Byla e2-195-330/2019
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Jėgainė 1“ dokumentų patikrinimo, priimtos uždarosios akcinės bendrovės „Jėgainė 1“ bankroto byloje (Nr. eB2-484-212/2018)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras Pečiulis,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjo M. R. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2018 m. gruodžio 4 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo M. R. prašymą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Jėgainė 1“ dokumentų patikrinimo, priimtos uždarosios akcinės bendrovės „Jėgainė 1“ bankroto byloje (Nr. eB2-484-212/2018),

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Panevėžio apygardos teismo 2018 m. birželio 4 d. nutartimi UAB „Jėgainė 1“ iškelta bankroto byla, įmonės bankroto administratore paskirta UAB „Bankroto administravimo biuras“. Panevėžio apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi patvirtintas įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, į kurį įtrauktas ir kreditorius M. R. su 15 411,64 Eur finansiniu reikalavimu.

72.

8Pareiškėjas (kreditorius) M. R. teismui pateikė prašymą leisti atlikti BUAB „Jėgainė 1“ dokumentų ir kitos informacijos patikrinimą. Nurodė, kad siekia Įmonių bankroto įstatymo 21 straipsnio 3 dalies pagrindu patikrinti įmonės dokumentus, nes ketina ginčyti įmonės sandorius, susijusius su akcininko ir direktoriaus G. M. darbo užmokesčio padidinimu bei įtaria, kad įmonės bankrotas gali būti tyčinis.

93.

10Panevėžio apygardos teismas 2018 m. lapkričio 26 d. nutartimi pareiškėjo prašymo leisti atlikti BUAB „Jėgainė 1“ dokumentų ir kitos informacijos patikrinimą netenkino. Nurodė, kad kreditoriaus prašymas leisti tikrinti įmonės dokumentus negali būti pareikštas įrodymų rinkimo pagrindu (tikslu). Paaiškino, kad kreditorius gali jo ieškinį nagrinėjančio teismo prašyti išreikalauti atitinkamus įrodymus įstatyme numatytais būdais.

114.

12Pareiškėjas M. R. 2018 m. lapkričio 28 d. pateikė pakartotinį prašymą leisti atlikti BUAB „Jėgainė 1“ dokumentų ir kitos informacijos patikrinimą.

13II.

14Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

155.

16Panevėžio apygardos teismas 2018 m. gruodžio 4 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo M. R. prašymą dėl leidimo atlikti BUAB „Jėgainė 1“ dokumentų ir kitos informacijos patikrinimą.

176.

18Teismas pažymėjo, kad tokio paties turinio pareiškėjo prašymas buvo išnagrinėtas (netenkintas) teismo 2018 m. lapkričio 26 d. nutartimi, kuri įsiteisėjo, todėl egzistuoja pagrindas pakartotinį pareiškimą atsisakyti priimti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodytu pagrindu.

19III.

20Atskirojo skundo argumentai

217.

22Pareiškėjas M. R. atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2018 m. gruodžio 4 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – leisti pareiškėjui atlikti BUAB „Jėgainė 1“ dokumentų patikrinimą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

237.1.

24Teismas netinkamai aiškino Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 21 straipsnio 3 dalies pagrindu pateiktą prašymą. Teismo siūlymas kreiptis į bankroto administratorių dėl įrodymų pateikimo arba į pareiškėjo ieškinį nagrinėjantį teismą dėl įrodymų išreikalavimo yra neteisėtas. Teismui buvo nurodytos visos sąlygos, kurioms esant prašymas leisti atlikti bankrutuojančios įmonės dokumentų patikrinimą turėjo būti tenkinamas.

257.2.

26Teismas formaliai išnagrinėjo pareiškėjo prašymą ir neatskleidė sprendžiamo klausimo esmės. Teismas, siūlydamas kreiptis į pareiškėjo ieškinį nagrinėjantį teismą dėl dokumentų išreikalavimo, neatsižvelgė į tai, jog pareiškėjas tokį prašymą pareiškė, tačiau jis nebuvo patenkintas.

27Teismas

konstatuoja:

28IV.

29Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

308.

31Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

329.

33Pirmosios instancijos teismas apskųstąja nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo – bankrutavusios įmonės kreditoriaus prašymą leisti atlikti įmonės dokumentų ir kitos informacijos patikrinimą. Šis teismo procesinis sprendimas – atsisakymas priimti pareiškėjo prašymą, kaip procesinį dokumentą, grindžiamas tik tapatumo priežastimi – t. y. konstatuojant, jog tapatus pareiškėjo prašymas jau buvo pareikštas ir jį buvo atsisakyta priimti (ankstesne) 2018 m. lapkričio 26 d. teismo nutartimi, kuri įsiteisėjo. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, ši aplinkybė sudaro sąlygas atsisakyti priimti pakartotinį prašymą CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodytu pagrindu.

3410.

35CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punkte nustatytas vienas iš ieškinio atsisakymo priimti atvejų, kai teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu yra įsiteisėjęs teismo arba arbitražo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, arba teismo nutartis priimti ieškovo atsisakymą ieškinio ar patvirtinti šalių taikos sutartį.

3611.

37Apeliacinis teismas pažymi, kad šalys turi teisę pateikti įvairius procesinius prašymus. Netgi teismui atmetus tokio pobūdžio prašymą, tai neapriboja asmens, kurio prašymas buvo atmestas, teisės vėl pateikti jį vėliau (CPK 42 straipsnio 1 dalis, 245 straipsnio 3 dalis). Kreditoriaus prašymas leisti atlikti įmonės dokumentų ir kitos informacijos patikrinimą (ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalis) pasižymi procesiniu teisiniu, o ne materialiniu teisiniu pobūdžiu ir neturi prejudicinės reikšmės. Todėl aplinkybė, kad teismas nutartimi jau yra pasisakęs dėl tokio turinio prašymo ir ši nutartis yra įsiteisėjusi, nesudaro kliūties iš naujo tokį prašymą pateikti. Teismas, atsižvelgdamas į prašyme nurodytą faktinį pagrindą, esant procesinių dokumentų tapatumo kriterijui, gali pakartotinį prašymą atmesti, tačiau prašymas turi būti išnagrinėtas; jo pakartotinis pateikimas negali būti pagrindu atsisakyti priimti prašymą.

3812.

39Apeliacinis teismas pastebi, jog ankstesnis pareiškėjo prašymas buvo atmestas (netenkintas) teismo 2018 m. lapkričio 26 d. nutartimi, o pakartotinis pareiškėjo prašymas teisme gautas jau 2018 m. lapkričio 29 d., todėl pirmosios instancijos teismo išvada, jog pakartotinai pateiktu prašymu keliamas klausimas buvo išspręstas įsiteisėjusia teismo nutartimi, negali būti laikoma pagrįsta. Apeliacinis teismas, įvertinęs pareiškėjo pirmosios instancijos teismui pateiktų procesinių dokumentų turinį, neturi prielaidų konstatuoti jų visiško tapatumo, kadangi kartotinio prašymo pagrindas pakeistas (papildytas), reaguojant į teismo 2018 m. lapkričio 26 d. nutarties motyvus. Kita vertus, net ir tuo atveju, jeigu teismas nustatytų, kad dalyvaujantis byloje asmuo keletą kartų reiškia analogiško turinio prašymus, dėl kurių pagrįstumo teismas jau yra pasisakęs, o ir faktinės aplinkybės, reiškiant naujus prašymus, yra visiškai tokios pačios (ko analizuojamu atveju nėra), tokią situaciją teismas galėtų vertinti kaip piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis ir prašymus teikiančio asmens atžvilgiu taikyti atitinkamas procesines priemones (CPK 95 straipsnis), tačiau tai nesudaro pagrindo atsisakyti priimti prašymą taikant CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punkto normą.

4013.

41Apibendrindamas išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog nei pirmosios instancijos teismo nutartyje nurodytas teisinis pagrindas, nei faktinės aplinkybės, kuriomis teismas rėmėsi priimdamas skundžiamą nutartį, negalėjo būti pagrindu atsisakyti priimti pareiškėjo prašymą leisti atlikti BUAB „Jėgainė 1“ dokumentų ir kitos informacijos patikrinimą, todėl nutartis naikinama, o pareiškėjo prašymo priėmimo klausimas perduodamas spręsti iš naujo (CPK 329 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis).

4214.

43ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalyje numatyta teismo, gavusio motyvuotą kreditoriaus prašymą, galimybė leisti ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytas teises (ginčyti įmonės sudarytus sandorius, kreiptis į teismą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu ir kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų) siekiančiam įgyvendinti kreditoriui arba grupės kreditorių įgaliotiems ne daugiau kaip dviem reikiamą išsilavinimą turintiems atstovams, jeigu kreditoriaus ar grupės kreditorių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 10 procentų ĮBĮ nustatyta tvarka patvirtintų visų kreditorių reikalavimų sumos, savo lėšomis atlikti įmonės dokumentų ir kitos informacijos patikrinimą. Patikrinimas negali trukti ilgiau kaip 3 mėnesius nuo teismo nutartimi priimto sprendimo leisti atlikti patikrinimą dienos. Įmonės dokumentų ir kitos informacijos patikrinimas gali būti atliekamas tik su administratoriumi ir kreditorių susirinkimo pirmininku sudarius konfidencialumo sutartį, kurios formą tvirtina šio įstatymo 11 straipsnio 12 dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija. Sudarius konfidencialumo sutartį, administratorius turi leisti kreditoriui administratoriaus darbo valandomis patekti į patalpas, kur saugomi įmonės dokumentai ir kita su tikrinamais sandoriais susijusi informacija, sudaryti sąlygas susipažinti su įmonės dokumentais, reikalingais sandoriams patikrinti, atsakyti į kreditorių ar jų atstovų klausimus, susijusius su patikrintų įmonės dokumentų ar kitos informacijos patikslinimu, ir per įmanomai trumpiausią laiką pateikti jam žinomą papildomą informaciją ir (ar) prašomas dokumentų kopijas. Apeliacinis teismas pažymi, jog pirmosios instancijos teismas nei apskųstąja nutartimi, nei anksčiau priimtais procesiniais sprendimais nepasisakė dėl ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalyje įtvirtintų sąlygų egzistavimo. Todėl prašymo priėmimo klausimą spręsdamas iš naujo, pirmosios instancijos teismas turėtų įvertinti, ar egzistuoja sąlygos leisti kreditoriui pasinaudoti ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta teise, o ne siūlyti naudotis kitokio turinio procesinėmis teisėmis.

4415.

45Nusprendus, kad yra pagrindas apskųstąją teismo nutartį panaikinti ir klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo, dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinis teismas nepasisako.

46Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

47Panevėžio apygardos teismo 2018 m. gruodžio 4 d. nutartį panaikinti ir perduoti pareiškėjo M. R. prašymo dėl leidimo atlikti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Jėgainė 1“ dokumentų ir kitos informacijos patikrinimą priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Panevėžio apygardos teismo 2018 m. birželio 4 d. nutartimi UAB „Jėgainė... 7. 2.... 8. Pareiškėjas (kreditorius) M. R. teismui pateikė prašymą leisti atlikti... 9. 3.... 10. Panevėžio apygardos teismas 2018 m. lapkričio 26 d. nutartimi pareiškėjo... 11. 4.... 12. Pareiškėjas M. R. 2018 m. lapkričio 28 d. pateikė pakartotinį prašymą... 13. II.... 14. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 15. 5.... 16. Panevėžio apygardos teismas 2018 m. gruodžio 4 d. nutartimi atsisakė... 17. 6.... 18. Teismas pažymėjo, kad tokio paties turinio pareiškėjo prašymas buvo... 19. III.... 20. Atskirojo skundo argumentai... 21. 7.... 22. Pareiškėjas M. R. atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos... 23. 7.1.... 24. Teismas netinkamai aiškino Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo... 25. 7.2.... 26. Teismas formaliai išnagrinėjo pareiškėjo prašymą ir neatskleidė... 27. Teismas... 28. IV.... 29. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 30. 8.... 31. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio... 32. 9.... 33. Pirmosios instancijos teismas apskųstąja nutartimi atsisakė priimti... 34. 10.... 35. CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punkte nustatytas vienas iš ieškinio atsisakymo... 36. 11.... 37. Apeliacinis teismas pažymi, kad šalys turi teisę pateikti įvairius... 38. 12.... 39. Apeliacinis teismas pastebi, jog ankstesnis pareiškėjo prašymas buvo... 40. 13.... 41. Apibendrindamas išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas... 42. 14.... 43. ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalyje numatyta teismo, gavusio motyvuotą kreditoriaus... 44. 15.... 45. Nusprendus, kad yra pagrindas apskųstąją teismo nutartį panaikinti ir... 46. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 47. Panevėžio apygardos teismo 2018 m. gruodžio 4 d. nutartį panaikinti ir...