Byla 2-3119-570/2011
Dėl skolos išieškojimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Neveckienė, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos ieškinį atsakovei J. S. dėl skolos išieškojimo

Nustatė

2Ieškovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos prašo priteisti iš atsakovės J. S. 7336,99 Lt dydžio įsiskolinimą už neteisėtai gautą paramą pagal Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonę ,,Standartų laikymasis“, 1059,38 Lt palūkanas, apskaičiuotas už laikotarpį nuo 2009-11-05 iki 2011-07-08 bei 5 procentų dydžio metinių palūkanų vadovaujantis Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių (Žin., 2010, Nr. 48-2323, 2010, Nr.123-6277), 13-14.1 punktais, už pavėluotas grąžinti lėšas ir skaičiuojamas nuo 2011 m. liepos 9 d. nuo negrąžintos lėšų dalies iki tos kalendorinės dienos, kurią grąžintinos lėšos visiškai susigrąžinamos. Kadangi atsakovės buvimo vieta tapo nežinoma, jai procesiniai dokumentai buvo įteikti viešo paskelbimo būdu, todėl ieškovas taip pat prašo priteisti 198,67 Lt už procesinių dokumentų įteikimą atsakovei viešo paskelbimo būdu.

3Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas arba parengiamasis procesinis dokumentas.

4Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu. Teisme atsiliepimas negautas, todėl laikoma, kad yra visos sąlygos priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad 2004 m. spalio 29 d. atsakovė pateikė ieškovui paraišką pagal Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonės ,,Agrarinė aplinkosauga“ Ekologinio ūkininkavimo programą (reg.Nr.044C1007102966) paramai gauti. Ieškovas įvertinęs atsakovės pateiktą paraišką 2005-08-18 išmokėjo atsakovei 7336,99 Lt paramos sumą.

8Kaimo plėtros 2004-2006 m. plano priemonės ,,Agrarinė aplinkosauga“ administravimo taisyklių patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004-08-13 įsakymu Nr.3D-482 (Žin., 2004, Nr.129-4636; 2005, Nr.42-1340) 16.3.4 punkte nustatytas reikalavimas kasmet iki birželio 15 d. atsiųsti nustatytos formos kasmetinį prašymą ir prašymą dėl ploto didinimo, žemėlapį su pažymėtais plotais, kuriuose atliekami agrarinės aplinkosaugos veiksmai. Minėtų administravimo taisyklių 27 punkte nustatytas reikalavimas kiekvienais metais iki lapkričio 1 d. atsiųsti Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos nustatytos formos mokėjimo prašymą bei papildomus dokumentus paramai gauti. Tuo tarpu atsakovė 2005 m., 2006 m., 2007 m. ir 2008 m. kasmetinių prašymų, o 2007 m. ir 2008 m. mokėjimų prašymų nepateikė. Vadovaujantis aukščiau minėtų administravimo taisyklių 38 p., kuris numato, kad jeigu pareiškėjas nutraukia įsipareigojimus pagal priemonės programas vykdymą prieš įsipareigojimų pabaigą, grąžina visas išmokas, bei Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-02-13 nutarimu Nr.137 (Žin., 2008, Nr.23-851; 2009, Nr.60-2356), 7.1.1 punktu, kuris nustato, jeigu fizinis asmuo arba juridinis asmuo nesilaikė Europos Sąjungos ir (arba) nacionaliniuose teisės aktuose ir (arba) paramos sutartyje nustatytų reikalavimų paramai gauti, buvo nuspręsta susigrąžinti iš atsakovės 7336,99 Lt nepagrįstai gautą paramą apie tai atsakovę 2009-10-05 raštu Nr.BRS-(3.82)-438 ,,Dėl Jums išmokėtos paramos sugrąžinimo“ informuojant raštu apie skolą, jos atsiradimo priežastis, teisės aktus, lėšų grąžinimo terminą ir palūkanų skaičiavimą, jeigu per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo išsiuntimo dienos skola nebus grąžinta. Atsakovei per nustatytą terminą skolos negrąžinus, ieškovas vadovaudamasis Grąžintinų lėšų administravimo taisyklių 13-14 punktais, atsakovei nuo 2009 m. lapkričio 5 d. pradėtos skaičiuoti palūkanos nuo 7336,99 Lt skolos sumos už neteisėtai gautą ir negrąžintą paramą. Ieškovas, už laikotarpį nuo 2009 m. lapkričio 5 d. iki 2011 m. liepos 8 d. imtinai, atsakovei paskaičiavo 1059,38 Lt palūkanų.

9Vadovaujantis Grąžintinų lėšų taisyklių 13 punktu (Žin., 2010, Nr.48-2323), metinis palūkanų už pavėluotas grąžinti lėšas dydis nuo 2010-05-01 yra procentai, jeigu Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip. Apie pasikeitusį palūkanų dydį informuojant 2010-05-10 raštu Nr.BRS-(3.82)-937 ,,Dėl apskaičiuotų palūkanų“. 2010-09-03 atsakovė pateiktu prašymu ieškovui prašė leisti susidariusią skolą išdėstyti dalimis, tačiau prašymas nebuvo tenkintas, kadangi skolos grąžinimo terminai buvo pasibaigę, o atsakovė prašymą leisti skolą mokėti dalimis pateikė praėjus 10 mėnesių po nustatytų termino skolai grąžinti.

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 str. numato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku. Sutinkamai su LR CK 6.71 str. 3 d. už prievolės įvykdymo termino praleidimą gali būti nustatomos netesybos, skaičiuojamos už kiekvieną termino praleidimo dieną, savaitę, mėnesį ir t.t.

11Esant nurodytoms aplinkybėms iš atsakovės J. S. ieškovui priteistina 7336,99 Lt dydžio įsiskolinimo už neteisėtai gautą paramą pagal Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonę ,,Standartų laikymasis“, 1059,38 Lt palūkanų, apskaičiuotų už laikotarpį nuo 2009-11-05 iki 2011-07-08 bei 5 procentų dydžio metinių palūkanų remiantis Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių (Žin., 2010, Nr. 48-2323, 2010, Nr.123-6277), 13-14.1 punktais, už pavėluotas grąžinti lėšas, skaičiuojamų nuo 2011 m. liepos 9 d. nuo negrąžintos lėšų dalies iki tos kalendorinės dienos, kurią grąžintinos lėšos visiškai susigrąžinamos.

12Sutinkamai su LR CPK 93 str. 1 d., iš atsakovės J. S. ieškovui priteistina 198,67 Lt už procesinių dokumentų įteikimą viešo paskelbimo būdu.

13Iš atsakovės valstybei priteistina 252 Lt žyminio mokesčio ir 10,85 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (LR CPK 88 str. 1 d.3 p., 93 str. 1 d 96 str.).

14Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 258 str. 307 str. teismas,

Nutarė

15Ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovės J. S., a.k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ( - ), ieškovui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, juridinio asmens kodas 288739270, Vilnius, Blindžių g. 17, a.s.Nr.LT357300010000189740, “Swedbank”, AB, banko kodas 73000 (priteista skola turi būti sumokama į ieškovo banko sąskaitą Nr. LT207300010084024685, „Swedbank“ AB b.k. 73000, grafoje „Mokėjimo paskirtis“ nurodant paraiškos numerį 044C1007102966), 7336,99 Lt (septynis tūkstančius tris šimtus trisdešimt šešis litus 99 ct) dydžio įsiskolinimo, 1059,38 Lt (vieną tūkstantį penkiasdešimt devynis litus 38 ct) palūkanų, 5 procentus metinių palūkanų už pavėluotas grąžinti lėšas, jas skaičiuojant nuo 2011 m. liepos 9 d. nuo negrąžintos lėšų dalies iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 198,67 Lt (vieną šimtą devyniasdešimt aštuonis litus 67 ct) bylinėjimosi išlaidų.

17Priteisti valstybei iš J. S., a.k( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ( - ) 252 Lt (du šimtus penkiasdešimt du litus) žyminio mokesčio ir 10,85 Lt (dešimt litų 85 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant į Valstybinę mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k.188659752, sąskaitą Nr.LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank", AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

18Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno Apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai