Byla 2-1303/2013
Dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo AB „Axis Industries“ bei išvadą teikianti institucija - Viešųjų pirkimų tarnyba

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas Gurinas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo UAB „Manfula“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. kovo 1 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti apeliacinį skundą, civilinėje byloje Nr. 2-1078-527/2013 pagal ieškovės UAB „Manfula“ ieškinį atsakovui UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo AB „Axis Industries“ bei išvadą teikianti institucija - Viešųjų pirkimų tarnyba,

Nustatė

2I.Ginčo esmė

3Kauno apygardos teismas 2013 m. vasario 11 d. priėmė sprendimą, kuriuo bylą dėl ieškinio reikalavimo panaikinti atsakovo viešojo pirkimo komisijos 2012 m. spalio 17 d. posėdžio protokole Nr. 7 nurodytą „sprendimą pripažinti, kad AB „Axis Industries“ atitinka Konkurso II dalyje nustatytus pirkimo dokumentų reikalavimus“, nutraukė, o kitų reikalavimų dalyje ieškinį atmetė.

4Teismas sprendimo rezoliucinėje dalyje nurodė, kad sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

5Kauno apygardos teisme 2013 m. kovo 1 d. gautas (teismui paštu išsiųstas 2013 m. vasario 27 d.) ieškovo apeliacinis skundas dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 11 d. sprendimo.

6II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

7Kauno apygardos teismas 2013 m. kovo 1 d. nutartimi ieškovo UAB „Manfula“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 11 d. sprendimo atsisakė priimti bei grąžino jį padavusiam asmeniui. Teismas konstatavo, kad apeliantas iki 2013 m. vasario 25 d. įskaitytinai turėjęs galimybę paduoti apeliacinį skundą dėl 2013 m. vasario 11 d. sprendimo, paštu jį teismui išsiuntė tik 2013 m. vasario 27 d., todėl praleido įstatyme nustatytą terminą šiam veiksmui atlikti. Nurodė, kad Civilinio proceso kodekso 75 str. 1 d. įtvirtinta, jog teisė atlikti procesinius veiksmus išnyksta pasibaigus įstatymų nustatytam ar teismo paskirtam jiems atlikti terminui. Procesiniai dokumentai, paduoti pasibaigus tam terminui, grąžinami juos padavusiems asmenims. Civilinio proceso kodekso 78 str. 1 d. įtvirtinta, jog asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą ar teismo paskirtą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas. Šiuo konkrečiu atveju apeliantas praleisto termino atnaujinti neprašė. Teismas turi teisę atnaujinti praleistą terminą ir savo iniciatyva, kai iš turimos medžiagos matyti, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių (CPK 78 str. 1 d.). Pažymėjo, jog itin trumpi terminai tokio pobūdžio bylose įstatymo leidėjo nustatyti siekiant viešojo pirkimo procedūrų operatyvumo ir įpareigoja tiekėjus ginčų dėl viešojo pirkimų procedūrų metu elgtis apdairiai bei laiku imtis priemonių savo interesų apsaugai ir teisių gynybai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-170/2012). Kartu tai yra tam tikra civilinių teisinių santykių stabilumo užtikrinimo priemonė, kuri reiškia, kad ginčai dėl viešojo pirkimo procedūrų ir atitinkamai pačios procedūros nesitęs neapibrėžtą laikotarpį. Teismas pažymėjo, kad ieškovui priimtas sprendimas elektroniniu paštu buvo išsiųstas nedelsiant - kitą dieną po jo priėmimo, t.y. 2013 m. vasario 12 d., todėl laikė, kad jis turėjo pakankamai laiko apeliaciniam skundui paduoti (tuo labiau, kad skundą savalaikiai buvo galima paduoti ir be motyvų). Ieškovas praleidęs įstatymo numatytą terminą, nenurodė svarbių priežasčių, dėl kurių šis terminas galėtų būti atnaujintas. Civiliniame procese šalių procesinės teisės yra lygios (CPK 17 str.), todėl pateisinant tokį niekuo nepagrįstą vienos šalies elgesį, būtų pažeidžiamas lygiateisiškumo principas, paminant priešingos šalies teisėtus interesus procese, o be to, užsivilkintų viešųjų pirkimų procedūras, o tokį šalies elgesį būtų galima vertinti netgi kaip piktnaudžiavimą procesu (CPK 95 str.).

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Ieškovas UAB „Manfula“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. kovo 1 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės - ieškovo UAB „Manfula“ 2013 m. vasario 27 d. apeliacinį skundą priimti. Nurodo, kad 2013 m. vasario 27 d. apeliaciniu skundu skundžiamą Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 11 d. sprendimą ieškovas gavo tik 2013 m. vasario 12 d. elektroniniu paštu. Pažymi, kad pats Kauno apygardos teismas nepagrįstai sutrumpino apeliacinio skundo parengimo terminą, kadangi skundžiamą sprendimą išsiuntė ne jo priėmimo diena. Pagal Civilinio proceso kodekso 4231 str. 3 d. įteikiant procesinį dokumentą elektroninių ryšių priemonėmis, procesinio dokumento įteikimo diena laikoma po procesinio dokumento išsiuntimo dienos einanti darbo diena. Kadangi apeliaciniu skundu skundžiamas Kauno apygardos teismo sprendimas 2013 m. vasario 11 d. elektroniniu paštu iš Kauno apygardos teismo ieškovui buvo išsiųstas tik 2013 m. vasario 12 d., šio procesinio dokumento įteikimo data yra 2013 m. vasario 13 d., termino apeliaciniam skundui pateikti pradžia yra 2013 m. vasario 14 d., o pabaiga - 2013 m. vasario 27 d. Būtent 2013 m. vasario 27 d. ir buvo paduotas apeliacinis skundas, todėl terminas apeliaciniam skundui pateikti nėra praleistas. Apeliantas pažymi, kad Civilinio proceso kodekso 4231 str. 3 d. yra speciali teisės norma lyginant ją su Civilinio proceso kodekso 4239 str. 1 d., kuria rėmėsi Kauno apygardos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, todėl šiuo atveju turi būti taikoma būtent Civilinio proceso kodekso 4231 str. 3 d. Priešingas aiškinimas reikštų nepagrįstą apribojimą teisės paduoti apeliacinį skundą, kadangi įstatymų leidėjas nustatė specialų termino skaičiavimą, esant procesinių dokumentų įteikimui elektroninių ryšių priemonėmis. Net ir nustačius, kad terminas apeliaciniam skundui pateikti baigėsi 2012 m. vasario 25 d., ieškovas šį terminą būtų praleidęs tik 2 dienomis, kas, atsižvelgiant į bylos pobūdį ir mastą, laikytina itin nereikšmingu ir absoliučiai formaliu neatitikimu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad, sprendžiant klausimą dėl termino praleidimo priežasčių svarbumo, būtina atsižvelgti ir į termino praleidimo trukmę, į tai, ar prašančioji šalis sąžiningai ir tinkamai naudojasi procesinėmis teisėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. spalio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1486/2002). Kasacinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad jeigu apeliacinio apskundimo terminas yra praleistas nedaug ir tik dėl tokios atsitiktinio pobūdžio aplinkybės kaip klaida, tai iš esmės sąžiningai procesiškai elgęsis proceso dalyvis vienos pagrindinių procesinių teisių - teisės apskųsti pirmosios instancijos teismo sprendimą ar nutartį apeliacine tvarka - neturėtų prarasti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-3-135/2010, 2007 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-40/2007). Šios viešųjų pirkimų bylos apimtis yra itin didelė, vien skundžiamas Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 11 d. sprendimas susideda iš 39 lapų, ginčas yra kilęs iš sutarties, kurios vertė virš 0,25 milijardų litų, o ieškovas, paduodamas apeliacinį skundą, elgiasi sąžiningai, gina savo pažeistas teises ir procesu nepiktnaudžiauja. Apeliantas atkreipia dėmesį ir į tą aplinkybę, jog skundžiamojoje nutartyje minimos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutarties priimtos civilinėje byloje Nr. 3K-3-170/2012 ratio decidendi visiškai nesutampa su skundžiama Kauno apygardos teismo nutartimi.

10Trečiasis asmuo AB „Axis Industries“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad Civilinio proceso kodekso 4239 str. 1 d. nustatytas terminas nesiejamas su susipažinimu su skundžiamu sprendimu ar skundžiamo sprendimo gavimu, todėl visiškai jokios reikšmės neturi ieškovo argumentai dėl laiko, kuriuo jis susipažino su skundžiamu sprendimu. Teismas skundžiamoje nutartyje teisingai nurodė, kad Civilinio proceso kodekso 78 str. 1 d. įtvirtina, jog asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą ar teismo paskirtą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas. Šiuo atveju ieškovas, būdamas profesionalus viešųjų pirkimų dalyvis ir teikdamas apeliacinį skundą, neprašė atnaujinti akivaizdžiai praleisto termino.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

13Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirojo skundo, atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus, įvertinęs apelianto nurodomas aplinkybes bei įstatymo leidėjo nuostatą, užtikrinančią byloje dalyvaujančių asmenų teisę apskųsti teismo sprendimą, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė procesinės teisės normas ir nepagrįstai neatnaujino ieškovui termino apeliaciniam skundui paduoti.

14Civilinio proceso kodekso 4239 str. 1 d. numato, kad apeliacinis skundas viešųjų pirkimų byloje gali būti paduotas per 14 dienų nuo pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo dienos. Įstatymų leidėjas, nustatydamas teismo sprendimų apeliacinio apskundimo tvarką ir terminus, siekia užtikrinti teismo sprendimų, o tuo pačiu ir civilinių teisinių santykių, stabilumą. Civilinio proceso kodekso 307 str. 2 d. numato, jog apeliacinio skundo padavimo terminas gali būti atnaujintas, jeigu teismas pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių. Įstatymas neįvardija, kokios priežastys laikytinos svarbiomis, palikdamas šį klausimą spręsti teismui savo nuožiūra. Ar termino praleidimo priežastis yra svarbi ar ne, sprendžia teismas, atsižvelgdamas į konkrečios bylos faktines aplinkybes, taip pat į tai, kad kiekvienam asmeniui turi būti užtikrinta teisė į teisingą teismą. Vienas iš teisingo teismo aspektų yra asmeniui pasiekiama galimybė apskųsti teismo sprendimą.

15Iš bylos medžiagos matyti, jog ieškovo apeliacinis skundas dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 11 d. sprendimo pirmosios instancijos teisme gautas 2013 m. kovo 1 d. (paštu išsiųstas 2013 m. vasario 27 d.), t.y. praleidus įstatymo nustatytą terminą apskųsti sprendimą (8 t., 85-99 b.l.). Ieškovas termino apeliaciniam skundui paduoti atnaujinti neprašė. Apeliantas atskirajame skunde nurodė, kad termino nepraleido, kadangi skaičiavo jį vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 4231 str. 3 d., kuri numato, jog įteikiant procesinį dokumentą elektroninių ryšių priemonėmis, procesinio dokumento įteikimo diena laikoma po procesinio dokumento išsiuntimo dienos einanti darbo diena. Kadangi apeliaciniu skundu skundžiamas Kauno apygardos teismo sprendimas 2013 m. vasario 11 d. elektroniniu paštu iš Kauno apygardos teismo ieškovui buvo išsiųstas tik 2013 m. vasario 12 d., šio procesinio dokumento įteikimo data yra 2013 m. vasario 13 d., termino apeliaciniam skundui pateikti pradžia yra 2013 m. vasario 14 d., o pabaiga - 2013 m. vasario 27 d.

16Apeliacinės instancijos teismas su tokiu apeliacinio skundo pateikimo termino skaičiavimu nesutinka, kadangi Civilinio proceso kodekso 4231 str. 3 d. reglamentuoja ne procesinių sprendimų apskundimo, o procesinių dokumentų įteikimo tvarką. Pažymi, kad Civilinio proceso kodekso 4239 str. 1 d. nustatytas terminas nesiejamas su skundžiamo sprendimo įteikimu, todėl konstatuoja, kad šiuo konkrečiu atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai priimto sprendimo apskundimo terminą laikė pasibaigusiu 2013 m. vasario 25 d.

17Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, jog įstatymo numatytos teismo sprendimo apskundimo procedūros nesilaikymas gali nulemti, kad asmuo praranda teisę apskųsti teismo sprendimą. Sprendžiant, ar asmuo prarado šią teisę, reikia įvertinti taip pat ir pažeidimo pobūdį. Svarbu, ar procedūros pažeidimas gali būti siejamas su netinkamu naudojimusi proceso suteiktomis teisėmis, ar su įvykusia klaida. Kitaip tariant, turi būti vertinama, ar asmuo viso proceso eigoje ir apskundimo procedūroje elgėsi sąžiningai. Sąžiningai procese dalyvavę asmenys negali prarasti pagrindinės procesinės teisės – apskųsti teismo sprendimą apeliacine tvarka.

18Kadangi šiuo konkrečiu atveju apeliantas terminą paduoti apeliacinį skundą praleido klaidingai apskaičiuodamas sprendimo apskundimo pradžia bei terminą praleido nežymiai, tik dviem dienom, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad šios aplinkybės negali būti vertinamos kaip ieškovo nesąžiningas naudojimasis procesinėmis teisėmis, t.y. kad jis apskundimo procedūroje piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis. Atsižvelgiant į ieškovo padaryto pažeidimo pobūdį, paduodant apeliacinį skundą, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nesuteikė ieškovui teisės dėl priimto pirmosios instancijos teismo sprendimo būti išklausytam apeliacinės instancijos teisme.

19Civilinio proceso kodekso 78 str. 1 d. numato, kad teismas turi teisę atnaujinti praleistą terminą ir savo iniciatyva, kai iš turimos medžiagos matyti, jog terminas praleistas dėl svarbių priežasčių. Apeliacinės instancijos teismas atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes daro išvadą, kad šiuo konkrečiu atveju yra pagrindas atnaujinti ieškovui nežymiai praleistą terminą apeliaciniam skundui paduoti.

20Apeliacinės instancijos teismo nuomone, pirmosios instancijos teismas pernelyg formaliai taikė procesinio įstatymo normas, todėl priėmė nepagrįstą nutartį (CPK 329 str. 1 d.). Kadangi pirmos instancijos teismas nepagrįstai užkirto kelią ieškovui skųsti sprendimą apeliacine proceso tvarka, ginčijama nutartis naikintina, o apeliacinio skundo priėmimo klausimas perduotinas Kauno apygardos teismui nagrinėti iš naujo.

21Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

22Kauno apygardos teismo 2013 m. kovo 1 d. nutartį panaikinti.

23Atnaujinti terminą ieškovui UAB „Manfula“ apeliaciniam skundui dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 11 d. sprendimo paduoti ir apeliacinio skundo priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas... 2. I.Ginčo esmė... 3. Kauno apygardos teismas 2013 m. vasario 11 d. priėmė sprendimą, kuriuo bylą... 4. Teismas sprendimo rezoliucinėje dalyje nurodė, kad sprendimas per 14 dienų... 5. Kauno apygardos teisme 2013 m. kovo 1 d. gautas (teismui paštu išsiųstas... 6. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2013 m. kovo 1 d. nutartimi ieškovo UAB „Manfula“... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Ieškovas UAB „Manfula“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos... 10. Trečiasis asmuo AB „Axis Industries“ atsiliepimu į atskirąjį skundą... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 12. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 13. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirojo skundo, atsiliepimo... 14. Civilinio proceso kodekso 4239 str. 1 d. numato, kad apeliacinis skundas... 15. Iš bylos medžiagos matyti, jog ieškovo apeliacinis skundas dėl Kauno... 16. Apeliacinės instancijos teismas su tokiu apeliacinio skundo pateikimo termino... 17. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, jog įstatymo numatytos... 18. Kadangi šiuo konkrečiu atveju apeliantas terminą paduoti apeliacinį skundą... 19. Civilinio proceso kodekso 78 str. 1 d. numato, kad teismas turi teisę... 20. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, pirmosios instancijos teismas pernelyg... 21. Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 22. Kauno apygardos teismo 2013 m. kovo 1 d. nutartį panaikinti.... 23. Atnaujinti terminą ieškovui UAB „Manfula“ apeliaciniam skundui dėl Kauno...