Byla AS-261-178-14
Dėl įsakymo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė), Stasio Gagio (pranešėjas) ir Romano Klišausko,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos P. D. M. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013 m. gruodžio 3 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos P. D. M. skundą atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, atstovaujamai Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus, trečiuoju suinteresuotu asmeniu byloje dalyvaujant akcinei bendrovei „Klaipėdos nafta“, dėl įsakymo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5pareiškėja P. D. M. (toliau – ir pareiškėja) skundu (b. l. 5-13) kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašydama panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir atsakovas, Nacionalinė žemės tarnyba, NŽT) Klaipėdos rajono skyriaus 2013 m. rugpjūčio 19 d. įsakymą Nr. 12 VĮ-(14.12.2)-1110 (toliau – ir Įsakymas).

6Paaiškino, kad jai nuosavybės teise priklauso Klaipėdos rajono Dovilų seniūnijoje Rimkų kaime esantis žemės sklypas, kurio kadastro Nr. ( - ), plotas – 14,2114 ha. Atsakovas skundžiamu Įsakymu minėtam žemės sklypui nustatė servitutus, suteikiančius teisę 1,3589 ha plote tiesti centralizuotas (bendrojo naudojimo) požemines ir antžemines komunikacijas, jas naudoti, aptarnauti. Įsakymo 2.1 punkte nurodyta, jog viešpataujantis daiktas yra centralizuoti (bendro naudojimo) dujotiekio inžineriniai tinklai. Pagal Įsakymo 2.2 punktą, jų savininkas yra trečiasis suinteresuotas asmuo akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“ (toliau – ir AB „Klaipėdos nafta“). Įsakymo 2.3 punktu atsakovas nustatė pareiškėjos, kaip žemės savininkės, prievolę išlaikyti tarnaujantį daiktą. Įsakymo 2.4 punktu numatė nuostolių dėl žemės servitutų nustatymo atlyginimą, išmokant pareiškėjai 8 652,58 Lt dydžio vienkartinę kompensaciją.

7Pareiškėjos atstovė pirmosios instancijos teismo posėdyje pateikė prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, t. y. sustabdyti Nacionalinė žemės tarnybos Klaipėdos rajono skyriaus 2013 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. 12 VĮ-(14.12.2)-1110 1.1 punkto, kuriuo pareiškėjos sklypui nustatytas žemės servitutas, suteikiantis teisę tiesti centralizuotas (bendro naudojimo) požemines ir antžemines komunikacijas 1,3589 ha plote, galiojimą. Prašymas grindžiamas tuo, kad 2013 m. lapkričio 19 d. pareiškėja gavo UAB „Alvora“ 2013 m. lapkričio 5 d. informacinį pranešimą Nr. 382, kuriuo informuota, jog nuo 2013 m. lapkričio 11 d. minėta įmonė pradeda Suskystintų gamtinių dujų (toliau – ir SGD) terminalo jungiamojo dujotiekio statybos darbus, taip pat ir pareiškėjos sklype. Todėl, jeigu teismas patenkintų pareiškėjos skundą ir panaikintų skundžiamą Įsakymą, nustatantį servitutus, suteikiančius teisę tiesti dujotiekį pareiškėjos sklype, tai reikštų patvirtinimą, jog trečiasis suinteresuotas asmuo AB „Klaipėdos nafta“ pareiškėjos žemėje dujotiekį tiesia neteisėtai. Nurodė, kad jau nutiesto dujotiekio atkarpos pareiškėjos žemės sklype išardymas ir perkėlimas į kitą vietą būtų susijęs ne tik su dujotiekio projektinių dokumentų pakeitimais, bet ir su pakartotinėmis dujotiekio dalies statybos sąnaudomis. Iškiltų būtinybė koreguoti viso 18 km ilgio dujotiekio, kaip vientiso statinio, trasą, o tai sukeltų trečiajam suinteresuotam asmeniui tokius techninius, finansinius ir kitokius sunkumus, kad teismo sprendimas būtų realiai neįvykdomas arba jo vykdymas būtų nepaprastai apsunkintas.

8Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ir trečiojo suinteresuoto asmens AB „Klaipėdos nafta“ atstovės prašymo tenkinimui prieštaravo, nes SGD terminalo projektas yra pripažintas ypatingos valstybinės svarbos ekonominiu projektu, o taikant reikalavimo užtikrinimo priemones, kasdien būtų patiriama apie pusė milijono litų nuostolių.

9Skundžiama Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013 m. gruodžio 3 d. nutartimi (b. l. 122-125) pareiškėjos atstovės prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo netenkintas.

10Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 71, 92 straipsnių nuostatomis, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, pažymėjo, kad UAB „Alvora“ informacinis pranešimas apie pradedamus Suskystintų gamtinių dujų terminalo jungiamojo dujotiekio statybos darbus nepagrindžia reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo būtinybės. Pareiškėja iš esmės nepateikė įrodymų ar motyvų, kurie sudarytų pagrindą išvadai, jog, nesustabdžius skundžiamo įsakymo galiojimo, galimai pareiškėjai palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, negalėtų būti atkurta šalių padėtis, buvusi iki ginčijamo įsakymo priėmimo.

11Vadovaudamasis Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo (2012 m. birželio 12 d. Nr. XI-2053) (toliau – ir SGD terminalo įstatymas) 3 straipsnio 3 dalies nuostata, teismas vertino, kad reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas būtų neadekvatus siekiamam tikslui, akivaizdžiai pažeistų proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešųjų interesų principą. Pagrindo taikyti pareiškėjos prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę nagrinėjamoje byloje nesuteikia pareiškėjos nurodomos galimai ateityje atsirasiančios papildomos trečiojo suinteresuoto asmens AB „Klaipėdos nafta“ išlaidos, susijusios su dujotiekio trasos koregavimu, nes pareiškėja, ginčydama administracinį aktą dėl servitutų nustatymo, iš esmės nesutinka su nustatyta nuostolių kompensacija.

12Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo taikyti pareiškėjos nurodytą reikalavimo užtikrinimo priemonę, nes nėra jokio konkretaus ir objektyvaus pagrindo manyti, jog, nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės ir vėliau priėmus pareiškėjai palankų teismo sprendimą, taptų neįmanomas iki skundžiamo įsakymo priėmimo buvusios padėties atkūrimas.

13II.

14Pareiškėja P. D. M. pateikė atskirąjį skundą (b. l. 127-129), kuriame prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013 m. gruodžio 3 d. nutartį ir patenkinti pareiškėjos prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo.

15Nurodo, kad patenkinus pareiškėjos skundą, būtų nustatyta, kad pareiškėjos sklypu trečiasis suinteresuotas asmuo AB „Klaipėdos nafta“ pasinaudojo neteisėtai ir dujotiekis turėtų būti iš pareiškėjos sklypo pašalintas. Bylos pateiktas UAB „Alvora“ pranešimas bei trečiojo suinteresuoto asmens atstovės paaiškinimai teismo posėdžio metu pagrindžia, jog dujotiekio statyba jau pradedama. Pagal viešai skelbiamą informaciją viso 18 km ilgio dujotiekio statybos kaina bus 94,84 mln. Lt. Šitoks dujotiekis yra vieningas statinys, todėl jau nutiesto dujotiekio atkarpų pareiškėjos žemės sklype išardymas ir perkėlimas į kitą vietą būtų susijęs ne tik su dujotiekio projektinių dokumentų pakeitimais, bet ir su pakartotinėmis dujotiekio dalies statybos sąnaudomis bei sunkumais, sprendžiant klausimą, kur gi dujotiekis turi būti perkeltas, kai aplink pareiškėjos sklypą yra privatūs kitų asmenų sklypai. Galimai iškiltų būtinybė koreguoti viso 18 km ilgio dujotiekio, kaip vientiso statinio, trasą. Tai sukeltų trečiajam suinteresuotam asmeniui tokius didelius techninius, finansinius ir kitokius sunkumus, kad teismo sprendimas būtų realiai neįvykdomas arba jo vykdymas būtų nepaprastai apsunkintas. Ši aplinkybė tokia akivaizdi, kad, remiantis ABTĮ 58 straipsnio 1 dalimi, ji turėtų būti pripažinta neįrodinėtina.

16Mano, kad trečiasis suinteresuotas asmuo turi galimybę vykdyti dujotiekio statybos darbus kitose dujotiekio trasos dalyse, kol kas neatlikdamas jų pareiškėjos sklype, nes susilaikymas nuo statybos darbų sukeltų mažiau nuostolių ir sunkumų, negu jau pastatyto statinio išardymas. Tuo atveju, jeigu ateityje dujotiekio statybą kliudytų užbaigti būtent pareiškėjos prašymu pritaikytos reikalavimo užtikrinimo priemonės, teismas galėtų priimti sprendimą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių pakeitimo ar panaikinimo.

17Pabrėžia, kad pareiškėja skundžia atsakovo priimtą administracinį aktą būtent dėl to, kad nesutinka su servitutų nustatymu ir mano, jog servitutai nustatyti tam nesant teisės aktuose numatytų sąlygų. Pareiškėjos skundo motyvas dėl jos nuostolių neteisingo kompensavimo yra tik antraeilis, išplaukiantis iš pagrindinio reikalavimo, susijusio su servitutų panaikinimu.

18Įgyvendindamas šį projektą, trečiasis suinteresuotas asmuo, ignoruodamas pareiškėjos nuomonę ir interesus, pats nusprendė dujotiekio tiesimui naudoti pareiškėjos žemės sklypą ir pats pasirinko to sklypo naudojimo būdą – servitutą. SGD terminalo įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje numatyta, jog terminalo projekto įgyvendinimui taikomas Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos svarbos projektus įstatymas, ir iš to seka, jog projekto įgyvendinimui reikalingi žemės sklypai turėjo būti išperkami. To paties įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodoma, jog teritorijai, kurioje turi būti įrengta SGD terminalo infrastruktūra, nustatomas žemės servitutas (tik šia infrastruktūra, pareiškėjos nuomone, nelaikytinas dujotiekis, kurio teisės aktai nepriskiria prie bendro naudojimo tinklų). Jeigu trečiasis suinteresuotas asmuo nepaisė pareiškėjos valios ir pasirinko ne žemės išpirkimo, o servituto variantą, tai veikė savo rizika ir turėjo numatyti galimą bylinėjimąsi su pareiškėja bei galimą reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymą.

19Pažymi, jog jeigu manoma, kad, vykdant svarbius ekonominius projektus, pavienio fizinio asmens interesai visiškai nesvarbūs ir ABTĮ normos nebeturi būti taikomos, tuomet galima daryti išvadą, jog tokio fizinio asmens – pareiškėjos – kreipimasis į teismą su skundu apskritai yra beprasmis.

20Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba atsiliepime į pareiškėjos atskirąjį skundą nurodo, kad su juo nesutinka ir prašo jo netenkinti.

21Nurodo, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas sustabdo galimybę atlikti teisės aktų nustatytas procedūras, kas kliudo Suskystintųjų gamtinių dujų terminalo, kaip ypatingos svarbos objekto, projekto tolimesniam įgyvendinimui. Suskystintųjų gamtinių dujų terminalas tarnaus viešajam interesui, todėl nagrinėjamu atveju, taikant reikalavimo užtikrinimo priemones, turi būti įvertintas reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo proporcingumas ne tik atsakovo interesams, bet ir tretiesiems asmenims, kuriems šis sprendimas turėtų tiesioginės įtakos (viešasis interesas), taip pat ir valstybės strateginių tikslų įgyvendinimui.

22Teisėjų kolegija

konstatuoja:

23III.

24Atskirasis skundas netenkintinas.

25Atskiruoju skundu skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta tenkinti pareiškėjos prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai sustabdyti ginčijamo Įsakymo galiojimą (ABTĮ 71 str.).

26Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas.

27Šis teisinis reglamentavimas lemia, kad nagrinėjant administracinę bylą reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei iš bylos medžiagos ar proceso dalyvių prašyme nurodomų motyvų galima padaryti išvadą, jog nesiėmus užtikrinimo priemonių teismo sprendimo toje byloje įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Be to, ABTĮ 92 straipsnis numato, kad skundžiamo akto panaikinimas reiškia, jog kiekvienu konkrečiu atveju privalo būti atkuriama buvusi iki ginčijamo akto priėmimo padėtis. Taigi, svarbu nustatyti, ar nesustabdžius ginčijamo akto galiojimo bylos nagrinėjimo metu, išnagrinėjus administracinę bylą, galėtų būti įmanoma atkurti padėtį, buvusią iki skundžiamo akto priėmimo.

28Nagrinėjamu atveju pareiškėja prašė pirmosios instancijos teismo pritaikyti ABTĮ 71 straipsnio 3 dalies 3 punkte numatytą reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai sustabdyti ginčijamo NŽT Įsakymo, kuriuo pareiškėjos sklypui nustatytas žemės servitutas, suteikiantis teisę tiesti centralizuotas (bendro naudojimo) požemines ir antžemines komunikacijas, susijusias su SGD terminalo infrastruktūros ir dujotiekio statybomis (dujotiekio tiesimu), galiojimą.

29Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, jog 2013 m. lapkričio 11 d. buvo pradėti SGD terminalo jungiamojo dujotiekio statybos darbai (b. l. 108). Dėl šios priežasties darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju formaliai egzistuoja prielaidos konstatuoti, jog nesustabdžius ginčijamo Įsakymo galiojimo, galėtų iš esmės pasunkėti ar pasidaryti neįmanoma užtikrinti būsimo teismo sprendimo šioje byloje vykdymą, t. y. buvusios iki ginčijamo akto priėmimo padėties atkūrimą, nes, pripažinus NŽT Įsakymą neteisėtu, jau pradėtų statybos darbų pasekmių pašalinimas būtų susijęs su sudėtingais technologiniais procesais ir materialiniais nuostoliais. Tačiau, atsižvelgiant į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotą praktiką, sprendžiant klausimus dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo teisėtumo (žr., pvz., 2006 m. spalio 31 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS1-573/2006, 2007 m. gegužės 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS17-286/2007, 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-602/2010), darytina išvada, jog taikant reikalavimo užtikrinimo priemones būtina įvertinti ne tik galimybę konkrečioje byloje atkurti padėtį, buvusią iki skundžiamo akto priėmimo, bet ir kitus reikšmingus kriterijus bei principus, t. y. adekvatumo siekiamam tikslui, proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso. Šiuo aspektu vienoje iš nutarčių (2006 m. spalio 31 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. AS1-573/2006) Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, jog sprendžiant reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo klausimą, akcentuotina būtinybė motyvuotai įvertinti teismo sprendimo įvykdymo galimybes, atsižvelgiant į tokios priemonės taikymo tikslingumo (ar jos taikymas realiai padėtų reikalavimo patenkinimo atveju atkurti iki ginčo buvusią teisinę padėtį), proporcingumo (pavyzdžiui, galimos žalos proporcija: pritaikius reikalavimo užtikrinimą, tačiau netenkinus reikalavimo, ir netaikius priemonės, bet patenkinus reikalavimą), proceso šalių interesų balanso, viešųjų interesų apsaugos ir kitus principus. Šių principų preciziškas laikymasis ypač aktualus taikant reikalavimo užtikrinimo priemones, kurios galimai lems didelius finansinius nuostolius, esminius tam tikros rinkos pokyčius ir pan.

30Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 2 dalyje nustatyta, kad „SGD terminalas ir SGD terminalo jungtis pripažįstami strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčiais įrenginiais <...>“. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2011 m. liepos 13 d. nutarimu Nr. 871 „Dėl suskystintų gamtinių dujų terminalo projekto pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“ pripažino „suskystintų gamtinių dujų terminalo projektą <...>, kuris <...> turi būti įgyvendintas iki 2014 m. gruodžio 3 d., valstybei svarbiu ekonominiu projektu“ (1 p.), taip pat nustatė, jog „suskystintų gamtinių dujų terminalo projektą sudaro suskystintų gamtinių dujų terminalas, susijusi infrastruktūra ir dujotiekis, kuris turi būti nutiestas, siekiant sujungti suskystintų gamtinių dujų terminalą su Lietuvos dujų perdavimo sistema“ (3 p.). Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. 1442 patvirtinto Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo 2008–2012 metų plano II priemonių grupėje „Lietuvos energetinio saugumo didinimas“ 2.61 punkte numatyta „įrengti suskystintų gamtinių dujų importo terminalą Lietuvoje, kurį sudarytų plaukiojanti suskystintų gamtinių dujų saugykla su dujinimo technologija, antžeminiai terminalo įrenginiai, jungtis su gamtinių dujų perdavimo sistema ir (ar) jų technologiniai priklausiniai“ (atsakingu vykdytoju ar savo iniciatyva priemones vykdančiu asmeniu paskirta AB „Klaipėdos nafta“, priemonės vykdymo pradžia nustatyta 2012 m., o pabaiga – 2014 m.).

