Byla 2-43-824/2012
Dėl termino palikimui priimti atnaujinimo

1Kretingos rajono apylinkės teismo teisėja Diana Navickienė, sekretoriaujant Ingai Kanareikinai, dalyvaujant pareiškėjos E. A. atstovei advokatei D. Baltrušaitienei, pareiškėjui A. B. (A. B.), Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei A. Margevičienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų E. A. ir A. B. (A. B.), pareiškimą suinteresuotiems asmenims Valtybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, R. B. ir V. B., dėl termino palikimui priimti atnaujinimo,

Nustatė

2pareiškėja prašo teismo atnaujinti praleistą terminą palikimui priimti nepilnamečio sūnaus A. B. (A. B.), a/k ( - ), vardu, 20007-10-19 mirusio jo tėvo A. B. (A. B.), a.k. ( - ) palikimą. Nurodė, kad ji su nepilnamečiu sūnumi A. B. (A. B.), gyveno A. B. (A. B.) vardu įregistruotame bute ir naudojosi kitu nekilnojamuoju turtu, esančiu adresu Laukžemės k. Darbėnų sen., Kretingos raj. VĮ Registrų centras 2011-06-07 raštu patvirtino, kad mirusiojo palikimą sudaro nekilnojamieji daiktai, kurių registro Nr. 50/120879, t.y. 51,61 kv. m butas (su krosniniu šildymu) ir sandėliu; bei registro Nr. 50/98924 dalis pastato su sandėliu, malkine, tvartu, esantys Laukžemės k., Darbėnų sen., Kretingos raj.

3Po A. B. (A. B.) mirties įstatyminiai įpėdiniai liko vaikai R. B., V. B., A. B. (A. B.), daugiau įpėdinių nėra. Mirus A. B. (A. B.) nesikreipė įstatymo nustatytu terminu į notarą dėl palikimo priėmimo, nes neturėjo lėšų, bei sirgo. Nurodė, kad niekur nedirbo, nuo 2007 metų rugsėjo mėnesio sirgo plaičių tuberkulioze, gydėsi, o tam reikėjo lėšų. Vėliau susirgo atvira tuberkuliozės forma ir nuo 2011-09-01 gydosi VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės tuberkuliozės filialo stacionare dėl atviros atsparios tuberkuliozės. Tikslu gauti paveldėjimo teisės liudijimą prašo teismo atnaujinti terminą palikimo priėmimui sūnaus A. B. (A. B.) vardu.

4Pareiškėja E. A. į teismo posėdį neatvyko, jai apie posėdį pranešta tinkamai. 2011-12-22 Kretingos rajono apylinkės teisme gautu raštu iš VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės tuberkuliozės filialo matyti, kad pareiškėja E. A. yra gydoma VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės tuberkuliozės filialo stacionare dėl atviros atsparios tuberkuliozės. Nurodoma, kad bus gydoma mažiausiai iki 2012 metų kovo mėnesio.

5Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovė advokatė D. Baltrušaitienė patvirtino pareiškime nurodytas aplinkybes ir teismo prašė tenkinti pareiškimą.

6Pareiškėjas A. B. (A. B.) teismo posėdžio metu patvirtino pareiškime nurodytas aplinkybes ir teismo prašė tenkinti pareiškimą. Papildomai paaiškino, kad jo tėvas A. B. (A. B.) jam būnant aštuonerių metų paliko šeimą ir išvyko gyventi į Klaipėdos miestą. Jis kartu su mama E. A. visą laiką gyveno tame pačiame bute adresu Laukžemės k., Darbėnų sen., Kretingos raj. Mama niekur nedirbo dėl prastos sveikatos būklės, nuolat gydėsi ir šeima gyvena iš gaunamų pašalpų. Apie tai, kad po jo tėvo A. B. (A. B.) mirties nėra priimtas palikimas jis nieko nežinojo, nes, nesirūpino, nes yra nepilnametis.

7Suinteresuoto asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovas į bylos nagrinėjimą neatvyko, pateikė atsiliepimą, kuriame prašo bylą nagrinėti nedalyvaujant atstovui, bei atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad pareiškėjo prašymui neprieštaraus, jei bus pripažinta, kad terminas palikimui priimti praleistas dėl svarbių priežasčių. (b. l. 30)

8Suinteresuoti asmenys R. B. ir V. B. teismui pateikė atsiliepimus į pareiškimą, kuriame nurodė, jog jokių pretenzijų į tėvo A. B. (A. B.) palikimą neturi ir prašo bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant. (b. l. 28, 29, 39, 40, 41, 42)

9Institucijos teikiančios išvadą Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė A. Margevičienė teismo posėdžio metu teikė žodinę išvada ir nurodė, kad E. A. šeima Vaiko teisių apsaugos skyriui yra žinoma nuo jos atvykimo į Kretingos rajoną iš Klaipėdos m. Nurodė, kad šeima turėjo ir turi materialinių sunkumų, nekartą buvo kreiptasi dėl socialinės pagalbos ir išmokų šiai šeimai suteikimo. E. A. eilę metų sunkiai sirgo, negalėjo dirbti fizinio darbo, nes nuolat lūždavo kaulai. Žinojo, kad Klaipėdos mieste pardavus nekilnojamąjį turtą (butą) ir atsikrausčius gyventi į Kretingos rajono, bei įsigijus nekilnojamojo turto, jis buvo registruotas tik A. B. (A. B.) vardu, todėl mano, kad ši aplinkybė leidžia daryti išvadą, kad dėl savo nepakankamo išprusimo galėjo nežinoti apie tai, kad po A. B. (A. B.) mirties yra reikalinga spręsti dėl jo palikto turto priėmimo. Taip pat nurodė, kad apie tai, kad A. B. (A. B.) mirė E. A. sužinojo praėjus kelėtai mėnesių po jo mirties, kadangi jie nebendravo ir jo gyvenamoji vieta nebuvo žinoma. Prašo tenkinti pareiškimą, nes tokiu būdu būtų apgintos nepilnamečio asmens teisės.

10Liudytojos B. S. ir V. K. teismo posėdžio metu paaiškino, kad E. A. apie jos sūnaus A. B. tėvo A. B. mirtį sužinojo praėjus keletai mėnesių po jo mirties. Pareiškėjos materialinė padėtis buvo labai sunki ir turėjo sveikatos problemų, bei mano, kad ji nežinojo, kad reikalinga kreiptis dėl palikimo priėmimo po jos sūnaus A. B. tėvo mirties.

11Pareiškimas tenkintinas (LR CK 5.50 str., 5.57 str., LR CPK 578 str.).

12Teismo nustatyta, A. B. (A. B.), a.k. ( - ) mirė 2007-10-19, ką patvirtina mirties liudijimas Serija AA Nr. 395501, išduotas 2007-12-05 Klaipėdos miesto sav. Administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje (b.l. 5). A. B. (A. B.) a/k ( - ) yra A. B. (A. B.) sūnus, tai patvirtina gimimo liudijimas, išduotas 1994-03-09 Klaipėdos miesto metrikacijos skyriuje Nr. 030348 (b. l. 4). Remiantis 2011-06-07 VĮ „Registrų centras" pažymėjimo apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimo nekilnojamojo turto registre mirusiojo palikimą sudaro nekilnojamieji daiktai, kurių registro Nr. 50/98924, t.y. 51,61 kv. m butas (su krosniniu šildymu) ir registro numeris 50/120879 dalis pastato su sandėliu, malkine, tvartu, esantys Laukžemės k., Darbėnų sen., Kretingos raj. (b. l. 8-10, 11-14). Iš 2011-05-18 Kretingos rajono 1-ojo notarų biuro pranešimo Nr. (1.10.)-S-222, mirus A. B. (A. B.), kurio paskutinė deklaruojama gyvenamoji vieta buvo Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Laukžemės k., matyti, kad paveldėjimo byla neužvesta (b.l. 6). Iš 2011-04-08 Kretingos rajono savivaldybės administracijos Darbėnų seniūnijos pažymos Nr. (2011-272-PD)-116 apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą, matyti, kad E. A. ir A. B. (A. B.) deklaruojama gyvenamoji vieta yra Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Laukžemės k. (b. l. 15)

13Atnaujintinas terminas palikimui priimti po A. B. (A. B.), a.k. ( - ) mirties, įvykusios 2007-10-19, nes jis praleistas dėl svarbių priežasčių.

14Vadovaudamasis LR CPK 290 str., 291 str., 578 str. str., teismas

Nutarė

15pareiškimą patenkinti.

16Atnaujinti E. A. a.k. ( - ) gyv. ( - ). trims mėnesiams terminą palikimo priėmimui nepilnamečio sūnaus A. B. (A. B.), a/k ( - ), vardu, į mirusio tėvo A. B. (A. B.), a.k. ( - ), turtą.

17Nutartis skundžiama atskiruoju skundu per septynias dienas nuo nutarties paskelbimo Klaipėdos apygardos teismui per Kretingos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai