Byla e2-266-647/2015
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Alfredas Juknevičius,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovei G. P. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės G. P. 600 Lt (173,77 Eur) negrąžintos paskolos; 56,40 Lt (16,33 Eur) palūkanų, paskaičiuotų iki kredito grąžinimo termino; 160,96 Lt (46,62 Eur) palūkanų, paskaičiuotų po kredito grąžinimo termino), 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; bylinėjimosi išlaidas (54 Lt (15,64 Eur) žyminio mokesčio sumą; kitas išlaidas, kurių detalizaciją ir pagrindžiančius dokumentus ieškovas pateiks iki bylos nagrinėjimo pabaigos). Sutinka, kad sprendimas būtų priimtas už akių, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį arba paruošiamasis procesinis dokumentas.

4Ieškinyje nurodė, kad 2012-01-17 tarp šalių nuotoliniu būdu per sistemą ( - ), buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. ( - ), kuria šalys susitarė, jog ieškovė paskolins atsakovei 600 Lt/173,77 Eur sumą 30 terminui, o atsakovė 2012-02-16 dieną grąžins 600 Lt/173,77 Eur skolą ir 56,40 Lt/16,33 Eur palūkanų. Ieškovas 2012-01-17 pervedė atsakovei 600 Lt/173,77 Eur. Taip pat nurodė, jog atsakovė pasinaudojo Bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 3.6 punkte numatyta galimybe pratęsti paskolos terminą, t.y. grąžinimo terminą pratęsė aštuonis kartus trisdešimčiai dienų, todėl paskolą turėjo grąžinti 2012-10-19, tačiau savo įsipareigojimų neįvykdė ir nustatytu terminu negrąžino skolos ir palūkanų. Teigia, jog ieškovas telefonu, žinutėmis, elektroniniais ir įprastais laiškais ragino atsakovę atsiskaityti, tačiau atsakovė į tai nereagavo.

5Remdamasis CK 6.874 str. 1 d., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-11-02 nutartimi c.b. Nr.3K-3-400/2011; 2010-12-09 nutartimi c.b. Nr. 3K-3-509/2010; 2007-06-29 nutartimi c.b. Nr. 3K-3-298/2007; 2005-11-14 nutartimi c.b. Nr. 3K-3-572/2005; 2005-09-28 nutartimi c.b. 3K-3-434/2005; 2004-03-03 nutartimi c.b. 3K-3-161/2004; 2003-09-18 nutartimi c.b. Nr. 3K-7-751/2003; Vartojimo kredito sutarties 7.1. p., ieškovas teigia, jog nuo 2012-10-19 iki 2013-01-10 atsakovas privalo sumokėti ir sutartyje nustatytą metinę palūkanų normą (114,37 %), skaičiuotiną ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų, t.y. už laikotarpį nuo 2012-10-19 iki 2013-01-10 iš atsakovės prašo priteisti 160,96 Lt (46,62 Eur) palūkanų sumą už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo. Taipogi, remdamasis CK 6.256 str. 2 d. nuostatomis, bei atsižvelgdamas į tai, kad šalių sudarytoje Vartojimo kredito sutartyje nėra nustatytos netesybos, teigia, kad iš atsakovo yra priteistini nuostoliai. Atkreipė dėmesį ir į tai, kad sutinkamai su CK 6.261 str. nuostatomis, praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Nurodo, kad ieškovas yra didžiausias Lietuvoje vartojimo kreditų nuotoliniu būdu teikėjas, atsakovui laiku grąžinus kreditą ir palūkanas, šios sumos būtų nedelsiant perskolintos kitiems asmenims su ne mažesne kaip 109,89 % metine palūkanų norma, t.y. atitinkamai, dėl atsakovo laiku neįvykdytos prievolės (t.y. neteisėtų veiksmų), ieškovas negavo realių pajamų, t.y. - patyrė nuostolių. Dėl šios priežasties, teigia, kad pagal CK 6.874 str. 1 d. ir sutarties 7.1.p. apskaičiuota ir prašoma priteisti 160,96 Lt (46,62 Eur) iš esmės atitinka minimalius ieškovo nuostolius, patirtus dėl negalėjimo iš naujo paskolinti atsakovo negrąžinto kredito ir palūkanų sumos. Šią sumą laiko ir minimaliais ieškovo nuostoliais pagal CK 6.261 str. nuostatas, kompensuojanti tuos praradimus, kuriuos ieškovas patyrė dėl neteisėtų atsakovo veiksmų.

6Atsakovei teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo nustatyta tvarka (asmeniškai). Iš jos per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį negauta, todėl tenkintinas ieškovo prašymas dėl sprendimo už akių priėmimo (LR CPK 142 str. 4 d.).

7Ieškinys tenkintinas.

8Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

9Byloje ieškovas pateikė šiuos įrodymus: 2014-11-28 sąskaitos išrašą, patvirtinantį 54 Lt žyminio mokesčio sumokėjimą, 2012-01-17 Vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) Specialiąsias sąlygas, sutarties Bendrąsias sąlygas, 2012-01-17 ieškovo sąskaitos Nr. ( - ) išrašą, patvirtinantį ieškovo atliktą paskolos sumos (600 Lt) pervedimą į atsakovės G. P. sąskaitą (mokėjimo paskirtis Kredito sutartis Nr. ( - )), Gyventojų registro informaciją, Bendros vartojimo kredito kainos metinės normos paskaičiavimo paaiškinimą.

10Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str.).

11Atlikus byloje pateiktų įrodymų formalų vertinimą pagal LR CPK 285 str. 2 d., nustatyta, kad šalims sudarius paskolos sutartį ieškovas savo įsipareigojimus įvykdė tinkamai, pervedė atsakovei 600 Lt kredito sumą, atsakovė kreditą gavo, įsipareigojo iki 2012-02-16 grąžinti 656,40 Lt sumą (600 Lt kreditą bei 56,40 Lt kredito kainą), ieškovo teigimu, atsakovė kredito grąžinimo terminą sutarties 3.6 punkte numatytu būdu pratęsė iki 2012-10-19, tačiau savo prievolės pagal sutartį tinkamai neįvykdė, todėl yra pagrindas šioje dalyje ieškinį tenkinti ir priteisti ieškovui iš atsakovės 173,77 Eur (600 Lt) negrąžinto kredito bei 16,33 Eur (56,40 Lt) palūkanų (LR CK 6.38 str., 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str., 6.870-6.874 str.).

12Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 160,96 Lt palūkanų, paskaičiuotų po kredito grąžinimo termino iki ieškinio pateikimo dienos. Atsižvelgiant į ieškinio argumentus dėl palūkanų paskirties (ieškovas traktuoja kaip minimalius nuostolius; remiasi sutarties 7.1 punktu, numatančiu atsakomybę už kredito (ir/ar palūkanų) mokėjimo termino praleidimą ir pan.), darytina išvada, jog reikalavimas pareikštas dėl kompensacinių palūkanų priteisimo. Įvertinus bendrą prašomą priteisti kompensacinių palūkanų sumą, jų skaičiavimo laikotarpį (ieškovas palūkanas skaičiuoja nuo 2012-10-19 iki 2013-01-10), bei vadovaujantis Sutarties specialiosios dalies sąlygomis, ieškovo reikalavimas priteisti 46,62 Eur (160,96 Lt) palūkanų tenkintinas (CK 6.261 str.).

13CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovės priteistinos penkių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

14Patenkinus ieškinį, iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 15,64 Eur (54 Lt) žyminio mokesčio ieškovui (LR CPK 93 str. 1 d.). Kadangi į valstybės biudžetą išieškotina bylinėjimosi (pašto) išlaidų suma yra mažesnė nei nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, šios išlaidos, iš atsakovo nepriteisiama (CPK 96 str. 6 d.).

15Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285 straipsniu,

Nutarė

16Ieškinį tenkinti.

17Priteisti iš atsakovės G. P. (a.k. ( - ) ieškovui UAB „4finance“ (į.k. ( - )) 236,72 Eur (du šimtus trisdešimt šešis eurus 72 ct/atitinka 817,36 Lt) įsiskolinimo, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2014-12-01 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 15,64 Eur (penkiolika eurų 64 ct/atitinka 54 Lt) bylinėjimosi išlaidų.

18Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos Vilniaus rajono apylinkės teismui turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo CPK 287 straipsnyje nustatyta tvarka.

19Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

20Sprendimo kopijas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Alfredas Juknevičius,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš... 4. Ieškinyje nurodė, kad 2012-01-17 tarp šalių nuotoliniu būdu per sistemą (... 5. Remdamasis CK 6.874 str. 1 d., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-11-02... 6. Atsakovei teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų ir... 9. Byloje ieškovas pateikė šiuos įrodymus: 2014-11-28 sąskaitos išrašą,... 10. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 11. Atlikus byloje pateiktų įrodymų formalų vertinimą pagal LR CPK 285 str. 2... 12. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 160,96 Lt palūkanų,... 13. CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovės priteistinos penkių... 14. Patenkinus ieškinį, iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos:... 15. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR CPK 142... 16. Ieškinį tenkinti.... 17. Priteisti iš atsakovės G. P. (a.k. ( - ) ieškovui UAB „4finance“ (į.k.... 18. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 19. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti... 20. Sprendimo kopijas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo priėmimo dienos...