Byla 2-115-471/2015
Dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo

1Kelmės rajono apylinkės teismo teisėjas Vidmantas Rudaitis sekretoriaujant Redai Mišeikytei dalyvaujant ieškovei K. M. ieškovės įstatyminei atstovei D. B. ir advokatui Vidmantui Lazickui atsakovui D. M. atsakovo atstovui advokatui Petrui Simėnui išvadą teikiančios institucijos Kelmės rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui atstovui T. B. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės K. M., atstovaujamos rūpintojos D. B., ieškinį atsakovui D. M. ir išvadą teikiančiai institucijai Kelmės rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovė K. M. per rūpintoją D. B. pareiškė ieškinį, prašydama priteisti iš atsakovo D. M. išlaikymą vaikui U. M., gim. ( - ), po 300 lt. kas mėnesį nuo ieškinio pareiškimo dienos iki vaiko pilnametystės ir 5850 lt. išlaikymo įsiskolinimo nuo 2013m. gegužės 01d. / 2-5 l. /. Teismo posėdyje ieškovė K. M. paaiškino, kad su atsakovu D. M. pradėjo draugauti, kai abu gyveno ( - ). Kurį laiką padraugavę išsiskyrė, jau po to 2013-04-24 gimė jos duktė U., kurios tėvas yra atsakovas. Nuo dukters gimimo atsakovas ja nesirūpino ir nepadėjo išlaikyti, tik per du kartus yra nupirkęs 32 vnt. pampersų. Šiuo metu ji gyvena pas seserį D. B. šios name, esančiame ( - ); duktė U. visą laiką gyvena kartu. Ji mokosi Kelmės PRC 10-je klasėje, jokio turto, santaupų ir pajamų neturi, stipendijos negauna. Sesuo D. B. kaip jos ir U. globėja gauna 300 EUR išmokas, kurias skiria joms išlaikyti, taip pat padeda iš savo pajamų. U. serga bronchine astma, yra pastoviai gydoma, todėl papildomai kainuoja jos gydymas / vaistai ir t.t. /. Atsakovas taip pat mokosi Kelmės PRC, tačiau jie visiškai nebendrauja. Tik žino, kad jis gyvena ( - ), pas draugo tėvus; jokių duomenų apie jo turtą ir pajamas neturi. Atsakovas privalo padėti išlaikyti savo dukrą, todėl prašo ieškinį tenkinti.

3Ieškovės K. M. atstovė D. B. patvirtino ieškovės nurodomas aplinkybes. Taip pat ji paaiškino, kad sesuo K. M. su dukra U. gyvena kartu su jos šeima. Ji kaip globėja gauna 300 EUR / iki 2015-01-01 – po 520 lt. / išmokas už sesers ir U. globą bei 97 lt. / atitinkamai eurais / išmoką vaikui U.. Visas šias lėšas skiria K. ir U. išlaikymui, šių lėšų joms pakanka. U. gydymui kas mėnesį skiria iki 50 EUR, dar 50 EUR sumoka už darželio lankymą. Prašo ieškinį tenkinti.

4Atsakovas D. M. patvirtino ieškovės K. M. nurodomas jų bendravimo aplinkybes ir pripažįsta, kad išlaikymo dukrai U. neteikia nuo jos gimimo. Jis paaiškino, kad mokosi Kelmės PRC 12-je klasėje, mokslus baigs 2016m. vasarą ir įgis pastatų restauratoriaus specialybę. Gyvena ( - ), pas draugo tėvus, kuriems pinigų nemoka, tačiau padeda dirbti ūkio darbus. Su savo tėvais visiškai nebendrauja. Gauna 300 lt. / atitinkamai eurais / socialinę pašalpą ir 16 EUR stipendiją, jokių kitų pajamų, santaupų ir turto neturi. Kitų išlaikytinių neturi. Ieškovės nurodomų jos ir dukters U. gyvenimo aplinkybių neginčija. Mano, kad kol baigs mokytis iš jo dukters išlaikymui galėtų būti priteista po 150-200 lt. suma kas mėnesį, o baigęs mokslus įsidarbins ir galės mokėti daugiau. Neprieštarauja, kad būtų priteista ir ieškovės prašoma 300 lt. suma, tačiau jos mokėti neturės galimybių ir kaupsis skola. Dėl išlaikymo įsiskolinimo priteisimo neprieštarauja.

5Išvadą teikiančios institucijos Kelmės rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovas paaiškino, kad apsilankius ieškovės namuose nustatyta, jog vaiko U. gyvenimo sąlygos yra geros, šalių nurodytų reikšmingų aplinkybių / dėl jų pajamų, turto, gyvenimo sąlygų ir t.t. / neginčija, siūlo ieškinį tenkinti.

6Ieškinys tenkintinas dalinai.

7Šalių paaiškinimais ir bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovas D. M. savo dukters U. M., gim. 2013m. balandžio 24d. / 7 l. /, gyvenančios su motina ieškove K. M. / 15, 16 l., kt. /, išlaikymui lėšų nuo jos gimimo visiškai neteikia ir su vaiku nebendrauja, pats D. M. tai pripažįsta / Lietuvos CPK 187str. 1d. /.

8Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus / Lietuvos CK 3.192str. /, todėl iš atsakovo D. M. priteistinas išlaikymas dukrai Urtei / Lietuvos CK 3.194str. / bei išlaikymo įsiskolinimas už laikotarpį nuo Urtės gimimo iki ieškinio teismui pateikimo, t.y. už 19,5 mėn. / kaip nurodoma ieškinyje – 3 l., Lietuvos CK 3.200str. /, ieškinys pagrįstas.

9Priteisiamo išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečio vaiko bei jo tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinantis būtinas vaikui vystytis sąlygas / Lietuvos CK 3.192str. 2d. /, proporcingas jo tėvų turtinei padėčiai / Lietuvos CK 192str. 3d. / ir maždaug atitinkantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką šios kategorijos bylose / dėl maždaug 1 MMA dydžio išlaikymo iš abiejų tėvų skyrimo vaiko poreikiams tenkinti, t.y. maždaug po 150 EUR iš kiekvieno iš tėvų /.

10Nustatant priteistino išlaikymo dydį atsižvelgiama į byloje pateiktus duomenis apie šalių šeimyninę / 11, 12, 15, 16 l. / ir turtinę / 17-21, 38, 45 l. / padėtį, vaiko Urtės amžių / 7 l. /, gyvenamąją vietovę ir šių aplinkybių sąlygotus įprastinius vaikų poreikius / 8 l. / bei kitas aplinkybes - papildomas išlaidas U. nuolatiniam gydymui / kas neginčijama / ir darželio lankymui / 9, 10 l. /, pačios ieškovės K. M. amžių / 6 l. /, rūpybos bei globos nustatymą ieškovei / 13 l. / ir jos dukrai / 14 l. /. Byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad nors pati ieškovė yra nepilnametė moksleivė, jos ir dukters U. bendram išlaikymui skiriamos santykinai nemažo dydžio išmokos / nuo 2014m. 09mėn. maždaug po 370 EUR arba 1287 lt. – 17 l. /, kurių, kaip patvirtino Urtės globėja D. B., faktiškai pakanka pačiai ieškovei ir jos dukrai pragyventi. Atsakovas D. M. yra sulaukęs pilnametystės tik mažiau nei prieš metus laiko / 51 l. /, mokosi Kelmės PRC / 42 l. /; neginčijama, kad jis neturi jokio turto ar santaupų, gyvena pas pašalinius asmenis. Taip pat teismas sutinka su atsakovo argumentu, kad baigęs mokytis ir įgijęs specialybę jis neabejotinai bus pajėgus mokėti didesnio dydžio išlaikymą dukrai ir šis klausimas gali būti sprendžiamas Lietuvos CK 3.201str. tvarka. Todėl pripažįstama tikslingu iš atsakovo D. M. priteisti išlaikymą ir jo įsiskolinimą dukrai U. tik nežymiai didesnio nei minimalaus dydžio periodinėmis išmokomis. Minimalaus dydžio išmokomis teismas pripažįsta maždaug tokio dydžio išmokas, kurias valstybė moka vaikams, kai jiems tėvai neteikia išlaikymo – po 195 lt. / 56 EUR / kas mėnesį. Todėl ieškovės reikalavimai tenkinami dalinai, priteisiant išlaikymą ir įsiskolinimą periodinėmis išmokomis po 60 EUR kas mėnesį / Lietuvos CK 3.194str. /, viso priteisiant 1170 EUR įsiskolinimą už 19,5 mėn. laikotarpį / Lietuvos CK 3.200str. /.

11Nuo bylinėjimosi išlaidų priteisimo valstybei šalys yra atleistos / 22-23, 56-57 l. /.

12Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdytinas skubiai / Lietuvos CPK 282str. 2d. 1p. /, todėl 2014m. gruodžio 18d. nutartimi / 27-28 l. / taikyta laikinoji apsaugos priemonė – laikino išlaikymo dukrai Urtei priteisimas iš D. M. – panaikinama / Lietuvos CPK 149str. /, pagal šią nutartį išieškotos sumos įskaitytinos į teismo sprendimu priteistą išlaikymą.

13Nustatoma, kad išlaikymą dukrai Urtei uzufrukto teise valdo ne jos motina K. M. / kaip prašoma ieškinyje – 4-5 l. /, o globėja D. B. / 14 l. /.

14Vadovaudamasis Lietuvos CPK 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

15Ieškinį tenkinti dalinai.

16Priteisti iš D. M., a.k. ( - ) gim. ( - ), išlaikymą vaikui U. M., a.k. ( - ) gim. ( - ), po šešiasdešimt eurų / 60 EUR / kas mėnesį nuo ieškinio pateikimo teismui dienos - 2014m. gruodžio 16d. - iki vaiko Urtės pilnametystės.

17Priteisti iš D. M., a.k. ( - ) vaikui U. M., a.k. ( - ) vieną tūkstantį vieną šimtą septyniasdešimt eurų / 1170 EUR / išlaikymo įsiskolinimo už laikotarpį nuo vaiko Urtės gimimo iki ieškinio pateikimo teismui dienos.

18Nustatyti, kad išlaikymą vaikui U. M. uzufrukto teise valdo jos globėja D. B., a.k. ( - )

19Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdytinas skubiai.

202014m. gruodžio 18d. nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę – laikino išlaikymo dukrai U. M. priteisimą iš D. M. – panaikinti, pagal šią nutartį išieškotas sumas įskaityti į teismo sprendimu priteistą išlaikymą.

21Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
1. Kelmės rajono apylinkės teismo teisėjas Vidmantas Rudaitis sekretoriaujant... 2. Ieškovė K. M. per rūpintoją D. B. pareiškė ieškinį, prašydama... 3. Ieškovės K. M. atstovė D. B. patvirtino ieškovės nurodomas aplinkybes.... 4. Atsakovas D. M. patvirtino ieškovės K. M. nurodomas jų bendravimo aplinkybes... 5. Išvadą teikiančios institucijos Kelmės rajono savivaldybės administracijos... 6. Ieškinys tenkintinas dalinai.... 7. Šalių paaiškinimais ir bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovas D. M. savo... 8. Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus / Lietuvos CK... 9. Priteisiamo išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečio vaiko bei jo... 10. Nustatant priteistino išlaikymo dydį atsižvelgiama į byloje pateiktus... 11. Nuo bylinėjimosi išlaidų priteisimo valstybei šalys yra atleistos / 22-23,... 12. Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdytinas skubiai / Lietuvos CPK... 13. Nustatoma, kad išlaikymą dukrai Urtei uzufrukto teise valdo ne jos motina K.... 14. Vadovaudamasis Lietuvos CPK 268-270 straipsniais, teismas... 15. Ieškinį tenkinti dalinai.... 16. Priteisti iš D. M., a.k. ( - ) gim. ( - ), išlaikymą vaikui U. M., a.k. ( -... 17. Priteisti iš D. M., a.k. ( - ) vaikui U. M., a.k. ( - ) vieną tūkstantį... 18. Nustatyti, kad išlaikymą vaikui U. M. uzufrukto teise valdo jos globėja D.... 19. Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdytinas skubiai.... 20. 2014m. gruodžio 18d. nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę –... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...