31Remdamasi prieš tai išdėstytomis teisės aktų nuostatomis, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamoje byloje kalbama apie strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčio objekto statybą bei valstybei svarbaus ekonominio projekto vystymą, todėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas (NŽT Įsakymo galiojimo sustabdymas) galėtų lemti objektyvias ir itin reikšmingas neigiamas ekonomines ir kitas pasekmes, stabdytų strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčio objekto statybą. Kartu pažymėtina, kad žemės sklypų savininkams, per kurių žemės sklypus bus tiesiamas dujotiekis, numatomos kompensacijos dėl nustatomų servitutų.

32Atsižvelgiant į tai, pripažintina, kad nagrinėjamoje byloje sprendžiant reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo klausimą būtina vadovautis proporcingumo ir viešųjų interesų apsaugos principais. Kaip jau buvo minėta, reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas ir ginčijamo NŽT Įsakymo galiojimo sustabdymas galėtų pažeisti viešąjį interesą energetikos srityje bei galėtų sąlygoti neigiamas ekonomines pasekmes. Todėl, esant nurodytoms aplinkybėms, pripažintina, kad nėra pakankamo teisinio ir faktinio pagrindo stabdyti ginčijamo NTŽ Įsakymo galiojimą.

33Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pagrįstai atsisakė taikyti pareiškėjos prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę, todėl ji paliekama nepakeista, o pareiškėjos atskirasis skundas netenkinamas.

34Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

35pareiškėjos P. D. M. atskirojo skundo netenkinti.

36Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013 m. gruodžio 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

37Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos P. 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. pareiškėja P. D. M. (toliau – ir pareiškėja) skundu... 6. Paaiškino, kad jai nuosavybės teise priklauso Klaipėdos rajono Dovilų... 7. Pareiškėjos atstovė pirmosios instancijos teismo posėdyje pateikė... 8. Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ir... 9. Skundžiama Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013 m. gruodžio 3 d.... 10. Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 11. Vadovaudamasis Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo (2012 m.... 12. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo taikyti... 13. II.... 14. Pareiškėja P. D. M. pateikė atskirąjį skundą (b. l.... 15. Nurodo, kad patenkinus pareiškėjos skundą, būtų nustatyta, kad... 16. Mano, kad trečiasis suinteresuotas asmuo turi galimybę vykdyti dujotiekio... 17. Pabrėžia, kad pareiškėja skundžia atsakovo priimtą administracinį aktą... 18. Įgyvendindamas šį projektą, trečiasis suinteresuotas asmuo, ignoruodamas... 19. Pažymi, jog jeigu manoma, kad, vykdant svarbius ekonominius projektus,... 20. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba atsiliepime į pareiškėjos atskirąjį... 21. Nurodo, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas sustabdo galimybę... 22. Teisėjų kolegija... 23. III.... 24. Atskirasis skundas netenkintinas.... 25. Atskiruoju skundu skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 26. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 1... 27. Šis teisinis reglamentavimas lemia, kad nagrinėjant administracinę bylą... 28. Nagrinėjamu atveju pareiškėja prašė pirmosios instancijos teismo... 29. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, jog 2013 m.... 30. Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 2 dalyje... 31. Remdamasi prieš tai išdėstytomis teisės aktų nuostatomis, teisėjų... 32. Atsižvelgiant į tai, pripažintina, kad nagrinėjamoje byloje sprendžiant... 33. Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 34. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 35. pareiškėjos P. D. M. atskirojo skundo netenkinti.... 36. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013 m. gruodžio 3 d. nutartį... 37. Nutartis neskundžiama....