Byla 2S-1487-460/2009

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Aušros Maškevičienės, kolegijos teisėjų Žydrūno Bertašiaus ir Almanto Padvelskio, kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens skolininko R. Š. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-08-21 nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo antstolio Jono Petriko pareiškimą dėl vykdymo išlaidų priteisimo, suinteresuoti asmenys skolininkas R. Š. ir išieškotoja valstybė, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos.

2Kolegija, išnagrinėjusi skundą,

Nustatė

3pareiškėjas antstolis J. Petrikas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš skolininko R. Š. 90,84 Lt vykdymo išlaidų. Nurodo, kad vykdė vykdomąją bylą Nr. 0172/09/00801, pradėtą pagal Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kretingos rajono policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Kelių policijos poskyrio 2009-04-28 išduotą vykdomąjį dokumentą (nutarimą dėl administracinio teisės pažeidimo, kai protokolas nesurašomas) Nr. M528908 dėl 50 Lt baudos išieškojimo iš skolininko R. Š. išieškotojai valstybei, atstovaujamai Valstybinės mokesčių inspekcijos. Nurodė, kad baudą skolininkas sumokėjo, tačiau praleidęs įstatymo nustatytą terminą, per kurį galėjo ją sumokėti geruoju, todėl privalo atlyginti antstoliui būtinas ir papildomas vykdymo išlaidas. 2009-07-27 siūlymu skolininkui siūlyta susimokėti šias vykdymo išlaidas geruoju, tačiau skolininkas per nustatytą terminą jų nesumokėjo, todėl antstolis kreipėsi į teismą dėl jų priteisimo.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2009-08-21 nutartimi antstolio pareiškimą tenkino – priteisė antstoliui iš skolininko 90,84 Lt vykdymo išlaidų.

5Dėl minėtos nutarties suinteresuotas asmuo skolininkas R. Š. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo su nutartimi nesutinka, prašo ją panaikinti ir antstolio pareiškimą atmesti. Apeliantas nurodo, kad teismas nepagrįstai iš jo priteisė vykdymo išlaidų atlyginimą antstoliui, nes išieškotojas kreipėsi dėl skolos priverstinio vykdymo nesant tam teisinio pagrindo – bauda jau buvo sumokėta. Tokiu atveju antstoliui buvo pateiktas jau įvykdytas vykdomasis dokumentas, nebebuvo paties išieškojimo objekto ir antstoliui nereikėjo nieko vykdyti, todėl išieškotojas neprivalo atlyginti jokių vykdymo išlaidų.

6Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjas antstolis J. Petrikas su atskiruoju skundu nesutinka ir prašo jį atmesti, o pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Antstolis nurodo, jog skolininkas baudą sumokėjo praėjus įstatymo nustatytam 40 dienų terminui, per kurį ji gali būti sumokėta geruoju, todėl išieškotojas įgijo teisę kreiptis dėl priverstinio baudos išieškojimo. Skolininkas neinformavo išieškotojo, jog sumokėjo baudą praėjus nustatytam terminui, todėl baudos išieškojimas perduotas antstoliui laikantis įstatyme nustatytos tvarkos ir skolininkas privalo atlyginti priskaičiuotas vykdymo išlaidas.

7Atskirasis skundas tenkintinas.

8Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi, kuria iš jo priteista antstoliui atlyginti vykdymo išlaidas. Teigia, jog neprivalo mokėti priskaičiuotų vykdymo išlaidų, nes vykdomąjį dokumentą įvykdė pats, antstoliui nereikėjo atlikti jokių vykdymo veiksmų, o išieškotojas net neturėjo teisės tokį vykdomąjį dokumentą pateikti priverstiniam išieškotojui. Kolegija sutinka su apelianto argumentais.

9Nustatyta, kad Klaipėdos apskrities VPK Kretingos rajono PK VTS KPP 2009-06-19 raštu antstolių kontorai išsiuntė priverstinai vykdyti 2008-04-28 nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje skirti R. Š. 50 Lt baudą. 2009-06-22 patvarkymu antstolis J. Petrikas priėmė vykdomąjį dokumentą vykdyti bei tą pačią dieną surašė skolininkui siūlymą sumokėti vykdomajame dokumente nurodytą piniginę sumą ir vykdymo išlaidas. Antstolis taip pat nedelsdamas užklausė viešo registro įstaigas apie skolininko turtinę padėtį ir pan. Atsakydamas į antstolio siūlymą skolininkas informavo antstolį, kad bauda yra sumokėta 2009-06-18, t. y. iki vykdomojo dokumento pateikimo priverstinai vykdyti, todėl skolininkas nesutinka mokėti vykdymo išlaidas. 2009-07-24 patvarkymu antstolis užbaigė vykdomąją bylą, 2009-07-27 apskaičiavo 90,84 Lt vykdymo išlaidas ir pasiūlė skolininkui jas susimokėti, tačiau skolininkas to nepadarė.

10Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuodamas vienodą praktiką tapačiose bylose yra ne kartą pažymėjęs, kad priverstinis teismo sprendimų vykdymas yra antstolio profesinė veikla, kurią griežtai reglamentuoja ir už kurios vykdymą atlyginimą antstoliui nustato valstybė. Remiantis valstybės nustatytu vykdymo išlaidų teisiniu reglamentavimu susiklosto teisėti antstolių ekonominiai lūkesčiai. Valstybės nustatyta atlyginimo antstoliui už jam pavestų funkcijų vykdymą tvarka ir dydžiai yra pagrindas antstoliams tikėtis tam tikro rezultato, jeigu jie veiks teisėtai. Taigi antstolis turi teisėtą pagrindą tikėtis, kad už teisėtą priverstinio pobūdžio priemonių panaudojimą, vykdant vykdomąjį dokumentą, kurio skolininkas neįvykdė savanoriškai, jis gaus nustatytą atlyginimą. Taip pat pažymėtina, kad teismas, atlikdamas antstolio procesinės veiklos kontrolę, yra aktyvus ir imasi visų būtinų priemonių, kad būtų visapusiškai išaiškintos bylos aplinkybės, užtikrintos visų vykdymo proceso dalyvių – antstolio, skolininko ir išieškotojo – teisės ir teisėti interesai.

11CPK 586 straipsnis numato, kad antstolio vykdymo veiksmų pagrindas yra pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas. CPK 651 straipsnyje nustatyta, kad antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, privalo įsitikinti, ar nėra akivaizdžių ar kitokių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą ir pradėti vykdymo veiksmus. Nustatyta, jog bauda R. Š. paskirta 2009-04-28 nutarimu. Įstatymo nustatytas 40 dienų terminas nuo nutarimo skirti baudą įteikimo pažeidėjui dienos, per kurį šis gali sumokėti baudą geruoju (ATPK 313 str. 1 d.) (atkreiptinas dėmesys, jog nutarimo dėl administracinio teisės pažeidimo antrojoje pusėje nurodytas baudos sumokėjimo terminas yra neatitinkantis teisės norminių aktų reglamentuotos tvarkos, tokią praktiką kolegija vertina kaip ydingą ir klaidinančią asmenį, kuriam paskirta bauda). Jei pažeidėjas baudos per nustatytą terminą nesumoka, nutarimą skirti baudą priėmęs organas siunčia šį nutarimą priverstinai vykdyti antstoliui (ATPK 314 str.). Esant tokiam reglamentavimui pažeidėjas galėjo baudą sumokėti geruoju iki 2009-06-07, nuo šios datos baudą skyrusi institucija įgyja teisę ją išieškoti priverstinai. Nagrinėjamu atveju antstolis konstatavo, jog akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti nėra. Kolegija sutinka, jog antstolis veikė vadovaudamasis įstatymo reikalavimais, kadangi nebuvo akivaizdžių kliūčių (arba antstolis nebuvo apie jas informuotas), dėl kurių vykdomasis dokumentas negalėtų būti priimtas. Tačiau šiuo atveju ne antstolis nesilaikė įstatymo jam nustatytos pareigos – išieškotojas atidavė priverstinai vykdyti dokumentą neįsitikinęs, ar bauda pagal šį vykdomąjį dokumentą nėra sumokėta. Baudą skolininkas sumokėjo 2009-06-18 (vykd. b. l. 12), o išieškotojas šį vykdomąjį dokumentą išsiuntė vykdyti 2009-06-19 (vykd. b. l. 1), taigi akivaizdu, jog toks vykdomasis dokumentas negalėjo būti pateiktas priverstiniam vykdymui. Kadangi išieškotojas veikė neapdairiai ir be pagrindo tokį vykdomąjį dokumentą pateikė vykdyti, jam tenka pareiga prisiimti neigiamus tokio elgesio padarinius – atlyginti antstoliui būtinas ir papildomas vykdymo išlaidas. Toks atvejis reglamentuotas ir Sprendimų vykdymo instrukcijos 61 punkte – paaiškėjus, kad skolininkas įvykdė sprendimą iki vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti, visas vykdymo išlaidas, kurių mokėjimas išieškotojui buvo atidėtas ar nuo kurių jis buvo atleistas, išskyrus atlygį antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą, turi sumokėti išieškotojas ir šios išlaidos iš skolininko nėra išieškomos ir išieškotojui negrąžinamos.

12Esant šioms aplinkybėms atskirasis skundas tenkintinas – pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir klausimas spręstinas iš esmės – antstolio pareiškimas dėl vykdymo išlaidų priteisimo iš skolininko atmestinas (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

13Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

14Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-08-21 nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – pareiškėjo antstolio Jono Petriko pareiškimą dėl 90,84 Lt vykdymo išlaidų priteisimo iš skolininko R. Š. atmesti.

Proceso dalyviai