Byla 2-210-356/2009
Dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, globos nustatymo, globėjo paskyrimo, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Vijolė Vitienė, sekretoriaujant Elonai Mackutei, ieškovo Utenos rajono apylinkės prokuratūros atstovui, atsakovams L. Z. ir M. Z. , trečiųjų asmenų Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centro bei Utenos vaikų globos namų atstovams, institucijų, teikiančių išvadą, - Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus ir Širvintų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovams nedalyvaujant, apie posėdį pranešta, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Utenos rajono apylinkės prokuratūros vyr. prokuroro, ginant viešąjį interesą, ieškinį atsakovams L. Z. ir M. Z. , tretiesiems asmenims Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centrui bei Utenos vaikų globos namams, institucijoms, teikiančioms išvadą, - Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui ir Širvintų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, globos nustatymo, globėjo paskyrimo, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas Utenos rajono apylinkės prokuratūros vyr. prokuroras, gindamas viešąjį interesą, ieškiniu prašė neterminuotai apriboti tėvų valdžią atsakovams vaikų: P. Z. , M. Z. , K. Z. , o atsakovei – dar ir L. S. atžvilgiu; priteisti iš atsakovų išlaikymą jų vaikams periodinėmis kas mėnesį mokamomis 130,00 Lt dydžio išmokomis iš kiekvieno atsakovo kiekvienam jo vaikui iki vaikų pilnametystės, išlaikymo sumą kasmet indeksuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją, be tėvų globos likusiems vaikams prašė nustatyti nuolatinę globą Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centre, šią vaikų globos instituciją paskirti ir vaikų turto administratoriumi, ten nustatyti nuolatinę vaikų gyvenamąją vietą.

3Ieškovo atstovė paaiškino, kad atsakovai yra kalti dėl vaikų nepriežiūros, nes jau nuo 2008 m. sausio tėvų pareigų vaikų atžvilgiu visiškai nebevykdo, vaikai gyvena globos institucijoje, atsakovai elgesio nekeičia, vaikų susigrąžinti nesiekia. Ieškovas laikosi nuomonės, kad abiems atsakovams tėvų valdžią būtina apriboti neterminuotai, nes jie net po ieškinio pareiškimo nesistengia pasikeisti ir sudaryti sąlygas vaikams kartu gyventi, juos auklėti ir išlaikyti, nors laikinosios globos tikslas yra grąžinti vaikus į šeimą. Atsakovai, nors atsakovas šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę, negali būti atleisti nuo pareigos išlaikyti vaikus, atsižvelgus į jų turtinę padėtį, iš jų priteistinas išlaikymas kas mėnesį mokamomis 130,00 Lt dydžio periodinėmis išmokomis iš kiekvieno atsakovo kiekvienam jo vaiku. Vaikams nustatytina nuolatinė globa Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centre, ši vaikų globos institucija skirtina vaikų turto administratoriumi, ten nustatytina nuolatinė vaikų gyvenamoji vieta.

4Atsakovai L.Z. ir M. Z. atsiliepimų į ieškinį nepateikė, pageidavimo susigrąžinti vaikus nepareiškė, kviečiami į teismo posėdžius neatvyko.

5Institucijos, teikiančios išvadą, - Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius ir Širvintų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius davė išvadas ir jas palaikė: Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius prašė abiems atsakovams neterminuotai apriboti tėvų valdžią, nes abu atsakovai visiškai nesirūpina vaikais, savo elgesio nekeičia, vaikų susigrąžinti nesiekia, Širvintų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus nuomone, atsakovams reikia duoti laiko, kad sudarytų sąlygas sau ir vaikams kartu gyventi, todėl apriboti tėvų valdžią neterminuotai netikslinga.

6Tretysis asmuo Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centras pateikė atsiliepimą, jame nurodė, kad sutinka globoti atsakovų vaikus, o atstovė paaiškino, kad atsakovai vaikus, gyvenančius Centre, lankė ir po ieškinio padavimo lanko retai, tokią padėtį motyvuoja lėšų neturėjimu, pageidavimo vaikus susigrąžinti kol kas nepareiškė. Vaikai jau įpratę gyventi Centre, todėl nustačius nuolatinę globą šioje vaikų globos institucijoje, vaikai traumuojami nebus.

7Tretysis asmuo Utenos vaikų globos namai pateikė atsiliepimą į ieškinį, kad sutinka globoti atsakovų vaikus (81 b.l.).

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Atsakovai yra M. Z. , gimusio ( - ), P. Z. , gimusios ( - ), ir K. Z. , gimusios ( - ), tėvai, o atsakovė yra dar ir L. S. , gimusio ( - ), motina, šis sūnus yra gimęs atsakovei nesant susituokus, šias aplinkybes patvirtina rašytiniai įrodymai - vaikų gimimo liudijimų nuorašai, vaikų gimimo įrašų nuorašai (7-14 b.l.).

10Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalis įtvirtina tėvų pareigą auklėti ir išlaikyti savo vaikus. Tėvų valdžios turinys yra apibrėžtas Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau tekste – LR CK) 3.155 straipsnyje. Šio straipsnio 1 dalis numato, kad vaikai iki pilnametystės yra tėvų prižiūrimi, o 2 dalis apibrėžia tėvų teises ir pareigas, numatant, kad tėvai turi teisę ir pareigą dorai auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, rūpintis jų sveikata, išlaikyti juos, atsižvelgdami į fizinę ir protinę būklę, sudaryti palankias sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje. LR CK 3.156 str. įtvirtintas principas - tėvo ir motinos teisės ir pareigos savo vaikams yra lygios.

11Tokia nuostata, kad vaikus turi auginti ir auklėti abu tėvai, atitinka Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 7 str. 1 dalies ir 9 str. nuostatas, o šių pareigų vykdymas neįmanomas be nuolatinio bendravimo su vaiku, rūpinimosi jo materialine ir dvasine gerove. Tėvams nesilaikant įstatymuose nustatytų pareigų bendraujant su vaikais ir dalyvaujant jų auklėjime, LR CK numato atitinkamus vaikų teisių ir interesų gynimo būdus, vienas iš jų – tėvų valdžios laikinas ar neterminuotas apribojimas. Tėvų valdžios apribojimo institutas atlieka ne tik nubaudimo, bet ir auklėjamąją, prevencinę funkciją. Prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos principas (LR CK 3.3 str.) reikalauja, kad teismas ir kitos valstybės institucijos taikytų įstatyme nustatytas vaiko teisių ir interesų apsaugos priemones ne tik tada, kai vaikas mušamas ir žalojamas, bet ir tada, kai tėvai nevykdo savo prigimtinių pareigų. Jeigu tėvai nesirūpina vaikais, su jais nebendrauja, jų materialiai neišlaiko, reiškia, jog jie nevykdo savo konstitucinės pareigos, o tai yra pakankamas pagrindas taikyti tokiems tėvams sankciją – tėvų valdžios apribojimą.

12Byloje ieškovo, trečiojo asmens ir institucijų, teikiančių išvadą, pateikti rašytiniai įrodymai – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-01-29 įsakymai Nr. AĮ-83, Nr. AĮ84, Nr. AĮ82, Nr. AĮ 85 dėl atsakovų nepilnamečių vaikų laikinosios globos nustatymo ir globėjo paskyrimo (19-23 b.l.), Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centro pažymų dėl atsakovų vaikų apgyvendinimo Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centre (28-34 b.l.) - patvirtina, kad atsakovų vaikai gyveno jų šeimoje iki 2008 m. sausio, kad atsakovų šeima atvyko į Centrą Utenos rajono VTAS siūlymu, nes neturėjo tinkamų sąlygų vaikams gyventi namuose: neturėjo kuro gyvenamajam būstui apšildyti, neturėjo ir maisto, atsakovai neturėjo darbo, Centre šeimai buvo teikiama būtina pagalba, tačiau atsakovas nerodė pastangų susirasti darbą, o atsakovė – įsidarbinus dirbti, atsakovas vartojo alkoholį, atsakovai pinigus išleisdavo daugiau savo, o ne vaikų poreikiams tenkinti, išeidavo iš Centro ir negrįždavo, neužtikrindavo vaikams saugumo, netenkino svarbiausių vaikų poreikių, dėl to su atsakovais buvo nutraukta sutartis, vaikai laikinai perkelti į laikinos vaikų globos skyrių ir yra pilnai išlaikomi valstybės iki šiol.

13Kaip matyti iš kitų byloje esančių įrodymų (trečiojo asmens atstovės paaiškinimų, Širvintų rajono VTAS išvados, Utenos rajono apylinkės teismo 2009-04-06 nuosprendžio, pažymos apie teistumus, Utenos rajono socialinių paslaugų centro pažymų), šiuo metu atsakovė gyvena kitame rajone, dirba atsitiktinius darbus pas ūkininkus, tačiau ne tik lėšų, tačiau ir pakankamo noro lankyti vaikus neturi, o atsakovas nuo 2009 m. balandžio atlieka jam paskirtą 1 metų 4 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, praeityje yra teistas, tėvai 2008 metais vaikus lankė: vasarį -7 kartus, kovą – 6, balandį nelankė, gegužę – 1, birželį – 3, liepą – 4 kartus, iš kurių 2 kartus lankė tik viena atsakovė, o vieną kartą abu atėjo neblaivūs, iki lapkričio vaikų nelankė, lapkritį- 1 kartą, bet atėjo neblaivūs, gruodį – 4, iš kurių 1 kartą buvo tik atsakovė, taip pat lankė vaikus 2009 m. sausį, o kovą atsakovė apie vaikus teiravosi telefonu.

14Taigi šioje byloje nustatyta, kad vaikų tėvai gyvena skyrium vienas nuo kito ir skyrium nuo vaikų ir ši situacija iki šiol nepasikeitusi.

15Taigi laikytina nustatyta, jog atsakovų vaikų teisės, numatytos Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 27 straipsnyje, augti ir būti auklėjamiems savo tėvų šeimoje, turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jų fiziniam, protiniam, dvasiniam ir socialiniam vystymuisi, atsakovams tiek gyvenant kartu su vaikais, tiek skyrium vienas nuo kito ir nuo vaikų nebuvo užtikrintos ir šiuo metu atsakovai šių vaikų teisių neužtikrina, tai patvirtina jų pasyvus elgesys – nė vienas iš tėvų vaikams neteikia išlaikymo, ženkliai dažniau nei iki ieškinio padavimo vaikais nesidomi, kol kas ketinimų vaikus susigrąžinti nepareiškė.

16Tėvo (motinos) ir vaiko buvimas kartu yra esminė šeimos gyvenimo sudedamoji dalis. Vien tik biologinė giminystė be tolimesnių teisinių ar faktinių elementų, rodančių asmeninių ryšių egzistavimą, yra nepakankama teisės, kurią garantuoja Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnis, į šeimos gyvenimo gerbimą apsaugai taikyti. Taigi, nors kiekviena laikinos globos taikymo priemonė turėtų būti suderinta su pagrindiniu tikslu – suvienyti biologinius tėvus ir vaiką, tačiau šiuo konkrečiu atveju atsakovai iki teismui priimant sprendimą nerodė jokios iniciatyvos susigrąžinti vaikus. Toks atsakovų elgesys vertintinas kaip visiškas nesirūpinimas vaikais.

17Vienas iš šeimos santykių teisinio reglamentavimo principų, numatytų LR CK 3.3 straipsnio 1 dalyje yra prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas. Šis principas taip pat įtvirtintas ir Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 3 straipsnio 1 dalyje bei Lietuvos Respublikos vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte. Šiuo principu vadovaujantis yra aiškinamos ir LR CK 3.180 straipsnyje 1 dalyje nustatytos tėvų valdžios apribojimo sąlygos, numatančios, kad tėvų valdžia gali būti laikinai ar neterminuotai apribota šiais pagrindais: 1) kai tėvai (tėvas ar motina) vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus; 2) piktnaudžiauja tėvų valdžia; 3) žiauriai elgiasi su vaikais; 4) daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu; 5) nesirūpina vaikais. Sisteminis ir lingvistinis šios teisės normos aiškinimas leidžia daryti išvadą, kad tėvų valdžia gali būti apribota nustačius bent vieną iš nurodytų aplinkybių. Taigi nėra reikalaujama, kad visais atvejais būtų konstatuotas piktnaudžiavimas tėvų valdžia, žiaurus elgesys su vaikais ir kt. Taigi nustačius bent vieną iš šių tėvų valdžios apribojimo pagrindų, turi būti taikomas laikinas ar neterminuotas tėvų valdžios apribojimas.

18Neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti taikomas tuomet, kai teismas padaro išvadą, kad tėvai daro ypatingą žalą vaiko vystymuisi ar visiškai juo nesirūpina, ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti (CK 3.180 str. 2 d.), kitais atvejais taikomas laikinas tėvų valdžios apribojimas.

19LR CK yra numatyta ir kita vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo priemonė – vaiko atskyrimas nuo tėvų, tačiau ši priemonė gali būti taikoma nesant tėvų kaltės, kai dėl susiklosčiusių objektyvių aplinkybių tėvas (motina) negyvena kartu su vaikais ir reikia nuspręsti, kur turi gyventi vaikai. Esant tėvo (motinos) kaltei dėl netinkamo tėvų valdžios įgyvendinimo arba vengimo ją įgyvendinti ir CK 3.180 straipsnyje nurodytiems pagrindams, vaiko teisių ir interesų apsauga ir gynyba nuo tokio tėvo (motinos) turi būti užtikrinta tik tėvų valdžios apribojimo instituto pagalba. Šis vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo būdas taikomas siekiant išsaugoti vaiko sveikatą bei sudaryti normalias auklėjimo ir gyvenimo sąlygas bei perspėti tėvą (motiną) dėl tinkamo tėvų valdžios įgyvendinimo.

20Tėvai privalo iš anksto įvertinti esamą turtinę padėtį, savo pasirengimą reikiamai pasirūpinti vaikais. Priešingu atveju, tėvams neįvertinus savo pasirengimo užauginti vaikus, ugdyti jų asmenybę, sudarant būtinas sąlygas vaikams vystytis, atsakomybė už sąmoningai prisiimtą pernelyg didelę socialinę riziką ir pasekmes tenka patiems tėvams. Nors atsakovai yra pakankamai jauno amžiaus, darbingi, tačiau, kaip patvirtina byloje dalyvaujančių asmenų pateikti įrodymai, jie kol kas nepaisė ir nepaiso savo vaikų interesų, nes kiekvienas iš jų pirmiausia ketina įgyvendinti savo norus: gyventi ir dirbti ten, kur jiems atrodo geriau, gaunamas pajamas naudoti daugiau savo interesams tenkinti. Atsakovas į tokią padėtį, kad nėra laisvas ir negali būti betarpiškai su vaikais, negali gauti pakankamų darbinių pajamų, pateko dėl tyčinio nusikaltimo padarymo.

21Taigi padaryti pagrįstą išvadą, kad atsakovai savo pareigų vaikų atžvilgiu nevykdo dėl objektyvių priežasčių, negalima, nes tėvų rūpinimasis vaikais, jų auklėjimas yra tėvų prigimtinė pareiga, todėl šios pareigos nevykdymas negali būti pateisinamas tokiais argumentais, kaip laisvės praradimas dėl nusikalstamos veikos padarymo, bedarbystė, lėšų neturėjimas, nuosavo būsto neturėjimas ir panašiai.

22Šioje byloje ištirtus ir pasitvirtinusius įrodymus įvertinus kartu su vaiko teisių apsaugos institucijų pateiktomis išvadomis dėl ginčo (LR CK 3.184 str.), laikytina nustatyta, kad abu atsakovai yra kalti dėl netinkamo tėvų pareigų vykdymo, nes visiškai nesirūpino vaikais: atsakovai nuo 2008 m. sausio iki šio laiko vaikams sąlygų gyventi kartu nesudarė, kartu su vaikais negyvena, su jais bendrauja nepakankamai, neaugina ir neauklėja savo vaikų, neteikia jiems materialinio išlaikymo, jiems sudarius sąlygas Centre gyventi kartu su vaikais, neįvertino teikiamos paramos ir pagalbos, paliko vaikus ir grįžo tik prie jiems patiems priimtino gyvenimo būdo. Tai yra pakankamas pagrindas atsakovams tėvų valdžią, ieškinį tenkinant iš dalies, vaikų M. Z. , gimusio ( - ), P. Z. , gimusios ( - ), K. Z. , gimusios ( - ), atžvilgiu, o atsakovei dar ir L. S. , gimusio ( - ), atžvilgiu apriboti terminuotai 1 metų laikotarpiui, nes atsakovai yra pakankamai jauno amžiaus, neatsisako vaikų, Širvintų VTAS duomenimis, atsakovė yra išreiškusi ketinimus sudaryti sąlygas ateityje kartu vaikams gyventi, dirba, kad turėtų lėšų, tai leidžia manyti, kad padėtis ateityje gali pasikeisti (LR CK 3.180 str.1-2 dalys). Atsakovams minėtų vaikų atžvilgiu taip pat sustabdytinos asmeninės ir turtinės teisės, pagrįstos giminyste ir nustatytos įstatymų (LR CK 3.180 str. 3d.).

23Teismas, nagrinėjant ieškinius dėl tėvų valdžios apribojimo, yra nesaistomas pareikštų reikalavimų ribų, gali priimti sprendimą, atsižvelgdamas į susidėjusią padėtį ir vaiko interesus, priėmęs sprendimą apriboti tėvų valdžią, skiria vaikui globą ir nustato jo gyvenamąją vietą (LR CK 3.183 str. 2 d., 4d., LR CPK 406-407 straipsniai).

24Nesant galimybės šiuo metu atsakovų vaikus grąžinti į savo šeimą ar globoti šeimoje, atsižvelgiant į susidariusią faktinę padėtį, turint mintyje tai, kad vaikai yra mažamečiai, kad jau nuo 2008 m. sausio gyvena Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centre, o šiuo metu nei vienas iš atsakovų negali užtikrinti vaikams jų teisių, numatytų Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 27 straipsnyje, atsižvelgiant į įstatyme (LR CK 3.248 str.1d.) numatytą globos tikslą - užtikrinti vaiko auklėjimą ir priežiūrą aplinkoje, kurioje jis galėtų saugiai tinkamai augti, vystytis ir tobulėti, M. Z. , gim. ( - ), P. Z. , gim. ( - ), K. Z. , gim. ( - ), L. S. , gim. ( - ), juos įstatymų nustatyta tvarka (LR CK 3.256 str., 3.257 str. 3p.) atskyrus nuo tėvų ir jiems likus be tėvų globos, nustatytina nuolatinė globa vaikų globos institucijoje - Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centre, ten pat nustatytina ir nuolatinė vaikų gyvenamoji vieta, Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centras skirtinas vaikų turto administratoriumi (LR CK 3.238 str., 3.249 str. 1 d. 1 p., 3.256 str., 3.257 str. 1 d. 3 p., 3.265 str. 1 d. 3 p.).

25Nors Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 12 straipsnyje įtvirtinta vaiko teisė reikšti savo pažiūras visais jį liečiančiais klausimais ir būti išklausytam bet kokio jį liečiančio nagrinėjimo metu, tačiau atsakovų vaikai dar yra mažamečiai ir savo nuomonės pareikšti negali, trečiojo asmens atstovės teigimu, vaikai jau įpratę gyventi Centre, ten jaučiasi saugūs (LR CK 3.183 str. 3d.).

26Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalis įtvirtina tėvų pareigą auklėti ir išlaikyti savo vaikus. Tai yra turtinė asmeninė (intuitu personae) prievolė, todėl jos negalima atsisakyti arba perleisti kitiems asmenims (LR CK 3.192 straipsnio 1 dalis). Pareigos rūpintis vaiku, auklėti jį ir išlaikyti, sudaryti normalias gyvenamosios aplinkos sąlygas kyla iš tėvų prigimtinės prievolės būti atsakingiems už vaikų padėtį iki jiems sulaukiant pilnametystės. Vaikui sulaukus pilnametystės išnyksta tėvams teisinė pareiga išlaikyti vaiką (CK 3.192 str., 3.194 str. 3 d.).

27LR CK 3.192 str. 1 dalis nustato pareigą tėvams materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, o šio straipsnio 2d. nustato, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Tėvams apribojus tėvų valdžią, pastarųjų pareiga išlaikyti vaikus išlieka (LR CK 3.195 str.), todėl atsakovai negali būti atleisti nuo įstatymu jiems nustatytos pareigos vykdymo. Jeigu tėvai savo noru neteikia vaikui protingo išlaikymo, išlaikymas priteisiamas ir išieškomas priverstine tvarka tokios formos ir dydžio, kokio, prioritetiškai atsižvelgiant į vaiko interesus, jo poreikius, būtini. Individualūs vaiko poreikiai, jo kaip asmenybės vystymasis sąlygoja ir reikalingą realų išlaikymo dydį. Visada atsižvelgiama į tai, kad išlaikymas savo prigimtimi skirtas nepilnamečių vaikų kasdieniams poreikiams tenkinti, tinkamai nepilnametį vaiką maitinant, aprengiant, prižiūrint jo sveikatą, sudarant sąlygas ir įgyjant reikmes visaverčiai mokytis, socialiai vystytis.

28LR CK 3.196 straipsnio 1 dalis numato tris nepilnamečių vaikų išlaikymo būdus, kuriuos gali priteisti teismas: 1) kas mėnesį mokamas periodines išmokas; 2) konkrečią pinigų sumą; 3) priteisiant vaikui tam tikrą turtą. Sprendžiant, kokiu būdu (forma) priteisti išlaikymą, visų pirma yra atsižvelgiama į prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principą (CK 3.3 straipsnis): nustatomi vaiko poreikiai (jų apimtis, dydis ir pan.), kuo parinktas išlaikymo būdas (forma) yra geriau atitinkantis vaiko teises ir interesus nei kiti būdai.

29Atsakovų vaikai yra mažamečiai, šiuo metu yra išlaikomi valstybės, savo turto neturi, trims jaunesniesiems vaikams reikalingos papildomos išlaidos, nes vaikai turi sveikatos sutrikimų (15-18 b.l.), taigi darytina išvada, kad labiausiai atsakovų mažamečių vaikų poreikius patenkintų išlaikymas kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis (LR CK 3.196 str. 1 d. 1p.).

30Atsakovai nepateikė įrodymų (LR CPK 178 str.), kad savo vaikams teikia išlaikymą bei įrodymų, kad buvo ar galėtų būti atleisti nuo pareigos patiems išlaikyti savo vaikus vykdymo.

31LR CK 3.198 str. nustato, kad teismas, priteisdamas išlaikymą 2 ar daugiau vaikų, turi nustatyti tokį išlaikymo dydį, kuris būtų pakankamas tenkinti bent minimalius visų vaikų poreikius. Atsakovai savo nuomonės dėl išlaikymo formos ir dydžio nepateikė, atsakovas turi pareigą išlaikyti 3 vaikus, o atsakovė – 4.

32Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje teismų praktikoje išaiškinta, kad priteistino išlaikymo dydžio kriterijumi gali būti laikoma vienos minimalios mėnesio algos (MMA) dydžio suma, kuri nuo 2008-01-01 yra 800,00 Lt. Tėvų sunki turtinė padėtis įprastomis aplinkybėmis vertintina kaip priežastis, dėl kurios priteistinas mažesnis išlaikymo dydis (LR CK 3.192 straipsnio 2 dalis), bet jis ir tokiu atveju neturėtų būti mažesnis nei minimaliai reikia vaikui išlaikyti.

33Atsakovai turto neturi (96-99 b.l.), atsakovas 2008 m. dirbo tik mėnesį (41 b.l.), šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę, o atsakovė periodiškai dirba atsitiktinius darbus pas ūkininkus, gyvena giminaičių suteiktame būste. Pagal Širvintų rajono VTAS išvadą, atsakovai dar nespėjo įsikurti naujoje vietoje, sudaryti sąlygas vaikams kartu gyventi, uždirbti pakankamai lėšų vaikams išlaikyti. Taigi, atsižvelgus į tai, kad atsakovai nuosavo gyvenamojo būsto neturėjo, persikėlė į kitą rajoną, kad ten įsikurti ( minėtoje VTAS išvadoje teigiama, kad girtaujantys atsakovai nepastebėti), negalima padaryti pagrįstą išvadą, kad į sunkią materialinę padėtį atsakovai pateko tik dėl savo kaltės, todėl, teismo nuomone, iš atsakovų, atsižvelgiant į jų turtinę padėtį, amžių, darbingumą, vaikams priteistinas minimalus išlaikymas: M. Z. , gim. ( - ), P. Z. , gim. ( - ), K. Z. , gim. ( - ), L. S. , gim. ( - ), ieškovo nurodytos formos ir dydžio (LR CK 3.196 str.1d.1p.), t.y. periodinėmis išmokomis po 130,00 Lt kas mėnesį iš kiekvieno atsakovo kiekvienam jo vaikui nuo 2008-11-11 iki vaikų pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

34Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo periodinėmis išmokomis nukreiptinas vykdyti skubiai (LR CPK 282 str. 2d. 1p.).

35Tenkinant ieškinį iš dalies, paskirstytinos bylinėjimosi išlaidos: iš atsakovų į valstybės biudžetą priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu ( po 24,50 Lt iš kiekvieno atsakovo), po 127,00 Lt žyminio mokesčio iš kiekvieno atsakovo už ieškinio reikalavimą apriboti tėvų valdžią, o už reikalavimus priteisti išlaikymą: iš atsakovo – 140,00 Lt (130,00 Lt x 3 x 12 mėn. x 3 proc. = 140,00 Lt,) iš atsakovės – 187,00 Lt (130,00 Lt x 4 x 12 mėn. x 3 proc. = 187,00 Lt) (LR CPK 85 str.1d. 3p., 96 str.).

36Įsiteisėjęs teismo sprendimas nusiųstinas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (LR CK 3.219 str. 3d.), nes suėjus 1 metams nuo laikino tėvų valdžios apribojimo, valstybinė įvaikinimo institucija išsiaiškina, ar tėvams nepanaikintas tėvų valdžios apribojimas, jei apribojimas nepanaikintas, vaiką įtraukia į galimų įvaikinti vaikų apskaitą.

37Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263-265 straipsniais, 268 str., 269 str., 270 str., 282 str., teismas

Nutarė

38Ieškinį patenkinti iš dalies.

39Terminuotai vieneriems metams apriboti tėvo valdžią ir sustabdyti asmenines ir turtines teises, pagrįstas giminyste ir nustatytas įstatymų, atsakovui M. Z. , asmens kodas ( - ) sūnaus M. Z. , gimusio ( - ), dukros P. Z. , gimusios ( - ), ir dukros K. Z. , gimusios ( - ), atžvilgiu.

40Terminuotai vieneriems metams apriboti motinos valdžią ir sustabdyti asmenines ir turtines teises, pagrįstas giminyste ir nustatytas įstatymų, atsakovei L. Z. , asmens kodas (duomenys neskelbtini) sūnaus M. Z. , gimusio ( - ), dukros P. Z. , gimusios ( - ), dukros K. Z. , gimusios v, ir sūnaus L. S. , gimusio ( - ), atžvilgiu.

41M. Z. , gimusiam ( - ), P. Z. , gimusiai ( - ), K. Z. , gimusiai ( - ), ir L. S. , gim. ( - ), nustatyti nuolatinę globą vaikų globos institucijoje – Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centre, ten pat nustatyti ir vaikų nuolatinę gyvenamąją vietą, Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centrą paskirti M. Z. , P. Z. , K. Z. , L. S. turto administratoriumi.

42Priteisti iš atsakovės L. Z. , asmens kodas (duomenys neskelbtini) gim. ( - ), gyv. ( - ), išlaikymą sūnui L. S. , gim. ( - ), periodinėmis kas mėnesį mokamomis 130,00 Lt dydžio išmokomis nuo 2008-11-11 iki L. pilnametystės, išlaikymo sumą kasmet indeksuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

43Priteisti iš atsakovės L. Z. , asmens kodas (duomenys neskelbtini) gim. ( - ), gyv. ( - ), išlaikymą sūnui M. Z. , gimusiam ( - ), periodinėmis kas mėnesį mokamomis 130,00 Lt dydžio išmokomis nuo 2008-11-11 iki M. pilnametystės, išlaikymo sumą kasmet indeksuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

44Priteisti iš atsakovės L. Z. , asmens kodas (duomenys neskelbtini) gim. ( - ), gyv. ( - ), išlaikymą dukrai P. Z. , gimusiai ( - ), periodinėmis kas mėnesį mokamomis 130,00 Lt dydžio išmokomis nuo 2008-11-11 iki P. pilnametystės, išlaikymo sumą kasmet indeksuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

45Priteisti iš atsakovės L. Z. , asmens kodas (duomenys neskelbtini) gim. ( - ), gyv. ( - ), išlaikymą dukrai K. Z. , gimusiai ( - ), periodinėmis kas mėnesį mokamomis 130,00 Lt dydžio išmokomis nuo 2008-11-11 iki K. pilnametystės, išlaikymo sumą kasmet indeksuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

46Priteisti iš atsakovo M. Z. , asmens kodas (duomenys neskelbtini) gyv. ( - ), išlaikymą sūnui M. Z. , gimusiam ( - ), periodinėmis kas mėnesį mokamomis 130,00 Lt dydžio išmokomis nuo 2008-11-11 iki M. pilnametystės, išlaikymo sumą kasmet indeksuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

47Priteisti iš atsakovo M. Z. , asmens kodas (duomenys neskelbtini) gyv. ( - ), išlaikymą dukrai P. Z. , gimusiai ( - ), periodinėmis kas mėnesį mokamomis 130,00 Lt dydžio išmokomis nuo 2008-11-11 iki P. pilnametystės, išlaikymo sumą kasmet indeksuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

48Priteisti iš atsakovo M. Z. , asmens kodas (duomenys neskelbtini) gyv. ( - ), išlaikymą dukrai K. Z. , gimusiai ( - ), periodinėmis kas mėnesį mokamomis 130,00 Lt dydžio išmokomis nuo 2008-11-11 iki K. pilnametystės, išlaikymo sumą kasmet indeksuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

49Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

50Priteisti iš atsakovės L. Z. , asmens kodas (duomenys neskelbtini) į valstybės biudžeto pajamas 314,00 Lt žyminio mokesčio, 24,50 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

51Priteisti iš atsakovo M. Z. , asmens kodas (duomenys neskelbtini) į valstybės biudžeto pajamas 267,00 Lt žyminio mokesčio, 24,50 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

52Sprendimą dalyje dėl išlaikymo periodinėmis išmokomis priteisimo vykdyti skubiai.

53Įsiteisėjus teismo sprendimui, jo nuorašą nusiųsti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

54Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant per Utenos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Vijolė Vitienė, sekretoriaujant... 2. Ieškovas Utenos rajono apylinkės prokuratūros vyr. prokuroras, gindamas... 3. Ieškovo atstovė paaiškino, kad atsakovai yra kalti dėl vaikų... 4. Atsakovai L.Z. ir M. Z. atsiliepimų į ieškinį nepateikė, pageidavimo... 5. Institucijos, teikiančios išvadą, - Utenos rajono savivaldybės... 6. Tretysis asmuo Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centras pateikė... 7. Tretysis asmuo Utenos vaikų globos namai pateikė atsiliepimą į ieškinį,... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Atsakovai yra M. Z. , gimusio ( - ), P. Z. , gimusios ( - ), ir K. Z. ,... 10. Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalis įtvirtina tėvų pareigą auklėti ir... 11. Tokia nuostata, kad vaikus turi auginti ir auklėti abu tėvai, atitinka... 12. Byloje ieškovo, trečiojo asmens ir institucijų, teikiančių išvadą,... 13. Kaip matyti iš kitų byloje esančių įrodymų (trečiojo asmens atstovės... 14. Taigi šioje byloje nustatyta, kad vaikų tėvai gyvena skyrium vienas nuo kito... 15. Taigi laikytina nustatyta, jog atsakovų vaikų teisės, numatytos Jungtinių... 16. Tėvo (motinos) ir vaiko buvimas kartu yra esminė šeimos gyvenimo sudedamoji... 17. Vienas iš šeimos santykių teisinio reglamentavimo principų, numatytų LR CK... 18. Neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti taikomas tuomet, kai... 19. LR CK yra numatyta ir kita vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo... 20. Tėvai privalo iš anksto įvertinti esamą turtinę padėtį, savo... 21. Taigi padaryti pagrįstą išvadą, kad atsakovai savo pareigų vaikų... 22. Šioje byloje ištirtus ir pasitvirtinusius įrodymus įvertinus kartu su vaiko... 23. Teismas, nagrinėjant ieškinius dėl tėvų valdžios apribojimo, yra... 24. Nesant galimybės šiuo metu atsakovų vaikus grąžinti į savo šeimą ar... 25. Nors Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 12 straipsnyje įtvirtinta... 26. Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalis įtvirtina tėvų pareigą auklėti ir... 27. LR CK 3.192 str. 1 dalis nustato pareigą tėvams materialiai išlaikyti savo... 28. LR CK 3.196 straipsnio 1 dalis numato tris nepilnamečių vaikų išlaikymo... 29. Atsakovų vaikai yra mažamečiai, šiuo metu yra išlaikomi valstybės, savo... 30. Atsakovai nepateikė įrodymų (LR CPK 178 str.), kad savo vaikams teikia... 31. LR CK 3.198 str. nustato, kad teismas, priteisdamas išlaikymą 2 ar daugiau... 32. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje teismų praktikoje išaiškinta,... 33. Atsakovai turto neturi (96-99 b.l.), atsakovas 2008 m. dirbo tik mėnesį (41... 34. Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo periodinėmis išmokomis... 35. Tenkinant ieškinį iš dalies, paskirstytinos bylinėjimosi išlaidos: iš... 36. Įsiteisėjęs teismo sprendimas nusiųstinas Valstybės vaiko teisių apsaugos... 37. Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263-265 straipsniais, 268 str., 269 str., 270... 38. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 39. Terminuotai vieneriems metams apriboti tėvo valdžią ir sustabdyti asmenines... 40. Terminuotai vieneriems metams apriboti motinos valdžią ir sustabdyti... 41. M. Z. , gimusiam ( - ), P. Z. , gimusiai ( - ), K. Z. , gimusiai ( - ), ir L.... 42. Priteisti iš atsakovės L. Z. , asmens kodas (duomenys neskelbtini) gim. ( -... 43. Priteisti iš atsakovės L. Z. , asmens kodas (duomenys neskelbtini) gim. ( -... 44. Priteisti iš atsakovės L. Z. , asmens kodas (duomenys neskelbtini) gim. ( -... 45. Priteisti iš atsakovės L. Z. , asmens kodas (duomenys neskelbtini) gim. ( -... 46. Priteisti iš atsakovo M. Z. , asmens kodas (duomenys neskelbtini) gyv. ( - ),... 47. Priteisti iš atsakovo M. Z. , asmens kodas (duomenys neskelbtini) gyv. ( - ),... 48. Priteisti iš atsakovo M. Z. , asmens kodas (duomenys neskelbtini) gyv. ( - ),... 49. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 50. Priteisti iš atsakovės L. Z. , asmens kodas (duomenys neskelbtini) į... 51. Priteisti iš atsakovo M. Z. , asmens kodas (duomenys neskelbtini) į... 52. Sprendimą dalyje dėl išlaikymo periodinėmis išmokomis priteisimo vykdyti... 53. Įsiteisėjus teismo sprendimui, jo nuorašą nusiųsti Valstybės vaiko... 54. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo apeliacine tvarka gali būti...