Byla 2S-1723-565/2013
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Tanagra“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 17 d. nutarties, kuria teismas tenkino ieškovų UAB „Vaista“ ir P. K. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje pagal ieškovų UAB „Vaista“ ir P. K. ieškinį atsakovui UAB „Tanagra“ dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovai UAB „Vaista“ ir P. K. prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – 31 226,89 Lt ieškinio sumai areštuoti atsakovui UAB „Tanagra“ priklausantį kilnojamąjį, nekilnojamąjį turtą, turtines teises ir pinigines lėšas. Ieškovams galimai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką ieškovai grindė didele ieškinio suma. Nurodė, kad atsakovo įsiskolinimas valstybei siekia 610 000 Lt, kas liudija prastą atsakovo finansinę padėtį.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-07-17 nutartimi ieškovų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino: areštavo atsakovui UAB „Tanagra“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o, nesant turto ar jo esant nepakankamai, areštavo atsakovo pinigines lėšas ir turtines teises neviršijant 31 226,89 Lt sumos, uždraudžiant atsakovui disponuoti areštuotu turtu, tačiau paliekant teisę daryti atsiskaitymus su ieškovais pareikšto reikalavimo ribose, teismas taip pat leido atsakovui iš areštuotų piniginių lėšų mokėti darbo užmokestį darbuotojams, kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, privalomuosius mokesčius į valstybės (savivaldybės) bei socialinio draudimo biudžetus.

6Išvadą dėl didelės ieškinio sumos atsakovui teismas padarė atsižvelgęs į aplinkybę, kad atsakovas skolingas valstybei 610 000 Lt.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Atskiruoju skundu atsakovas prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-07-17 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

9Atsakovas nurodė, kad jo finansinė padėtis yra gera, atsakovas turi ilgalaikio turto už 21 859 589 Lt, metinės pajamos sudaro 50 253 701. Gerai turtinei padėčiai pagrįsti pateikė 2012-12-31 balansą ir pelno nuotolių ataskaitą. Taip pat pateikė 2013-09-24 atsiskaitymo su valstybės ir savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymą apie tai, kad atsakovas 2013-09-24 atsiskaitė su valstybės ir savivaldybių biudžetais, pinigų fondais.

10Ieškovas prašo atskirąjį skudą atmesti. Nurodė, kad atsakovo prekių pardavimo procesai lėtėja, didėja neparduotų prekių likutis, todėl didėja įmonės apyvartinių lėšų poreikis. Atsakovas turi ilgalaikių skolinių įsipareigojimų bankams, lizingo bendrovėms ir kitiems kreditoriams, atsakovas grynojo pelno beveik neuždirba, jo turtinė padėtis nėra stabili. Atsakovo turtinė padėtis nuo 2011 metų tik blogėjo ir bet kada gali dar pablogėti.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str. 2, 3 d., 338 str.).

13Atskirasis skundas tenkintinas.

14Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią objektyvaus pobūdžio prielaida, kad teismo procesinio sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi tai gali objektyviai padidinti teismo būsimo procesinio sprendimo neįvykdymo riziką. Tačiau ši prezumpcija nėra absoliuti. Kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes apie atsakovo turtinę padėtį. Atsakovas atsiliepime į prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir (ar) atskirajame skunde gali paneigti šią prezumpciją, pateikdamas duomenis, įrodančius jo gerą turtinę padėtį (CPK 12, 178 str.).

15Pagal 2012-12-31 atsakovo balansą atsakovo turto vertė 2012-12-31 buvo 66 905 968 Lt, ilgalaikio materialaus turto vertė – 21 184 044 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 23 002 349 Lt. Atsakovo pardavimo pajamos 2012 metais buvo 50 253 701 Lt (b.l. 30-31, 32). Atsakovas yra vienas iš didžiausių PVM ir kitų mokesčių mokėtojų, 2012 metais sumokėjęs į valstybės biudžetą 7 372 000 Lt mokesčių, 2013 metų pirmą pusmetį – 7 012 000 Lt (b.l. 35, 36-39). 2013-09-24 Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos atsiskaitymo su valstybės ir savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažyma patvirtina, kad atsakovas 2013-09-24 atsiskaitė su valstybės ir savivaldybių biudžetais, pinigų fondais. Atsakovo 2013-07-27 pažymoje nurodyta, kad kiekvieną mėnesį atsakovas sumoka 85 400 Lt kredito grąžinimo įmokų ir 19 000 Lt palūkanų, 190 000 Lt lizingo įmokų (34 b.l.).

16Šie atsakovo finansiniai duomenys patvirtina, kad ieškinio suma – 31 226,89 Lt, lyginant ją su atsakovo turimu turtu bei apyvarta, atsakovui nėra didelė.

17Dėl nurodytų aplinkybių atskirasis skundas tenkinamas, skundžiama teismo nutartis naikinama, o ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetamas (CPK 329 str. 1 d., 337 str. 1 d. 2 p.). Atsižvelgiant į bylos išnagrinėjimo rezultatą, atsakovui iš ieškovų lygiomis dalimis priteistinas 100 Lt žyminis mokestis, sumokėtas už atskirąjį skundą (CPK 93 str. 1, 3 d.).

18Vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

19panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 17 d. nutartį ir atmesti ieškovų UAB „Vaista“ ir P. K. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

20Priteisti iš ieškovų UAB „Vaista“ ir P. K. lygiomis dalimis atsakovo UAB „Tanagra“ naudai 100 Lt žyminį mokestį.

Proceso dalyviai