Byla 2A-1306-601/2014
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Evaldas Burzdikas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės (apeliantės) UAB „Vilungė“ apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2014 m. vasario 21 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės AB „Lesto“ ieškinį atsakovei UAB „Vilungė“, trečiajam asmeniui UAB „Širvintos polistirenas“, dėl skolos priteisimo,

2Teismas, išnagrinėjęs apeliacinį skundą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė

4Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės 2 963,82 Lt skolos, 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad 2008-10-01 su atsakove buvo sudaryta Elektros energijos pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 150143-50160/280045. Tarp ieškovės ir atsakovės buvo susiklostę sutartiniai elektros energijos naudojimo/pirkimo – pardavimo santykiai: ieškovė tiekdavo elektros energiją atsakovės objektams, nurodytiems priede „Objektų sąrašas“ prie Sutarties, o atsakovė privalėjo už patiektą elektros energiją mokestį sumokėti ir laikytis sutartimi prisiimtų įsipareigojimų. 2012-09-10 buvo nurašyti atsakovės ir tuo metu UAB „Širvintos polistirenas“ elektros suvartojimą apskaitančio skaitiklio rodmenys ir buvo nustatyta, kad ir atsakovė, ir UAB „Širvintos polistirenas“ neteisingai deklaravo rodmenis – sumaišė +Qsum (reaktyvioji el. energija) ir +Wsum (el. energijos sunaudojimas vienos laiko zonos tarifu) skales, dėl ko paaiškėjo, kad yra susidariusi skola.

 1. Pirmosios instancijos ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo esmė

5Kauno apylinkės teismas 2014 m. vasario 21 d. sprendimu ieškinį tenkino.

 1. Priteisė iš atsakovės UAB „Vilungė“ 2 963,82 Lt skolos, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (2 963,82 Lt), jas skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-04-11) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 89 Lt žyminio mokesčio, ieškovo AB „LESTO” naudai.
 2. Priteisė iš atsakovės UAB „Vilungė“ išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu – 36,13 Lt valstybei. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija, įm. k. 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. ( - ), įmokos kodas 5660.

6Teismas nustatė, kad ieškovė AB „Lesto“ su atsakove UAB „Vilungė“ 2008 m. spalio 1 d. sudarė elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 150143-50160/280045. Tarp ieškovės ir atsakovės buvo susiklostę sutartiniai elektros energijos naudojimo/pirkimo - pardavimo santykiai: ieškovė tiekdavo elektros energiją atsakovės objektams, nurodytiems priede Nr. 1 prie Sutarties „Objektų sąrašas“, o atsakovė privalėjo už patiektą elektros energiją ir galios mokestį sumokėti ir laikytis sutartimi prisiimtų įsipareigojimų. Teismas pažymėjo, kad pagal Sutarties 6 punktą vartotojo sunaudotos elektros energijos kiekis nustatomas pagal apskaitos prietaiso (-ų) rodmenis ir šios sutarties 12 punkto nurodytu būdu, o jei apskaičiuoti šiais būdais neįmanoma - teisės aktų nustatyta tvarka. Sutarties 10 punktu šalys susitarė, kad vartotojas turi užpildyti Bendrovės nustatytos formos pažymą, joje užrašydamas elektros apskaitos prietaisų rodmenis, taip pat kitus Pažymos duomenis iki 1 po ataskaitinio laikotarpio darbo dienos pateikti Širvintų klientų aptarnavimo skyriui. Apmokėjimo dokumentas pateikiamas vartotojui pagal Vartotojo pažymoje deklaruotus, bendrovės nuskaitytus ar nurašytus elektros apskaitos prietaisų rodmenis. Jei pažymoje deklaruoti ir bendrovės nuskaityti ar nurašyti rodmenys skiriasi, apmokėjimo dokumentas išrašomas pagal bendrovės nuskaitytus ar nurašytus elektros apskaitos rodmenis. Teismas sprendė, kad sutartis nėra nuginčyta įstatymų nustatyta tvarka, todėl sutartiniai įsipareigojimai jos šalims yra privalomi. 2011 m. gegužės 11 d. UAB „Vilungė“ objekte, esančiame ( - ), Širvintų r. sav. buvo pastatytas elektros energijos skaitiklis ( - )01-534, su rodmenimis +WsumT2 0 kWh, +QsumTS 0 kWh ir -QsumTS 0 kWh. Remiantis tarp šalių sudarytos Sutarties 10 punktu, 2012-09-10 buvo nurašyti atsakovės ir UAB „Širvintos polistirenas“ elektros suvartojimą apskaitančio skaitiklio rodmenys ir buvo nustatyta, kad tiek atsakovė, tiek ir trečiasis asmuo UAB „Širvintos polistirenas“ neteisingai deklaravo rodmenis, t. y. ne tose skalėse pateikė rodmenis: sumaišė +QsumTS (reaktyvioji el. energija) ir +WsumT2 (el. energijos sunaudojimas vienos laiko zonos tarifu) skales. Kadangi elektros energijos skaitiklio skalės matuoja skirtingą elektros energiją ir elektros energijos skaitiklių rodmenys nesisuka mažėjančia tvarka, teismas sutiko su ieškovės argumentais, jog UAB „Vilungė“ neteisingai deklaravo rodmenis. Teismas pažymėjo, kad eilutėse +QsumTS (reaktyvioji el. energija) fiksuoti rodmenys iki „7226“, o turėjo būti „1201“ - kas nurodyta +WsumT2 (el. energijos sunaudojimas vienos laiko zonos tarifu) eilutėje, o +WsumT2 (el. energijos sunaudojimas vienos laiko zonos tarifu) eilutėje turėjo būti įrašyta „7226“. Skalių rodmenys yra apmokestinami skirtingais tarifais. Atsakovei sumaišius skaitiklio skales, ji mokėjo neteisingu tarifu. Teismas pažymėjo, kad dėl to atsakovei nustatyta 2 964,22 Lt skola. Teismas vertino CK 6.38 straipsnio 1 dalies, CK 6.256 straipsnio 1 dalies, CK 6.200 straipsnio 1 dalies, 6.205 straipsnio, CK 6.59 straipsnio nuostatas, taip pat Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 124.1–124.5, 124.9 ir 124.10 punktus. Teismas pažymėjo, kad atsakovės spėjimas, kad elektros skaitiklis galėjo būti sugedęs arba sugadintas yra nepagrįstas, nurodyto spėjimo, kaip atsikirtimų į ieškinį faktinio pagrindo, atsakovė neįrodė, neprašė skirti ekspertizės. Taip pat neįrodytos civilinėje byloje atsakovės atstovo prielaidos, kad trečiasis asmuo UAB „Širvintos polistirenas“ per paskutinių dviejų mėnesių laikotarpį galėjo vykdyti itin didelės apimties ūkinę veiklą, kuriai sunaudodavo itin daug (daugiau kaip 100 000 kW per mėnesį) elektros energijos ir skaitiklio rodmenys suvartotą elektros energiją galėjo pradėti skaičiuoti nuo nulių.

 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai:

7Atsakovė (apeliantė) UAB ,,Vilungė“ apeliaciniu skundu prašė panaikinti Kauno apylinkės teismo 2014 m. vasario 21 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-12208-615/2014, kuriuo buvo tenkintas AB „LESTO“ ieškinys ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Taip pat prašė iš atsakovės priteisti teismo ir bylinėjimosi išlaidas.

8Motyvuose nurodė:

 1. Priimtas teismo sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, nes pažeistos procesinės normos, kurių pažeidimas turėjo įtakos nepagrįsto sprendimo priėmimui, netinkamai aiškintos ir pritaikytos materialinės teisės normos. Teismas netinkamai ištyrė įrodymus, rėmėsi tik prielaidomis.
 2. Pagal pareikštą ieškinį skola buvo kildinama remiantis 2008 m. spalio 1 d. elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartimi, kuri 2012-03-31 buvo nutraukta ir nuo 2012-04-01sutartis buvo pasirašyta su UAB „Širvintos polistirenas“. Elektros energijos tiekėjas sudaro naują sutartį su nauju teikėju tik tuomet, kai senasis tiekėjas pilnai atsiskaito. Nuo 2008 m. buvo atsiskaitoma su paslaugų tiekėju už pateiktą elektros energiją. 2012-03-31 UAB „Vilungė“ buvo pilnai atsiskaičiusi su AB „Lesto“, kuri, nutraukus sutartį, jokių pretenzijų atsakovei neturėjo ir pasirašė sutartį su UAB „Širvintos polistirenas“.
 3. Nepagrįstai teismas nurodo, kad tiek atsakovė, tiek UAB „Širvintų polistirenas” neteisingai deklaravo rodmenis, sumaišė skales, dėl ko susidarė įsiskolinimas. Jei būtų nustatyta, kad deklaruota neteisingai, tai neįrodyta, kiek neteisingai. Neaišku, kada susidarė priteistas įsiskolinimas bei už kokį laikotarpį, kokia skola tektų UAB ,,Vilungė“, o kokia UAB „Širvintos polistirenas“. Tiek pasirašant 2008 m. sutartį, tiek ją nutraukiant bei pasirašant sutartį su UAB „Širvintų polistirenas“ ieškovei AB „Lesto“ nebuvo pateikta jokių pastabų dėl rodmenų neatitikimo ar neteisingo deklaravimo.
 4. Teismas protokoline nutartimi įpareigojo ieškovę pateikti teismui detalų paskaičiavimą, tačiau ieškovė pateikė tik formalų paaiškinimą. Tokiu būdu teismas, tenkindamas sprendimą priėmė nutartį, prieštaraujančią jo protokolinei nutarčiai.

9Ieškovė atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Kauno apylinkės teismo 2014 m. vasario 21 d. sprendimą, priimtą civ. b. Nr. 2-1575-615/2014, palikti nepakeistą ir apeliacinį skundą atmesti.

10Motyvuose nurodė:

 1. Teismas priėmė motyvuotą, išsamų ir teisingą sprendimą. Apeliaciniame skunde neteisingai bei nepagrįstai teigiama, kad nutraukus sutartį, atsakovė nebeprivalo įvykdyti savo įsipareigojimų. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės įpareigoja turto savininką atsiskaityti už suvartotą elektros energiją, taip pat teisės normos nesuteikia operatoriui (Ieškovui) teisės nesudaryti Elektros energijos pirkimo - pardavimo sutarties su nauju turto savininku (naudotoju), nors senasis savininkas ir nėra pilnai atsiskaitęs už suvartotą elektros energiją. Taisyklės ir Sutartis įpareigojo atsakovę nurašyti ir pateikti ieškovei skaitiklio rodmenis, kai atsakovė perleido objektą UAB „Širvintų polistirenas“, o to ji nepadarė.
 2. Teismas teisingai sprendė, kad tarp šalių sudaryta sutartis nėra nuginčyta įstatymų nustatyta tvarka, todėl sutartiniai įsipareigojimai jos šalims yra privalomi.
 3. Neteisingai atsakovė teigia, kad pagal pareikštą ieškinį, tiek pagal priimtą teismo sprendimą visiškai lieka neaišku, kada susidarė minėtas įsiskolinimas bei už kokį laikotarpį. Iš atsakovės yra reikalaujama sumokėti būtent už jos suvartotą elektros energiją, laikotarpiu nuo skaitiklio pastatymo 2011-05-11 iki 2012-03-28, t. y. iki kol buvo sudaryta nauja sutartis su UAB „Širvintų polistirenas“, už tą laikotarpį, kurį ji neteisingai deklaruodama rodmenis nesumokėjo už suvartotą elektros energiją. Skolą prašoma priteisti pagal pačios atsakovės pateiktą rodmenų deklaravimą, kurį ji atliko prieš nutraukdama sutartį su ieškove. Būtent pagal tuos rodmenis, tik sukeitus skales, ir yra paskaičiuota, už kiek kWh atsakovė nesumokėjo.
 1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Apeliacinis skundas atmestinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Teismas CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė, todėl pasisako dėl apeliacinio skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

13Bylos esmė, - ar apeliantė tinkamai deklaravo elektros skaitiklio rodmenis, t. y. ar apeliantė, pateikdama apmokėjimui suvartotos elektros energijos rodmenis, vietoje suvartotos reaktyviosios elektros energijos (+Qsum, kaina – 0,02 Lt/kWh) rodmenų nenurodė suvartotos elektros energijos vieno laiko zonos (+Wsum, kaina – 0,386 Lt/kWh) rodmenų ir atvirkščiai.

14Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo motyvais ir išvada, kad apeliantė netinkamai deklaravo elektros energijos rodmenis, sukeisdama juos vietomis, dėl ko ir atsirado įsiskolinimas, nes apeliantė suvartodama daugiau brangesnės elektros energijos už ją mokėjo mažesniu tarifu.

15Nepagrįstu laikytinas apeliantės argumentas, kad pirmosios instancijos teismas nesivadovavo įrodymais, o rėmėsi tik prielaidomis.

16Lietuvos Respublikos CPK 178 str. numatyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus <...>. Įrodymus byloje vertina teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu (CPK 185 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 str. reiškia, jog bet kokios informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Nagrinėjamu atveju, ieškovė yra pateikusi įrodymus (elektros energijos išplėstinė skaičiuotė (b. l. 40-42); UAB „Širvintos polistirenas“ paaiškinimas (b. l. 44); rodmenų deklaravimo duomenys WWW.manoelektra.lt svetainėje (b. l. 102-104); užduotis Nr. ( - ), pagal kurią 2012-05-29 buvo patikrinti el. skaitiklio rodmenys (b. l. 105)), kurie leidžia daryti išvadą, jog apeliantė suvartotos reaktyviosios elektros energijos (+Qsum) rodmenų vietoje deklaravo suvartotos elektros energijos vieno laiko zonos (+Wsum) rodmenis ir atvirkščiai, tuo išvengdama didesnių mokėjimų už suvartotą elektros energiją. Apeliantė nepateikė jokių įrodymų, kurie paneigtų byloje esančius įrodymus. Pažymėtina, kad būtent apeliantė savo apeliacinį skundą grindžia tik prielaidomis.

17Visiškai nepagrįstu laikytinas apeliantės argumentas, kad nėra aišku, kokia skola tenka apeliantei, o kokia UAB „Širvintos polistirenas“, nes iš apeliantės yra prašoma sumokėti būtent už jos suvartotą ir pačios paskutinį kartą deklaruotą (2012-03-28) elektros energiją (+Wsum - 1201 kWh, +Qsum - 7226 kWh) iki 2012 m. balandžio 1 d. (iki sutarties sudarymo su UAB „Širvintos polistirenas“). Pažymėtina, kad ieškovės naujos sutarties sudarymas su kitu elektros energijos naudotoju, neatleidžia apeliantės nuo pareigos sumokėti už jos faktiškai suvartotą ir neapmokėtą elektros energiją iki naujos sutarties sudarymo, nepriklausomai nuo to, kad neapmokėjimas nustatytas po sutarties sudarymo su kitu naudotoju (CK 6.38 str., 6.388 str., Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 124.9 p., 124.10 p., 124.1 -124.5 p.; elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties 36 p.).

18Kiti apeliacinio skundo argumentai nesvarstytini, nes jie neturi įtakos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

19Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, priėmė teisėtą ir pagrįstą teismo sprendimą, dėl ko jis paliktinas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmestinas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

20Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

21Apeliacinį skundą atmesti.

22Kauno apylinkės teismo 2014 m. vasario 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Evaldas Burzdikas... 2. Teismas, išnagrinėjęs apeliacinį skundą,... 3.
 1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės 2 963,82 Lt... 5. Kauno apylinkės teismas 2014 m. vasario 21 d. sprendimu ieškinį... 6. Teismas nustatė, kad ieškovė AB „Lesto“ su atsakove UAB „Vilungė“... 7. Atsakovė (apeliantė) UAB ,,Vilungė“ apeliaciniu skundu prašė panaikinti... 8. Motyvuose nurodė:
 1. Priimtas teismo sprendimas yra... 9. Ieškovė atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Kauno apylinkės teismo... 10. Motyvuose nurodė:
  1. Teismas priėmė motyvuotą, išsamų ir... 11. Apeliacinis skundas atmestinas.... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 13. Bylos esmė, - ar apeliantė tinkamai deklaravo elektros skaitiklio rodmenis,... 14. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 15. Nepagrįstu laikytinas apeliantės argumentas, kad pirmosios instancijos... 16. Lietuvos Respublikos CPK 178 str. numatyta, kad šalys turi įrodyti... 17. Visiškai nepagrįstu laikytinas apeliantės argumentas, kad nėra aišku,... 18. Kiti apeliacinio skundo argumentai nesvarstytini, nes jie neturi įtakos teismo... 19. Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas... 20. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 325... 21. Apeliacinį skundą atmesti.... 22. Kauno apylinkės teismo 2014 m. vasario 21 d. sprendimą palikti nepakeistą....