Byla 2VP-6727-1028/2018

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Silvijus Balčytis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo UAB „Vaivorykštė“ prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo,

Nustatė

2teisme gautas pareiškėjo prašymas išduoti vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2SP-6273-1028/2018 pagal Šiaulių apylinkės teismo 2018-04-18 nutartimi patvirtintą taikos sutartį.

3Apie prašymo nagrinėjimą rašytinio proceso tvarka byloje dalyvaujantiems asmenims pranešta teismo pranešimu, prašymų papildyti bylos medžiagą teisme negauta.

4Prašymas tenkintinas.

5Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 646 straipsnio 3 dalis numato, kad jeigu nevykdoma teismo patvirtinta taikos sutartis, suinteresuota šalis gali kreiptis į bylą išnagrinėjusį teismą su prašymu išduoti vykdomąjį raštą. Teismas, ištyręs šalių nurodytas aplinkybes ir pateiktus įrodymus apie taikos sutarties sąlygų vykdymą, dėl neįvykdytos taikos sutarties dalies išduoda vykdomąjį raštą arba atsisako jį išduoti.

6Byloje nenustatyta, kad UAB „Ametus“ ir A. B. būtų pateikę rašytinius įrodymus, jog tinkamai vykdė Šiaulių apylinkės teismo 2018-04-18 nutartimi patvirtintos šalių taikos sutarties sąlygas. Atsižvelgdamas į pareiškėjo prašymą teismas sprendžia, kad UAB „Ametus“ ir A. B. geruoju savo įsipareigojimų pagal teismo patvirtintą taikos sutartį nevykdo, todėl prašymas dėl vykdomojo rašto išdavimo tenkintinas.

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 646 straipsnio 3 dalimi, teismas

Nutarė

8prašymą tenkinti.

9Išduoti ieškovui UAB „Vaivorykštė“ vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2SP-6273-1028/2018 atsakovų UAB „Ametus“ ir A. B. atžvilgiu dėl Šiaulių apylinkės teismo 2018-04-18 nutartimi patvirtintos taikos sutarties vykdymo, pagal 2018-04-18 nutartimi patvirtintos sutarties 1-3 punktus.

10Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui, paduodant skundą Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmuose.

Proceso dalyviai