Byla 2-61-494/2012
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zeniauskaitė, sekretoriaujant J.Vavruščak, dalyvaujant ieškovo atstovei K.Bernadišiūtei, atsakovui Č. P., jo atstovei advokatei A.Saulėnienei, trečiajam asmeniui R. P. – Morkūnienei, vertėjai L.Jasnauskienei, teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui Č. P. (Č. P.), trečiajam asmeniui R. P. – M. dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo,

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu (b.l.1-3) prašė: 1) įpareigoti atsakovą savo lėšomis per 3 mėnesius po sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius, t.y. nugriauti savavališkai pastatytą gyvenamąjį namą (matmenys 9 x 9 m, 2 aukštų) ir sutvarkyti statybvietę, ( - ); 2) teismo sprendime nurodyti, kad atsakovui neįvykdžius sprendimo per nustatytą terminą, ieškovas turi teisę nugriauti savavališkai pastatytą gyvenamąjį namą (matmenys 9 x 9, 2 aukštų) ir sutvarkyti statybvietę, ( - ), reikiamas išlaidas išieškant iš atsakovo.

3Ieškinyje nurodė, kad atsakovas, neturėdamas statybos projekto bei statybos leidimo, ne jam nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype ( - ) pastatė naują statinį, kurio matmenys 9 x 9, 2 aukštų, t.y. pastatė naują neypatingą statinį, tuo pažeisdamas Statybos įstatymo 3 str. 2 d. 1, 2 p.p., 12 str. 1 d. 3, 4 p.p.,20 str. 1 d., 1 p., 23 str. 1 d., 1p., 28 d. reikalavimus. Atsakovas pažeidė aukščiau nurodytų Įstatymų nuostatas, todėl Vilniaus apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento (toliau – departamentas) vyriausiasis specialistas 2009-09-16 surašė savavališkos statybos aktą Nr.(100)-11.39-14 bei 2009-09-16 Statinio statybos stabdymo aktą Nr. (100)-11.39-04. 2009-09-16 atsakovui buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas Nr. (101)-11.46-12. 2009-10-02 administracinio teisės pažeidimo byloje, nutarimu Nr. (100)-11.46-10, vadovaujantis ATPK 159 str. 5 d., atsakovui paskirta 2500 Lt bauda. Pažymėjo, kad atsakovas jam skirtos baudos neskundė ir prašė baudos mokėjimą išdėstyti dalimis. 2009-11-03 reikalavimu Nr. REI-00-100929-00008 iš atsakovo pareikalauta likviduoti savavališkos statybos padarinius, t.y. iki 2010-04-30 nugriauti savavališkai pastatytą gyvenamąjį ir sutvarkyti statybvietę. Ieškovo reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo 2011-09-15 surašytu reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo aktu Nr. RE-573 nustatyta, kad reikalavimas neįvykdytas. Pažymėjo, kad šiuo metu galiojančio Statybos įstatymo 28 str. 3 d. atsakovui suteikia teisę atlikti savavališkos statybos įteisinimo procedūras, t. y. gauti statybą leidžiantį dokumentą ir po savavališkos statybos fakto nustatymo, tačiau toks dokumentas ieškovui pateiktas nebuvo.

4Ieškovo atstovė, palaikydama ieškinyje nurodytas aplinkybes, prašė ieškinį tenkinti bei papildomai nurodė, kad su atsakovo argumentais, kad gyvenamasis namas buvo pastatytas pertvarkant ūkinį pastatą nėra pagrindo sutikti, kadangi VĮ Registro Centras įregistruoto ūkinio pastato 3I1B išmatavimai, užstatytas plotas nurodytas 63,19 kv. m, visiškai skiriasi nuo pastatyto pastato. Pastatyto statinio plotas yra 9 m x 9 m. Kita vertus, ūkinio pastato sienos yra nurodytos gelžbetoninės plokštės, tuo tarpu inspekcijos pareigūnas nustatė, kad neypatingas statinys yra pastatytas iš dujų silikato blokelių. Čia netgi yra kitokios statybinės medžiagos, o tai akivaizdžiai parodo, kad buvo pastatytas kokybiškai naujas daiktas. Nurodė, kad tuometinė Vilniaus apskrities viršininko administracija atliko visus būtinus veiksmus, tuo tarpu atsakovas remiasi nauja Statybos įstatymo redakcija, bet ši įstatymo redakcija taikoma surašant reikalavimą po to įstatymo įsigaliojimo, t.y. surašant reikalavimą po 2010-10-01, o nagrinėjamu atveju reikalavimas surašytas anksčiau. Atsakovas turėjo pakankamai laiko imtis priemonių, kad gautų statybą leidžiantį dokumentą. Atsižvelgiant į tai, kad dabar galiojanti nauja Statybos įstatymo redakcija numato kelis alternatyvius savavališkos statybos padarinių pašalinimo būdus, neprieštarauja, kad atsakovui būtų nustatytas terminas gauti statybą leidžiantį dokumentą, tačiau sprendime turėtų būti nurodyta, kad atsakovui negavus statybą leidžiančio dokumento, jis įpareigotinas nugriauti statinį.

5Atsakovas Č. P. atsiliepime į ieškinį (b.l. 32-34), nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad statinys, kurį prašoma nugriauti nėra naujas, jis pastatytas pertvarkant ūkinį pastatą, ( - ). Minėtas ūkinis pastatas šiandien nuosavybės teise priklauso K. P.. Statinys buvo pradėtas pertvarkyti dar 1997 metais, turint tuometinio savininko atsakovo motinos J. P. ir Vilniaus rajono savivaldybės administracijos ( - ) sutikimą. Kadangi atsakovas naujo statinio nestatė, todėl neturėjo gauti statybos leidimo. ieškovas pažeidė Statybos įstatymo 28 str. 3 d. ir 5 d., nes pagal galiojantį Statybos įstatymą, apie teisę kreiptis į statybą leidžiančius dokumentus išduodančius subjektus dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo atsakovui nebuvo nurodyta, kaip ir nebuvo suteiktas terminas šią teisę įgyvendinti. Pertvarkytame name gyvena A. S., R. R., E. R., Č. P., N. P., E. P. ir N. C., kuriai dėl senatvės nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis. R. R. nustatytas 35 procentų darbingumo lygis, sūnui E. P. yra nustatytas lengvas neįglumo lygis. nei vienas iš čia gyvenančių asmenų kitos gyvenamosios patalpos neturi. Nugriovus pertvarkytą namą šie asmenys liktų be būsto. Kadangi gyvenamasis namas pastatytas pertvarkant ūkinį pastatą, todėl įpareigojus nugriauti jį, būtų nugriautas ir buvęs ūkinis pastatas, kitaip tariant, galimybės atkurti iki savavališkos statybos buvusią padėtį nebeįmanoma. Atsakovas skundė 2009-10-02 nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. (100) – 11.46-10 pateikdamas 2009-10-13 skundą Vilniaus apygardos teismui, tačiau pateikė jį praleidęs įstatymų nustatytą terminą ir skundas nebuvo priimtas.

6Atsakovas, palaikydamas atsiliepime nurodytus argumentus, prašė ieškinį atmesti, vienok, prašė suteikti jam laiko sutvarkyti dokumentus, kad nenugriautų namo. Papildomai nurodė, kad visas kaimas gali patvirtinti, jog namo vietoje stovėjo tvartas. Dokumentų negalėjo sutvarkyti, nes žemė priklausė seseriai, o ūkinis pastatas priklausė broliui K. P., kuris davė raštišką sutikimą, kad jam duotų leidimą. Inspektorius nieko nesiaiškino kieno namas, kieno žemė. Name gyvena jis, žmona, sūnus, įsūnis, žmonos senelė, mama, iš viso 8 žmonės. Pripažįsta, kad jis pastatė naują namą vietoj seno ūkinio pastato, bet gi jam leido sesuo, savivaldybė. Neginčijo jam surašytų aktų.

7Atsakovo atstovė prašė ieškinį atmesti, tačiau atsakovo prašymu prašė taikyti alternatyvų savavališkos statybos padarinių pašalinimą, nustatant terminą gauti statybos leidimą.

8Tretysis asmuo R. P. – M. atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Teismo posėdžio metu nurodė, kad ieškinys yra pagrįstas iš dalies, iš dalies nepagrįstas. Pastatas yra pastatytas ant seno ūkinio pastato, kaip ir minėjo atsakovas. Ji sutinkanti, kad pastatas stovėtų jos žemės sklype. K. P. nepretenduoja į šį statinį. Nurodė, kad jie tvarkė žemę ir padarė detalų planą ir jiems sakė, kad, jeigu tai yra namų valda, jie gali tiesiog pastatyti ir tada gauti leidimą. Prašė duoti laiko sutvarkyti dokumentus.

9Ieškinys tenkintinas iš dalies.

102009-09-16 atsakovui (jam dalyvaujant) buvo surašytas Vilniaus apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento savavališkos statybos aktas Nr. (100)-11.39-04 (b.l.10-11), dėl ( - ), esančio pastatyto gyvenamojo namo savavališkos statybos, nurodant, kad tai yra naujo statinio statyba, pastatas priskirtas neypatingam statiniu, statybos leidimo – nėra, pastatytas namas iš dujų silikato blokelių.

112009-09-16 atsakovui (jam dalyvaujant) buvo surašytas Vilniaus apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento savavališkos statybos sustabdymo aktas Nr. (100)-11.39-04 (b.l.12), dėl ( - ), esančio pastatyto gyvenamojo namo savavališkos statybos, nurodant, kad statybos darbus atliko atsakovas ūkio būdu, neturint statybos dokumentų bei nufotografuotas savavališkai pastatytas namas (b.l.13). Dėl atsakovo savavališkai pastatyto gyvenamojo namo 2009-09-18 sudaryta Vilniaus apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento sustabdytos statybos kortelė Nr. SU-08-090916-031(079) (b.l.15-18).

12Atsakovui 2009-09-16 Vilniaus apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento specialistas surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. (100)-11.46-12 (b.l.14) už tai, kad atsakovas pažeisdamas Statybos įstatymo bei STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ nuostatas, pastatė gyvenamąjį namą (iš dujų silikato blokelių) bei 2009-10-02 Nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. (100)-11.46-10 (b.l.9) atsakovui pagal ATPK 159 str. 5 d., paskirta 2500 Lt bauda.

132009-11-03 reikalavimu Nr. (100)-11.55-1748 (b.l.7), atsakovas buvo įpareigotas iki 2010-04-30 savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius, t.y., nugriauti savavališkai pastatytą namą ir sutvarkyti statybvietę, esančius ( - ).

142011-09-15 surašytas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktas Nr. RE-573 (b.l.4) apie tai, kad atsakovas neįvykdė ieškovo reikalavimo nugriauti savavališkai pastatytą gyvenamąjį namą ir sutvarkyti statybvietę, esančius ( - ), bei nufotografuotas savavališkai pastatytas 2 aukštų gyvenamasis namas (b.l.5-6).

15Atsakovas nuosavybės teisė įregistruoto nekilnojamojo turto neturi (b.l 92). Žemės sklypas ( - ), nuosavybės teise įregistruotas nuo 2004-05-06 L. P. vardu (b.l.19-20, 57-60), paminėtas žemės sklypas nuo 2012-01-04 nuosavybės teise priklauso R. P. – M. (b.l.93-101).

16Pagal Statybos įstatymo 2 str. 17 d., naujo statinio statyba – statybos rūšis, kurios tikslas – statinių neužimtame žemės paviršiaus plote pastatyti statinį, atstatyti visiškai sugriuvusį, sunaikintą, nugriautą statinį. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-12-05 įsakymu Nr. 622 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 8 p. nustatyta, kad naujo antžeminio statinio statyba yra, kai ji vykdoma žemės paviršiaus plote, kuriame nėra statinių, o pagal 8.1 p., vienas iš naujo statinio statybos tikslų yra pastatyti naują statinį.

17Naujo neypatingo statinio statybai kai statytojas žemės sklypą, kuriame statomas statinys, valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nurodytais pagrindais, reikalingas statybos projektas ir leidimas statyti naują statinį (Statybos įstatymo 3 str. 2 d. 1, 2 p. p., 20 str. 1 d. 1 p., 23 str. 1 d. 1 p.). Asmuo savo teisę būti statytoju gali įgyvendinti, kai jis Statybos įstatymo nustatyta tvarka yra gavęs statybą leidžiantį dokumentą, kai jis yra privalomas, o statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento (kai jis yra privalomas) – draudžiama (Statybos įstatymo 3 str. 2 d. 2 p., 12 str. 1 d. 3, 4 p. p., 23 str. 28 d.).

18Kaip nustatyta byloje, atsakovas neturėdamas statybos projekto bei statybos leidimo ne jam nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype ( - ) pastatė neypatingą statinį – gyvenamąjį namą. Tuo tarpu, savavališka statyba – statinio ar jo dalies statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento (Statybos įstatymo 2 str. 71 p.). Atsakovo bei trečiojo asmens nurodyti argumentai, kad atsakovas pastatė ne naują statinį, o jis pastatytas pertvarkant ūkinį pastatą, kurio unikalus Nr. ( - ), pažymėtas plane 3I1B, nėra pagrįsti jokiais įrodymais bei prieštarauja bylos medžiagai, todėl atmestini kaip nepagrįsti. Net ir darant prielaidą, kad taip ir buvo, anot atsakovo nurodytų argumentų pagrindu, atkreiptinas dėmesys, kad VĮ „Registro centras“ 2011-03-28 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše užfiksuoti duomenys apie ūkinį pastatą, kurio unikalus Nr. ( - ), pažymėto plane 3I1B, visiškai skiriasi (nurodytas ūkinio pastato užstatytas plotas 63.19 kv. m; sienos iš gelžbetonio plokščių) nuo duomenų, nustatytų apie gyvenamąjį namą (matmenys 9 x 9, dviejų aukštų) savavališkos statybos fakto nustatymo metu. Atkreiptinas dėmesys, jog LR Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 3 str. 4 d. numato, kad nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nepakeisti arba nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Jokių oficialių įrodymų, apie tai, kad atsakovas turėjo statybos leidimą, atsakovas nepateikė taip pat, jo pateikti duomenys (b.l. 41, 50, 51-54, 94-99), kuriais buvo grindžiamos atsakovo nurodytos aplinkybės apie leidimų ir sutikimų statybai buvimą, nėra prilyginami statybos leidimui Statybos įstatymo prasme bei neatitinka paties kaip tokio statybos leidimo instituto. Taip pat nepagrįsti atsakovo argumentai, kad ieškovas nenurodė atsakovui apie teisę kreiptis į statybą leidžiančius dokumentus išduodančius subjektus dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo ir nesuteikė termino tokią atsakovo teisę įgyvendinti, kadangi savavališkos statybos fakto nustatymo metu naujojo Statybos įstatymo – toliau įstatymo redakcija (redakcija nuo 2011-12-15) dar negaliojo.

19Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių šio kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti (CPK 178 str.).

20Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus argumentus bei byloje nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad ieškovas pagrįstai priskyrė atsakovo pastatytą (ginčo dėl to byloje nėra) ne atsakovui nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, ( - ), pastatytą ginčo objektą – gyvenamąjį namą naujo statinio statybai, kurio statybai atsakovas neturėjo nei statybos projekto, nei statybos leidimo.

212009-09-16 Savavališkos statybos aktas Nr. 9100)-11.39-14, 2009-09-16 Statinio statybos sustabdymo aktas Nr. (100)-11.39-04 atsakovo įstatymo nustatyta tvarka nenuginčyti (nenuginčytas ir 2009-11-03 Reikalavimas likviduoti savavališkos statybos padarinius Nr.(100)-11.55-1748), jie yra galiojantys, todėl privalomai sukelia atsakovui teisines pasekmes. Savavališkos statybos aktas yra administracinis teisės aktas, kuris yra galiojantis visa apimtimi tol, kol nėra nuginčytas teismine tvarka.

22Nuo 2011-01-01 įsigaliojo nauja redakcija CK 4.103 str. redakcija, šio str. 1 d. nustato, jeigu statinys (jo dalis) yra pastatytas ar statomas savavališkai arba ne savavališkai, tačiau pažeidžiant statinio projekto sprendinius ar teisės aktų reikalavimus, tai statytojas neturi teisės tokiu statiniu naudotis ar juo disponuoti (parduoti, padovanoti, išnuomoti ar pan.) draudžiama. Koks statinys (jo dalis) yra pastatytas ar statomas savavališkai, nustato įstatymai; šio str. 2 d. nustato, kad asmenys, kurių teisės ir interesai yra pažeidžiami, ir kiti įstatymų įgalioti asmenys dėl šio straipsnio 1 dalyje nurodytų pažeidimų turi teisę kreiptis į teismą; pagal 3 d., teismas statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, padarinių šalinimo klausimą išsprendžia įstatymų nustatyta tvarka.

23Įstatymo (redakcija nuo 2011-12-15) 28 str. 7 d. nustatyta, kad teismas savo sprendimu gali įpareigoti statytoją (užsakovą) ar kitą šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą asmenį savo lėšomis per nustatytą terminą: 1) leisti teisės aktų nustatyta tvarka per nustatytą terminą parengti projektinę dokumentaciją ir, sumokėjus šio Įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą, išskyrus šio Įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytą statybą leidžiantį dokumentą, tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius ar specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams; arba 2) nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę; 3) išardyti savavališkai perstatytas ar pertvarkytas statinio dalis ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę; 4) atstatyti (atkurti) nugriautą kultūros paveldo statinį (jo dalį) arba statinį (jo dalį), dėl kurio nugriovimo buvo pažeistas viešasis interesas, ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę. Šio str. 8 d. nustatyta, kad teismas, spręsdamas klausimą, ar įpareigoti statytoją (užsakovą) ar kitą šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą asmenį nugriauti statinį ar jo nenugriauti, atsižvelgia į savavališka statyba sukeltų padarinių aplinkai ir visuomenės interesams mastą, savavališkos statybos padarinių šalinimo pasekmes ir galimybes atkurti iki savavališkos statybos buvusią padėtį, taip pat įvertina administracinių aktų pagrindu turtines teises įgijusių asmenų sąžiningumą. Pagal šio str. 9 d., priimdamas vieną iš šio straipsnio 7 dalyje nurodytų sprendimų, teismas savo sprendime nurodo, kad jeigu per nustatytą terminą teismo reikalavimas nevykdomas, savavališkai pastatytas statinys ar savavališkai pastatyta jo dalis nugriaunami, išardomi ar atstatomi į buvusią padėtį statytojo (užsakovo) ar kito šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto asmens lėšomis; šio str. 10 d. nustato, kad su savavališkos statybos padarinių šalinimu susijusių procedūrų atlikimo tvarką nustato Aplinkos ministerija. Pagal 11 d., statybinės medžiagos ir statybinės atliekos, likusios savavališkai pastatytus ar statomus statinius (jų dalis) nugriovus, išardžius ar atstačius į buvusią padėtį (atkūrus), yra statytojo (užsakovo) ar kito šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto asmens nuosavybė.

24Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, jog savavališkų statybų kontekste valstybės kišimasis į nuosavybės teisę paprastai pasireiškia neteisėto statinio nugriovimu ar įpareigojimu jį nugriauti ir Europos Žmogaus Teisių Teismo laikomas atitinkančiu bendrąjį visuomenės interesą, t. y. turinčiu teisėtą tikslą, jei šiomis priemonėmis siekiama atkurti teisės viršenybę (pašalinant neleistiną ir neteisėtą statinį), užtikrinti statybos normų laikymąsi, tvarkingą teritorijų planavimą, aplinkos apsaugą ar net bendrosios dalinės nuosavybės sistemos funkcionavimą. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos pažeidimai dažniausiai (ne)konstatuojami dėl ribojimo proporcingumo aspekto pažeidimo. Nuosavybės teisę ribojanti priemonė turėtų nustatyti teisingą visuomenės bendrųjų interesų poreikių ir reikalavimų, keliamų individo fundamentalių teisių apsaugai, pusiausvyrą, kuri nebus nustatyta, jei asmuo patirs individualią ir pernelyg didelę naštą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad savavališkos statybos yra susijusios su teritorijų planavimo sritimi, kurioje valstybė naudojasi plačiomis vertinimo laisvės ribomis ir Teismas paprastai proporcingu laiko ribojimą, kuriuo siekiama atkurti vietovės padėtį, kuri būtų buvusi, jei būtų laikomasi įstatymų, ir kuris garantuotų visišką aplinkos apsaugą bei atgrasintų kitus asmenis nuo panašių pažeidimų (žr. pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 2007 m. lapkričio 27 d. sprendimą byloje Nr. 21861/03 Hamer v. Belgija). Dėl to Teismas ypač pabrėžia aplinkosauginį interesą, saugomų teritorijų vientisumo užtikrinimo aspektą. Nors Konvencijoje nėra nuostatų, specialiai skirtų aplinkosaugai, šiandienos visuomenė yra vis labiau suinteresuota saugoti aplinką. CK 4.103 straipsnio normos, nustatančios statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, civilinius teisinius padarinius, pagal suformuotą teismų praktiką turi būti taikomos kartu su viešosios teisės normomis, reglamentuojančiomis savavališkos statybos padarinių šalinimą, bei Civilinio kodekso normomis, reglamentuojančiomis savininko teisių gynimo bei bendrosios nuosavybės įgyvendinimo teisinius santykius; teisiniai neteisėtos statybos padariniai turi būti taikomi atsižvelgiant į interesų derinimo ir taikomų priemonių proporcingumo siekiamam tikslui principus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-02-13 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-46/2007; 2008-01-30 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-58/2008; 2011-12-22 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-538/2011).

25Taigi, atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, į teisinį ginčo santykių reglamentavimą, į tai, kad nagrinėjamoje byloje sprendžiamas naujo statinio – gyvenamojo namo, esančio ne ant atsakovo, o trečiajam asmeniui nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype ( - ), gyvenamojoje vietovėje nugriovimo klausimas, į tai, kad šiame gyvenamajame name gyvena nemažai asmenų, kurių tarpe yra ir neįgalių, kad teritorija, kurioje yra ginčo objektas nėra priskiriama prie saugomų teritorijų, į ginčo šalių interesų derinimo, teisingumo ir protingumo, sąžiningumo principus, darytina išvada, kad ginčo gyvenamojo namo savavališka statyba nesukėlė itin neigiamų pasekmių aplinkai ar visuomenės interesams, kad šis ginčo objektas besąlygiškai turėtų būti nugriaunamas (CK 1.5 str.).

26Todėl yra pagrindas, vadovaujantis Statybos įstatymo 28 str. 7 d. 1 p., nustatyti atsakovui pakankamai protingą terminą (nagrinėjamu atveju –dvylika mėnesių) ir atsakovui leisti teisės aktų nustatyta tvarka per nustatytą terminą parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą ginčo objekto statybai įteisinti, t.y. taikyti alternatyvų griovimui pažeistos teisės gynimo būdą. O neįvykdžius teismo nurodymo, atsakovui turi būti taikomas Statybos įstatymo 28 str. 9 d. nurodymas – savavališkai pastatyto statinio nugriovimas.

27Kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies, ieškovas ir atsakovo yra atleisti nuo bylinėjimosi išlaidų, tai 139,00 Lt žyminio mokesčio ir 18,19 Lt pašto išlaidos, 574,75 Lt išlaidos už atsakovui teiktą antrinę teisinę pagalbą (b.l.93, 110), viso 731,94 Lt, atlygintinos iš valstybės lėšų (CPK 96 str.4 d.).

28Vadovaudamasis LR CPK 259, 260-270 str., str., teismas

Nutarė

29Ieškinį tenkinti iš dalies.

30Įpareigoti atsakovą Č. P. (Č. P.), a.k. ( - ) per 12 (dvylika) mėnesių nuo šio sprendimo įsiteisėjimo dienos (nuo 2012-07-12), teisės aktų nustatyta tvarka parengti žemės sklype ( - ), esančio gyvenamojo namo (matmenys 9 x 9, 2 (dviejų) aukštų) projektinę dokumentaciją ir gauti šio statinio statybą leidžiantį dokumentą.

31Atsakovui Č. P. (Č. P.), neįvykdžius įpareigojimo per 12 (dvylika) mėnesių, nuo šio sprendimo įsiteisėjimo dienos, parengti statinio - gyvenamojo namo (matmenys 9 x 9, 2 (dviejų) aukštų), esančio žemės sklype ( - ), projektinę dokumentaciją ir statinio statybą leidžiantį dokumentą, – įpareigoti atsakovą Č. P. (Č. P.), savo lėšomis per 3 mėnesius (pasibaigus nustatytam dvylikos mėnesių terminui) nugriauti žemės sklype ( - ), esantį gyvenamąjį namą (matmenys 9 x 9, 2 (dviejų) aukštų) bei sutvarkyti statybvietę.

32Nustatyti, kad atsakovui Č. P. (Č. P.) per nustatytą 3 (trijų) mėnesių terminą aukščiau nurodyto teismo sprendime įpareigojimo neįvykdžius, t.y. savo lėšomis per 3 mėnesius (pasibaigus nustatytam dvylikos mėnesių terminui) nugriauti žemės sklype ( - ), esantį gyvenamąjį namą (matmenys 9 x 9, 2 (dviejų) aukštų) bei sutvarkyti statybvietę, leisti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (į. k. 288600210) nugriauti nurodytą gyvenamąjį namą atsakovo Č. P. (Č. P.) lėšomis.

33Spendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia... 2. Ieškovas ieškiniu (b.l.1-3) prašė: 1) įpareigoti atsakovą savo lėšomis... 3. Ieškinyje nurodė, kad atsakovas, neturėdamas statybos projekto bei statybos... 4. Ieškovo atstovė, palaikydama ieškinyje nurodytas aplinkybes, prašė... 5. Atsakovas Č. P. atsiliepime į ieškinį (b.l. 32-34), nurodė, kad su... 6. Atsakovas, palaikydamas atsiliepime nurodytus argumentus, prašė ieškinį... 7. Atsakovo atstovė prašė ieškinį atmesti, tačiau atsakovo prašymu prašė... 8. Tretysis asmuo R. P. – M. atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Teismo... 9. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 10. 2009-09-16 atsakovui (jam dalyvaujant) buvo surašytas Vilniaus apskrities... 11. 2009-09-16 atsakovui (jam dalyvaujant) buvo surašytas Vilniaus apskrities... 12. Atsakovui 2009-09-16 Vilniaus apskrities viršininko administracijos... 13. 2009-11-03 reikalavimu Nr. (100)-11.55-1748 (b.l.7), atsakovas buvo... 14. 2011-09-15 surašytas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos... 15. Atsakovas nuosavybės teisė įregistruoto nekilnojamojo turto neturi (b.l 92).... 16. Pagal Statybos įstatymo 2 str. 17 d., naujo statinio statyba – statybos... 17. Naujo neypatingo statinio statybai kai statytojas žemės sklypą, kuriame... 18. Kaip nustatyta byloje, atsakovas neturėdamas statybos projekto bei statybos... 19. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 20. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus argumentus bei byloje nustatytas... 21. 2009-09-16 Savavališkos statybos aktas Nr. 9100)-11.39-14, 2009-09-16 Statinio... 22. Nuo 2011-01-01 įsigaliojo nauja redakcija CK 4.103 str. redakcija, šio str. 1... 23. Įstatymo (redakcija nuo 2011-12-15) 28 str. 7 d. nustatyta, kad teismas savo... 24. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, jog savavališkų statybų... 25. Taigi, atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, į teisinį ginčo santykių... 26. Todėl yra pagrindas, vadovaujantis Statybos įstatymo 28 str. 7 d. 1 p.,... 27. Kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies, ieškovas ir atsakovo yra atleisti... 28. Vadovaudamasis LR CPK 259, 260-270 str., str., teismas... 29. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 30. Įpareigoti atsakovą Č. P. (Č. P.), a.k. ( - ) per 12 (dvylika) mėnesių... 31. Atsakovui Č. P. (Č. P.), neįvykdžius įpareigojimo per 12 (dvylika)... 32. Nustatyti, kad atsakovui Č. P. (Č. P.) per nustatytą 3 (trijų) mėnesių... 33. Spendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus...