Byla e2FB-2294-466/2018
Dėl plano projekto

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Pašvenskas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs mokumo atkūrimo plano patvirtinimo klausimą L. P. bankroto byloje,

Nustatė

3Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-09-26 nutartimi L. P. iškelta bankroto byla, 2017‑11‑22 nutartimi patvirtinti kreditoriniai reikalavimai. L. P. bankroto administratorius pateikė teismui 2017-12-19 mokumo atkūrimo planą, kuriam pritarė kreditorių susirinkimas. Mokumo atkūrimo plane numatyta: kreditorinių reikalavimų suma – 51 903,31 eurų; suma, skirta tenkinti būtiniausius poreikius – 720,00 eurų kas mėnesį; skolininkės pajamas sudaro gaunamas darbo užmokestis.

4Vadovaujantis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 6 dalimi, patikslinto plano tvirtinimo klausimas sprendžiamas rašytinio proceso tvarka, esant kreditorių susirinkimo pritarimui dėl plano projekto.

5Mokumo atkūrimo planas tvirtintinas.

6Teismas, įvertinęs mokumo atkūrimo plane numatytas priemones, į skolininkės gaunamų pajamų ir numatomų išskaitų santykį, reikalingų išlaidų duomenis, įsiskolinimo susidarymo aplinkybes, skolininkės elgesį, kreditorių pritarimą, sprendžia, kad pateiktas mokumo atkūrimo planas atitinka Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 7 straipsnio reikalavimus, yra realus, įgyvendinamas, todėl tvirtintinas.

7Vadovaujantis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 10 dalies 1 punktu, teismui patvirtinus planą bankroto administratorius disponuoja fizinio asmens turtu ir depozitinės sąskaitos lėšomis pagal plane nustatytą tvarką, išskyrus įstatymo numatytas išimtis. Teismui patvirtinus planą fizinis asmuo praneša suinteresuotiems asmenims apie tai, kad bus nutrauktos fizinio asmens iki bankroto bylos iškėlimo sudarytos sutartys, kurių vykdymas dar nepasibaigė ir kurias nutraukti numatyta plane. Dėl šios priežasties atsiradę kreditorių reikalavimai yra tenkinami Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 29 straipsnyje nustatyta tvarka.

8Teismas pažymi, kad plano įgyvendinimo laikotarpiu nustačius, jog jame nustatytos mokumo atkūrimo priemonės neįgyvendinamos arba kad per šį laikotarpį iš esmės pasikeitė bankrutuojančio asmens turtinė padėtis, sveikatos būklė ar pan., mokumo atkūrimo planas gali būti keičiamas, o jo pakeitimai svarstomi ta pačia tvarka kaip ir pats planas (Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 12 dalis).

9Už teismo patvirtinto plano įgyvendinimą atsako fizinis asmuo ir bankroto administratorius pagal savo kompetenciją (Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 11 dalis).

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsniu, Lietuvos Respublikos CPK 290 – 291 straipsniais,

Nutarė

11patvirtinti L. P., a. k. ( - ), pateiktą 2017-12-19 mokumo atkūrimo planą, kuriam 2017‑12-29 pritarė kreditorių susirinkimas.

12Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai