Byla 2-2082-802/2012
Dėl to sutinkant iš karto po parengiamojo teismo posėdžio, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės L. K. ieškinį atsakovui G. R., institucijai teikiančiai išvadą Marijampolės sav. VTAS, dėl tėvystės nustatymo ir išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Eridana Paltanavičienė, sekretoriaujant Jolitai Šilinskienei, dalyvaujant ieškovei L. K., ieškovės atstovei advokatei S.Staniukynienei, atsakovui G. R., vertėjai Liudai Baktienei, institucijos teikiančios išvadą byloje Marijampolės sav. VTAS atstovei Vilijai Šukienei, žodinio proceso tvarka, dalyvaujantiems asmenims dėl to sutinkant iš karto po parengiamojo teismo posėdžio, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės L. K. ieškinį atsakovui G. R., institucijai teikiančiai išvadą Marijampolės sav. VTAS, dėl tėvystės nustatymo ir išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė ieškiniu prašo nustatyti, kad atsakovas yra jos dukters Š. K. tėvas, priteisti iš atsakovo materialinį išlaikymą dukrai nuo ieškinio padavimo dienos iki dukters pilnametystės po 200 Lt per mėnesį ir priteisti iš atsakovo bylos vedimo išlaidas (b.l.1-2).

3Ieškovė ieškinio reikalavimą nustatyti dukters Š. ir atsakovo tėvystę palaikė ir pašė ieškinį šioje dalyje tenkinti. Teismui ji paaiškino, kad su atsakovu susipažino, kai dirbo viešbutyje ,,Sūduva“, o jis atvyko į šį viešbutį iš savo šalies su grupe, kaip grupės vadovas. Po kelių metų atsakovas atvyko ir liko gyveno Lietuvoje, jie apsigyveno kartu ir gyveno kaip šeima. Maždaug po 6 bendro gyvenimo metų gimė duktė. Dvejonių, kad atsakovas yra jos dukters Š. tėtis jai nekyla, nes intymių ryšių su kitais vyrais dukters pradėjimo metu ieškovė nepalaikė. Nurodo, kad tik dėl to, kad atsakovas neturėjo reikiamų dokumentų jo tėvystė dukrai nebuvo savalaikiai pripažinta. Dabar ieškovė neteko darbo ir vaikas negali gauti socialinių garantijų, nes gimimo liudijime nėra nurodytas mergaitės tėtis. Dukra nuo gimimo rūpinasi su atsakovu kartu, jinai jį žino kaip tėvą. Dėl nurodyto prašo ieškinį dėl šio reikalavimo tenkinti, o kitoje dalyje patvirtinti šalių pasirašytą taikos sutartį. Nurodo, kad nustatomas 200 Lt išlaikymas yra minimalus, parinktas įvertinus atsakovo dedamas pastangas ir galimybes gauti pajamas tik iš atsitiktinių darbų. Taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo pasekmės jai aiškios ir suprantamos.

4Ieškovės atstovė adv. S.Staniukynienė prašo ieškinį dalyje dėl tėvystės nustatymo tenkinti tarp šalių dėl to nelikus ginčo. Kitoje dalyje prašo tvirtinti šalių pasirašytą taikos sutartį ir bylą nutraukti.

5Atsakovas su ieškinio reikalavimu dėl tėvystės nustatymo sutinka, nurodo, kad dukters pradėjimo metu jis tikrai palaikė artimus santykius su ieškove, dvejonių, kad Šarūnė yra jo duktė jam nekyla. Visiškai tvirtina kitas ieškovės nurodomas faktines aplinkybes. Teismui nurodo, kad 200 Lt išlaikymo suma yra minimali, jei turėtų, duotų mergaitei daugiau. Dėl nurodyto prašo ieškinį dėl tėvystės nustatymo tenkinti, o kitoje dalyje patvirtinti šalių pasirašytą taikos sutartį ir bylą nutraukti. Taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo pasekmės jam aiškios ir suprantamos.

6Institucijos teikiančios išvadą byloje Marijampolės savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovė teikdama galutinę išvadą ieškinį dalyje dėl tėvystės nustatymo, nesant dėl to ginčo tarp šalių, siūlė tenkinti visiškai. Nurodė, kad taip pat gali būti tvirtinama šalių sudaryta taikos sutartis, nes ji atitinka šalių galimybes, vaiko poreikius ir jo teisių bei interesų nepažeidžia.

7Ieškinys dalyje dėl reikalavimo nustatyti šalių dukters tėvystę tenkintinas visiškai. Prašymas patvirtinti šalių pasirašytą taikos sutartį dalyje dėl vaiko išlaikymo priteisimo tenkintinas ir byla šioje dalyje nutrauktina. Bylinėjimosi išlaidos valstybei paskirstytinos LR CPK 96 ir 99 str. nustatyta tvarka.

8

9Dėl vaiko tėvystės

10Kiekvienas vaikas turi teisę žinoti savo tėvus ir būti jų globojamas (JT Vaiko teisių konvencijos 7 str. 1 d., LR CK 3.161 str. 2 d.). Iš byloje esančio Š. K. gimimo liudijimo įrašų seka, kad duomenų apie Šarūnės tėvą jame nėra. Ieškovė prašo nustatyti jos dukters Šarūnės ir atsakovo tėvystę. Atsakovas šioje dalyje ieškinį visiškai pripažįsta (b.l.29). Teismas nenustatė, kad toks atsakovo ieškinio pripažinimas prieštarautų imperatyvioms įstatymo normoms ar viešajam interesui, galėtų pažeisti šalių ar nepilnametės Š. teises bei interesus, todėl ieškinio pripažinimas priimtinas (LR CPK 42str. 2 d., 140 str. 2 d.). Įvertinus nurodytas aplinkybes, nesant tarp šalių ginčo dėl šio reikalavimo, ieškinio reikalavimas dėl tėvystės nustatymo tenkintinas visiškai ir nustatytina, kad atsakovas G. R., gim. ( - ) ( - ) ( - ) yra Š. K., a.k( - ) tėvas, o Š. K. yra G. R. duktė.

11Dėl kitų ieškinio reikalavimų, šalių išspręstų taikos sutartimi, tvirtinimo ir bylos šioje dalyje nutraukimo

12Atsakovui visiškai pripažinus ieškinį ir geruoju sutikus teikti vaikui išlaikymą, šalims suradus kompromisą dėl dukrai teiktino išlaikymo dydžio, šalys nutarė ginčą dėl vaiko išlaikymo reikalavimo išspręsti taikiai. Taikos sutartimi šalys aptarė ir taikiai, įvertinus vaiko poreikius, šalių pajamas ir faktines galimybes jas gauti, išsprendė ieškovės pareikštų reikalavimų dėl materialinio išlaikymo dukrai priteisimo klausimą. Šalių sudarytos taikos sutarties sąlygos neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ar viešam interesui, nepažeidžia šalių ar jų vaiko interesų (kadangi atsakovas nurodė, kad supranta pareigą išlaikyti dukrą, turėdamas geresnes galimybes, jis teiks didesnį išlaikymą mergaitei ir teismas neturi pagrindo abejoti atsakovo sąžiningumu), šalims teismo buvo išaiškintos ir jų buvo suprastos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės, todėl taikos sutartis dėl šių ieškinio reikalavimų tvirtinama, o byla nutraukiama (LR CK 6.985 str., LR CPK 42 str. 1d., 2 d., 140 str. 3 d., 294 str., 293 str. 1d. 5 p.).

13Kadangi šalys sudarė taikos sutartį, iš atsakovo, remiantis LR CPK 96 str. 1d., 87str. 2 d., priteistina 25 proc. žyminio mokesčio už reikalavimą dėl išlaikymo priteisimo 18Lt (t.y. 200 Lt x 12 mėn. x 3 proc. = 72 Lt x 25 proc. = 18 Lt). Iš atsakovo valstybei taip pat priteistina 4,75Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (LR CPK 93 str. 1d., 94 str. 2 d., 96 str. 1 d., 88 str. 1d. 3p., pažyma apie išlaidas susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, bylos viršelis). Viso 22,75 Lt.

14Byloje ieškovė naudojosi advokato teisinėmis paslaugomis pagal Kauno garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos (toliau – Tarnyba) 2012-02-28 sprendimą Nr.TP-2-(2.2.)-12-T-655-815, pagal kurį ieškovei nutarta teikti antrinę teisinę pagalbą valstybei garantuojant ir apmokant 100 procentų antrinės teisinės pagalbos išlaidų, skirti advokatę Stanislovą Staniukynienę. Teismui taip pat pateikta Tarnybos 2012-06-18 išrašyta pažyma dėl patirtų advokato išlaidų pagal kurią už procesinių dokumentų paruošimą – 240 Lt, už advokato atstovavimą – 160 Lt, už sudarytą taikos sutartį 20 proc. – 80 Lt, viso 480Lt. Įvertinus aplinkybę, kad šalys dar parengiamojoje bylos nagrinėjimo stadijoje sudarė taikos sutartį, tarpusavyje susitarė bylinėjimosi išlaidų viena iš kitos nereikalauti ir teismas, įvertinęs atsakovo turtinę padėtį, kuri komplikuota dėl paties atsakovo teisinio statuso, vadovaujantis teisingumo, protingumo kriterijais sprendžia, kad toks šalių susitarimas galimas kaip neprieštaraujantis viešajai tvarkai, todėl iš atsakovo, kuriam dėl teisinio statuso faktiškai taip pat byloje turėtų būti teikiama antrinė nemokama teisinė pagalba, bylinėjimosi išlaidos valstybei, susiję su antrinės teisinės pagalbos teikimu, nepriteistinos (LR CPK 3 str. 6 ir 7 d., 96 str. 3 d., 5 d., 99 str.).

15Išaiškinti atsakovui, kad aukščiau nurodytas, valstybei priteistas sumas jis turi sumokėti per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo. Atsakovui šių sumų nesumokėjus, jos bus išieškomos priverstine tvarka, dėl ko atsakovas papildomai patirs išlaidų (teks apmokėti vykdymo išlaidas antstoliui).

16Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 260 str., 270 str., 275 str. 1 d.

Nutarė

17Ieškinio reikalavimą dalyje dėl tėvystės nustatymo tenkinti visiškai.

18Nustatyti, kad G. R., gim. (duomenys neskelbtini (( - ), yra Š. K., a.k( - ) tėvas, o Š. K., a.k( - ) yra G. R., gim. ( - ), duktė.

19Dėl ieškinio reikalavimo priteisti iš atsakovo išlaikymą patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį šiomis sąlygomis:

  1. Priteisti iš G. R., gim. ( - ), materialinį išlaikymą jo nepilnametei dukrai Š. K., gim. (duomenys neskelbtini (a.k. ( - ), mokant periodinėmis išmokomis po 200 Lt (du šimtus litų) kiekvieną mėnesį nuo 2012-06-01 iki dukters pilnametystės, indeksuojant šią sumą kasmet LR Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją, nustatant ieškovei L. K., a.k( - ) uzufrukto teisę į šias lėšas.
  2. Šalys pasilieka prie viena kitos turėtų bylinėjimosi išlaidų ir priteisti viena iš kitos jų nereikalauja.

20Civilinę bylą Nr.2-2082-802/2012, pagal ieškovės L. K. ieškinį atsakovui G. R., institucijai teikiančiai išvadą Marijampolės sav. VTAS, dalyje dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo, nutraukti.

21Priteisti iš atsakovo G. R. (gim. (duomenys neskelbtini, gyv. ( - ) 22,75 Lt (dvidešimt du litus, 75 ct) bylinėjimosi išlaidas valstybei (sumokant jas į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k.188659752, sąskaitą Nr.LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank", AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

22Sprendimo patvirtintas kopijas per 3 darbo dienas išsiųsti neatvykusiems jo išklausyti asmenims. Atsakovui sprendimą išverstį į jam suprantamą – rusų kalbą.

23Įsiteisėjusio sprendimo patvirtintą kopiją per 3 darbo dienas išsiųsti Marijampolės CMS.

24Sprendimas per 30 d. apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Eridana Paltanavičienė,... 2. Ieškovė ieškiniu prašo nustatyti, kad atsakovas yra jos dukters Š. K.... 3. Ieškovė ieškinio reikalavimą nustatyti dukters Š. ir atsakovo tėvystę... 4. Ieškovės atstovė adv. S.Staniukynienė prašo ieškinį dalyje dėl... 5. Atsakovas su ieškinio reikalavimu dėl tėvystės nustatymo sutinka, nurodo,... 6. Institucijos teikiančios išvadą byloje Marijampolės savivaldybės... 7. Ieškinys dalyje dėl reikalavimo nustatyti šalių dukters tėvystę... 8. ... 9. Dėl vaiko tėvystės... 10. Kiekvienas vaikas turi teisę žinoti savo tėvus ir būti jų globojamas (JT... 11. Dėl kitų ieškinio reikalavimų, šalių išspręstų taikos sutartimi,... 12. Atsakovui visiškai pripažinus ieškinį ir geruoju sutikus teikti vaikui... 13. Kadangi šalys sudarė taikos sutartį, iš atsakovo, remiantis LR CPK 96 str.... 14. Byloje ieškovė naudojosi advokato teisinėmis paslaugomis pagal Kauno... 15. Išaiškinti atsakovui, kad aukščiau nurodytas, valstybei priteistas sumas... 16. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 260 str., 270 str., 275 str. 1 d.... 17. Ieškinio reikalavimą dalyje dėl tėvystės nustatymo tenkinti visiškai.... 18. Nustatyti, kad G. R., gim. (duomenys neskelbtini (( - ), yra Š. K., a.k( - )... 19. Dėl ieškinio reikalavimo priteisti iš atsakovo išlaikymą patvirtinti... 20. Civilinę bylą Nr.2-2082-802/2012, pagal ieškovės L. K. ieškinį atsakovui... 21. Priteisti iš atsakovo G. R. (gim. (duomenys neskelbtini, gyv. ( - ) 22,75 Lt... 22. Sprendimo patvirtintas kopijas per 3 darbo dienas išsiųsti neatvykusiems jo... 23. Įsiteisėjusio sprendimo patvirtintą kopiją per 3 darbo dienas išsiųsti... 24. Sprendimas per 30 d. apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos...