Byla e2-188-291/2016
Dėl skolos, palūkanų, netesybų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo bei atsakovo M. P. priešieškinį ieškovui dėl negautų pajamų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Vida Žostautienė, sekretoriaujant Jolantai Juozapavičiūtei, dalyvaujant ieškovo „Kopenhagen Fur International A/S“ atstovei advokato padėjėjai Justinai Rakauskaitei, atsakovo M. P. atstovui advokatui A. K.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo „Kopenhagen Fur International A/S“ patikslintą ieškinį atsakovui M. P. dėl skolos, palūkanų, netesybų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo bei atsakovo M. P. priešieškinį ieškovui dėl negautų pajamų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Ieškovas „Kopenhagen Fur International A/S“ patikslintu ieškiniu bei teismo posėdžio metu prašo iš atsakovo M. P. priteisti 17 659,40 Eur skolą, 5 742,90 Eur netesybų, 3 102,95 Eur palūkanų už naudojimąsi lėšomis, 6% metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovo atstovė nurodė, kad Danijos įmonė „Kopenhagen Fur International A/S“ yra Danijos kailių augintojų asociacijos valdoma įmonė, kuri vykdo kailių, pristatomų iš Danijos ir kitų tiekėjų, pardavimus. „Kopenhagen Fur International A/S“ perka nemenką dalį ir Lietuvos kailių augintojų produkcijos tam tikslui sudarydama tiekimo sutartis ir avansų mokėjimo paraiškos formas su kailių tiekėjais, atitinkamai iš dalies finansuodama žvėrelių augintojų veiklą, mokėdama avansus (paskolas), o po to, gavusi produkciją (kailius) atlieka užskaitymą ir avansą viršijančią sumą išmoka kiekvienam kailių tiekėjui. 2013-05-24 „Kopenhagen Fur International A/S“ ir M. P., kuris vykdo individualią veiklą pagal individualios veiklos pažymėjimą Nr. (duomenys neskelbtini), pasirašė Tiekimo sutartį (toliau – Sutartis) ir avanso mokėjimo paraiškos formą. Pagal Sutarties sąlygas atsakovas įsipareigojo pristatyti „Kopenhagen Fur International A/S“ 2 500 audinių patinų ir 2 500 audinių patelių kailių: ne mažiau kaip 20% iki 2013 m. gruodžio mėnesio vidurio, ne mažiau kaip 50% - iki 2014 m. sausio mėnesio pabaigos, ne mažiau kaip 75% - iki vasario mėnesio pabaigos, o likusią dalį, jei „Kopenhagen Fur International A/S“ nenustato kitaip – iki tikslios trečiojo „Kopenhagen Fur International A/S“ aukciono dienos, kuri nustatoma pagal tuo metu galiojančias „Kopenhagen Fur International A/S“ pardavimo sąlygas. Atitinkamai ieškovas „Kopenhagen Fur International A/S“ sutartimi įsipareigojo pagal atsakovo prašymą suteikti jam avansą. Pagal 2013-06-26 pasirašytą trišalį susitarimą atsakovo paprašytas avansas buvo mokamas Z. D. individualiai įmonei „P.“. „Kopenhagen Fur International A/S“ 2013-07-03 - 2014-02-24 laikotarpiu atsakovui dalimis sumokėjo iš viso 109 433,69 Eur avanso. Atsakovas M. P. ieškovui „Kopenhagen Fur International A/S“ pristatė iš viso 2 859 kailius: 2013-12-11 - 991 kailį, 2013-12-28 – 776 kailius, o 2014-01-04 – 1 092 kailius. „Kopenhagen Fur International A/S“ 2014 m. vykusių aukcionų metu pardavusi kailius ir atskaičiusi savo mokestį už pardavimą, užskaitė atsakovui 91 774,29 Eur sumokėto avanso sumos, t.y. atsakovas liko „Kopenhagen Fur International A/S“ skolingas 17 659,40 Eur už iš anksto sumokėtą avansą. Šalys Sutartyje laisva valia sulygo, jog atsakovas už naudojimąsi „Kopenhagen Fur International A/S“ suteiktu avansu mokės „Kopenhagen Fur International A/S“ internetiniame puslapyje skelbiamo dydžio palūkanas. Atsakovas pagal ieškovo „Kopenhagen Fur International A/S“ pateiktus išrašus iš atsakovo sąskaitos už laikotarpį nuo 2013-06-30 iki 2015-04-30 yra skolingas „Kopenhagen Fur International A/S“ 3 102,95 Eur palūkanų už sumokėtą avansą (paskolą). Pagal Sutartyje numatytų avanso mokėjimo sąlygų 1 punktą „Kopenhagen Fur International A/S“ turi teisę taikyti 2,68 Eur dydžio netesybas už kiekvieną audinės kailį. Kadangi atsakovas ieškovui nepristatė 2 141 kailio, bauda sudaro 5 742,90 Eur. Atsakovo skolą patvirtina ir jo „Kopenhagen Fur International A/S“ išduotas paprastasis neprotestuotinas vekselis, kurio paskirtis tarp šalių buvo atlikti sandorio įvykdymo užtikrinimo funkciją, tačiau ieškovas yra praleidęs įstatymo nustatytą paprastojo vekselio pateikimo apmokėti terminą, todėl kreipėsi į teismą dėl skolos iš atsakovo priteisimo. 2014-07-23 „Kopenhagen Fur International A/S“ įteikė atsakovui pretenziją reikalaudamas nedelsiant grąžinti avansą ir padengti netesybas, tačiau atsakovas iki šiol savo įsipareigojimų neįvykdė, su ieškovu dėl taikaus ginčo sprendimo būdo nesusisiekė.

5Atsakovas M. P. priešieškiniu ir teismo posėdžio metu prašo teismo priteisti iš ieškovo „Kopenhagen Fur International A/S“ 22 543,16 Eur negautų pajamų ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas nurodo, jog dėl ieškovo neatsargumo – t.y. dėl to, kad pastarasis neišsaugojo realizavimui perduotų 20 žvėrelių kailių, jis patyrė nuostolius - 796 Eur negautų pajamų. Kadangi iš ieškovo pateiktų dokumentų negalima sužinoti, kokia buvo prarastų kailių kokybė, spalva, dydis ir t.t., atskaitos tašku vidutinei prarastų kailių rinkos vertei nustatyti atsakovas ima vidutinę kailių kainą, kuri buvo gauta 2014 m. vasario mėnesį įvykusio aukciono metu – 39,80 Eur. Atsakovas nurodo, jog ieškovas 2014-04-14 už 28 826,75 Eur pardavė 1 078 kailius (vidutiniškai po 26,74 Eur už vieną kailį), 2014-06-24 už 2 748,52 Eur pardavė 115 kailių (vidutiniškai po 23,90 Eur už vieną kailį), 2014-09-15 už 9 246,35 Eur pardavė 371 kailį (vidutiniškai po 24,92 Eur už vieną kailį), 2014-10-28 už 1 350,02 Eur pardavė 42 kailius (vidutiniškai po 32,14 Eur už vieną kailį). Už 1606 kailį ieškovas gavo 42 171,64 Eur, kai tuo tarpu ieškovui pardavus tuos pačius 1606 kailius 2014 m. vasario mėnesį vykusio aukciono metu, kai vidutinė vieno kailio kaina buvo 39,80 Eur, atsakovas būtų gavęs 63 918,80 Eur. Atsakovas laikosi pozicijos, kad nepardavinėdamas visų iš atsakovo gautų kailių 2014 m. vasario mėnesį, ieškovas pasielgė labai neprofesionaliai, neveikė atsakovo interesų labui bei pažeidė bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai, o gal net ir sąmoningai delsė, su tikslu gauti kaip galima didesnes palūkanas, ko pasekoje atsakovas negavo 21 747,16 Eur pajamų, kurias prašo priteisti iš atsakovo kaip nuostolius. Be to, pardavus visus kailius 2014 m. vasario mėnesį vykusio aukciono metu, ieškovas nebūtų priskaičiavęs atsakovui net 1 333,59 Eur palūkanų už naudojimąsi avansu laikotarpyje nuo 2014-03-01 iki 2015-04-30.

6Atsiliepimu į priešieškinį ieškovas „Kopenhagen Fur International A/S“ ir jo atstovė teismo posėdžio metu nesutinka su atsakovo M. P. pateiktu priešieškiniu. Nurodo, kad atsakovas nepateikia jokių įrodymų, kad ieškovui 2013 m. gruodžio mėnesį perdavė 2 879 kailius, o ne ieškovo nurodytus 2 859 kailius. Atsakovas nuo kailių perdavimo momento 2013 m. gruodžio mėnesį iki 2015-12-01 jokių pretenzijų ieškovui dėl netiksliai apskaitytų kailių nereiškė, nors ši informacija iš atsakovo sąskaitos jam buvo žinoma beveik dvejus metus. Ant tiekimo pažymų nėra jokio ieškovo atstovo parašo, patvirtinančio priimtų kailių skaičių, tik dviejose pažymose yra nurodyta, jog ieškovas priima 8 dėžes kailių. Tiekimo pažymose nurodyti skaičiai yra preliminarūs duomenys iš atsakovo, kurie yra patikslinami perskaičiavus kailius ir suvedus tikslius skaičius į ieškovo elektroninę duomenų bazę. Be to, nėra aišku, ar minėti kailiai apskritai galėjo būti tinkami pardavimui, ar jie galėjo tik padidinti pardavimui netinkamų kailių utilizavimo išlaidas. Skaičiuojant neva 20 ieškovui perduotų kailių vertę negalima remtis vidutine 2014 m. vasario mėnesio aukciono kaina, nes „Kopenhagen Fur International A/S“ neturi ir negali turėti pareigos parduoti kailius ūkininko pageidaujamame aukcione. Kadangi kailiai kiekviename aukcione yra parduodami pagal jų spalvą ir kokybę, atitinkamo ūkininko kailiai gali iš esmės būti nepardavinėjami konkrečiame aukcione. Pagal Pardavimo sąlygų, skelbiamų „Kopenhagen Fur International A/S“ internetiniame puslapyje, 1 punktą „Odos rūšiuojamos remiantis „Kopenhagen Fur International A/S“ patvirtintomis taisyklėmis ir kriterijais. Bendrovė „Kopenhagen Fur International A/S“ pasilieka teisę atidėti pardavimą iki kito aukciono, priklausomai nuo rinkos situacijos, aukcionų politikos arba kitų veiksnių.“. Ieškovas yra aukcionas, kuriame kailiai yra parduodami augintojų rizika ir sąskaita, t.y. „Kopenhagen Fur International A/S“ veikia kaip komisionierius ir neturi įtakos kainoms, esančioms kailių rinkoje.

7Ieškovo patikslintas ieškinys tenkintinas iš dalies, atsakovo priešieškinys atmestinas.

8Byloje nustatytos aplinkybės.

9Byloje nustatyta, kad šalys 2013-05-24 sudarė Tiekimo sutartį (1 t., 79-80 b. l.) ir avanso mokėjimo paraiškos formą, pagal kurią atsakovas M. P. už ieškovo „Kopenhagen Fur International A/S“ suteiktą avansą įsipareigojo pateikti ieškovui 2500 audinių patinų ir 2500 audinių patelių kailių pagal „Avanso mokėjimo sąlygų pagal Tiekimo sutartį“ (1 t., 81-82 b. l.) 1 punkte numatytą grafiką. Siekiant užtikrinti avansinio mokėjimo sumos (įskaitant palūkanas) grąžinimą M. P. 2013-05-24 išrašė ieškovui paprastąjį vekselį 70 470 Eur sumai (1 t., 85 b. l.). Įplaukų perdavimo aktu 2013-06-26 M. P., „Kopenhagen Fur International A/S“ ir Z. D. įmonė „P.“ sudarė trišalį susitarimą (1 t., 87-89 b. l.), kuriuo „Kopenhagen Fur International A/S“ M. P. suteiktą avansą pervedė Z. D. įmonei „P.“ dalimis (1 t., 90-117 b. l.).

10Dėl priešieškinio reikalavimų

11Nagrinėjamu atveju šalys tiek procesiniuose dokumentuose, tiek teismo posėdžių metu jų atstovai iš esmės neginčijo fakto, kad pagal tarp šalių sudarytą sutartį prisiimto įsipareigojimo atsakovas M. P. tinkamai neatliko – sutartų 2500 audinių patinėlių ir 2500 audinių patelių kailių ieškovui „Kopenhagen Fur International A/S“ sutartais terminais nepristatė. Tačiau byloje kilo ginčas dėl realiai ieškovui pristatytų kailių skaičiaus – atsakovas teigia, jog ieškovui pristatė 20 vnt. daugiau kailių nei procesiniuose ir kituose dokumentuose nurodo ieškovas.

12Iš pristatymo pažymos Nr. (duomenys neskelbtini) matyti, kad 2013-12-17 „Kopenhagen Fur International A/S“ buvo pristatyti 646 rudų audinių patinų ir 153 rudų audinių patelių kailiai (iš viso 799 kailiai). Pristatymo pažymoje Nr. (duomenys neskelbtini) pažymėta, jog 2013-12-28 buvo pristatyti 391 audinės patinėlio ir 243 audinės patino rudos spalvos kailiai bei 244 audinių patinėlių ir 110 audinių patelių „Silverblue“ spalvos kailiai (iš viso 988 kailiai). Iš pristatymo pažymos Nr. (duomenys neskelbtini) matyti, jog 2013-12-30 „Kopenhagen Fur International A/S“ buvo pristatyti 444 raudonmedžio spalvos audinių patinų ir 648 raudonmedžio spalvos patelių (iš viso 1092 kailiai). Tai yra, pagal pristatymų pažymas „Kopenhagen Fur International A/S“ buvo pristatyti 2879 kailiai.

13Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad pagal aukciono „Kopenhagen Fur International A/S“ tvarką kiekvieną kailį ūkininkas, prieš išsiųsdamas kailį vertinimui, turi pažymėti individualiu brūkšniniu kodu, supakuoti kailius į dėžes ir užpildyti pristatymo pažymą. Priekinėje pristatymo pažymos pusėje ūkininkas informuoja aukcioną apie siuntėją, kokios rūšies ir kiek kailių yra siunčiama bei kuriame aukcione ūkininkas pageidautų, jog būtų siūlomi jo kailiai, tuo atveju, jeigu kailiai atitiks kriterijus, keliamus tam tikrame aukcione. Gavus kailius, dėžės su kailiais išpakuojamos ir visi kailiai suskaičiuojami, norint įsitikinti, kad pristatymo pažymoje nurodytas teisingas siuntoje esančių kailių skaičius. Jei ūkininko nurodytas ir aukciono darbuotojų nustatytas kailių skaičius nesutampa, personalo darbuotojai priėmimo stotyje, pasinaudodami brūkšninio kodo skaitytuvu, atskirai nuskenuoja visus siuntoje esančius kailius. Nustatytas galutinis siuntos kailių kiekis registruojamas ūkininko paskyroje ir yra matomas internetinėje paskyroje kelių dienų bėgyje po kailių gavimo.

14Iš ieškovo „Kopenhagen Fur International A/S“ atsakovui M. P. sukurtos internetinės paskyros išrašo matyti, jog šioje sąskaitoje užfiksuota, kad 2013-12-11 pagal kvitą Nr. (duomenys neskelbtini) buvo suskaičiuoti 991 kailis, 2013-12-28 pagal kvitą Nr. (duomenys neskelbtini) suskaičiuoti 776 kailiai ir 2014-01-04 pagal kvitą Nr. 463450 suskaičiuoti 1 092 kailiai, t.y. iš viso 2 859 audinių kailiai (1 t., 118-121 b. l.). Kadangi ieškovo darbuotojų suskaičiuotų kailių kiekis nesutapo su atsakovo užpildytose pristatymo pažymose nurodytu kailių kiekiu, „Kopenhagen Fur International A/S“ darbuotojai nuskenavo kiekvieną M. P. pristatytą audinės kailį, priskirdami jiems numerius ir nurodydami kokybės informaciją (5 t., 94-146 b. l.).

15Atsakovas M. P., pasirašydamas su atsakovu „Kopenhagen Fur International A/S“ tiekimo sutartį bei pildydamas kailių pristatymo pažymas savo parašu patvirtino, jog yra susipažinęs su „Kopenhagen Fur International A/S“ kailių pristatymo, skaičiavimo ir pardavimų sąlygomis, taikomomis šiame aukcione. Atsakovui sukurtoje internetinėje paskyroje suvedus 2013 m. pabaigoje – 2014 m. pradžioje pristatytų audinių kailių skaičių, dėl ieškovo darbuotojų nustatyto ir į paskyrą įrašyto kailių skaičiaus pretenzijų atsakovas nereiškė daugiau nei metus, jų perskaičiuoti neprašė. Kitokių įrodymų, galinčių patvirtinti, kad aukcionui buvo pristatyti iš viso 2 879, o ne kaip suskaičiavo „Kopenhagen Fur International A/S“ darbuotojai 2 859, audinių kailiai, atsakovas nepateikė. Atsižvelgiant į tai priešieškinio reikalavimai dėl 796 Eur negautų pajamų už 20 ieškovo neva prarastų kailių laikytini neįrodytais ir atmestini.

16Priešieškiniu atsakovas M. P. prašo priteisti 21 747,16 Eur negautų pajamų, kurios susidarė dėl to, kad ieškovas neveikė atsakovo interesų labui bei pažeidė bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 str. 1 d.). Prašymą atsakovas grindžia tuo, kad ieškovui pardavus 1606 kailius, kurie buvo parduoti 2014-04-14, 2014-06-24, 2014-09-15, 2014-10-28 aukcionų metu, anksčiau – t.y. 2014 m. vasario mėnesį, kai vidutinė vieno kailio kaina siekė 39,80 Eur, jis būtų gavęs 63 918,80 Eur (1606 kailiai×39,80 Eur) pajamų, o ne 42 171,64 Eur, kuriuos gavo 1 606 kailius pardavus minėtų vėlesnių aukcionų metu, kai kailių kainos jau buvo sumažėjusios. Be to, šiuo atveju ieškovas, įskaitęs šias didesnes pajamas už atsakovo avansą, nebūtų priskaičiavęs 1 333,59 Eur palūkanų.

17Iš ieškovo „Kopenhagen Fur International A/S“ atsakovui M. P. sukurtos internetinės paskyros išrašo matyti, jog M. P. pristatyti kailiai buvo parduoti šia tvarka: 2014-02-15 vykusio aukciono metu buvo parduoti 1246 kailiai, 2014-04-14 – 1 078 kailiai, 2014-06-24 - 115 kailių (1 t., 118-121 b. l.), 2014-09-15 - 371 kailis, 2014-10-10 - 7 kailiai, 2014-10-28 - 42 kailiai (5 t., 168-169 b. l.).

18Kiekvienas asmuo, vykdydamas sutartį, turi elgtis teisėtai, t. y. tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 str. 1 d.). Netinkamas sutartinių prievolių vykdymas yra teisinis pagrindas sutartinei atsakomybei kilti (CK 6.256 str. 2 d.). Taigi sutartinė civilinė atsakomybė atsiranda už sutartinės prievolės neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 str. 1 d., 6.256 str. 1 d.). Be to, CK 6.256 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kai sutartinės prievolės neįvykdo ar netinkamai ją įvykdo įmonė (verslininkas), tai ji atsako visais atvejais, jei neįrodo, kad prievolės neįvykdė ar netinkamai ją įvykdė dėl nenugalimos jėgos, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kita. Vadinasi, jei į sutartį neįtraukta išlyga dėl kaltės, kaip civilinės atsakomybės sąlygos, verslininko sutartinė atsakomybė atsiranda be kaltės, ir tokiais atvejais, esant reikalavimui taikyti sutartinę civilinę atsakomybę, teismas turi nustatyti tris atsakomybės sąlygas: žalą, neteisėtus veiksmus ir priežastinį ryšį. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju keliamas profesionalaus aukciono sutartinės atsakomybės klausimas, konstatuotina, jog turi būti nustatytos trys sąlygos šiai atsakomybei kilti: ieškovo neteisėti veiksmai, pasireiškiantys sutartinės prievolės nevykdymu ar netinkamu vykdymu, ieškovui dėl to atsiradę nuostoliai ir priežastinis jų ryšys.

19Ieškovo pateiktuose į bylą paaiškinimuose apie kailių siūlymo ir pardavimo tvarką Kopenhagos kailių aukcione nurodoma, kad ne visi pageidaujamam aukcionui pristatyti kailiai siūlomi tame aukcione. Tam, kad būtų siūlomi konkrečiame aukcione, kailiai turi atitikti kailių, kurie yra siūlomi tame aukcione, kriterijus. Aukciono kriterijai pirmiausiai yra apibrėžiami sezono informaciniame rašte/kalendoriuje, kuris yra išsiunčiamas ūkininkams ir taip pat yra prieinamas „Kopenhagen Fur International A/S“ interneto svetainėje. Sezono metu aukcionas gali būti priverstas padaryti tam tikrus pakeitimus atsižvelgiant į rinkos sąlygas. Skaitlingiausios rūšys yra siūlomos per kiekvieną aukcioną, tačiau ne visi dydžiai, spalvos ir pan. yra siūlomi kiekviename aukcione.

20Prie kailių pristatymo aukcionui pažymų pateikiamos „Kopenhagen Fur International A/S“ pardavimų sąlygos, kurių 1 punkte nurodyta, jog „Odos parduodamos bendrovės „Kopenhagen Fur International A/S“ vardu tiekėjo naudai. <...> Bendrovė „Kopenhagen Fur International A/S“ pasilieka teisę atidėti pardavimą iki kito aukciono, priklausomai nuo rinkos situacijos, aukcionų politikos arba kitų veiksnių.“

21Pabrėžtina, kad sutartinės prievolės neįvykdymas ar netinkamas įvykdymas, kaip sutartinės atsakomybės sąlyga, nėra preziumuojamas (CK 6.246, 6.256 str.), todėl ginčo atveju jį privalo įrodyti bylos šalis, reikalaujanti taikyti sutartinę civilinę atsakomybę (CPK 178 str.). Nagrinėjamu atveju, sprendžiant klausimą dėl ieškovo „Kopenhagen Fur International A/S“ neteisėtų veiksmų, t. y. netinkamo sutarties vykdymo, pažymėtina, jog nei procesiniuose dokumentuose, nei bylos nagrinėjimo teisme metu atsakovas nenurodė tarp šalių sudarytos sutarties ar kitų šiems sutartiniams santykiams taikomos nuostatos, įpareigojančios ieškovą „Kopenhagen Fur International A/S“ parduoti atsakovo pristatytus kailius tik pirmajame po kailių pristatymo aukcione arba tik tame aukcione, kuriame tais metais bus mokamos didžiausios kainos. Atsakovui neįrodžius savo teiginių dėl ieškovo neteisėtų veiksmų, nėra vienos iš trijų būtinų sąlygų, reikalingų civilinei atsakomybei pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.246 straipsnį kilti, todėl atsakovo M. P. priešieškinio reikalavimai dalyje dėl 21 747,16 Eur negautų pajamų ir tuo pačiu ieškovo priskaičiuotų 1 333,59 Eur palūkanų, atmestini kaip neįrodyti.

22Dėl patikslinto ieškinio reikalavimų

23Dėl negrąžintos avanso dalies

24Patikslintu ieškiniu „Kopenhagen Fur International A/S“ ir teismo posėdžio metu jo atstovė prašo priteisti negrąžinto ir neužskaityto sumokėto avanso dalį – 17 659,40 Eur.

25Įplaukų perdavimo aktu 2013-06-26 M. P., „Kopenhagen Fur International A/S“ ir Z. D. įmonė sudarė trišalį susitarimą (1 t., 87-89 b. l.), kuriuo „Kopenhagen Fur International A/S“ M. P. suteiktą avansą pervedė Z. D. įmonei dalimis: 2013-07-03 – 35 169,28 Eur, 2013-09-02 – 35 165,51 Eur, 2013-09-18 – 5 181,85 Eur, 2013-10-31 - 1 204,39 Eur, 2013-11-07 – 1 601,54 Eur, 2014-01-06 – 25 934,84 Eur, 2014-02-24 – 5 176,28 Eur, iš viso 109 433,69 Eur (1 t., 90-117 b. l.). Ginčo tarp šalių dėl pagal Tiekimo sutartį ir įplaukų perdavimo aktą gauto avanso dydžio byloje nėra.

26Ieškovas nurodo ir M. P. internetinės sąskaitos išrašas (1 t., 90-95 b. l.) patvirtina, kad 2014-02-15 buvo užskaityta 49 602,65 Eur avanso dalis, 2014-04-14 – 28 826,75 Eur, 2014-06-24 – 2 748,52 Eur, 2014-09-14 – 9 246,35 Eur, 2014-10-28 – 1 350,02 Eur, iš viso 91 774,29 Eur. Atsakovas nei procesiniuose dokumentuose, nei atsakovo atstovas teisme šios užskaitytos avanso dalies dydžio neginčijo.

27CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Tarp ieškovo ir atsakovo 2013-05-24 buvo sudaryta Tiekimo sutartis, kuria atsakovas įsipareigojo ieškovui nustatytais terminais pristatyti 2 500 audinių patinėlių ir 2 500 audinių patelių kailių. 2013-12-11, 2013-12-28 ir 2014-01-04 sutartyje numatytais terminais dalį audinių kailių atsakovas ieškovui pristatė, tačiau nuo 2014-01-04 sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nebevykdė. CK 6.59 straipsnis reglamentuoja, jog draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Nagrinėjamoje byloje jokių leidžiančių vienašališkai atsisakyti vykdyti sutartį atvejų nenustatyta. Nagrinėjamu atveju ginčo dėl sutarties pažeidimo fakto bei šio pažeidimo kvalifikavimo esminiu nėra. Todėl atmetus atsakovo priešieškinio reikalavimus, spręstina, jog, atsakovui pažeidus pagal 2013-05-24 Tiekimo sutartį prisiimtą prievolę, iš atsakovo M. P. ieškovui „Kopenhagen Fur International A/S“ priteistina pagal 2013-05-24 sudarytą Tiekimo sutartį ir Įplaukų perdavimo aktą išmokėta bei už parduotus kailius neužskaityta ir kitaip negrąžinta avanso dalis – 17 659,40 Eur (109 433,69 Eur - 91 774,29 Eur).

28Dėl palūkanų

29Palūkanas pagal pinigines prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalys susitarimu (CK 6.37 str. 1 d.). Pagrindinė palūkanų paskirtis yra mokėjimas kreditoriui už naudojimąsi pinigais. Atlyginimas palūkanų forma mokamas iki piniginių prievolių įvykdymo, jeigu šalys nėra susitarusios kitaip. Paskolos santykiuose mokėjimo funkciją atliekančias palūkanas nustato CK 6.872 straipsnio 1 dalis, reglamentuojanti, jog palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu.

30Atsakovui M. P. išmokėtas avansas, atsižvelgus į tarp šalių sudarytos sutarties pobūdį, suprantamas kaip paskola, už kurios naudojimą atsakovas, remiantis 2013-05-24 Sutarties 3 punktu įsipareigojo mokėti „palūkanas, kurių dydį nustato „Kopenhagen Fur International A/S“. Tuo metu galiojanti palūkanų norma skelbiama „Kopenhagen Fur International A/S“ internetiniame puslapyje ir laikoma priimtina Ūkininkui“. Ieškovas „Kopenhagen Fur International A/S“ patikslintame ieškinyje nurodė, jog palūkanos: 2013-06-30 sudarė 25,86 Eur, 2013-07-31 sudarė 118,79 Eur, 2013-08-31 sudarė 125,65 Eur, 2013-09-30 sudarė 225,79 Eur, 2013-10-31 sudarė 221,93 Eur, 2013-11-30 sudarė 210,43 Eur, 2013-12-31 sudarė 221,69 Eur, 2014-01-31 sudarė 330,12 Eur , 2014-02-28 sudarė 314,96 Eur, 2014-03-31 sudarė 234,95 Eur, 2014-04-30 sudarė 185,20 Eur, 2014-05-31 sudarė 106,73 Eur, 2014-06-30 sudarė 83,13 Eur, 2014-07-31 sudarė 87,71 Eur, 2014-08-31 sudarė 95,77 Eur, 2014-09-30 sudarė 92,53 Eur, 2014-10-31 sudarė 70,17 Eur, 2014-11-30 sudarė 60,43 Eur, 2014-12-31 sudarė 59,75 Eur, 2015-01-31 sudarė 59,51 Eur, 2015-02-28 sudarė 54,08 Eur, 2015-03-31 sudarė 59,89 Eur, 2015-04-30 sudarė 57,88 Eur, iš viso 3102,95 Eur.

31Atsižvelgiant į tai, kad tarp šalių sudaryta 2013-05-24 Tiekimo sutartis palūkanų skaičiavimo pradžios nenumatė, o iš ieškovo prie ieškinio pateiktų dokumentų matyti, jog pirmąjį mokėjimą (29 116,31 Eur) pagal trišalį susitarimą (1 t., 87-89 b. l.) ieškovas „Kopenhagen Fur International A/S“ Z. D. įmonei „P.“ pervedė tik 2013-07-03, atsižvelgus į palūkanų paskirtį – mokėti kreditoriui už naudojimąsi pinigais, nepagrįstu pripažintinas ieškovo prašymas priteisti jau 2013-06-30 susidariusias 25,86 Eur palūkanas. Kita ieškovo patikslinto ieškinio dalis dėl palūkanų priteisimo (3102,95-25,86=3077,09 Eur), atsižvelgiant į jų dydį, nepažeidžiantį protingumo reikalavimų, laikoma įrodyta ir tenkintina.

32Dėl baudos

33Patikslintu ieškiniu ieškovas Kopenhagen Fur International A/S“ prašo iš atsakovo M. P. priteisti 5 742,90 Eur baudos už nepristatytus 2 141 audinės kailį. Bylos nagrinėjimo metu ieškovo atstovė prašymą priteisti baudą palaikė, nurodė, jog „Avanso mokėjimo sąlygų pagal tiekimo sutartį“ 1 punktas numato, kad „<...> Ūkininkui nepristačius kailių pagal Tiekimo sutartį, už kiekvieną nepakankamą pristatymą ar uždelsimą, „Kopenhagen Fur International A/S“ turi teisę taikyti 20 Danijos kronų (2,68 Eur) dydžio netesybas už kiekvieną audinės kailį <...> plius PVM“.

34Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius arba ikisutartinius įsipareigojimus. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Taigi, sutartinės netesybos apibrėžia šalių atsakomybės ribas už prievolės neįvykdymą sutarties sudarymo momentu ir suteikia teisę į jas, konstatavus prievolės neįvykdymo faktą. <…> Šie sutartinių netesybų ypatumai neleidžia jų mažinti iki kreditoriaus įrodytų nuostolių dydžio, nes tokiu būdu būtų paneigtas sutarčių laisvės principas, kurį netesybų ir nuostolių santykyje riboja CK 6.73 straipsnio 1 dalies nuostata dėl netesybų įskaitymo į nuostolius bei CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatos. <…>Priešingu atveju būtų paneigta netesybų, kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės, reikšmė ir pažeistas sutarčių laisvės principas (CK 1.2 straipsnio 1 dalis, 6.156 straipsnis). (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007).

35Atsakovas M. P. pažeidė tarp šalių sudarytą sutartį – nepristatė sutarto kiekio audinių kailių. Atsižvelgus į tai, kad bylos nagrinėjimo metu atsakovas neįrodė, kad ieškovui „Kopenhagen Fur International A/S“ pagal 2013-05-24 Sutartį pateikė 2 879, o ne 2 859, audinių kailius, iš atsakovo ieškovui kaip netesybos priteistina 5 742,90 Eur bauda.

36Dėl procesinių palūkanų

37Ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 6% metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

38Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 2 dalimi, atsakovas privalo mokėti ieškovui 6 (penkių) procentų palūkanas nuo teismo priteistos sumos (26 479,39 Eur), skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2014-10-02 , iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

39Dėl bylinėjimosi išlaidų

40Atmetus priešieškinį, atsakovo turėtos bylinėjimosi išlaidos jam neatlyginamos.

41Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies; jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai.

42Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas sumokėjo 596,01 Eur (197,81 Eur (683 Lt; 1 t., 129 b. l.) +394,17 Eur (1361,00 Lt; 1 t., 130 b. l.)+4,03 Eur (5 t., 165 b. l.)) žyminio mokesčio. Kadangi ieškovo patikslintas ieškinys tenkinamas iš dalies (99,90 proc.), iš atsakovo ieškovui bylinėjimosi išlaidos priteistinos proporcingai tenkintų reikalavimų sumai, t.y. 595,41 Eur žyminio mokesčio suma (CPK 79 str., 93 str. 2 d.).

43CPK 98 straipsnis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. Ieškovas taip pat prašo priteisti turėtas papildomas bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro apmokėjimas už vertimo paslaugas. Ieškovas iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikė šias išlaidas patvirtinančių įrodymų, todėl šios išlaidos iš atsakovo ieškovui nepriteistinos (CPK 88 str. 1 d. 6, 9 p., 93 str., 98 str. 1 d.).

44Kadangi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, jos iš šalių nepriteistinos ir neišieškotinos (CPK 94 str., 96 str., Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministrės 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355).

45Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos 2014 m. lapkričio 12 d. Šiaulių apylinkės teismo nutartimi ieškovo reikalavimui užtikrinti (1 t., 135-137 b. l.), paliktinos galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CPK 150 str. 3 d.).

46Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso, 263-265 straipsniais, 279 straipsnio 1 dalimi, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

47Ieškovo „Kopenhagen Fur International A/S“ patikslintą ieškinį tenkinti iš dalies, atsakovo M. P. priešieškinį atmesti.

48Priteisti iš atsakovo M. P., a. k. (duomenys neskelbtini), individualios veiklos pažymėjimo Nr. (duomenys neskelbtini), ieškovui „Kopenhagen Fur International A/S“, registracijos adresas (duomenys neskelbtini), 17 659,40 Eur (septyniolikos tūkstančių šešių šimtų penkiasdešimt devynių eurų 40 centų) skolą, 3077,09 Eur (trijų tūkstančių septyniasdešimt septynių eurų 9 centų) sutartines palūkanas, 5742,90 Eur (penkių tūkstančių septynių šimtų keturiasdešimt dviejų eurų 90 centų) netesybas, 6 (šešių) procentų dydžio metines procesines palūkanas, skaičiuotinas už 26 479,39 Eur (dvidešimt šešių tūkstančių keturių šimtų septyniasdešimt devynių eurų 39 centų) sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-10-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 595,41 Eur (penkių šimtų devyniasdešimt penkių eurų 41 centų) bylinėjimosi išlaidas.

49Likusioje dalyje patikslintą ieškinį atmesti.

502014 m. lapkričio 12 d. Šiaulių apylinkės teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

51Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Vida Žostautienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Ieškovas „Kopenhagen Fur International A/S“ patikslintu ieškiniu bei... 5. Atsakovas M. P. priešieškiniu ir teismo posėdžio metu prašo teismo... 6. Atsiliepimu į priešieškinį ieškovas „Kopenhagen Fur International A/S“... 7. Ieškovo patikslintas ieškinys tenkintinas iš dalies, atsakovo... 8. Byloje nustatytos aplinkybės.... 9. Byloje nustatyta, kad šalys 2013-05-24 sudarė Tiekimo sutartį (1 t., 79-80... 10. Dėl priešieškinio reikalavimų... 11. Nagrinėjamu atveju šalys tiek procesiniuose dokumentuose, tiek teismo... 12. Iš pristatymo pažymos Nr. (duomenys neskelbtini) matyti, kad 2013-12-17... 13. Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad pagal aukciono... 14. Iš ieškovo „Kopenhagen Fur International A/S“ atsakovui M. P. sukurtos... 15. Atsakovas M. P., pasirašydamas su atsakovu „Kopenhagen Fur International... 16. Priešieškiniu atsakovas M. P. prašo priteisti 21 747,16 Eur negautų... 17. Iš ieškovo „Kopenhagen Fur International A/S“ atsakovui M. P. sukurtos... 18. Kiekvienas asmuo, vykdydamas sutartį, turi elgtis teisėtai, t. y. tinkamai ir... 19. Ieškovo pateiktuose į bylą paaiškinimuose apie kailių siūlymo ir... 20. Prie kailių pristatymo aukcionui pažymų pateikiamos „Kopenhagen Fur... 21. Pabrėžtina, kad sutartinės prievolės neįvykdymas ar netinkamas įvykdymas,... 22. Dėl patikslinto ieškinio reikalavimų... 23. Dėl negrąžintos avanso dalies... 24. Patikslintu ieškiniu „Kopenhagen Fur International A/S“ ir teismo... 25. Įplaukų perdavimo aktu 2013-06-26 M. P., „Kopenhagen Fur International... 26. Ieškovas nurodo ir M. P. internetinės sąskaitos išrašas (1 t., 90-95 b.... 27. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos... 28. Dėl palūkanų... 29. Palūkanas pagal pinigines prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalys... 30. Atsakovui M. P. išmokėtas avansas, atsižvelgus į tarp šalių sudarytos... 31. Atsižvelgiant į tai, kad tarp šalių sudaryta 2013-05-24 Tiekimo sutartis... 32. Dėl baudos... 33. Patikslintu ieškiniu ieškovas Kopenhagen Fur International A/S“ prašo iš... 34. Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus... 35. Atsakovas M. P. pažeidė tarp šalių sudarytą sutartį – nepristatė... 36. Dėl procesinių palūkanų... 37. Ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 6% metines palūkanas nuo priteistos... 38. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 2 dalimi, atsakovas... 39. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 40. Atmetus priešieškinį, atsakovo turėtos bylinėjimosi išlaidos jam... 41. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 42. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas sumokėjo 596,01 Eur (197,81 Eur (683... 43. CPK 98 straipsnis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 44. Kadangi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei... 45. Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos 2014 m. lapkričio 12 d. Šiaulių... 46. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso, 263-265... 47. Ieškovo „Kopenhagen Fur International A/S“ patikslintą ieškinį tenkinti... 48. Priteisti iš atsakovo M. P., a. k. (duomenys neskelbtini), individualios... 49. Likusioje dalyje patikslintą ieškinį atmesti.... 50. 2014 m. lapkričio 12 d. Šiaulių apylinkės teismo nutartimi taikytas... 51. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių...