ reikalavimo... 23. Apelianto argumentai, jog teismas nepagrįstai nesvarstė baudos skyrimo... 24. Apeliacinės instancijos teismas turi teisę panaikinti skundžiamą pirmosios... 25. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 26. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartį palikti nepakeistą....