Byla e2-941-302/2016
Dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo D. O

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal J. G. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2016 m. kovo 1 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-394-569/2016 pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Nevėžio vingis“ ieškinį atsakovei S. G. dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo D. O., ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Šiaulių apygardos teisme buvo nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovės BUAB „Nevėžio vingis“ ieškinį atsakovei S. G. dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo D. O.. Šiaulių apygardos teismo 2015 m. gruodžio 21 d. nutartimi J. G. buvo kviečiamas liudytoju į 2016 m. vasario 10 d. 9.30 val. vykusį teismo posėdį. Liudytojui į teismo posėdį neatvykus, Šiaulių apygardos teismo 2016 m. vasario 10 d. nutartimi jam buvo paskirta 120 Eur bauda.

42016-02-12 Šiaulių apygardos teisme gautas liudytojo J. G. prašymas dėl paskirtos baudos panaikinimo arba sumažinimo. Prašyme nurodoma, kad dėl pareiškėjo teisinio statuso šioje civilinėje byloje yra iškilęs teisminis ginčas, kuris nėra išnagrinėtas, todėl nėra visiškai aišku ar pareiškėjo dalyvavimas šioje byloje yra pripažintas būtinu. Kadangi visa bylos medžiaga buvo išsiųsta apeliacinės instancijos teismui, pareiškėjas pagrįstai tikėjosi, kad anksčiau planuotas 2016-02-10 teismo posėdis nevyks. Pareiškėjo teigimu, teismas jį nubaudė ir už kito asmens atliktus veiksmus, nes 2016 m. vasario 10 d. nutartyje paminėjo ir tai, kad trečiasis asmuo D. O. neatvyko be pateisinamų priežasčių. Be to, pareiškėjas pažymėjo, kad pirmos instancijos teismas nebuvo jam išaiškinęs jo procesinių teisių ir pareigų.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Šiaulių apygardos teismas 2016 m. kovo 1 d. nutartimi netenkino pareiškėjo J. G. prašymo dėl paskirtos baudos panaikinimo arba sumažinimo.

7Teismas pažymėjo, kad J. G., žinodamas, kad yra pakviestas į 2016-02-10 teismo posėdį liudytoju, turėjo elgtis sąžiningai, apdairiai, protingai bei pasiteirauti Šiaulių apygardos teisme apie numatytą teismo posėdį, ar jis vyks, ar jis privalo atvykti į paskirtą teismo posėdį. Be to, teismas, pažymėdamas, kad Lietuvos apeliaciniame teisme yra nagrinėjamas ginčas, kilęs dėl Šiaulių apygardos teismo 2015 m. gruodžio 30 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti atsakovės S. G. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2015 m. gruodžio 21 d. nutarties dalies, kuria atsakovės S. G. dalyvavimas teismo posėdyje buvo pripažintas būtinu, panaikinimo, atmetė kaip nepagrįstą pareiškėjo argumentą, kad nėra aiškus jo teisinis statusas nagrinėjamoje byloje. Taip pat teismas atkreipė dėmesį, kad ne visa bylos medžiaga yra išsiųsta į apeliacinės instancijos teismą, išsiųstas yra tik atsakovės S. G. atskirtasis skundas dėl Šiaulių apygardos teismo 2015 m. gruodžio 30 d. nutarties kartu su nagrinėjamos bylos medžiaga, susijusia su pateiktu atskiruoju skundu. Pirmos instancijos teismo nuomone, nepagrįstas yra ir pareiškėjo argumentas, kad bauda jam turi būti panaikinta dėl to, kad jis nebuvo supažindintas su jo procesinėmis teisėmis ir pareigomis, kadangi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 248 straipsnyje, kuris reglamentuoja liudytojui pasekmes už neatvykimą į teismo posėdį be svarbios priežasties, nėra numatyta teismui pareiga liudytoją iš anksto supažindinti su jo procesinėmis teisėmis. Be to, teismas išaiškino, kad 2016 m. vasario 10 d. nutartimi buvo nagrinėjamas klausimas dėl baudos skyrimo trečiajam asmeniui D. O. ir liudytojui J. G., todėl minėtoje nutartyje kalbama ir apie trečiąjį asmenį D. O.. Remdamasis nurodytais argumentais ir atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėjo neatvykimas į teismo posėdį sutrukdė teismą ir kitus proceso dalyvius, pirmos instancijos teismas pareiškėjo procesinį elgesį vertino kaip nesąžiningą.

8Įvertinęs tai, kad pareiškėjas su prašymu dėl baudos panaikinimo arba sumažinimo nepateikė jokių įrodymų apie jo esamą finansinę padėtį, pirmos instancijos teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju nėra jokio objektyvaus pagrindo paskirtą baudą sumažinti.

9III. Atskirojo skundo argumentai

10Pareiškėjas J. G. atskiruoju skundu prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2016 m. kovo 1 d. nutartį ir klausimą dėl baudos skyrimo išspręsti iš esmės – 2016 m. vasario 10 d. nutartimi paskirtą baudą panaikinti arba sumažinti.

11Pateikia šiuos esminius nesutikimo su pirmos instancijos teismo nutartimi argumentus:

121. Pirmos instancijos teismas klaidingai pateikia susidariusią situaciją. Priešingai nei nurodo pirmos instancijos teismas, dėl apelianto teisinio statuso šioje byloje yra iškilęs teisminis ginčas, kuris iki šiol nėra išnagrinėtas, todėl nėra aišku, ar pareiškėjo dalyvavimas bylos nagrinėjime yra būtinas. Iš 2016-01-26 pranešimo matyti, kad visa bylos medžiaga buvo išsiųsta su atsakovės S. G. atskiruoju skundu dėl Šiaulių apygardos teismo 2015 m. gruodžio 30 d. nutarties Lietuvos apeliaciniame teismui, iki teismo posėdžio, vykusio 2016 m. vasario 10 d., atsakovės atskirasis skundas išnagrinėtas nebuvo, o tai reiškia, kad ir byla tuo metu nebuvo grąžinta pirmos instancijos teismui. Taigi, kadangi pareiškėjo statuso nagrinėjamoje byloje klausimas nebuvo išspręstas, be to, bylos medžiaga nebuvo grąžinta pirmos instancijos teismui, tai pareiškėjas pagrįstai tikėjosi, jog 2016 m. vasario 10 d. teismo posėdis nevyks.

132. Iš skundžiamos pirmos instancijos teismo nutarties matyti, kad pareiškėjas nepagrįstai buvo nubaustas ir už trečiojo asmens D. O. neatvykimą į teismo posėdį.

143. Pirmos instancijos teismas skundžiamą nutartį argumentuoja liudytojo procesinių pareigų nevykdymu, tačiau šios pareigos apeliantui nebuvo išaiškintos.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d., 338 str.).

17Kaip matyti iš bylos medžiagos, apeliantas kvestionuoja pirmos instancijos teismo nutarties, kuria buvo atmestas prašymas dėl jam, kaip liudytojui, paskirtos baudos už neatvykimą į teismo posėdį, panaikinimo, teisėtumą ir pagrįstumą.

18Teismas skiria baudas CPK numatytais atvejais ir jame nustatyto dydžio (CPK 106 str. 1 d.). CPK 248 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jeigu šaukiamas liudytojas be svarbios priežasties neatvyko į teismą, jam gali būti skiriama iki 289 Eur bauda, be to, liudytojas teismo nutartimi gali būti atvesdinamas.

19Kaip matyti iš Šiaulių apygardos teismo 2015 m. gruodžio 21 d. nutarties, teismas, atsižvelgęs į tai, kad J. G. gali paaiškinti aplinkybes, susijusias su šioje byloje nagrinėjamu ginčo, nutarė J. G. kviesti liudytoju į 2016 m. vasario 10 d. teismo posėdį. Ginčo dėl to, kad apeliantui šaukimas į teismo posėdį buvo įteiktas tinkamai, nėra, tačiau apeliantas, nesutikdamas su pirmos instancijos teismo nutartimi, kuria buvo atmestas jo prašymas dėl baudos panaikinimo, atskirajame skunde tvirtina, kad pirmos instancijos teismas klaidingai interpretuoja bylos faktines aplinkybes, jog jis nepagrįstai buvo nubaustas ir už trečiojo asmens D. O. neatvykimą į teismo posėdį, be to, pažymi, kad jam nebuvo išaiškintos liudytojo procesinės pareigos. Apeliacinės instancijos teismas neįžvelgia jokio pagrindo su šiais apelianto atskirojo skundo argumentais sutikti.

20Visų pirma, pažymėtina, kad ne pirmos instancijos teismas klaidingai pateikia bylos faktines aplinkybes, o pats apeliantas netinkamai interpretuoja susidariusią situaciją. Šiaulių apygardos teismo 2015 m. gruodžio 21 d. nutartis dalyje, kuria buvo nutarta liudytoju į 2016 m. vasario 10 d. teismo posėdį šaukimu kviesti J. G., įsiteisėjo nuo jos priėmimo momento, kadangi ši nutartis apskritai negalėjo būti skundžiama. Taigi atskirojo skundo argumentas, kad dėl apelianto teisinio statuso šioje byloje yra iškilęs teisminis ginčas, neturi jokio nei teisinio, nei faktinio pagrindo. Esant nurodytoms aplinkybės, akivaizdu, kad apelianto procesinė padėtis šioje byloje yra aiški – apeliantas yra liudytojas.

21Taip pat kaip neatitinkantis tiesos vertintinas ir atskirojo skundo argumentas, kad visa bylos medžiaga 2016 m. vasario 10 d., kai vyko teismo posėdis, į kurį apeliantas neatvyko, buvo išsiųsta į Lietuvos apeliacinį teismą, todėl minėto teismo posėdžio metu negalėjo vykti bylos nagrinėjimas. Lietuvos apeliaciniam teismui buvo išsiųstas tik atsakovės S. G. atskirasis skundas dėl Šiaulių apygardos teismo 2015 m. gruodžio 30 d. nutarties kartu su bylos medžiaga, susijusia su minėtu atskiruoju skundu, todėl nebuvo jokių kliūčių bylos nagrinėjimui. Pritartina pirmos instancijos teismui, kad apeliantas, žinodamas, kad yra pakviestas į 2016 m. vasario 10 d. teismo posėdį liudytoju, turėjo elgtis sąžiningai, apdairiai, protingai ir, ketindamas į teismo posėdį neatvykti, privalėjo pasiteirauti Šiaulių apygardos teisme, ar numatytas teismo posėdis vyks, ar jis privalo atvykti į paskirtą teismo posėdį bei kokios procesinės pasekmės jo lauktų į teismo posėdį neatvykus be svarbios priežasties. Apeliantui nesielgiant apdairiai ir rūpestingai, jis turi prisiimti tokio savo elgesio neigiamas pasekmes. Atkreiptinas apelianto dėmesys, kad šaukimas yra įpareigojantis teismo procesinis dokumentas, todėl šaukiamas liudytoju asmuo turi ne teisę, o pareigą atvykti į teismą ir duoti teisingus parodymus. Nors apeliantui siųstame šaukime ir nebuvo nurodytos konkrečiai liudytojui taikytinos neatvykimo į teismo posėdį pasekmės, tačiau iš teismo šaukime nurodytos bendro pobūdžio informacijos apie byloje dalyvaujančių asmenų neatvykimo į teismo posėdį pasekmes apeliantas, elgdamasis atidžiai ir rūpestingai, galėjo suprasti, jog teismas turi diskrecijos teisę tokiais atvejais skirti baudą asmeniui, kuris nevykdo teismo įpareigojimų. Pažymėtina tai, kad pagal CPK 192 str. 3 dalį teismo pareiga išaiškinti liudytojui teises ir pareigas numatyta teismo posėdyje prieš apklausiant jį liudytoju, o ne siunčiant teismo šaukimą, kaip nurodo apeliantas.

22Be to, atmestinas ir apelianto teiginys, kad 2016 m. vasario 10 d. nutartimi jis buvo nubaustas ir už trečiojo asmens D. O. neatvykimą į teismo posėdį be pateisinamų priežasčių. Iš minėtos nutarties turinio akivaizdžiai matyti, kad nutartimi buvo sprendžiamas klausimas ne tik dėl baudos skyrimo apeliantui, bet ir trečiajam asmeniui D. O., todėl nutartyje buvo vertinami bei aptariami ir trečiojo asmens veiksmai, tačiau tai jokiu būdu nereiškia, kad apeliantui bauda skirta ir už trečiojo asmens neatvykimą į teismo posėdį. Tai papildomai patvirtina ir ta aplinkybė, kad bauda buvo paskirta ne tik apeliantui, bet ir trečiajam asmeniui.

23Taigi nurodytų argumentų kontekste konstatuotina, kad apelianto nurodomos aplinkybės nesudarė pagrindo neatvykti šaukiamam į teismą ir neduoti parodymų.

24CPK 107 straipsnyje, numatančiame baudos panaikinimo ir sumažinimo tvarką, nėra nustatyti kriterijai, kuriais remiantis sprendžiamas klausimas dėl baudos panaikinimo, todėl turėtų būti vadovaujamasi universaliaisiais teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais (CPK 3 str.). Sutiktina su pirmos instancijos teismu, kad nagrinėjamu atveju apeliantas nenurodė absoliučiai jokių aplinkybių, dėl kurių pareiškėjo J. G. prašymas dėl paskirtos baudos sumažinimo turėjo būti tenkintas. Pastebėtina, kad tokios aplinkybės nėra pateikiamos ir su atskiruoju skundu.

25Taigi apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs atskirojo skundo argumentus, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartis priimta nepažeidžiant procesinės teisės normų, reglamentuojančių teismo nuobaudų taikymą, todėl atskirojo skundo argumentais keisti ar naikinti skundžiamą teismo nutartį nėra pagrindo.

26Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 338 str. teismas

Nutarė

27Šiaulių apygardos teismo 2016 m. kovo 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda... 2. I. Ginčo esmė... 3. Šiaulių apygardos teisme buvo nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovės... 4. 2016-02-12 Šiaulių apygardos teisme gautas liudytojo J. G. prašymas dėl... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Šiaulių apygardos teismas 2016 m. kovo 1 d. nutartimi netenkino pareiškėjo... 7. Teismas pažymėjo, kad J. G., žinodamas, kad yra pakviestas į 2016-02-10... 8. Įvertinęs tai, kad pareiškėjas su prašymu dėl baudos panaikinimo arba... 9. III. Atskirojo skundo argumentai... 10. Pareiškėjas J. G. atskiruoju skundu prašo panaikinti Šiaulių apygardos... 11. Pateikia šiuos esminius nesutikimo su pirmos instancijos teismo nutartimi... 12. 1. Pirmos instancijos teismas klaidingai pateikia susidariusią situaciją.... 13. 2. Iš skundžiamos pirmos instancijos teismo nutarties matyti, kad... 14. 3. Pirmos instancijos teismas skundžiamą nutartį argumentuoja liudytojo... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 17. Kaip matyti iš bylos medžiagos, apeliantas kvestionuoja pirmos instancijos... 18. Teismas skiria baudas CPK numatytais atvejais ir jame nustatyto dydžio (CPK... 19. Kaip matyti iš Šiaulių apygardos teismo 2015 m. gruodžio 21 d. nutarties,... 20. Visų pirma, pažymėtina, kad ne pirmos instancijos teismas klaidingai... 21. Taip pat kaip neatitinkantis tiesos vertintinas ir atskirojo skundo argumentas,... 22. Be to, atmestinas ir apelianto teiginys, kad 2016 m. vasario 10 d. nutartimi... 23. Taigi nurodytų argumentų kontekste konstatuotina, kad apelianto nurodomos... 24. CPK 107 straipsnyje, numatančiame baudos panaikinimo ir sumažinimo tvarką,... 25. Taigi apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs atskirojo skundo... 26. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso CPK 336 str., 337... 27. Šiaulių apygardos teismo 2016 m. kovo 1 d. nutartį palikti nepakeistą....