Byla 2-378-94/2014
Dėl žalos atlyginimo

1Širvintų rajono apylinkės teismo teisėja Danguolė Šuminaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Vilniaus teritorinės ligonių kasos ieškinį atsakovui A. C. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovas Vilniaus teritorinė ligonių kasa kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovo A. C. 1059,15 Lt žalos atlyginimo.

3Atsakovui ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 str. 3 d. nustatyta tvarka jo mamai pasirašytinai (įteikta 2014 m. gegužės 2 d.). Atsakovas per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

4Ieškovas ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsiliepimas nebus pateiktas, todėl sprendimas už akių yra priimamas (LR CPK 142 str. 4 d.).

5Ieškinys tenkinamas visiškai.

6Sprendimo už akių priėmimas – tai specifinis ginčų civilinėje byloje sprendimo būdas, kai vienai iš proceso šalių be pateisinamų priežasčių procese elgiantis pasyviai, kitos šalies prašymu teismas priima sprendimą už akių byloje pateiktų įrodymų pagrindu. Sprendimo už akių instituto tikslas – išplėsti asmenų subjektinių teisių teisminės gynybos ir dispozityvumo principo ribas, taip pat užkirsti kelią galimam piktnaudžiavimui procesinėmis teisėmis bei nustatyti šalies pasyvaus elgesio civiliniame procese padarinius. Tuo siekiama skatinti šalis rūpintis proceso eiga, greitu ir ekonomišku bylos išnagrinėjimu, laiku ir rūpestingai pateikti savo poziciją teismui, sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis, nevilkinti proceso. Sprendimo už akių priėmimo sąlygos įtvirtintos civilinio proceso kodekso 285 straipsnyje. Minėtas straipsnis numato, kas sprendimas už akių gali būti priimtas tais atvejais, kai neatvyksta į teismo posėdį viena iš šalių, kuriai tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą ir iš jos negautas pareiškimas nagrinėti bylą jai nedalyvaujant, o atvykusi šalis prašo tokio sprendimo priėmimo, taip pat kitais CPK numatytais atvejais. CPK 142 straipsnio ketvirtoji dalis numato, kad teismas turi teisę priimti sprendimą už akių ir tuo atveju, jeigu, esant ieškovo prašymui, atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį. Taigi sprendimas už akių gali būti priimtas, kai, būdama tinkamai informuota apie bylos nagrinėjimą, šalis nevykdo procesinės pareigos rūpintis proceso skatinimu arba piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, siekdama nepagrįstai užtęsti (vilkinti) bylos nagrinėjimą.

7Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad Širvintų rajono apylinkės teismas 2011-04-20 apkaltinamuoju nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-97-880/2011 nuteisė atsakovą A. C. už nusikaltimų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 d. ir 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte. Atsakovo A. C. nusikalstamais veiksmais buvo sužalotas V. V., kuris dėl patirtų sužalojimų gydytas VšĮ Ukmergės ligoninėje. Jo sveikatos priežiūros paslaugos buvo apmokėtos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, iš viso 1059,15 Lt. Ieškovas 2014 m. balandžio 8 d. raštu kreipėsi į atsakovą dėl turtinės žalos atlyginimo už nukentėjusiojo gydymo išlaidas, tačiau jis padarytos turtinės žalos neatlygino.

9CK 6.283 str. 1 d. numato, kad jeigu fizinis asmuo yra suluošintas ar kitaip sužalota jo sveikata, tai už žalą atsakingas asmuo privalo nukentėjusiajam atlyginti visus patirtus nuostolius ir neturtinę žalą, šio straipsnio 2 d. nustato, kad nuostolius sudaro negautos pajamos, kurias nukentėjęs asmuo būtų gavęs, jeigu jo sveikata nebūtų sužalota, ir su sveikatos grąžinimu susijusios išlaidos (gydymo, papildomo maitinimo, vaistų įsigijimo, protezavimo, sužaloto asmens priežiūros, specialių transporto priemonių įsigijimo, sužaloto asmens perkvalifikavimo išlaidos bei kitos sveikatos grąžinimui būtinos išlaidos). Šiuo atveju deliktinės civilinės atsakomybės institutas yra grindžiamas visuotine pareiga laikytis tokio elgesio taisyklių, kad asmuo savo veiksmais ar neveikimu nepadarytų žalos kitam asmeniui, tuo tarpu padaręs žalą asmuo privalo ją visiškai atlyginti (CK 6.263 str.). Atsakomybė atsiranda tada, kai nustatytos visos jos sąlygos: neteisėti veiksmai, žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos, žalą padariusio asmens kaltė (CK 6.246 str. – 6.249 str.). CK 6.290 str. 1 ir 3 d. numato, kad socialinio draudimo išmokos, mokamos sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo atvejais, yra įskaitomos į atlygintinos žalos dydį. Draudimo išmokas išmokėjusios socialinio draudimo įstaigos įgyja regreso teisę į žalą padariusį asmenį, išskyrus atvejus, kai draudimo įmokas už nukentėjusį asmenį mokėjo žalą padaręs asmuo. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 4 str. 1 d. 2 ir 3 punktuose, 31 str. 1 punkte, 34 str. 1 punkte nurodyta, kad PSDF biudžetą vykdo, jo lėšas naudoja Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

10Tarp A. C. nusikalstamų veiksmų ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto patirtų išlaidų yra tiesioginis priežastinis ryšys, kadangi atsakovas nesilaikė CK 6.263 str. numatytos pareigos laikytis nustatytų elgesio taisyklių, savo veiksmais padarė žalą kitam asmeniui. Nustačius, kad dėl A. C. neteisėtais veiksmais padarytos žalos V. V. sveikatai Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetas patyrė 1059,15 Lt išlaidų, ši suma priteistina iš kalto asmenų, t. y. iš atsakovo A. C..

11Pagal CPK 96 str. 1 d., bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai. Kadangi ieškinys patenkintas visiškai, o už ieškinį mokėtinas žyminis mokestis yra 54 Lt, nuo kurio mokėjimo ieškovas pagal įstatymą buvo atleistas, ši suma priteisiama iš atsakovo.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285, 286 straipsniais, teismas

Nutarė

13Ieškinį tenkinti visiškai.

14Priteisti Vilniaus teritorinei ligonių kasai iš atsakovo A. C. 1059,15 Lt (vieną tūkstantį penkiasdešimt devynis litus ir 15 ct) turtinės žalos atlyginimo.

15Priteisti valstybei iš atsakovo A. C. 54 Lt žyminio mokesčio.

16Išaiškinti atsakovui, kad sprendimas už akių negali būti skundžiamas nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau šalis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Išaiškinti ieškovui, kad sprendimas už akių per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Širvintų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai