Byla 2-1084-239/2017
Dėl neterminuotos tėvo valdžios apribojimo, nuolatinės rūpybos, nuolatinio rūpintojo skyrimo, vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos nustatymo, Trakų rajono apylinkės teismo 2010-04-28 sprendimo dalinio pakeitimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė, sekretoriaujant Ingai Bakšaitei, dalyvaujant ieškovo Elektrėnų savivaldybės administracijos atstovui V. K., atsakovui V. L. trečiajam asmeniui K. S., institucijos, teikiančios išvadą byloje Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei L. A.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal Elektrėnų savivaldybės administracijos ieškinį atsakovui V. L. dėl neterminuotos tėvo valdžios apribojimo, nuolatinės rūpybos, nuolatinio rūpintojo skyrimo, vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos nustatymo, Trakų rajono apylinkės teismo 2010-04-28 sprendimo dalinio pakeitimo, ir

Nustatė

3Elektrėnų savivaldybės administracija pateikė teismui ieškinį dėl neterminuotos tėvo valdžios apribojimo V. L. į jo nepilnametį sūnų S. L., gim. ( - ). Taip pat ieškovas prašė nustatyti nepilnamečiui nuolatinę rūpybą šeimoje ir jo rūpintoja paskirti K. S., nepilnamečio gyvenamąją vietą nustatyti kartu su rūpintoja jos gyvenamojoje vietoje ir pakeisti Trakų rajono apylinkės teismo 2010-04-28 sprendimo dalį dėl išlaikymo priteisimo, ją išdėstant sekančiai: „Išlaikymą pervesti į S. L., a.k. ( - ) gim., ( - ), asmeninę sąskaitą. Pavesti K. S. uzufrukto teise tvarkyti nepilnamečiui vaikui tenkantį išlaikymą“, išlaikymo dydį paliekant nepakeistą (57,92 Eur).

4Ieškinyje nurodė, kad atsakovė V. L., a. k. ( - ), gyv. ( - ), turi nepilnametį sūnų S. L., a.k. ( - ) gim. ( - ). Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-12-02 įsakymu Nr. 03V-1010 S. L. nuo 2015-11-10 buvo nustatyta laikinoji rūpyba D. V. (brolio) šeimoje, nes ( - ) mirus S. L. motinai K. V., su kuria vaikas gyveno, vaiko tėvas V. L. sūnumi nesirūpino. 2015-12-04 V. L. šeima buvo įrašyta į socialinės rizikos šeimų apskaitą dėl girtavimo. 2015-12-01 buvo sudaromas planas dėl S. L. laikinosios rūpybos sprendimų. Šio plano sudaryme dalyvavo ir V. L., kuris buvo supažindintas su laikinosios rūpybos tikslu (pasikeitus situacijai šeimoje grąžinti vaiką tėvui). 2016-05-10 laikinosios rūpybos peržiūros metu, dalyvaujant V. L., S. L. išsakė norą gyventi K. S. (tėvo sesers), a.k. ( - ) gyv. ( - ), šeimoje. Gyvenant D. V. šeimoje artimi santykiai nesusiklostė, kilo nesutarimų su rūpintojo žmona S. V.. K. S. pateikė prašymą tapti S. L. laikinaja rūpintoja. S. V. L. šeimoje nepagerėjo.

52017-01-01 iš Elektrėnų socialinių paslaugų centro buvo gauta išvada, kad K. S. gali būti S. L. rūpintoja.

62017-01-25 laikinosios rūpybos peržiūros metu, dalyvaujant V. L., buvo pateikta informacija, kad V. L. nedirba, darbo biržoje neregistruotas, neturi nuolatinių pajamų, nevengia išgerti, išlaikymo sūnui neteikia, su sūnumi bendrauja retai, sūnaus nelanko, nesidomi jo mokymuisi, elgesiu, nevykdo įsipareigojimų (įsidarbinti, nevartoti alkoholio, nuolat bendrauti su sūnumi). Peržiūros metu buvo priimtas sprendimas kreiptis į teismą dėl neterminuoto tėvo valdžios apribojimo V. L., atleisti D. V. iš rūpintojo pareigų ir S. L. laikinąja rūpintoja skirti K. S. (Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-01-26 įsakymas Nr. 03V-84).

7K. S. yra pateikusi prašymą skirti ją S. L. nuolatine rūpintoja. K. S. yra ištekėjusi, su vyru V. S. ir sūnumi V. S. gyvena vyro motinai E. S. priklausančiame name (7 kambarių butas, sutvarkyta aplinka). K. S. turi jai nuosavybės teise priklausantį namą ir žemės sklypą, adresu ( - ) Ji dirba ( - ) klientų aptarnavimo specialiste, gauna apie ( - ) Eur pajamų. K. S. darbe yra charakterizuojama teigiamai. V. S. dirba ( - ) vairuotoju, gauna ( - ) Eur dydžio pajamas, darbe charakterizuojamas teigiamai. Nuteistųjų registre duomenų apie jų atžvilgiu pradėtus ikiteisminius tyrimus, kaltinimus privataus kaltinimo bylose ar apkaltinamuosius nuosprendžius nėra. K. S. vyras V. S. sutinka, kad jo žmona būtų S. L. nuolatinė rūpintoja. S. L. sutinka, kad jo nuolatinė rūpintoja būtų K. S.. K. S. domisi kaip sekasi vaikui, bendrauja su pedagogais, dalyvauja susirinkimuose. Kitų asmenų, norinčių tapti S. L. nuolatiniu rūpintoju nėra.

8Teismo posėdžio metu ieškovo Elektrėnų savivaldybės administracijos atstovas V. K. ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti. Teismui paaiškino, kad S. L. gyvena K. S. namuose nuo 2016-05-05 dienos.

9A. V. L. teismo posėdžio metu su ieškiniu sutiko. Parodė, kad su sūnumi matosi, bendrauja. Teigė, kad jo sūnus negali su juo gyventi, nes V. L. negauna pajamų, atsakovo gyvenamojoje vietoje S. L. neturi draugų. Jo sūnus jam yra sakęs, kad nori gyventi su K. S.. Atsakovas teigė, kad jo profesija traktorininkas, darbui neturi sveikatos, alkoholį naudoja retai. Alkoholį pradėjo vartoti, kai jį paliko K. V.. Sūnumi domisi, į mokyklą neina. Atsakovas dirba pas žmones, gyvena su motina. Darbo biržoje registruotas. Darbo birža jam siūlo darbus, kurių jis dirbti negali - negali kilnoti daugiau, kaip 10 kilogramų svorio dėl stuburo išvaržos. Sutinka, kad K. S. būtų jo sūnaus S. L. nuolatine rūpintoja.

10Tretysis asmuo K. S. su pateiktu ieškiniu sutiko ir prašė jį tenkinti. Nurodė, kad jos brolis V. L. geria per daug (alkoholio). K. S. ir jos vyras sutinka, kad S. L. gyventų jų namuose. V. L. jos klauso, vaikas nėra piktybinis, dėl jo ji mokykloje kalbėjo su socialine darbuotoja ir auklėtoja – nusiskundimų neturi. Vaiko mokymosi pažymiai nuo gyvenimo pas ją pradžios gerėja, apie norą nuvažiuoti pas tėvą S. L. nepasisako. Dėl 57,92 Eur priteisimo iš atsakovo mano kad suma ne per maža, mano, kad ir tų pinigų negaus.

11Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė L. A. prašė ieškinį tenkinti pilna apimtimi. M. S. L. motinai, skyriaus darbuotojai bendravo su V. L., kad jis rūpintųsi savo sūnumi. Ryšys tarp tėvo ir sūnaus, mirus vaiko motinai, nebuvo artimas. Tėvo iniciatyvos bendrauti su savo vaiku nėra. K. S. šeimoje S. L. jaučiasi gerai, padeda prie namų, jo mokymosi kokybė pagerėjo.

12Ieškinys tenkintinas pilnai.

13Iš byloje esančio gimimo įrašo nuorašo matyti, kad S. L. gimė ( - ), jo tėvas – V. L., motina – K. V..

14Byloje esantis 2017-01-11 Elektrėnų savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus sprendimas dėl fizinio asmens tinkamumo skirti Vaiko globėju (rūpintoju) Nr. 20.9-3 ir Elektrėnų socialinių paslaugų centro išvada dėl K. S. pasirengimo tapti rūpintoja pasirengimą patvirtina, kad K. S. tinkama skirti S. L. rūpintoja.

15Byloje esantis 2017-01-26 Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 03V-84 patvirtina, kad S. L. laikina rūpintoja paskirta K. S., nustatant rūpybos vietą adresu ( - ) S. L. sutinka, kad jo teta K. S. būtų jo nuolatine rūpintoja.

16V. L. teismui pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su visais ieškinio reikalavimais sutinka ir sutinka, kad jo sūnus S. L. gyventų su jo seserimi K. S..

17Remiantis bylos medžiaga matyti, kad atsakovas V. L. netinkamai atlieka savo pareigas auklėti nepilnametį sūnų S. L., jo neišlaiko, neauklėja, nesirūpina. Todėl, ginant nepilnamečio vaiko teisėtus interesus, tikslinga atsakovui apriboti tėvo valdžią jo nepilnamečio sūnaus atžvilgiu. Teismas, įvertinęs šalių paaiškinimus, byloje esančius rašytinius įrodymus, daro išvadą, kad ieškinys dalyje dėl neterminuotos tėvo valdžios apribojimo yra pagrįstas, todėl jį tenkina visa apimtimi, neterminuotai apribojant tėvo V. L. valdžią į jo nepilnametį sūnų S. L..

18Remiantis LR CK 3.183 str. 4 d., teismas, priėmęs sprendimą apriboti tėvų valdžią, tuo pačiu sprendimu skiria vaikams nuolatinę rūpybą/globą ir nustato jų gyvenamąją vietą. Nepilnamečio vaiko S. L. priežiūra, auklėjimas, teisių bei teisėtų interesų atstovavimas pavedamas fiziniam asmeniui K. S.. Kitų asmenų, norinčių globoti nepilnametį vaiką nėra. Berniukas yra sveikas, gali būti globojamas šeimoje. Todėl nepilnamečiui S. L. nustatytina nuolatinė rūpyba šeimoje, o jo nuolatiniu rūpintoju skirtina K. S., kuri atitinka visus rūpintojui keliamus reikalavimus, yra sveika ir gali rūpintis nepilnamečiu, turi gyvenamąją vietą bei tinkamas sąlygas auginti nepilnametį, taip pat ji sutinka būti nepilnamečio S. L. rūpintoja. Paskyrus nepilnamečio S. L. rūpintoja K. S., jo gyvenamoji vieta nustatytina pas rūpintoją jos gyvenamojoje vietoje.

19Teismas, įvertinęs aukščiau išdėstytas aplinkybes, daro išvadą, kad šiuo metu nepilnamečiui gyvenant šeimoje, bus labiau užtikrinti jo interesai, todėl ieškinį šioje dalyje taip pat tenkina visa apimtimi, nustatant nepilnamečiui vaikui nuolatinę rūpybą šeimoje, jo rūpintoją paskiriant K. S. bei nustatant jo gyvenamąją vietą kartu su rūpintoja jos gyvenamojoje vietoje.

20Remiantis byloje esančia medžiaga, nepilnametis S. L. savo vardu turto neturi.

21Remiantis LR CK 3.194 str. 1 d., jeigu nepilnamečio vaiko tėvai nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, teismas išlaikymą priteisia pagal vieno iš tėvų ar vaiko globėjo (rūpintojo) arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ieškinį. Teismo posėdžio metu nustatyta, kad atsakovas vengia išlaikyti savo nepilnametį sūnų. Byloje taip pat nėra jokių duomenų, patvirtinančių tą aplinkybę, kad V. L. yra neįgalus ar nedarbingas, kad negalėtų dirbti ir tuo pačiu, gaudamas nuolatines pajamas, prisidėti prie vaiko išlaikymo. Todėl ieškinys dalyje dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2010-04-28 sprendimo pakeitimo dalyje dėl išlaikymo priteisimo tenkintinas visa apimtimi, pavedant K. S. uzufrukto teise tvarkyti S. L. tenkantį išlaikymą.

22Remiantis LR CPK 96 str. 1 d., iš V. L. valstybei yra priteistinos bylinėjimosi išlaidos: žyminis mokestis ir teismo išlaidos susijusios su procesinių dokumentų įteikimu.

23Vadovaudamasis LR CK 3.180 str.1 d., 2 d., 3.183.4 str. ir CPK 5, 259, 268, 269, 270, 400-407 str.,

Nutarė

24ieškinį patenkinti visiškai.

25Neterminuotai apriboti tėvo valdžią V. L. a.k. ( - ) į jo nepilnametį sūnų S. L., a.k. ( - )

26N. S. L., a.k. ( - ) nuolatinę rūpybą (šeimoje).

27Skirti K. S., a.k. ( - ) gyv. ( - ), S. L. nuolatine rūpintoja.

28Nustatyti nepilnamečio vaiko S. L. nuolatinę gyvenamąją vietą jo rūpintojos K. S. gyvenamojoje vietoje.

29Pakeisti Trakų rajono apylinkės teismo 2010-04-28 sprendimo dalį dėl išlaikymo priteisimo, ją išdėstant sekančiai: „Išlaikymą pervesti į S. L., asm. k. ( - ) gim. ( - ) asmeninę sąskaitą. Pavesti K. S. uzufrukto teise tvarkyti nepilnamečiui vaikui S. L. tenkantį išlaikymą.“

30Trakų rajono apylinkės teismo 2010-04-28 sprendimu priteistą išlaikymą palikti nepakeistą (200 Lt, t. y. 57,92Eur).

31Priteisti iš V. L. valstybės naudai bylinėjimosi išlaidas: 41 Eur žyminį mokestį ir 9.31 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

32Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal Elektrėnų... 3. Elektrėnų savivaldybės administracija pateikė teismui ieškinį dėl... 4. Ieškinyje nurodė, kad atsakovė V. L., a. k. ( - ), gyv. ( - ), turi... 5. 2017-01-01 iš Elektrėnų socialinių paslaugų centro buvo gauta išvada, kad... 6. 2017-01-25 laikinosios rūpybos peržiūros metu, dalyvaujant V. L., buvo... 7. K. S. yra pateikusi prašymą skirti ją S. L. nuolatine rūpintoja. K. S. yra... 8. Teismo posėdžio metu ieškovo Elektrėnų savivaldybės administracijos... 9. A. V. L. teismo posėdžio metu su ieškiniu sutiko. Parodė, kad su sūnumi... 10. Tretysis asmuo K. S. su pateiktu ieškiniu sutiko ir prašė jį tenkinti.... 11. Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus... 12. Ieškinys tenkintinas pilnai.... 13. Iš byloje esančio gimimo įrašo nuorašo matyti, kad S. L. gimė ( - ), jo... 14. Byloje esantis 2017-01-11 Elektrėnų savivaldybės administracijos vaiko... 15. Byloje esantis 2017-01-26 Elektrėnų savivaldybės administracijos... 16. V. L. teismui pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su visais... 17. Remiantis bylos medžiaga matyti, kad atsakovas V. L. netinkamai atlieka savo... 18. Remiantis LR CK 3.183 str. 4 d., teismas, priėmęs sprendimą apriboti tėvų... 19. Teismas, įvertinęs aukščiau išdėstytas aplinkybes, daro išvadą, kad... 20. Remiantis byloje esančia medžiaga, nepilnametis S. L. savo vardu turto... 21. Remiantis LR CK 3.194 str. 1 d., jeigu nepilnamečio vaiko tėvai nevykdo... 22. Remiantis LR CPK 96 str. 1 d., iš V. L. valstybei yra priteistinos... 23. Vadovaudamasis LR CK 3.180 str.1 d., 2 d., 3.183.4 str. ir CPK 5, 259, 268,... 24. ieškinį patenkinti visiškai.... 25. Neterminuotai apriboti tėvo valdžią V. L. a.k. ( - ) į jo nepilnametį... 26. N. S. L., a.k. ( - ) nuolatinę rūpybą (šeimoje).... 27. Skirti K. S., a.k. ( - ) gyv. ( - ), S. L. nuolatine rūpintoja.... 28. Nustatyti nepilnamečio vaiko S. L. nuolatinę gyvenamąją vietą jo... 29. Pakeisti Trakų rajono apylinkės teismo 2010-04-28 sprendimo dalį dėl... 30. Trakų rajono apylinkės teismo 2010-04-28 sprendimu priteistą išlaikymą... 31. Priteisti iš V. L. valstybės naudai bylinėjimosi išlaidas: 41 Eur žyminį... 32. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...