Byla 2A-202/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Vyto Miliaus ir Alvydo Poškaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Previlsta“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. liepos 12 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Žemkasa“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Previlsta“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo bei atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Previlsta“ priešieškinį ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Žemkasa“ dėl statybos rangos sutarties sąlygų nevykdymo ir nuostolių priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Žemkasa“ kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 300 923,91 Lt skolos, 4 874,97 Lt delspinigių, 8,05 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat 300 Lt baudą kasdien už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą nuo 2010 m. liepos 2 d. iki atsakovas visiškai įvykdys prievoles pagal rangos sutartį ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2007 m. birželio 29 d. tarp šalių buvo pasirašyta statybos rangos sutartis Nr. 01/0729, pagal kurią ieškovas (rangovas) įsipareigojo įrengti vandentiekio tinklus su geriamojo vandens gręžiniu, lietaus nuotekų tinklus su siurbline ir naftos gaudykle, buitinių nuotekų tinklus su siurbline ir buitinių nuotekų valyklas ORIS, sutvarkyti teritoriją bei organizuoti minėtų statinių pripažinimo tinkamais naudoti procedūrą. Atsakovas (užsakovas) įsipareigojo atsiskaityti už sutartyje numatytus ir papildomus sutartyje nenumatytus darbus pagal atskirus susitarimus. Atsakovas iš sutarties atsiradusių prievolių apmokėti už paslaugas po darbų priėmimo–perdavimo aktų pasirašymo, defektų šalinimo ir įrenginių pristatymo nevykdė, todėl laikomas pažeidusiu prievolę.

5Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas nesutiko dėl darbų kokybės ir išbaigtumo. Ieškovas nepagrįstai nurodė, kad atsakovas neįvykdė prievolių pagal 2010 m. kovo 30 d. papildomą susitarimą Nr. 1 prie rangos sutarties – t. y. negavo reikiamų leidimų ir neužtikrino elektros tiekimo valymo įrenginiams ir siurblinėms. Visų fizinių inžinerinių tinklų įrengimo darbų užbaigimas įforminamas baigiamuoju/galutiniu darbų priėmimo–perdavimo aktu, tačiau akto projektas tarp šalių suderintas nebuvo. Ieškovas neįvykdė įsipareigojimų, aptartų 2010 m. birželio 1 d. fizinių darbų užbaigimo ir techninės dokumentacijos perdavimo–priėmimo akte: nebaigė priešgaisrinio rezervuaro montavimo darbų; neperdavė užsakovui buitinių nuotekų valymo orapūtės, buitinių nuotekų ir lietaus kanalizacijos šulinių metalinių dangčių.

6Atsakovas priešieškiniu prašė priteisti iš ieškovo 585 227,33 Lt nuostolių (138 000 Lt avansinis mokėjimas; 249 518,92 Lt pardavimo kainos ir avansinio mokėjimo kompensavimo skirtumas už blokuotus namus; 197 708,41 Lt dviejų individualių sklypų rinkos (pardavimo) kainų skirtumas). Nurodė, kad atsakovas pardavinėjo individualius sklypus įsipareigodamas pirkėjams, kad iki 2008 m. balandžio 12 d. bus visiškai įrengta gyvenamųjų namų kvartalo infrastruktūra. 2007 m. sausio 16 d.–2008 m. vasario 8 d. buvo parduoti keturi sklypai, o rangovui neįvykdžius darbų, tolimesnis individualių sklypų pardavimas tapo neįmanomas. 2010 m. birželio 9 d. ir 2010 m. birželio 14 d. atsakovas, norėdamas įvykdyti sutartinius įsipareigojimus ieškovui, pardavė du sklypus tik po 5 279,83 Lt sumą už arą, taip pat pardavė blokuotų namų kompleksą po 14 354,44 Lt už vieną blokuotą namą. 2008 m. birželio 19 d. – 2008 rugpjūčio 11 d. sudarytos septynios būsimo būsto pirkimo–pardavimo sutartys dėl blokuotų namų pirkimo dėl ieškovo kaltės nutrauktos.

7Ieškovas su pateiktu priešieškiniu nesutiko, nurodė, kad atsakovas nepateikė duomenų apie būsto pirkimo sutarčių įregistravimą viešame registre, todėl negali remtis šiomis sutartimis prieš trečiuosius asmenis.

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. liepos 12 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Iš atsakovo UAB „Previlsta“ priteisė 300 923,91 Lt skolos, 4 874,97 Lt delspinigių, 8,05 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos (305 798,88 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2010 m. rugsėjo 29 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovui UAB „Žemkasa“. Kitą ieškinio dalį atmetė. Priešieškinį atmetė. Iš atsakovo UAB „Previlsta“ priteisė ieškovui UAB „Žemkasa“ 1 765 Lt žyminio mokesčio ir 14 145 Lt žyminio mokesčio valstybei. Nurodė, kad ginčo šalys 2007 m. birželio 29 d. sudarė rangos sutartį, 2010 m. kovo 30 d. papildomą susitarimą prie jos, o 2010 m. birželio 1 d. fizinių darbų užbaigimo ir techninės dokumentacijos perdavimo–priėmimo aktą, kuriame nurodė, jog nebaigti priešgaisrinio rezervuaro montavimo darbai; neperduoti užsakovui buitinių nuotekų valymo orapūtė, buitinių nuotekų ir lietaus kanalizacijos šulinių metalinių dangčiai. Be to, ieškovas nurodė, kad atsakovas nevykdė 2010 m. kovo 30 d. susitarime numatytų įsipareigojimų: pagal 4.3.3 p. negauti reikalingi leidimai, neužtikrintas elektros energijos tiekimas valymo įrenginiams ir siurblinėms. Remdamasis atsakovo pateikta 2011 m. balandžio 20 d. pažyma dėl objekto vandentiekio, lietaus ir buitinės kanalizacijos tinklų, teismas nustatė, kad bendras paklotų inžinerinių tinklų atstumas iki sklypų ribos nevisiškai atitinka projektą, tačiau vadovaudamasis UAB „Klaipėdos komprojektas“ pažyma nenustatė, kad inžinerinių tinklų eksploatuoti negalima. Pažymoje nurodyta, kad numatytus techniniame projekte elektros tinklus pakloti tarp sklypų ribos ir šalia paklotų inžinerinių tinklų pagal galiojančius normatyvus nėra galimybės ir būtina paruošti naują elektros tinklų techninį projektą, tačiau ieškovė pagal statybos rangos sutartį už elektros tinklų įrengimą neatsako. Iš byloje esančių įrodymų teismas nenustatė, kad gyvenamųjų namų inžinerinių tinklų nebuvo galima pajungti į ieškovo paklotus inžinerinius tinklus, ar kad buvo gautas neigiamas atsakymas dėl objektų pridavimo ir pripažinimo naudoti tinkamais.

9Teismas taip pat nurodė, jog atsakovo pateikti įrodymai nepatvirtina įrodinėjamų aplinkybių dėl darbų trūkumų. Teismas pabrėžė, kad atsakovas prašė ieškinį atmesti, t. y. nemokėti už atliktus ir perduotus darbus, o tokio jo teisių gynimo būdo CK 6 665 straipsnis ir sudaryta sutartis nenumato. Vadovaudamasis byloje esančiais įrodymais, teismas nustatė, kad atsakovas neturėjo pagrindo nepriimti ieškovo atliktų darbų ir pasirašyti galutinį darbų perdavimo-priėmimo aktą, todėl padarė išvadą, kad rangovas įvykdė sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, tačiau atsakovas vengia atsiskaityti už atliktus darbus. Teismas ieškinį tenkino iš dalies ir priteisė skolą, delspinigius ir palūkanas.

10Teismas atmetė reikalavimą priteisti 300 Lt baudą už kiekvieną dieną, nes priteisus delspinigius ir palūkanas yra užtikrinamas minimalių nuostolių kompensavimas.

11Atmesdamas atsakovo priešieškinį, teismas nurodė, kad penkių nekilnojamųjų daiktų pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymas paneigė atsakovo nurodytą argumentą, kad likusių individualių sklypų sudarymas tapo neįmanomas. Teismas atmetė atsakovo argumentus, kad du sklypus jis buvo priverstas parduoti mažesne kaina, nes nėra pateikti įrodymai, kodėl jis jų nepardavė anksčiau. Teismas taip pat nurodė, kad ieškovas negali būti atsakingas už atsakovo įsipareigojimus prieš trečiuosius asmenis, nes būsimo būsto pirkimo–pardavimo sutartys nėra įregistruotos viešame registre. Teismas taip pat nesutiko, kad septynios būsimo būsto pirkimo–pardavimo sutartys buvo nutrauktos dėl ieškovo kaltės, nes byloje nėra pateikti įrodymai, jog pagal jas buvo sumokėtas avansas, kad jis buvo grąžintas, o sutartys nutrauktos.

  1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Previlsta“ prašo Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. liepos 12 d. sprendimo dalį, kuria ieškinys buvo patenkintas, panaikinti bei dėl šios dalies priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.Skundą grindžia šiais argumentais:

131. Ieškovas UAB „Žemkasa“ nėra įgijęs reikalavimo teisės į apmokėjimą už faktiškai atliktus darbus, kadangi ieškovas UAB „Žemkasa“ faktiškai dar nėra atlikęs visų inžinerinių tinklų įrengimo darbų (t.y. nėra jų užbaigęs). CK 6.655 str. 1 d. numato, jog užsakovas privalo sumokėti rangovui sutartyje nustatytą kainą po to, kai yra priimtas darbų rezultatas. CK 6.687 str. 1 d. numato, jog užsakovas privalo apmokėti už atliktus statybos darbus statybos rangos sutartyje nustatytais terminais ir tvarka, o CK 6.687 str. 2 d. numato, jog šalys gali susitarti, kad darbai bus apmokami etapais arba visa sutarties kaina bus sumokėta po objekto priėmimo. 2007 m. birželio 29 d. Statybos rangos sutarties 5.1 punktas aiškiai numatė, jog užsakovas už darbus rangovui apmoka: a) 30 proc. avansas per 30 darbo dienų po sutarties pasirašymo (šią savo prievolę atsakovas UAB „Previlsta“ yra įvykdęs, t.y. yra sumokėjęs ieškovui 138 000,00 Lt); b) 60 proc. - sumokama 20 darbo dienų laikotarpyje po visu fizinių inžinerinių tinklų įrengimo darbu užbaigimo; c) likę 10 proc. - per 30 darbo dienų po inžinerinių tinklų pripažinimo tinkamais naudoti įstatymų nustatyta tvarka. Teismas neatsižvelgė į tai, kad 2010 m. spalio 14 d. antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokole numatyta, jog ieškovas nėra užbaigęs priešgaisrinio rezervuaro montavimo darbų, ieškovas nėra perdavęs atsakovui buitinių nuotekų valymo įrenginių orapūtės, nėra perdavęs buitinių nuotekų ir lietaus nuotekų šulinių metalinių dangčių. Ieškovui nesant atlikusiam visų sutartyje numatytų darbų, atsakovas pagal tarp šalių sudarytą sutartį neturi jokios prievolės sumokėti ieškovui kokią nors likusią statybos darbų kainos dalį.

142. Ieškovas UAB „Žemkasa“ nėra įgijęs reikalavimo teisės į apmokėjimą už faktiškai atliktus darbus, kadangi ieškovo UAB „Žemkasa“ atliktų darbų rezultatas nėra perduotas ir priimtas. Prievolė sumokėti rangovui visą darbų kainą atsiranda tik po objekto perdavimo-priėmimo. 2010 m. kovo 30 d. Papildomo susitarimo 4.3.2 punktas numato, kad visų fizinių inžinerinių tinklų įrengimo darbų užbaigimas įforminamas baigiamuoju/galutiniu darbų priėmimo–perdavimo aktu tarp rangovo ir užsakovo. Šalys nėra pasirašiusios jokio sutartyje numatyto baigiamojo/galutinio darbų priėmimo-perdavimo akto. Teismas savo išvadų, kad darbai yra perduoti atsakovui, visiškai nemotyvavo, nenurodė įrodymų ar aplinkybių. Sprendimo argumentai yra nenuoseklūs, teismas visiškai nemotyvavo savo argumento dėl nepagrįsto atsakovo atsisakymo priimti atliktus darbus, nenurodė nei konkrečių įrodymų, nei konkrečių aplinkybių, kurių pagrindu teismas padarė tokią išvadą. Atsakovo atsisakymas pasirašyti darbų perdavimo–priėmimo aktą negali būti vertinamas kaip nepagrįstas, nes ieškovas nėra atlikęs visų inžinerinių tinklų statybos darbų.

153. Ieškovas UAB „Žemkasa“ nėra įgijęs reikalavimo teisės į apmokėjimą už faktiškai atliktus darbus, kadangi ieškovo UAB „Žemkasa“ atlikti darbai yra su trūkumais. Ieškovas statybos darbus atliko neprisilaikydamas techninio projekto, tinklus paklojo maždaug 1 metru arčiau sklypo ribos, nei tai buvo numatyta techniniame projekte. Dėl tokio darbų trūkumo, nebegalės būti atliekami lauko elektros tinklų statybos darbai pagal patvirtintą projektą. Negalėjimas atlikti lauko elektros tinklų statybos darbų būtent ir reiškia, jog vandentiekio, buitinių nuotekų ir lietaus nuotekų tinklai negalės būti eksploatuojami. Ieškovui, kaip rangovui, teko pareiga pateikti konkrečius įrodymus, jog tai yra neesminiai, jokių neigiamų pasekmių nesukeliantys, trūkumai. Sudarytos 2007 m. birželio 29 d. Statybos rangos sutarties 5.2 punktas numato, jog užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl rangovo kaltės yra nepašalinti atliktų darbų defektai.

16Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Žemkasa“ prašo Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. birželio 12 d. sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad atsakovui nevykdant savo pareigų, nereaguojant į siunčiamus raginimus, nedalyvaujant derybose, neatvykstant nustatytu laiku į paskirtas derybas ir objektų perdavimą, neapmokant už realiai atliktus darbus, nereiškiant pretenzijų dėl atliktų darbų kokybės, buvo išsiųstas 2010 m. birželio 15 d. darbų perdavimo aktas Nr. 01/0729, 2010 m. birželio 15 d. atliktų darbų aktavimas ir priminimas dėl apmokėjimo. 2010 m. birželio 15 d. darbų perdavimo aktas pasirašytas ieškovo ir įteiktas atsakovui. Bylos nagrinėjimo metu atsakovas neprašė teismo pripažinti negaliojančiu darbų perdavimo priėmimo akto. Atsakovui be pagrindo atsisakius pasirašyti darbų perdavimo – priėmimo aktą ir neatsiskaičius už atliktus darbus, atsakovas laikomas pažeidusiu prievolę. Net ir gavęs visą techninę dokumentaciją, bei pasirašęs atliktų darbų ir išlaidų aktus (pažymas) atsakovas atsisakė pasirašyti 2010 m. birželio 15 d. galutinį baigiamąjį priėmimo perdavimo aktą, kuris buvo perduotas jam kartu su kita dokumentacija. Per visą laikotarpį ieškovas nėra gavęs atsakovo pretenzijų dėl netinkamai atliktų darbų. Atsakovui buvo tinkamai pranešta apie atliktus darbus, tačiau jis nesiėmė jokių veiksmų dėl darbų priėmimo ir/ar atliktų darbų trūkumų nustatymo.

  1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Ieškovas 2007 m. birželio 29 d. su atsakovu sudarė statybos rangos sutartį Nr. 01/0729 dėl inžinierinių tinklų įrengimo gyvenamųjų namų kvartale ( - ) (t. 1 b.l . 9-10). 2010 m. kovo 10 d. papildomu susitarimu Nr. 1 šalys pratęsė statybos rangos sutartyje numatytų darbų atlikimo terminą iki 2010 m. birželio 1 d. ir susitarė dėl papildomų darbų, kurie nebuvo numatyti 2007 m. birželio 29 d. pagrindinėje sutartyje. 2010 m. birželio 1 d. šalys, dalyvaujant techninės priežiūros vadovui, pasirašė fizinių darbų užbaigimo ir techninės dokumentacijos perdavimo-priėmimo aktą (t. 1 b. l. 28).

18Šalys 2010 m. birželio 1 d. aktu konstatavo, kad ieškovas darbus, numatytus 2010 m. kovo 30 d. papildomame susitarime Nr. 1, atliko numatytu terminu, išskyrus vėlesnius šalių papildomus susitarimus ir sąlygas, kurie išvardinti šio akto 2-5 punktuose. Po 2010 m. birželio 1 d. akto pasirašymo ieškovui pareikalavus sumokėti už atliktus darbus, atsakovas atsisakė, motyvuojant tuo, kad pareiga apmokėti jam atsiranda nuo galutinio darbų perdavimo-priėmimo akto (t. 1 b. l. 46-49, 51, 52).

19Atsakovas atsikirtimu į ieškovo reikalavimą apmokėti už atliktus darbus ir apeliacinį skundą grindžia tuo, kad ieškovas faktiškai nėra atlikęs visų inžinierinių tinklų įrengimo darbų, o pagal rangos sutarties 5.1 punktą atsakovas tik po visų fizinių inžinierinių tinklų įrengimo turi sumokėti 60 % sutarties kainos. Apeliantas nurodo, kad ieškovas iki šiol nėra užbaigęs priešgaisrinio rezervuaro montavimo darbų, nėra perdavęs buitinių nuotekų valymo įrenginių orapūtės bei buitinių nuotekų ir lietaus nuotekų šulinių metalinių dangčių. Iš 2010 m. birželio 1 d. akto matyti, kad buitinių valymo įrenginių orapūtė, buitinių nuotekų ir lietaus nuotekų šulinių metaliniai dangčiai iki 2010 m. birželio 15 d. turėjo būti laikinai saugoti atsakovo. Ieškovas 2010 m. birželio 15 d. raštu pranešė atsakovui, kad jis iki 2010 m. birželio 16 d. turi pasiimti orapūtę, buitinių nuotekų ir lietaus nuotekų metalinius dangsčius ir kad tą pačią dieną organizuojama galutinė objekto apžiūra ir darbų perdavimas (t. 1 b. l. 46). Prie šio rašto ieškovas pateikė darbų atlikimo aktą (t. 1 b. l. 47). Atsakovas 2010 m. birželio 15 d. raštu atsisakė pasirašyti ieškovo pateiktą darbų priėmimo-perdavimo aktą, motyvuojant tuo, kad papildomi darbai gali būti aktuojami tik gavus raštišką užsakovo sutikimą arba šalims raštiškai susitarus, kad ieškovas pagal 2010 m. birželio 1 d. susitarimą neperdavė orapūtės ir šulinių metalinių dangčių (t. 1, b. l. 101).

202010 m. liepos 19 d. raštu ieškovas priminė atsakovui, kad šis nevykdo įsipareigojimų apmokėti už darbus, skola – 291 122,91 Lt (t. 1 b. l. 48), 2010 m. liepos 21 d. raštu informavo, kad sutvarkė kitų rangovų blogai paklotus vamzdynų įvadus į kotedžus ir nebėra kliūčių atiduoti darbų perdavimą-priėmimą valstybinei komisijai (t. 1 b. l. 49). Tačiau atsakovas 2010 m. liepos 31 d. raštu pranešė ieškovui, kad jis nėra gavęs atsakymo iš Aplinkos ministerijos ir UAB ,,Klaipėdos rajono vandenys“ dėl valymo įrengimų tinkamumo, todėl, negavę teigiamo atsakymo iš šių institucijų, negali kreiptis dėl leidimo teršalams į aplinką išleisti. Ieškovas, gavęs iš atsakovo tokio turinio raštą, savo iniciatyva aiškinosi dėl Aplinkos ministerijos ir UAB ,,Klaipėdos rajono vandenys“ atsakymų ir 2010 m. rugpjūčio 1 d. pateikė atsakovui 2010 m. liepos 2 d. Aplinkos ministerijos raštą, adresuotą atsakovui (t. 1 b. l. 50-51). Aplinkos ministerija patvirtino, kad ieškovo nuotekų valymo įrenginys yra tinkamas ir gali būti pripažintas tinkamu naudoti. Tuo tarpu dėl UAB ,,Klaipėdos rajono vandenys“ atsakymo ieškovas nurodė, kad UAB ,,Klaipėdos rajono vandenys“ jį informavo, kad atsakymo atsakovui nebus, nes tai (valymo nuotekų įrengimų tinkamumas) nepriskirtas jų kompetencijai. Atsakovas 2010 m. rugpjūčio 1 d. raštu padėkojo ieškovui už Aplinkos ministerijos pateiktą raštą ir nurodė, kad UAB ,,Klaipėdos rajono vandenys“ pažyma yra būtina norint statinį pripažinti tinkamu ir gauti leidimą išleisti į aplinką išvalytas buitines nuotekas (t. 1 b. l. 52). Gavęs šį atsakovo atsakymą, ieškovas 2010 m. rugsėjo 29 d. pateikė teismui ieškinį.

21Pagal 2007 m. birželio 29 d. statybos rangos sutarties 5.1 punkto sąlygas atsakovas per 30 darbo dienų po sutarties pasirašymo sumoka ieškovui 30 % avansą; po visų fizinių inžinierinių tinklų įrengimo darbų užbaigimo 20 darbo dienų laikotarpyje – 60 %, o likusius 10 % per 30 darbo dienų po inžinierinių tinklų pripažinimo tinkamais naudoti. Kaip matyti iš šalių susirašinėjimo tarpusavyje raštų turinio, atsakovas laiko, kad ieškovas nėra užbaigęs visų inžinierinių įrengimų darbų. Minėta, pagal statybos rangos sutarties sąlygas atsakovas turi sumokėti 60% darbų vertės po visų inžinierinių tinklų įrengimo darbų užbaigimo. Apeliantas (atsakovas) pripažįsta darbus, kuriuos ieškovas faktiškai yra atlikęs, tačiau teigia, kad ne visus darbus (priešgaisrinio rezervuaro montavimo darbai neužbaigti, orapūtė ir metaliniai dangčiai neperduoti) užbaigė, todėl pagal rangos sutarties sąlygas ieškovas neturi teisės į 60% sutarties kainos apmokėjimą.

22Buitinių valymo įrengimų orapūtę, buitinių nuotekų ir lietaus nuotekų šulinių metalinius dangčius iki 2010 m. birželio 15 d. turėjo saugoti atsakovas, tačiau pagal bylos aplinkybes šie įrengimai yra ieškovo žinioje. Iš to seka, kad įrengimai po 15 dienų turėjo būti grąžinti ieškovui. Pagal statybos rangos sutartį ieškovas (rangovas) sutartyje sulygtą darbą atlieka savo medžiagomis. Duomenų, kad orapūtė ir metaliniai dangčiai priklauso atsakovui, byloje nėra. Teisėjų kolegijos vertinimu, įrengimų neperdavimas atsakovui laikinai pasaugoti nesusijęs su inžinierinių tinklų įrengimo darbų užbaigimu/neužbaigimu, todėl dėl to nėra pagrindo atsakovui pagal rangos sutarties 5.1 punktą nevykdyti įsipareigojimo.

23Ieškovas pagal 2010 m. kovo 30 d. papildomą susitarimą Nr. 1 prie statybos rangos sutarties įsipareigojo iškasti priešgaisrinį tvenkinį ir atsakovui pateikus rezervuarą ir jo tvirtinimo elementus, juos sumontuoti. Apeliantas teigia, kad ieškovas nebaigė priešgaisrinio rezervuaro montavimo darbų, ką patvirtina antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas. Iš 2010 m. spalio 14 d. antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo matyti, kad šulinys neuždengtas dangčiu ir šalia kotedžų padėtas rezervuaro papildymo skendės stovas (t. 2 b. l. 69). Taigi antstolio faktinių aplinkybių protokolas patvirtina, kad priešgaisrinio rezervuaro montavimo darbai turi trūkumų.

24Rangovas yra atsakingas už netinkamos kokybės darbą (CK 6.665 str.). Šiuo atveju atsakovas atsisako ieškovui apmokėti ne tik už netinkamai atliktus priešgaisrinio rezervuaro montavimo darbus, bet ir už visus kitus pagal statybos rangos sutartį atliktus inžinierinių tinklų darbus. Pagal statybos rangos sutarties sąmatą darbų ir įrengimų kaina 449 999,93 Lt (su PVM). Priešgaisrinio tvenkinio iškasimas ir rezervuaro montavimo darbai į 2007 m. birželio 29 d. statybos rangos sutartį nebuvo įtraukti. Dėl šių darbų šalys susitarė 2010 m. kovo 30 d. papildomu susitarimu Nr. 1, tačiau sutarties kaina nebuvo padidinta. Duomenų, kiek kainuoja rezervuaro montavimo darbai nei ieškovas, nei atsakovas nepateikė. Tačiau, atsižvelgiant į statybos rangos sutarties kainą ir atliktus vandentiekio, nuotekų tinklų, lietaus tinklų, šulinių, siurblių montavimo darbus, kiekius, ieškovo medžiagas ir įrengimus, teisėjų kolegijos vertinimu tai sudaro nežymų kiekį visų atliktų darbų ir kainos.

25Rangovui nekokybiškai atlikus darbą užsakovas savo pasirinkimu turi teisę reikalauti iš rangovo neatlygintinai pašalinti trūkumus, sumažinti darbų kainą, atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas; jeigu rangovas trūkumų nepašalina arba trūkumai yra esminiai ir nepašalinami, užsakovas turi teisę nutraukti sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius (CK 6.65 str. 1 d. 3 d.). Nagrinėjamoje byloje atsakovas nereikalauja iš ieškovo pašalinti rezervuaro montavimo darbų trūkumus, nemažina kainos ir neprašo atlyginti trūkumų šalinimo išlaidų, o atsisako apmokėti ne tik už rezervuaro montavimo darbus, bet ir už visus atliktus darbus. Pažymėtina, kad šalims sprendžiant darbų perdavimo-priėmimo klausimus, atsakovas nėra nurodęs ir pareiškęs pretenzijų dėl nekokybiškai atliktų priešgaisrinio rezervuaro montavimo darbų. Antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas surašytas 2010 m. spalio 14 d. t.y. po to, kai ieškovas pateikė teismui ieškinį. Įvertinusi aplinkybes, kad visi pagrindiniai darbai pagal statybos rangos sutartį yra atlikti, o priešgaisrinio rezervuaro montavimo trūkumus galima pašalinti, teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovas nepagrįstai atsisakė už atliktus darbus apmokėti 60 % sutarties kainos.

26Nustatęs trūkumus, atsakovas turėjo teisę pareikalauti pašalinti rezervuaro montavimo darbo trūkumus arba sumažinti kainą (CK 6.665 str. 1 d.). Minėta atsakovas apie rezervuaro darbų trūkumus atsakovui pareiškė bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad šalių sudarytoje statybos rangos sutartyje nėra aptarta rezervuaro montavimo darbų kaina, sprendžia, jog rezervuaro trūkumų šalinimo darbų 800 Lt kaina atitinka protingumo kriterijus ir šia suma atitinkamai mažina ieškovo atliktų darbų kainą (CK 6.198 str. 1 d., CK 6.65 str. 1 d. 2 p.).

27Apeliantas teigia, kad ieškovas statybos darbus atliko neprisilaikydamas techninio projekto (paklojo inžinierinius tinklus maždaug 1 metru arčiau sklypo ribos), ir dėl šio darbo trūkumo nebegali būti atlikti lauko elektros tinklų statybos darbai pagal patvirtintą projektą ir tai reiškia, kad vandentiekio, buitinių nuotekų ir lietaus nuotekų tinklai negali būti eksploatuojami, todėl atsisako apmokėti už įrengtus inžinierinius tinklus.

28Byloje nustatyta, kad pagal atsakovo pateiktą UAB ,,Klaipėdos komprojektas“ išvadą vandentiekių ir nuotekų įrengimo patvirtintame genplane lauko elektros tinklai turėjo būti klojami ant sklypo ribos, o vandentiekio tinklai 2.2-2.21 metrų atstumu nuo sklypo ribos, nuotekų – 3.69-3.70 metrų atstumu nuo sklypo ribos. Tuo tarpu ieškovas vandentiekio tinklus paklojo 0,83-0,97 metrų atstumu, nuotekų – 2.84-2.89 metrų atstumu nuo sklypo ribos.

29Ieškovas prieštaravimų dėl šio įrodymo nepareiškė. Pagal UAB ,,Klaipėdos komprojektas“ išvadą pakloti elektros tinklus tarp sklypų ribos ir šalia ieškovo paklotų vandentiekio, nuotekų ir lietaus inžinierinių tinklų nėra galimybės, todėl būtina paruošti naują elektros tinklų techninį projektą. Atsakovas su UAB ,,Klaipėdos komprojektas“ sudarė sutartį dėl elektros įrengimų prijungimo projektinio pasiūlymo, atsižvelgiant į pastatytą objektą ,,Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų prijungimo...“, sutarties kaina – 4 861,2 Lt (t. 1 b. l. 113-114).

30UAB ,,Klaipėdos komprojektas“ pažymoje nurodė, kad pagal atsakovo pateiktą lauko elektros tinklų įrengimo techninį projektą elektros tinklų paklojimas buvo numatytas 1-1,5 metrų atstumu nuo sklypo ribos. Tuo tarpu pagal vandentiekio ir nuotekų tinklų lauko įrengimo projektą elektros tinklai turėjo būti pakloti ant sklypo ribos (t. 2, b. l. 123). Tai reiškia, kad pagal vandentiekio ir nuotekų genplaną lauko elektros tinklai turėjo būti įrengti ant sklypo ribos, o pagal lauko elektros tinklų projektą – 1-1,5 metrų atstumu nuo sklypo ribos. Iš to seka, kad atsakovas šių abiejų projektų (vandentiekio, nuotekų tinklų ir lauko elektros tinklų įrengimo) tinkamai nesuderino. Tačiau ieškovas bet kuriuo atveju vandentiekio ir nuotekų tinklus turėjo pakloti taip, kaip buvo numatyta vandentiekio ir nuotekų inžinierinių tinklų įrengimo projekte, t. y. atitinkamai 2.2-2.21 metrų ir 3.69-3.70 metrų atstumu nuo sklypo ribos. Ieškovui paklojus tinklus 0,83-0,97 metrų atstumu nuo sklypo ribos pagal UAB ,,Klaipėdos komprojektas“ išvadą nebėra galimybės pagal galiojančius normatyvus pakloti elektros lauko tinklus tarp sklypų ribos ir paklotų vandentiekio, buitinių nuotekų ir lietaus tinklų, todėl pagal pateiktą UAB ,,Klaipėdos komprojektas“ išvadą atsakovas turi paruošti naują elektros tinklų techninį projektą.

31Ieškovas nėra atsakingas už elektros tinklų įrengimą, tačiau yra atsakingas už tai, kad inžinierinius tinklus paklojo nesilaikydamas atstumų nuo sklypo ribos, numatytų vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų įrengimo projekte. Apeliantas teigia, kad ieškovui paklojus inžinierinius tinklus maždaug vienu metru arčiau sklypo ribos, nei buvo numatyta techniniame projekte, nebegalės būti atliekami elektros statybos darbai pagal patvirtintą projektą. Pažymėtina, kad pagal atsakovo pateiktą UAB ,,Klaipėdos komprojektas“ pažymą atsakovo pateiktas elektros tinklų techninis projektas turi daug trūkumų, be to, pagal šį projektą elektros tinklų įvedimas numatytas ne ant sklypo ribos, o 1-1,5 metrų atstumu nuo sklypo ribos. Taigi net ir tuo atveju, jeigu ieškovas būtų paklojęs vandentiekio ir nuotekų tinklus taip, kaip numatyta vandentiekio ir nuotekų techniniame projekte, elektros tinklų įvedimas pagal tokį atsakovo projektą (1-1,5 metrų nuo sklypo ribos) neatitiktų atsakovo suderintam vandentiekio ir nuotekų įrengimo projektui, pagal kurį elektros tinklai turėjo būti įrengti ant sklypo ribos.

32Nepagrįstas apeliacinio skundo argumentas, kad negalėjimas atlikti elektros tinklų pagal patvirtintą projektą reiškia, kad atsakovo įrengti vandentiekio, buitinių nuotekų ir lietaus nuotekų tinklai negalės būti eksploatuojami. Pagal UAB ,,Klaipėdos komprojektas“ išvadą, kuri padaryta atsižvelgiant į ieškovo įrengtus inžinierinius tinklus, elektros tinklų įrengimui reikalinga paruošti naują projektą, ką pagal 2010 m. rugpjūčio 2 d. sutartį su atsakovu UAB ,,Klaipėdos komprojektas“ turi padaryti. Taigi dėl tos priežasties, kad ieškovas nukrypo nuo techninio projekto, atsakovas turi parengti elektros tinklų įrengimo projektą, kuris turi būti atliktas atsižvelgiant į jau įrengtus ieškovo inžinierinius tinklus. Atsakovas už elektros tinklų įrengimo projekto paruošimą turi sumokėti 4 017,70 Lt (be PVM). Todėl vadovaujantis CK 6.665 str. 1 d. 2 p. ieškovo atliktų darbų kaina mažintina 4 017,71 Lt (be PVM) suma.

332007 m. birželio 29 d. šalių sudarytoje statybos rangos sutartyje nurodyta konkreti darbų kaina – 381 3558 Lt (be PVM). Byloje nėra duomenų, kad šalių susitarimu sutartinė darbų kaina buvo pakeista, todėl ieškovas neturi teisės reikalauti ją padidinti, o atsakovas sumažinti (CK 6.653 str. 5 d.). Ieškovas darbų perdavimo-priėmimo akte nurodė, kad atliko papildomus darbus (pastatyti papildomai 22 plastmasiniai valymo šuliniai ir vietoj 11 kalaus ketaus liukų papildomai pastatyti 9 šuliniai) ir prašo atsakovo už šiuos papildomus darbus apmokėti. Atsakovas atsisako, motyvuojant tuo, kad nėra davęs sutikimo atlikti papildomus darbus. CK 6.653 str. numatyta, kad esant būtinumui atlikti papildomų darbų arba dėl kitų svarbių priežasčių rangovui tenka didinti kai kurių darbų kainą, jis privalo apie tai pranešti atsakovui. Jeigu užsakovas nesutinka padidinti kainą, rangovas turi teisę atsisakyti sutarties ir tokiu atveju turi teisę reikalauti sumokėti už atliktus darbus. Šalių pasirašytoje statybos rangos sutartyje taip pat numatyta, kad ieškovas, tik gavęs rašytinį atsakovo sutikimą, gali keisti jo patvirtintus sprendimus (sutarties 2.6 punktas). Ieškovas įrodymų, patvirtinančių aplinkybes, kad papildomi darbai buvo atlikti šalių susitarimu t.y. gavus atsakovo sutikimą, nepateikė, todėl reikalavimas apmokėti už papildomus darbus netenkintinas.

34Pagal statybos rangos sutarties 5.1 punktą ieškovui užbaigus visus darbus, atsakovas sumoka 60% sutarties kainos. Tai sudaro 228 813,52 Lt (be PVM). Atsižvelgiant į pirmiau nustatytas aplinkybes, kainą, kurią atsakovas turi sumokėti ieškovui, mažintina 4 817,70 Lt (4 017,70 Lt +800 = 4 817,70 Lt). Tokiu būdu apskaičiuotą 60% sutarties kainą sudaro 223 995,82 Lt (22 8813,52 – 4 817,70 Lt = 223 995,82 Lt), kurią atsakovas turi sumokėti ieškovui, skaičiuojant su PVM – 271 034,94 Lt.

35Statybos rangos sutarties 5.1 punktu nustatyta, kad likę 10% kainos apmokami per 30 dienų nuo inžinierinių tinklų pripažinimo tinkamais naudoti įstatymu nustatyta tvarka. Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarką iki 2010 m. rugsėjo 28 d. reglamentavo 2002 metų statybos techninis reglamentas STR 1.11.01:2002 ,,Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“. 2010 m. rugsėjo 28 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. DI-828 2002 m. STR (su 2003 ir 2005 metų pakeitimais) panaikintas ir patvirtintas statybos techninis reglamentas STR 1.11.01:2010 ,,Statybos užbaigimas“. Byloje nėra duomenų apie inžinierinių tinklų Triušelių k. Klaipėdos raj. statybos užbaigimo komisijos sprendimą pripažinti statinį tinkamu naudoti, todėl likusią 10 % statybos darbų kainą pagal statybos rangos sutarties 5.1 p. sąlygas ieškovui priteisti iš atsakovo nėra pagrindo.

36Remiantis pirmiau nustatytomis aplinkybėmis ir išdėstytais motyvais pirmosios instancijos teismo priteista iš atsakovo 300 923,91 Lt skola mažinama iki 271 034,94 Lt (su PVM), 4 874,97 Lt delspinigiai iki 4 391,01 Lt ir iš viso iš atsakovo ieškovo naudai priteisiama 275 425,95 Lt.

37Dėl bylinėjimosi išlaidų

38Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo valstybei. Byloje buvo pareikštas ieškinys dėl 305 798,90 Lt priteisimo. Apeliacinės instancijos teismas priteistą sumą sumažino iki 275 425,92 Lt. Už ieškinį turėjo būti sumokėta 7 058 Lt žyminio mokesčio. Ieškovė sumokėjo 1 765 Lt, o 5 293 Lt mokėjimas buvo atidėtas. Byloje taip pat pateiktas apeliacinis skundas. Atsakovas už jį sumokėjo 3 500 Lt žyminio mokesčio, o likusios žyminio mokesčio dalies mokėjimą teismas atidėjo.

39Pagal CPK 93 straipsnio 2 dalį jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos atlyginamos proporcingai patenkintai ir atmestai reikalavimų daliai. Byloje pareikštas 305 798,90 Lt reikalavimas, už kurį turi būti sumokėtas 7 058 Lt žyminis mokestis. Apeliacinės instancijos teismas patenkino dalį reikalavimo ir priteisė iš atsakovo 275 425,92 Lt ieškovui. Atsižvelgiant į patenkintą ieškinio dalį atsakovas turi sumokėti 6 357 Lt žyminį mokestį, o atsižvelgiant į atmestą ieškinio dalį ieškovas turi sumokėti 701 Lt (7 058 Lt – 6 357Lt) žyminį mokestį už ieškinį. Tokio pat dydžio žyminį mokestį šalys turi sumokėti ir už apeliacinį skundą, t. y. atsakovas 6 357 Lt, o ieškovas – 701 Lt. Vadinasi atsakovas už ieškinį ir apeliacinį skundą turi sumokėti 12 714 Lt (6 357 x 2), o ieškovas už ieškinį ir apeliacinį skundą turi sumokėti 1 402 Lt (701 x 2) (CPK 80 straipsnio 4 dalis).

40Ieškovas, kreipdamasis į teismą su ieškiniu yra sumokėjęs valstybei 1 765 Lt žyminio mokesčio. Jis už atmestus ieškinio reikalavimus ir patenkintus apeliacinio skundo reikalavimus turėtų sumokėti valstybei 1 402 Lt žyminio mokesčio. Tam, kad išvengti papildomų išlaidų grąžinant ir išieškant žyminį mokestį, teismas laiko, kad ieškovo sumokėta 1 402 Lt suma yra už ieškovo atmestus ieškinio ir patenkintus apeliacinio skundo reikalavimus, o permokėtą 363 Lt sumą priteisiama ieškovui iš atsakovo .

41Kaip minėta, atsakovas už patenkintą ieškinio dalį ir atmestą apeliacinio skundo dalį turėtų sumokėti 12 714 Lt. Atsakovas yra sumokėjęs 3 500 Lt už apeliacinį skundą bei iš jo yra priteista 363 Lt ieškovui, todėl iš jo papildomai turi būti priteista valstybei 8 851 Lt žyminio mokesčio už patenkintus ieškinio reikalavimus ir atmestus apeliacinio skundo reikalavimus.

42Be to, byloje buvo pareikštas priešieškinis, už kurį atsakovas turėjo sumokėti 9 852 Lt žyminio mokesčio. Atsakovas sumokėjo 1 000 Lt, o 8 852 Lt mokėjimas buvo atidėtas, todėl ir ši žyminio mokesčio suma už priešieškinį yra priteisiama iš atsakovo valstybei, t. y. iš viso iš atsakovo priteisiama 17 703 Lt (8 851 Lt + 8 852 Lt) žyminio mokesčio valstybei.

43Byloje yra taip pat pateiktas ieškovo prašymas atlyginti išlaidas, advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti. Išlaidos, turėtos advokato pagalbai apmokėti už procesinio dokumento parengimą priteisiamos šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas (CPK 98 straispnio 1, 3 dalys). Apeliacinės instancijos teismui tik nežymiai patenkinus atsakovo apeliacinį skundą, iš atsakovo priteisiama ieškovui 600 Lt advokato pagalbai parengiant atsiliepimą į apeliacinį skundą apmokėti.

44Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

45Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. liepos 21 d. sprendimo dalis, kuriomis iš UAB ,,Previlsta“ priteista 300 923,91 Lt skolos, 4 874,97 Lt delspinigių, 1 765 Lt žyminio mokesčio UAB ,,Žemkasa“ naudai ir 14 145 Lt žyminio mokesčio valstybei, pakeisti.

46Priteisti UAB ,,Žemkasa“ naudai iš UAB ,,Previlsta“ 271 034,94 Lt už atliktus darbus, 4 391,01 Lt delspinigių ir 8,05 % merinių palūkanų nuo priteistos sumos (271 034,94 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2010-09-29) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

47Priteisti iš UAB ,,Previlsta“ 17 703 Lt žyminio mokesčio valstybei ir 363 Lt žyminio mokesčio UAB ,,Žemkasa“ naudai.

48Kitas Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. liepos 21 d. sprendimo dalis palikti nepakeistas.

49Priteisti iš UAB ,,Previlsta“ UAB ,,Žemkasa“ naudai 600 Lt išlaidų, turėtų advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas UAB „Žemkasa“ kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš... 5. Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti ir priteisti bylinėjimosi... 6. Atsakovas priešieškiniu prašė priteisti iš ieškovo 585 227,33 Lt... 7. Ieškovas su pateiktu priešieškiniu nesutiko, nurodė, kad atsakovas... 8. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. liepos 12 d. sprendimu ieškinį tenkino... 9. Teismas taip pat nurodė, jog atsakovo pateikti įrodymai nepatvirtina... 10. Teismas atmetė reikalavimą priteisti 300 Lt baudą už kiekvieną dieną, nes... 11. Atmesdamas atsakovo priešieškinį, teismas nurodė, kad penkių... 12. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Previlsta“ prašo Klaipėdos apygardos... 13. 1. Ieškovas UAB „Žemkasa“ nėra įgijęs reikalavimo teisės į... 14. 2. Ieškovas UAB „Žemkasa“ nėra įgijęs reikalavimo teisės į... 15. 3. Ieškovas UAB „Žemkasa“ nėra įgijęs reikalavimo teisės į... 16. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Žemkasa“ prašo... 17. Ieškovas 2007 m. birželio 29 d. su atsakovu sudarė statybos rangos sutartį... 18. Šalys 2010 m. birželio 1 d. aktu konstatavo, kad ieškovas darbus, numatytus... 19. Atsakovas atsikirtimu į ieškovo reikalavimą apmokėti už atliktus darbus ir... 20. 2010 m. liepos 19 d. raštu ieškovas priminė atsakovui, kad šis nevykdo... 21. Pagal 2007 m. birželio 29 d. statybos rangos sutarties 5.1 punkto sąlygas... 22. Buitinių valymo įrengimų orapūtę, buitinių nuotekų ir lietaus nuotekų... 23. Ieškovas pagal 2010 m. kovo 30 d. papildomą susitarimą Nr. 1 prie statybos... 24. Rangovas yra atsakingas už netinkamos kokybės darbą (CK 6.665 str.). Šiuo... 25. Rangovui nekokybiškai atlikus darbą užsakovas savo pasirinkimu turi teisę... 26. Nustatęs trūkumus, atsakovas turėjo teisę pareikalauti pašalinti... 27. Apeliantas teigia, kad ieškovas statybos darbus atliko neprisilaikydamas... 28. Byloje nustatyta, kad pagal atsakovo pateiktą UAB ,,Klaipėdos komprojektas“... 29. Ieškovas prieštaravimų dėl šio įrodymo nepareiškė. Pagal UAB... 30. UAB ,,Klaipėdos komprojektas“ pažymoje nurodė, kad pagal atsakovo... 31. Ieškovas nėra atsakingas už elektros tinklų įrengimą, tačiau yra... 32. Nepagrįstas apeliacinio skundo argumentas, kad negalėjimas atlikti elektros... 33. 2007 m. birželio 29 d. šalių sudarytoje statybos rangos sutartyje nurodyta... 34. Pagal statybos rangos sutarties 5.1 punktą ieškovui užbaigus visus darbus,... 35. Statybos rangos sutarties 5.1 punktu nustatyta, kad likę 10% kainos apmokami... 36. Remiantis pirmiau nustatytomis aplinkybėmis ir išdėstytais motyvais... 37. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 38. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 39. Pagal CPK 93 straipsnio 2 dalį jeigu ieškinys patenkintas iš dalies,... 40. Ieškovas, kreipdamasis į teismą su ieškiniu yra sumokėjęs valstybei 1 765... 41. Kaip minėta, atsakovas už patenkintą ieškinio dalį ir atmestą apeliacinio... 42. Be to, byloje buvo pareikštas priešieškinis, už kurį atsakovas turėjo... 43. Byloje yra taip pat pateiktas ieškovo prašymas atlyginti išlaidas, advokato... 44. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 45. Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. liepos 21 d. sprendimo dalis, kuriomis iš... 46. Priteisti UAB ,,Žemkasa“ naudai iš UAB ,,Previlsta“ 271 034,94 Lt už... 47. Priteisti iš UAB ,,Previlsta“ 17 703 Lt žyminio mokesčio valstybei ir 363... 48. Kitas Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. liepos 21 d. sprendimo dalis palikti... 49. Priteisti iš UAB ,,Previlsta“ UAB ,,Žemkasa“ naudai 600 Lt išlaidų,...