Byla 2S-1385-302/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2011 m. kovo 16 d. nutarties, kuria ieškovų akcinės bendrovės „Požeminiai darbai“ ir WTE Wassertechnik GmbH prašymas dėl vykdomojo rašto išdavimo tenkintas, atsakovai UAB „Kauno vandenys“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra,

Nustatė

3Ieškovai AB „Požeminiai darbai“ ir WTE Wassertechnik GmbH kreipėsi į teismą su prašymu dėl vykdomojo rašto išdavimo pagal 2010 m. vasario 8 d. Vilniaus komercinio arbitražo teismo sprendimą, kuriuo arbitražinis teismas nusprendė ieškovų ieškinį tenkinti iš dalies. Nurodė, kad atsakovas UAB „Kauno vandenys“ įsiteisėjusį arbitražinio teismo sprendimą atsisako vykdyti.

4Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2011 m. kovo 16 d. nutartimi prašymą tenkino. Išdavė ieškovams AB „Požeminiai darbai“ ir WTE Wassertechnik GmbH vykdomuosius raštus pagal 2010 m. vasario 8 d. Vilniaus komercinio arbitražo teismo sprendimą byloje Nr. 139, kuriuo ieškovų AB „Požeminiai darbai“ ir WTE Wassertechnik GmbH ieškinys patenkintas iš dalies ir priteista iš atsakovo UAB „Kauno vandenys“, juridinio asmens kodas 132751369) ieškovų WTE Wassertechnik GmbH (registracijos Nr. HRB 10153) ir AB „Požeminiai darbai“ (juridinio asmens kodas 133393277) naudai: 1) suma, kuria buvo padidinta statybos rangos sutarties „Kauno nuotekų valymo įrenginių išplėtimas, įdiegiant biologinio valdymo grandį“ (pirkimo Nr. 27655; rangos sutartis Nr. V/2005/K16) kaina - 2543303,74 Lt; 2) įstatyminės palūkanos - 132825,95 Lt; 3) 11,84 procentų dydžio įstatyminės palūkanos, nustatytos Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatyme nuo visų priteistų sumų nuo 2008 m. gruodžio 16 d. (ieškinio padavimo dienos) iki arbitražo sprendimo visiško įvykdymo dienos (2008-06-30 VILIBOR 4,84 proc. padidintas 7 procentiniais punktais); 4) arbitražo išlaidos - 56227,11 Lt; 5) bylinėjimosi išlaidos - 69585,77 Lt.

5Teismas nutartį motyvavo tuo, kad pagrindų atsisakyti išduoti vykdomąjį raštą pagal arbitražo sprendimą, numatytų Komercinio arbitražo įstatymo 40 straipsnyje, nenustatyta, todėl atsižvelgdamas į tai, be to, remdamasis Civilinio proceso kodekso 584 ir 648 straipsniais bei Komercinio arbitražo įstatymo 38 straipsniu, ieškovų prašymą išduoti vykdomąjį raštą tenkino.

6Atsakovas UAB „Kauno vandenys“ atskiruoju skundu prašo skundžiamą teismo nutartį panaikinti, ieškovų prašymą dėl vykdomo rašto išdavimo atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad po skundžiamos teismo nutarties paaiškėjo naujos faktinės aplinkybės, kurios sudaro pagrindą panaikinti priimtą nutartį. Apeliantas nurodo, kad Lietuvos apeliaciniam teismui 2010-12-13 netenkinus atsakovo apeliacinio skundo dėl Vilniaus komercinio arbitražo teismo 2010-02-08 sprendimo ir palikus galioti nurodytą arbitražo sprendimą, atsakovas dėl šios nutarties pateikė kasacinį skundą. Šis skundas yra įrašytas į Lietuvos Aukščiausiajame Teisme kasacine tvarka nagrinėtinų bylų sąrašą, be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-03-22 nutartimi yra sustabdytas Vilniaus komercinio arbitražo teismo 2010-02-08 sprendimo vykdymas tol, kol bus priimtas sprendimas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje. Tokiu būdu šios faktinės aplinkybės sudaro pagrindą panaikinti skundžiamą teismo nutartį, nes ją palikus galioti ir įvykdžius Vilniaus komercinio arbitražo teismo 2010-02-08 sprendimą, būtų pažeistas Civilinio proceso kodekso 18 str. įtvirtintas teismo sprendimo, nutarties, įsakymo ir nutarimo privalomumo principas.

7Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra atsiliepimu į atskirąjį skundą nurodo, kad sutinka su atskiruoju skundu.

8Ieškovai AB „Požeminiai darbai“ ir WTE Wassertechnik GmbH atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą, atskirąjį skundą atmesti.

9Atskirasis skundas atmestinas.

10Teismas, įvertinęs atskirojo skundo argumentus, bylos medžiagą, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, priimta nepažeidžiant procesinės teisės normų, reglamentuojančių vykdomojo rašto išdavimą, todėl atskirojo skundo argumentais jos keisti ar naikinti nėra teisinio pagrindo.

11Nustatyta, kad 2010 m. vasario 8 d. Vilniaus komercinio arbitražo teismo sprendimu byloje Nr. 139 (b. l. 3-48) buvo išnagrinėtas ieškovų AB „Požeminiai darbai“ ir WTE Wassertechnik GmbH ieškinys atsakovams UAB „Kauno vandenys“ ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai (APVA) dėl 2543303,74 Lt sumos, kuria buvo padidinta statybos rangos sutarties „Kauno nuotekų valymo įrenginių išplėtimas, įdiegiant biologinio valdymo grandį“ (pirkimo Nr. 27655; rangos sutartis Nr. V/2005/K16) kaina, ir įstatyminių palūkanų priteisimo. Arbitražinis teismas ieškinį patenkino iš dalies, priteisė iš atsakovo UAB „Kauno vandenys“ ieškovų WTE Wassertechnik GmbH ir AB „Požeminiai darbai“ naudai: 1) sumą, kuria buvo padidinta statybos rangos sutarties „Kauno nuotekų valymo įrenginių išplėtimas, įdiegiant biologinio valdymo grandį“ (pirkimo Nr. 27655; rangos sutartis Nr. V/2005/K16) kaina – 2543303,74 Lt; 2) įstatymines palūkanas – 132825,95 Lt; 3) 11,84 procentų dydžio įstatymines palūkanas, nustatytas Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatyme nuo visų priteistų sumų nuo 2008 m. gruodžio 16 d. (ieškinio padavimo dienos) iki arbitražo sprendimo visiško įvykdymo dienos (2008-06-30 VILIBOR 4,84 proc. padidintas 7 procentiniais punktais); 4) 56227,11 Lt patirtų arbitražo išlaidų; 5) 69585,77 Lt bylinėjimosi išlaidų. Taip pat priteisė iš ieškovų WTE Wassertechnik GmbH ir AB „Požeminiai darbai“ atsakovo Aplinkos projektų valdymo agentūrai prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos naudai 7497 Lt bylinėjimosi išlaidas. Nesutikdamas su arbitražiniu sprendimu atsakovas jį apskundė Lietuvos apeliaciniam teismui, kuris 2010 m. gruodžio 13 d. nutartimi apeliacinį skundą atmetė, o 2010 m. vasario 8 d. arbitražinį sprendimą paliko galioti (b. l. 49-56). Ieškovams kreipusis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo, teismas skundžiama nutartimi prašymą patenkino ir išdavė vykdomąjį raštą.

12Apeliantas nurodo, kad paaiškėjus naujoms faktinėms aplinkybėms, jog jis kreipėsi į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą su kasaciniu skundu dėl minėto arbitražinio sprendimo, teismo priimta nutartis naikintina, tačiau teismas su tokiais argumentais nesutinka.

13Pažymėtina, kad vykdomųjų raštų išdavimo tvarka nustatyta CPK XLIV skyriuje. Civilinio proceso kodekso 646 str. 1 d. numato, kad vykdytinam sprendimui įsiteisėjus, išieškotojui pagal rašytinį pareiškimą pirmosios instancijos teismas išduoda vykdomąjį raštą. Kadangi Vilniaus komercinio arbitražinio teismo 2010-02-08 sprendimas įsiteisėjo Lietuvos apeliaciniam teismui priėmus 2010-12-13 nutartį dėl šio sprendimo, kuria sprendimas buvo paliktas galioti, nes pagal Civilinio proceso kodekso 279 straipsnio 1 dalį, kai yra paduotas apeliacinis skundas, pirmosios instancijos teismų sprendimas, jeigu jis nėra panaikintas, įsiteisėja apeliacine tvarka išnagrinėjus bylą, o apeliacinės instancijos teismo nutartis ar sprendimas įsiteisėja nuo jų priėmimo dienos, todėl pirmosios instancijos teismas, tenkindamas ieškovų pateiktą prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo, procesinės teisės normų nepažeidė.

14Ta aplinkybė, kad yra paduotas kasacinis skundas dėl minėto arbitražinio teismo sprendimo, nesudaro pagrindo pripažinti skundžiamos teismo nutarties neteisėta ar nepagrįsta, nes minėtas arbitražinio teismo sprendimas yra įsiteisėjęs. Pats apeliantas nurodo, jog jam padavus kasacinį skundą, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011-03-22 nutartimi sustabdė Vilniaus komercinio arbitražinio teismo 2010-02-08 sprendimo vykdymą tol, kol byloje bus priimtas sprendimas kasacine tvarka, tokiu būdu teismo priimta skundžiama nutartis, kuria patenkinti ieškovų prašymai dėl vykdomojo rašto išdavimo, negali sukelti atsakovams neigiamų procesinių pasekmių, ji nepažeidžia pagrindinių civilinio proceso principų. Nors ieškovams ir išduotas vykdomasis raštas, tačiau esant nurodytai Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarčiai dėl sprendimo vykdymo sustabdymo, priverstinis vykdymas pagal vykdomąjį raštą negali būti vykdomas. Taip pat pažymėtina, jog teismas išdavęs vykdomąjį raštą apie būsimą sprendimo sustabdymą negalėjo žinoti, o apeliacine tvarka tikrinant skundžiamą nutartį, apeliacinės instancijos teismas jos teisėtumą ir pagrįstumą vertina nutarties priėmimo dienai.

15Dėl nurodyto skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas (Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 p.).

16Apeliacinės instancijos teismas turėjo 8,60 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, atmetus atskirąjį skundą šios išlaidos nepriteistinos iš apelianto, nes jų išieškojimo išlaidos viršys išieškomą sumą, kas neatitinka ekonomiškumo principo (Civilinio proceso kodekso 7 str., 88 straipsnio 1 dalies 3 p., 92 straipsnis).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 straipsniais, teismas

Nutarė

18Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2011 m. kovo 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai