Byla B2-343-436/2015
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Lairoma“ veiklos pabaigos

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Lairoma“ veiklos pabaigos,

Nustatė

2Kauno apygardos teisme yra gautas bankroto administratoriaus K. K. prašymas priimti sprendimą ir pripažinti BUAB „Lairoma“ veiklą pasibaigusia. Kreditoriams apie teismo posėdį pranešta paskelbiant viešai specialioje interneto svetainėje (LR CPK 235 str. 6 d.).

3Prašymas tenkintinas.

4Kauno apygardos teismo 2012 m. spalio 26 d. nutartimi UAB „Lairoma“ iškelta bankroto byla (1 t., b. l. 52–53), administratoriumi paskirtas K. K.. Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 7 d. nutartimi BUAB „Lairoma“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto bei patvirtinti visų kreditorių finansiniai reikalavimai (2 t., b. l. 69–70).

5Iš pateiktų teismui dokumentų matyti, kad bankroto proceso metu BUAB „Lairoma“ mokumas nebuvo atstatytas, taikos sutartis nesudaryta, įmonė turto neturi, likvidavimo procedūra baigta. Teismui iškėlus „Lairoma“ bankroto bylą, bendrovė turto turėjo už 22.625,10 Lt, kurį visą sudarė trumpalaikis turtas. Bankroto bylos eigoje buvo patvirtinti kreditoriniai reikalavimai iš viso 188.283,39 Lt, tame tarpe pirmos eilės kreditorių finansiniai reikalavimai sudarė 10.867,86 Lt, antros eilės – 35.665,28 Lt. Bankroto ir likvidacijos procedūros metu gauta pajamų 21.721,13 Lt, iš kurių 8.688,95 Lt gauta iš Garantinio fondo. Iš Garantinio fondo gautų lėšų išmokėta pirmos eilės kreditoriams. Iš gautų pajamų administravimo išlaidoms skirta 13.032,18 Lt. Baigus bankroto procedūrą, liko nepatenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai 55.410,85 Eur. Per likvidavimo laikotarpį realizuotas įmonės turtas. Likęs nerealizuotas trumpalaikis turtas – iš UAB „Varka“ gautina 638,70 Eur suma 2015-05-22 kreditorių susirinkimo metu nutarta nurašyti kaip beviltišką skolą. Administratorius pabaigė visas Įmonių bankroto įstatyme nustatytas likvidavimo procedūras, pinigų ir pinigų ekvivalentų bendrovė neturi, einamųjų mokėjimų įsiskolinimo VSDFV Kauno skyriui, VMI neturi, balanse apskaitomo turto nėra. Taip pat pateikė LR aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2015 m. gegužės 28 d. pažymą Nr. (2.32)-V2-1241 apie atsiskaitymą. Iš šios pažymos nustatyta, kad Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui įmonė yra atsiskaičiusi.

6Esant šioms aplinkybėms yra pagrindas priimti sprendimą dėl BUAB „Lairoma“ veiklos pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis). Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2012 m. spalio 26 d. nutartimi buvo uždėtas UAB „Lairoma“ nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštas, galiojantis iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos, tačiau iš centrinės hipotekos įstaigos duomenų išrašo matyti, jog sprendimo priėmimo dieną BUAB „Lairoma“ areštas galioja. Esant nustatytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad yra pagrindas panaikinti visus areštus, taikytus UAB „Lairoma“ atžvilgiu (ĮBĮ 14 str. 1 d. 1 p., 18 str. 3 d.).

7Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, 14 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 18 straipsnio 3 dalimi, LR civilinio proceso kodekso 259, 260, 270 ir 279 straipsniais,

Nutarė

8Pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Lairoma“ (juridinio asmens kodas 302592315) veiklą pasibaigusia, likvidavus ją dėl bankroto.

9Panaikinti visus teismų ir kitų institucijų uždėtus areštus bankrutavusios UAB „Lairoma“ (juridinio asmens kodas 302592315) priklausančiam nekilnojamajam, kilnojamajam, finansiniam turtui, piniginėms lėšoms, esančioms bankų sąskaitose (Turto arešto aktas 2012021423).

10Įsiteisėjusio sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti Centrinės hipotekos įstaigai.

11Įpareigoti administratorių K. K. atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32 straipsnio 5 dalyje.

12Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai