Byla N-438-1189-08
Dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. gruodžio 10 d. nutarimo A.D. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės, Romano Klišausko (pranešėjas) ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas) teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. gruodžio 10 d. nutarimo A.D. administracinio teisės pažeidimo byloje.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2007 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 61-122 AM017480 A.D. buvo paskirta 550 Lt bauda už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 873 straipsnio 2 dalyje, padarymą. A.D. administracinėn atsakomybėn patrauktas už tai, kad jis 2006 m. rugsėjo 5 d. 8.40 val., Pociūnų k., Prienų raj., nuvažiavo nuo laimikio iškrovimo vietos, nepasvėręs žuvies ir žvejybos žurnalo skiltyje „Tikslus svoris“ neįrašęs tikslaus sugautos žuvies svorio.

5Skundu teismui A.D. prašė nutarimą, kuriuo jam buvo paskirta administracinė nuobauda panaikinti ir bylą nutraukti.

6Skunde nurodė, kad pažeidimo nepadarė, kadangi pasiekus krantą buvo surašytas apytikslis sugautų žuvų kiekis į žurnalą. Išduotame priede prie leidimo nebuvo nurodyta tiksli iškrovimo vieta. Be to, skiriant administracinę nuobaudą buvo praleistas nuobaudos skyrimo terminas.

7II.

8Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2007 m. gruodžio 10 d. nutarimu A.D. skundą tenkino, Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2007 m. gegužės 23 d. nutarimą, kuriuo A.D. buvo paskirta administracinė nuobaudą, panaikino ir bylą nutraukė.

9Teismas konstatavo, jog administracinė nuobauda gali būti skiriama ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo teisės pažeidimo padarymo dienos, o esant trunkamam teisės pažeidimui, - per šešis mėnesius nuo jo paaiškėjimo dienos (ATPK 35 straipsnio 1 dalis). Teisės pažeidimas buvo padarytas 2006 m. rugsėjo 5 d., todėl ATPK 35 straipsnio 1 dalyje numatytas administracinės nuobaudos skyrimo terminas pasibaigė 2007 m. kovo 5 d. Administracinė nuobauda paskirta tik 2007 m. gegužės 23 d., t. y. praleidus nuobaudos skyrimo terminą, numatytą ATPK 35 straipsnio 1 dalyje. Todėl, teismo nuomone, skundžiamas nutarimas yra naikintinas, o byla nutrauktina (ATPK 250 straipsnio 7 punktas).

10III.

11Administracinę nuobaudą paskyrusi institucija – Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas – prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2007 m. gruodžio 10 d. nutarimą.

12Apeliaciniame skunde nurodo, jog Kauno apygardos administracinis teismas nagrinėdamas administracinę bylą neatkreipė dėmesio į tai, kad ši administracinė byla buvo nagrinėjama Kauno apygardos administraciniame teisme 2006 m. lapkričio 13 d. ir Lietuvos Vyriausiame administraciniame teisme 2007 m. kovo 22 d.. Po Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. kovo 22 d. nutarties Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas 2007 m. balandžio 11 d. raštu Nr. KR12-935 persiuntė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui A.D. administracinę bylą. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas ar Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas negalėjo ir neturėjo galimybės administracinės nuobaudos skirti iki 2007 m. kovo 5 d. ar nuobaudos skyrimo terminų pratęsti, kadangi administracinė byla buvo pateikta Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui, kuris 2007 m. kovo 22 d. priėmė nutartį (administracinė byla Nr. N9(62)-582/07. Taigi nuobaudos skyrimo terminas pasibaigė administracinę bylą dar neišnagrinėjus Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14IV.

15Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 35 straipsnio 1 dalis numato, jog administracinė nuobauda gali būti skiriama ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo teisės pažeidimo padarymo dienos, o esant trunkamam teisės pažeidimui, - per šešis mėnesius nuo jo paaiškėjimo dienos.

16Iš bylos medžiagos matyti, jog A.D. inkriminuotas ATPK 873 straipsnio 2 dalyje numatytas administracinis teisės pažeidimas buvo padarytas 2006 m. rugsėjo 5 d., taigi administracinės nuobaudos skyrimo terminas pasibaigė 2007 m. kovo 5 d. Tuo tarpu A.D. administracinėn atsakomybėn buvo patrauktas tik Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2007 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 61-122 AM017480 (b.l. 11). Dėl šios priežasties teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad administracinė nuobauda buvo paskirta praleidus nuobaudos skyrimo terminą, numatytą ATPK 35 straipsnio 1 dalyje, o dėl šios aplinkybės administracinio teisės pažeidimo byla nutrauktina, kaip tai numato ATPK 250 straipsnio 7 punktas.

17Teisėjų kolegija atmeta apeliacinio skundo argumentus, jog nagrinėjamu atveju skaičiuojant nurodytus terminus privalėjo būti atsižvelgta į tai, kad A.D. administracinio teisės pažeidimo byla iki 2007 m. kovo 22 d. buvo nagrinėjama Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme (administracinės bylos Nr. II-1290-428/06 medžiaga, b.l. 58) ir įsiteisėjus galutinei bei neskundžiamai Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. kovo 22 d. nutarčiai buvo grąžinta iš naujo nagrinėti institucijai, įgaliotai surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolą. ATPK 35 straipsnio 4 dalis numato, jog kai sprendimas skirti Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytą ekonominę sankciją ūkio subjektui, kai padarytas atitinkamas administracinis teisės pažeidimas užtraukia asmeniui administracinę atsakomybę, ar nutraukti sankcijos skyrimo procedūrą panaikinamas teismo tvarka arba pirmosios instancijos teismo nutarimas panaikinamas apeliacine tvarka, šiame straipsnyje nurodyti terminai pradedami skaičiuoti iš naujo nuo teismo ar apeliacinės instancijos sprendimo įsiteisėjimo dienos. Tačiau nagrinėjamu atveju ATPK 35 straipsnio 4 dalies nuostatų taikymui nėra nustatyta nė vienos iš būtinų sąlygų – teismo tvarka nebuvo panaikintas sprendimas skirti Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytą ekonominę sankciją ūkio subjektui ar nutraukti sankcijos skyrimo procedūrą, taip pat pirmosios instancijos teismo nutarimas nebuvo panaikintas apeliacine tvarka.

18Todėl ginčijamas pirmosios instancijos teismo nutarimas yra pagrįstas ir teisėtas, o pagrindų tenkinti administracinę nuobaudą paskyrusios institucijos apeliacinį skundą nenustatyta.

19Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento apeliacinis skundas atmetamas, o Kauno apygardos administracinio teismo 2007 m. gruodžio 10 d. nutarimas paliekamas galioti nepakeistas.

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

21Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento apeliacinį skundą atmesti, o Kauno apygardos administracinio teismo 2007 m. gruodžio 10 d. nutarimą palikti galioti nepakeistą.

22Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai