Byla 1S-137-106/2009

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Rasa Valentinienė, sekretoriaujant Jurgitai Dilienei, dalyvaujant prokurorui Romui Jasevičiui, pareiškėjui A. M. ( A. M.) pareiškėjo atstovui advokatui Henrikui Mackevičiui, teismo posėdyje išnagrinėjo Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo Viktoro Kičiatovo skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. gegužės 27 d. nutarties, ir

Nustatė

2Klaipėdos miesto vyriausiojo policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl 2007 m. lapkričio 15 d. bute, ( - ), mirusios R. M. mirties priežasties nustatymo. Šis tyrimas Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros prokuroro 2009-03-31 nutarimu buvo nutrauktas, padarius išvadą, kad nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių, nes R. M. mirė nuo kylančiosios aortos aneurizmos plyšimo, išsivysčius širdies tamponadai. Jos nėštumą prižiūrėjusių gydytojų veiksmuose nusikalstamos veikos požymių nenustatyta.

3Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo V. Kičiatovo 2009-04-20 nutarimu atmestas A. M. skundas dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo.

4Skundžiama nutartimi Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo 2009-04-20 nutarimas ikiteisminio tyrimo medžiagoje Nr. 1-30-00627-07 panaikintas.

5Skundu vyriausiojo prokuroro pavaduotojas prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-05-27 nutartį. Nurodo, kad nutartis neteisėta ir nepagrįsta: R. M. mirė nuo kylančios aortos aneurizmos plyšimo, išsivysčius širdies tamponadai. Valstybinės medicininio audito inspekcijos prie Sveikatos apsaugos ministerijos „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolės ataskaitoje" Nr. 1A-82-573K nurodyta, kad VšĮ Klaipėdos universitetinėje ligoninėje R. M. teiktos akušerijos profilio sveikatos priežiūros paslaugos buvo tinkamos. Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos instituto Vilniaus skyriaus specialisto išvadoje Nr. DM 15(109)709(01) dėl gydymo teisingumo ir mirties priežasties nustatymo nurodyta, kad kylančios dalies aneurizmos simptomatika priklauso nuo gretimų organų spaudimo, aneurizmos vietos, dydžio ir plėtimosi tempų, kurį laiką gali būti be simptomų. Kadangi ši liga neturi specifinių simptomų, dažniausia ji diagnozuojama atsitiktinai ar pasireiškus komplikacijoms. Medicininių duomenų, rodančių R. M. rimtą sveikatos sutrikimą nebuvo. Pagal R. M. nustatytą diagnozę (nėštumas III (II) 40 sav.+ 2 d., apsunkinta akušerinė anamnezė) nebuvo indikacijų ją stacionarizuoti. R. M. nėštumo sekimas buvo pakankamas, atlikti visi reikalingi tyrimai. Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos instituto Klaipėdos skyriaus specialisto išvadoje Nr. M 1105/07(03) nurodyta, kad R. M. mirė nuo kylančios aortos aneurizmos plyšimo, išsivysčius širdies tamponadai, ką patvirtina rasti 500 ml kraujo ir 550 g krešulių širdaplėvėje bei kiti požymiai. Kylančios aortos aneurizmos diagnozė R. M. nustatyta po mirties. Pagal medicininiuose dokumentuose užfiksuotus duomenis šios ligos įtarti nebuvo pagrindo. Priežastinio ryšio tarp R. M. nėštumą prižiūrinčių gydytojų veiksmų ir mirties nėra. Gydytojų veiksmai negali būti vertinami kaip aplaidumas ar kvalifikacijos stoka.

6Tvirtina, kad A. M. skunde minimos aplinkybės buvo tiriamos ir vertinamos ikiteisminio tyrimo metu. Visa tyrimo medžiaga buvo pateikta ekspertams, atlikusiems deontologinį tyrimą. Atlikto tyrimo išvadomis nėra pagrindo abejoti. Todėl remiantis tyrimo išvada ir surinktais ikiteisminio tyrimo duomenimis buvo priimtas nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą Nr. 30-1-00627-07. A. M. 2009-04-14 skunde naujų, tyrimui reikšmingų aplinkybių nenurodė. Teigia, kad apylinkės teismas, darydamas išvadą, kad visi būtini procesiniai veiksmai ikiteisminio tyrimo metu buvo atlikti, turėjo padaryti ir išvadą, ar surinkti duomenys buvo tinkamai įvertinti. Tai leidžia daryti išvadą, kad teismas iš esmės A. M. skundo neišnagrinėjo, nes neįvertino surinktų ikiteisminio tyrimo duomenų visumos, nors privalėjo tai padaryti.

7Atsikirtime į šį skundą A. M. prašo skundą atmesti.

8Prokuroras prašo skundą tenkinti.

9Pareiškėjas A. M. ir jo atstovas prašo skundą atmesti.

10Skundas atmestinas.

11A. M. 2009-04-14 skundo Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūrai matyti, kad pareiškėjas abejoja specialisto išvadomis (baudžiamoji byla 30-1-00627-07; b. l. 115-116). A. M. nurodo, kad neteisingai nurodytas nėštumo terminas. Specialisto išvadoje teigiama, kad R. M. mirė būdama nėščia 40 savaičių, tačiau pagal gydytojo A. Š. tyrimą, mirties dieną vaisius buvo 42 savaičių. Pareiškėjas taip pat abejoja nėščiosios kortelėje padarytu ištaisymu – pakeista gimdymo data. Šio pakeitimo priežastys pareiškėjui neaiškios, jos liko neišspręstos ikiteisminio tyrimo metu. Pareiškėjas taip pat nurodo, kad R. M. sirgo varikoziniu venų išsiplėtimu, nėštumo metu ši liga dar labiau paūmėjo. Be to, nėštumo metu prieš gimdymą ji turėjo itin didelį viršsvorį. Pareiškėjas A. M. mano, kad į šiuos klausimus nebuvo atsakyta nutraukiant ikiteisminį tyrimą ir tai leidžia abejoti specialisto išvadomis, atitinkamai jis daro prielaidą dėl netinkamo gydytojų darbo.

12Analogiški skundo motyvai buvo nurodyti ir A. M. 2009-05-04 skunde Klaipėdos miesto apylinkės teismui (b. l. 2-4).

13Apylinkės teismas, panaikindamas Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo V. Kičiatovo 2009-04-20 nutarimą, nurodė, kad pareiškėjo A. M. skundas nebuvo išsamiai ir visapusiškai išnagrinėtas, nebuvo atsakyta į A. M. skundo visus argumentus. Su tokia apylinkės teismo išvada sutinka ir apeliacinės instancijos teismas. Prokuroro nutarimas visiškai neišsamus, jame neanalizuojami A. M. skundo argumentai, dėl jų visiškai nepasisakyta. Apylinkės teismas pagrįstai panaikino Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo 2009-04-20 nutarimą.

14Apeliacinės instancijos teismas atmeta vyriausiojo prokuroro pavaduotojo skundo teiginį, kad apylinkės teismas neįvertino ikiteisminio tyrimo metu surinktų duomenų visumos, nors pripažino, kad visi tyrimo veiksmai atlikti. Apylinkės teismas nagrinėjo skundą dėl vyriausiojo prokuroro pavaduotojo nutarimo pagrįstumo ir teisėtumo, todėl nustatęs, kad skundas išnagrinėtas nevisapusiškai ir neišsamiai, tokį nutarimą pagrįstai panaikino. Teismas neprivalo pats ieškoti argumentų dėl A. M. skunde išdėstytų teiginių pagrįstumo. Tai padaryti yra skundą nagrinėjusio prokuroro pareiga.

15Esant tokioms išdėstytoms aplinkybėms, apylinkės teismo nutartis pagrįsta ir teisėta, todėl keisti ar naikinti skundžiamą nutartį prokuroro skunde išdėstytais pagrindais nėra jokio teisinio pagrindo.

16Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 442 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

17Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo Viktoro Kičiatovo skundą atmesti ir palikti galioti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. gegužės 27 d. nutartį.

18Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai