Byla 1S-176-491/2015
Dėl 2015 m. kovo 12 d. Visagino miesto apylinkės teismo nutarties, kuria buvo tenkintas nuteistojo prašymas sušvelninti jam 2012-12-20 Visagino miesto apylinkės teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę

1Panevėžio apygardos teismo teisėjas Valdas Meidus, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs nuteistojo K. G. (K. G.), asmens kodas ( - ) skundą dėl 2015 m. kovo 12 d. Visagino miesto apylinkės teismo nutarties, kuria buvo tenkintas nuteistojo prašymas sušvelninti jam 2012-12-20 Visagino miesto apylinkės teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę,

Nustatė

22015-02-19 Visagino miesto apylinkės teisme buvo gautas nuteistojo K. G. prašymas sumažinti 2012-12-20 Visagino miesto apylinkės teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. ( - ) jam paskirtos laisvės atėmimo bausmės dydį atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 190 str. pakeitimus.

3Skundžiama nutartimi apylinkės teismas nuteistojo prašymą tenkino ir K. G. inkriminuotą nusikalstamą veiką, numatytą BK 178 str. 1 d., už kurios padarymą jis buvo nuteistas 2012-12-20 Visagino miesto apylinkės teismo nuosprendžiu, perkvalifikavo į BK 178 str. 4 d. ir paskyrė areštą 45 paroms. Vadovaujantis BK 66 str., 65 str. 1 d. 1 p. „a“ papunkčiu nutarta į 2012-12-20 Visagino miesto apylinkės teismo nuosprendžiu skirtos arešto bausmės laiką, įskaityti K. G. laiką, išbūtą laikinajame sulaikyme nuo 2012-12-06 iki 2012-12-07 ir laiką išbūtą laisvės atėmime vykdant 2012-12-20 Visagino miesto apylinkės nuosprendį. Skundžiama apylinkės teismo nutartimi paskirta bausmė apėmimo būdu subendrinta su 2013-04-29 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme – laisvės atėmimu 3 metams 6 mėnesiams, į paskirtą bausmę įskaitant laikinajame sulaikyme ir laisvės atėmime vykdant 2013-04-29 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendį išbūtą laiką. Nutartimi prie griežčiausios, t. y. 2013-04-29 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu skirtos galutinės 3 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmės iš dalies pridėtos švelnesnės bausmės, t. y. 2013-05-03 Visagino miesto apylinkės teismo nuosprendžiu skirtos galutinės 3 metų 3 mėnesių bausmės dalis, 2013-08-02 Panevėžio apygardos teismo nuosprendžiu, kuriuo buvo pakeistas 2013-05-21 Visagino miesto apylinkės teismo nuosprendis, skirtos galutinės bausmės dalis ir 2013-10-28 Visagino miesto apylinkės teismo nuosprendžiu skirtos galutinės 1 metų 6 mėnesių bausmės dalis, ir K. G. skirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 5 metams 9 mėnesiams, šią bausmę atliekant pataisos namuose. Į bausmės laiką jam įskaitytas visas laikas, išbūtas laikinajame sulaikyme ir suėmime, bei laikas išbūtas laisvės atėmime, kurį jis atliko vykdant 2013-05-03 Visagino miesto apylinkės teismo nuosprendį, 2013-05-21 Visagino miesto apylinkės teismo nuosprendį, pakeistą 2013-08-02 Panevėžio apygardos teismo nuosprendžiu, 2013-10-28 Visagino miesto apylinkės teismo nuosprendį ir 2014-01-10 Visagino miesto apylinkės teismo nutartį. Nustatyta bausmės pradžią skaičiuoti nuo 2013-04-29, t. y. nuo Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžio priėmimo dienos.

4Skundu aukštesniajam teismui nuteistasis K. G. prašo panaikinti skundžiamos apylinkės teismo nutarties dalį dėl naujo jam paskirtų bausmių subendrinimo ir sušvelninti jam skirtą laisvės atėmimo bausmę. Cituoja Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 3621 str. nuostatas ir dėsto duomenis apie jam priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius bei šiais nuosprendžiais ir 2014-01-10 Visagino miesto apylinkės teismo nutartimi paskirtas galutines subendrintas bausmes. Nuteistasis nurodo, jog net trys teismai bendrino jam 2012-12-20 Visagino miesto apylinkės teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę, kas prieštarauja ne tik įstatymo nuostatoms, tačiau ir pagrindiniams baudžiamosios teisės principams. Be to, kreipdamasis į apylinkės teismą jis prašė sušvelninti paskirtą bausmę, tačiau skundžiama nutartimi jam buvo nustatyta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas net 5 metams 9 mėnesiams.

5Atsiliepimas į skundą negautas.

6Skundas tenkinamas iš dalies.

7Iš bylos duomenų matyti, jog nuteistasis K. G. į apylinkės teismą kreipėsi prašydamas sušvelninti 2012-12-20 Visagino miesto apylinkės teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę atsižvelgiant į BK 190 str. pakeitimus, įsigaliojusius nuo 2015-01-01. Aukštesnysis teismas, išnagrinėjęs skundžiamą apylinkės teismo nutartį, nuteistojo skundą ir pateiktą medžiagą sprendžia, jog apylinkės teismas visiškai pagrįstai perkvalifikavo K. G. nusikalstamą veiką, tačiau netinkamai nustatė griežčiausią bausmę, prie kurios pridėjo po dalį švelnesnių, kitais apkaltinamaisiais nuosprendžiais paskirtų, bausmių, dėl ko nuteistajam nustatė pernelyg didelę galutinę subendrintą bausmę.

8Atsižvelgiant į tai, skundžiama nutartis yra keičiama.

9Išties, nuo 2015-01-01 įsigaliojusi BK 190 str. 1 d. (2014-12-18 įstatymo Nr. XII-1481 red.) nustatė, kad nedidelės vertės turtu laikomas turtas, kai jo vertė viršija 3 MGL (112,98 Eur arba 390 Lt), bet neviršija 5 MGL (188,3 Eur arba 650 Lt) dydžio sumos. Tokiu būdu dalies nusikalstamų veikų, numatytų BK XXVIII skyriuje, nusikalstamumas buvo panaikintas, o baudžiamoji atsakomybė pagal dalį kitų pastarojo skyriaus straipsnių kyla tik tuo atveju, jei turto vertė viršija 3 arba 5 MGL (išskyrus kvalifikuotas nusikalstamų veikų sudėtis).

10Iš bylos duomenų matyti, kad K. G. 2012-12-20 Visagino miesto apylinkės teismo nuosprendžiu buvo nuteistas pagal BK 178 str. 1 d. laisvės atėmimu 1 metams už tai, kad 2012-12-06 apie 14.20 val. iš parduotuvės „( - )“ pagrobė svetimą bendros 567,38 Lt vertės turtą. Tokia pagrobto turto vertė, nesant jokių kitų nusikalstamą veiką kvalifikuojančių požymių, nuo 2015-01-01 yra laikoma nedidele, t. y. atitinka ne BK 178 str. 1 d., o 178 str. 4 d. dispoziciją. Atsižvelgiant į tai, apylinkės teismas skundžiama nutartimi visiškai pagrįstai K. G. veiksmus perkvalifikavo į BK 178 str. 4 d. ir paskyrė naują bausmę – areštą 45 paroms, kuri atsižvelgiant į šiame nuosprendyje išdėstytus bausmės skyrimo motyvus ir nuteistojo asmenybę yra proporcinga, teisinga bei adekvati.

11Toliau matyti, kad ši 45 parų arešto bausmė buvo bendrinta su 2013-04-29 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme. K. G. nusikalstamas veikas, už kurias yra pripažintas kaltu 2012-12-20 Visagino miesto apylinkės teismo ir 2013-04-29 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiais, padarė 2012-12-06 ir laikotarpiu nuo 2012-11-16 iki 2012-11-26. Be to, perkvalifikavus nuteistojo nusikalstamą veiką iš BK 178 str. 1 d. į BK 178 str. 4 d. akivaizdžiai matyti, kad viena jo padarytų veikų yra baudžiamasis nusižengimas, o kitos, už kurių padarymą jis nuteistas 2013-04-29 – nusikaltimai. Tokiu būdu, atsižvelgiant į BPK 3621 str. 4 d. nuostatas bei ekonomiškumo ir operatyvumo principus, apylinkės teismas visiškai pagrįstai vadovavosi BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 2 p., 9 d. nuostatomis ir naujai paskirtą bausmę – 45 paras arešto, su 2013-04-29 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme bendrino taikydamas bausmių apėmimą.

12Tačiau apylinkės teismas nepagrįstai nustatė, jog didžiausia iš K. G. paskirtų bausmių yra 2013-04-29 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausmė, dėl ko būtent prie šios bausmės pridėjo kitais teismų nuosprendžiais paskirtų švelnesnių bausmių dalis. Iš tiesų, įvertinus aukščiau minėtą veikos perkvalifikavimą iš BK 178 str. 1 d. į 178 str. 4 d. ir tai, kad naujai paskirta 45 parų arešto bausmė turėjo būti subendrinama apėmimo būdu su 3 metų laisvės atėmimo bausme, galutinė bausmė pagal 2013-04-29 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendį turėtų būti ne 3 metai 6 mėnesiai, o 3 metai.

13Be to, matyti ir tai, kad 2013-05-21 Visagino miesto apylinkės teismo nuosprendžiu, pakeistu 2013-08-02 Panevėžio apygardos teismo nuosprendžiu, K. G. buvo skirta bausmė – laisvės atėmimas 1 metams 4 mėnesiams, o 2013-10-28 Visagino miesto apylinkės teismo nuosprendžiu – 1 metams 6 mėnesiams. Tokiu būdu griežčiausia nuteistajam paskirta bausmė yra paskirta 2013-05-03 Visagino miesto apylinkės teismo nuosprendžiu, kuriuo už šiame nuosprendyje inkriminuotas nusikalstamas veikas K. G. yra paskirta bausmė – laisvės atėmimas 3 metams 3 mėnesiams. Atsižvelgiant į tai bei į nusikalstamų veikų padarymo ir apkaltinamųjų nuosprendžių priėmimo laiką, būtent prie pastarosios bausmės iš dalies turi būti pridedamos švelnesnių bausmių dalys ir nustatoma mažesnė galutinė subendrinta bausmė. Papildomai pažymėtina, jog nustatant galutinę subendrintą bausmę K. G. negali būti vertinamos bausmės, kurios buvo pakartotinai subendrintos su 2012-12-20 Visagino miesto apylinkės teismo nuosprendžiu.

14Atsižvelgiant į visas pirmiau išdėstytas aplinkybes, skundžiama 2015-03-12 Visagino miesto apylinkės teismo nutartis yra keičiama, nuteistajam K. G. iš naujo nustatant galutinės subendrintos bausmės dydį.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 364 str. 8 d. 3 p. teismas

Nutarė

162015 m. kovo 12 d. Visagino miesto apylinkės teismo nutartį pakeisti :

17Vadovaujantis BK 63 str. 1, 4, 9 d., prie 2013-05-03 Visagino miesto apylinkės teismo nuosprendžiu K. G. (K. G.) paskirtos 3 metų 3 mėnesių laisvės atėmimo bausmės iš dalies pridėjus 2013-04-29 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu, 2013-05-21 Visagino miesto apylinkės teismo nuosprendžiu, pakeistu 2013-08-02 Panevėžio apygardos teismo nuosprendžiu, ir 2013-10-28 Visagino miesto apylinkės teismo nuosprendžiu skirtas laisvės atėmimo bausmes, jam nustatyti galutinę subendrintą bausmę – laisvės atėmimą 5 metams 3 mėnesiams.

18Į bausmės laiką jam įskaityti visą laiką, išbūtą laikinajame sulaikyme ir suėmime, bei laiką išbūtą laisvės atėmime pagal 2012-12-20 Visagino miesto apylinkės teismo nuosprendį, 2013-04-29 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendį, 2013-05-03 Visagino miesto apylinkės teismo nuosprendį, 2013-05-21 Visagino miesto apylinkės teismo nuosprendį, pakeistą 2013-08-02, Panevėžio apygardos teismo nuosprendžiu, ir 2013-10-28 Visagino miesto apylinkės teismo nuosprendį.

19Likusią nutarties dalį palikti nepakeistą.

20Ši nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai