Byla 2-1237-104/2011
Dėl žalos atlyginimo (tretysis asmuo UAB DK „PZU Lietuva“)

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Natalja Cikoto, sekretoriaujant Rūtai Miltinytei, ieškovo atstovams advokatui G. B. ir jo padėjėjui V. B., atsakovo atstovui M. K., trečiųjų asmenų atstovei E. K., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Moto4u“ ieškinį atsakovui UAB „Vilniaus vandenys“ dėl žalos atlyginimo (tretysis asmuo UAB DK „PZU Lietuva“) ir

Nustatė

2ieškovas UAB „Moto4u“ pareiškė ieškinį atsakovui UAB „Vilniaus vandenys“ dėl žalos atlyginimo, kuriuo prašo iš atsakovo priteisti 171 864,58 Lt nuostolių atlyginimo, 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3Nurodė, kad 2009-04-02 dėl vandentiekio avarijos (trūko vandens tiekimo vamzdys) buvo užlietas ieškovo nuomojamas sandėlis, esantys rūsio patalpose, adresu Miškinių g. 21, Vilniuje, dėl ko buvo sugadinti prekes bei ofiso įranga 167 864, 58 Lt sumai. Vandens tiekimo vamzdynas priklauso UAB „Vilniaus vandenys, kuris atlyginti ieškovui žalą atsisakė.

4Atsakovas UAB „Vilniaus vandenys“ pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį ir nurodė, kad su pareikštu ieškiniu ne sutinka, prašo jį atmesti. Nurodė, kad atsakovas savo atsakomybę apdraudęs civilinės atsakomybės draudimu, todėl žala privalo atlyginti atsakovo draudikas UAB DK „PZU Lietuva“. Atsakovas taip pat nesutiko su žalos dydžiu.

5Tretysis asmuo UAB DK „PZU Lietuva“ atsiliepimu į ieškinį prašo spręsti ginčą teismo nuožiūra, o triptike nurodė, kad ieškinys nepagrįstas.

6Ieškinys tenkintinas.

7Bylos medžiaga nustatyta, kad 2009-04-02 dėl atsakovui priklausančio vandentiekio avarijos (trūko vandens tiekimo vamzdys) buvo užlietas ieškovo nuomojamas sandėlis, esantys rūsio patalpose, adresu Miškinių g. 21, Vilniuje, dėl ko buvo sugadinti prekes (motociklų detales ir priedai) bei ofiso įranga (1t., b.l. 6-9, 34, 65). Dėl šių aplinkybių ginčo tarp šalių nėra. Kad vandentekio avarija yra atsakovo atsakomybės ribose, patvirtino pats atsakovas 2009-04-21 raštu, savo atsakomybę pripažino ir 2009-11-11 raštu, nesutiko su žalos dydžiu (1t., b.l. 65).

8Esant tokioms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad už žalą padarytą ieškovui privalo atsakyti atsakovas (CK 6. 245 str.). Nors atsakovas yra apdraudęs savo civilinę atsakomybę, o draudikas atsako už padarytą žalą solidariai, tačiau ieškovas turi CK 6. 6 str. nustatytą teisę pasirinkti atsakovą ir gali reikšti ieškinį tiek atsakovui, tiek jo draudikui arba abiems kartu. Pasirinkti atsakovą yra ieškovo diskrecijos teisė. Kadangi ieškovas nereiškia reikalavimų atsakovo draudikui, tai aplinkybių, susijusių su draudiminių įvykių ir draudiko atsakomybe teismas šioje byloje nenagrinėja.

9Dėl žalos dydžio. Ieškovas nurodė, kad jam padarytos žalos dydį sudaro patirti nuostoliai dėl apgadintų prekių 116 400 Lt, sugadintos ofiso įrangos – 4 352, 62 Lt, prekių pervežimas ir kitą sandėlį ir jo nuoma 8 181, 96 Lt, išlaidas patalpų remontui- 4 530 Lt, negautas pelnas -34 400 Lt. Iš viso 167 864, 58 Lt.

10Iš ieškovo pateiktų įrodymų byloje matyti, kad žalos dydį ieškovas UAB „Moto4u“ įrodinėja žalos įvertinimo ataskaita (1t., b.l. 21- 34), už kurį sumokėjo 4 000 Lt. Todėl ieškinys pareikštas dėl 171 864,58 Lt priteisimo (167 864, 58 Lt +4 000 Lt).

11Atsakovas nesutinka su nuostolių dydžiu ir teigia:

12- kad netinkamai nustatyta apgadintų prekių rinkos vertė, neaišku, kodėl padangų rinkos vertei nustatyti buvo taikomas 0, 60 korekcinės likutinės vertės koeficientas, jeigu padangos yra tik apneštos smėliu, o viduje yra vandens, dėl to prekių savybės nenukentėjo, prekinė išvaizda nebūna sugadinta ir tokių prekių pardavimą galima priliginti padėvėtų padangų pardavimui, taip pat kitų prekių šarvų, šalmų stiklų šalmams, užraktų motociklams) vertė sumažinta dėl pakuočių sugadinimo, be to nevisos prekes buvo vienodai apgadintos;

13- netinkamai paskaičiuotas negautų pajamų dydis, nes negautas pelnas skaičiuojamas nuo visų sugadintų prekių suminės vertės 167 864, 58 Lt, visiškai neįvertinant galimų ieškovo išlaidų. tačiau nėra pagrindo manyti, kad jos visos būtų parduotos ir ieškovas būtų gavęs 34 400 Lt pelno, atsižvelgiant į 2009 m. buvusį ekonominę situaciją;

14- nėra aišku, ar buvo laikomasi sandėliavimo taisyklių, dėl ko ieškovo patirtų nuostolių dydį galėjo įtakoti ieškovo kaltė.

15Iš byloje esančios žalos įvertinimo ataskaitos (1t., b.l. 21- 34) matyti, kad nuostolių įvertinimą atliko UAB „Auditas ir konsultacijos“ turinčios kvalifikacija atlikti turto ir verslo vertinimą darbuotojos - turto vertintojos, kuriuos vadovavosi Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytais principais ir vertino turtą lyginamosios vertės metodu. Savo padarytą išvadą pakankamai motyvavo. Iš ataskaitos išvadų motyvų nustatyta, kad 0, 60 korekcinės likutinės vertės koeficientas buvo taikomas prekėms dėl jų prekinės išvaizdos praradimo bei dėl to, kad motociklų sezonas ėjo į pabaigą, todėl buvo būtina taikyti nuolaidą prekėms. Kitų prekių (šarvų, šalmų stiklų šalmams, užraktų motociklams ir kt. ) vertė sumažinta ne tik dėl pakuočių sugadinimo, bet ir dėl jų prekinės išvaizdos praradimo.

16Teismas sutinka su ieškovo teiginiu, kad tinkamai paskaičiuotas ir negautų pajamų dydis koreguojant prekių įsigijimo vertę 3-jų metų įmonės vidutiniu antkainiu, kas leido padaryti išvadą, kad vidutinis antkainis sudaro 30 procentų nuo parduotų prekių savikainos, taip pat buvo atsižvelgta ir į ekonominę situaciją 2009 m., kainų smukimą. Atsakovas nepaneigė ieškovo teiginio, kad į 30 procentų antkainį įeina ieškovo išlaidas parduodant prekes. Byloje taip pat nėra jokių duomenų, patvirtinančių aplinkybę, kad nebuvo laikomasi sandėliavimo taisyklių.

17Taigi atsakovo argumentai dėl žalos dydžio yra nepagrįsti ir neįrodyti.

18Tačiau atsakovas pagrįstai pastebėjo, kad nėra pagrindo priteisti PVM sumą už prekių pervežimą ir kito sandėlio nuomą. Teismo posėdžiu metu ieškovo atstovas sutiko, kad už paslaugas PVM suma 1306, 37 Lt gali būti nepriteista, nes ieškovas PVM mokėtojas ir sugrąžins PVM mokestį, todėl ieškovo reikalavimas dėl nuostolių mažintinas nurodytai 1306, 37 Lt sumai (b.l.l.54-59) ir ieškovui priteistina 166 558, 21 Lt ir 4 000 Lt už turto vertinimo atlikimą, iš viso 170 558, 21 Lt.

19Patenkinus pagrindinį reikalavimą, tenkintinas ir ieškovo reikalavimas dėl 6 proc. procesinių palūkanų priteisimo (CK 6.210 str.).

20Atsakovas prašo iš dalies atleisti nuo atsakomybės ryšium su atsakovo turtine padėtimi. Teismas daro išvadą, kad byloje nenustatyta civilinės atsakomybės netaikymo ar atleidimo nuo civilinės atsakomybės pagrindų, numatytų CK 6.253 str. ir 6. 282 str. (atsakovo turtinė padėtis nėra sunki), todėl atsakovo prašymas netenkintinas.

21Lietuvos Respublikos CPK 93 str. nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. LR CPK 79 str. nustato, kas sudaro bylinėjimosi išlaidas- žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu. Nuo pritestos sumos ieškovui iš atsakovo priteistina 4 411 Lt žyminio mokesčio ir ir išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti –6 050 Lt, sumokėtų pagal 2010-02-26 atstovavimo sutartį (b.l.l. 135-136).

22Pagal LR CPK 88 str. 1 d. 2 p. prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priskirtinos ir išlaidos, skirtos procesinių dokumentų įteikimui, teismas, siųsdamas procesinius dokumentus iš viso turėjo 31, 90 Lt pašto išlaidų, ši suma priteistina iš atsakovo valstybės naudai (CPK 93 str. 1 d.).

23Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 263, 265 straipsniais, teismas

Nutarė

24ieškovo UAB „Moto4u“ ieškinį atsakovui UAB „Vilniaus vandenys“ dėl žalos atlyginimo, tenkinti iš dalies.

25Priteisti ieškovo UAB „Moto4u“ (į.k. 300571703, Viršuliškių g. 57-15, Vilnius) naudai iš atsakovo UAB „Vilniaus vandenys“ (į.k. 120545849, Dominikonų g. 11, Vilnius), 170 558, 21 Lt nuostolių atlyginimui, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme – 2010-05-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 4 411 Lt žyminio mokesčio ir 6 050 Lt atstovavimo išlaidų.

26Priteisti iš atsakovų valstybės naudai 31, 90 Lt pašto išlaidų.

27Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Natalja Cikoto, sekretoriaujant Rūtai... 2. ieškovas UAB „Moto4u“ pareiškė ieškinį atsakovui UAB „Vilniaus... 3. Nurodė, kad 2009-04-02 dėl vandentiekio avarijos (trūko vandens tiekimo... 4. Atsakovas UAB „Vilniaus vandenys“ pateikė teismui atsiliepimą į... 5. Tretysis asmuo UAB DK „PZU Lietuva“ atsiliepimu į ieškinį prašo... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Bylos medžiaga nustatyta, kad 2009-04-02 dėl atsakovui priklausančio... 8. Esant tokioms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad už žalą padarytą... 9. Dėl žalos dydžio. Ieškovas nurodė, kad jam padarytos žalos dydį sudaro... 10. Iš ieškovo pateiktų įrodymų byloje matyti, kad žalos dydį ieškovas UAB... 11. Atsakovas nesutinka su nuostolių dydžiu ir teigia:... 12. - kad netinkamai nustatyta apgadintų prekių rinkos vertė, neaišku, kodėl... 13. - netinkamai paskaičiuotas negautų pajamų dydis, nes negautas pelnas... 14. - nėra aišku, ar buvo laikomasi sandėliavimo taisyklių, dėl ko ieškovo... 15. Iš byloje esančios žalos įvertinimo ataskaitos (1t., b.l. 21- 34) matyti,... 16. Teismas sutinka su ieškovo teiginiu, kad tinkamai paskaičiuotas ir negautų... 17. Taigi atsakovo argumentai dėl žalos dydžio yra nepagrįsti ir neįrodyti.... 18. Tačiau atsakovas pagrįstai pastebėjo, kad nėra pagrindo priteisti PVM sumą... 19. Patenkinus pagrindinį reikalavimą, tenkintinas ir ieškovo reikalavimas dėl... 20. Atsakovas prašo iš dalies atleisti nuo atsakomybės ryšium su atsakovo... 21. Lietuvos Respublikos CPK 93 str. nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 22. Pagal LR CPK 88 str. 1 d. 2 p. prie išlaidų, susijusių su bylos... 23. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 263, 265... 24. ieškovo UAB „Moto4u“ ieškinį atsakovui UAB „Vilniaus vandenys“ dėl... 25. Priteisti ieškovo UAB „Moto4u“ (į.k. 300571703, Viršuliškių g. 57-15,... 26. Priteisti iš atsakovų valstybės naudai 31, 90 Lt pašto išlaidų.... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos...